Your 2 hourly digest for Lang Leve Europa!

Oude Media Nieuwe Media
Lang Leve Europa!
Een andere visie op de Europese samenwerking 

Buitenlandse migrantenkampen gaan als EU ambassades gratis visums verstrekken

Jun 23rd 2018, 07:25, by admin

Het idee van Rutte en Merkel is nu om in het buitenland ‘vluchtelingen’-kampen op te richten, om daar alle Afrikanen met een Europese gelukswens (of islamitische overnameopdracht, oordeel zelf) te ontvangen voor gratis overtocht naar de EU en een gratis definitief verblijf in de EU, met uitgebreide gezinshereniging, bescherming van het geloof, etc. En daarbij mag de asielzoeker ook nog kiezen in welk land hij graag wilt verblijven.

Mooi voor alle betrokkenen, uiteraard. Geen enkel gevaar voor migranten, en geen enkel gevaar voor alle wensen van de EU. De EU kan haar gewenste 60 miljoen islamitische Afrikaanse immigranten gewoon zelf uitzoeken en daarna gratis op het vliegtuig of gratis op de boot zetten. Vele langgekoesterde EU-wensen worden daarmee realiteit. De belangen van de Nederlandse bevolking worden uiteraard niet geborgd, maar daarvoor is de EU en Rutte uiteraard ook niet gerealiseerd en aangesteld.

Weet u nog onlangs dat België door de EU verplicht werd om visums te verstrekken voor alle migranten die zich bij de Belgische ambassades in Afrika aanmeldde? Gelukkig heeft het Europees hof besloten dat de Belgische ambassades dat niet hoefde te doen. De Belgische ambassadeurs werden dus niet gedwongen elke Afrikaan die zich meldde gratis naar België te verschepen. De Belgische ambassadeurs werden uiteindelijk (tegen de wens van de EU in!) niet gedwongen om een gratis leven te geven aan iedere migrant die zich aanmeldde en zijn hele familie.

Maar nu komt Rutte en Merkel dus met het idee van buitenlandse EU-opvangkampen die als EU-ambassades gratis EU-visums gaan verstrekken. En dat moet nog snel gerealiseerd worden ook, want Duitsland heeft een ultimatum opgelegd aan de EU voor het realiseren van gelegaliseerde migratie. Voor het einde van de maand dit plan of anders…

Opvangkampen buiten de EU gaan als EU ambassades visums verstrekken

Maar die opvangkampen die Merkel en Rutte nu voorstellen, zijn natuurlijk precies die ambassades die de EU uit vorige alinea zocht. Geen lidstaat ambassadeur die dan immers nee kan zeggen. De EU gaat in die kampen dus grootschalig EU-identiteitskaarten uitdelen. De EU zoekt immers 60 miljoen immigranten voor de EU om de EU te redden van zichzelf. Grenzen verdedigen leidt immers tot incest, aldus de Duitse MinFin. De ‘EU zou instorten zonder immigratie, aldus de EU ‘Minister’ van Buitenlandse Zaken. En vaderlandsliefde is verwerpelijk, aldus EU-vicevoorzitter Frans Timmermans (PvdA).

En nadat alle migranten die zich buiten de EU, in speciaal daarvoor opgerichte ambassade-kampen aanmelden bij de EU, en aldaar direct gratis een definitief EU burgerschap verkrijgen, worden daarna alle EU-lidstaten verplicht – conform de bekende EU-verdeelsleutel – die mensen op te vangen en als prinsen te behandelen.

Herinner: Immigranten krijgen wel structureel meer rechten dan de lokale bevolking. Gratis huurwoning, gratis inboedel, gratis scholing, gratis wasmachine, gratis medische zorg, gratis sleutels, gratis schoonmakers, gratis juridische bescherming, gratis uitkeringen, gratis extra rechten en bescherming rondom geloof, extra subsidies, frequente vakanties naar het ontvluchte thuisland (o.a. om een gehoorzame vrouw te vinden), legaal inbreken, stemlokalen voor verkiezingen in het thuisland met verkeersbord in eigen taal, gratis gezinshereniging, bescherming voor vervolging door politie en justitie na het plegen van misdaden, recht op uitgebreid klagen over al je rechten, etc. En zonder harde eisen rondom integratie, taal leren, aangepast gedrag, etc. Uitzetting gebeurt nagenoeg nooit, zelf niet voor bewezen criminelen.

En omdat de EU reeds besloten heeft, is een Nee door lidstaten geen optie meer. Het zijn dan immers reeds EU-burgers, en die hebben het recht op vrij verkeer in de EU, vrije vestiging en een uitkering conform lokale sociale zekerheid. Dus geen wet die dat kan verbieden. Die gratis vliegtuig tickets en het gratis veerpondje met EU-kustwacht Frontex wordt dan dus realiteit voor iedere Afrikaan die zich aanmeld. Een langgekoesterde EU wens wordt hiermee realiteit.

Er is niets mis met het helpen van mensen in nood. De EU haalt echter immer meer immigratie naar Europa, en niet voor tijdelijke opvang maar voor definitief verblijf. De EU legaliseert hiermee dus de mensensmokkelactiviteiten die reeds uitgebreid gefinancierd wordt onder de noemer NGO, al dan niet onder Nederlandse vlag. De EU heeft daarvoor dan ook een vooropgesteld plan om 60 miljoen immigranten binnen te halen als ‘redding van Europa’. En of u dat nu wil of niet, het lukt ze zo te zien prima.

Het bericht Buitenlandse migrantenkampen gaan als EU ambassades gratis visums verstrekken verscheen eerst op Lang Leve Europa!.

Gemeente Amsterdam wil samenwerken met salafisten

Jun 22nd 2018, 08:49, by admin

Iemand die de islamisering van Nederland nog wilt tegenspreken? De Telegraaf is daarover volstrekt duidelijk:

Van Aartsen (VVD) onderzoekt samenwerking met salafisten. Amsterdam gaat onderzoeken hoe de gemeente op velerlei vlak structureel kan samenwerken met orthodoxe instanties, zoals salafistische moskeeën. Van Aartsen, die in zijn ambtsperiode in Den Haag de radicale As-Soennah moskee omarmde en subsidie gaf, voelt zich gesteund door aanbevelingen van wetenschappers, zoals hoogleraar terreurstudies Beatrice de Graaf.

„Een pragmatische benadering in de omgang met religieuze organisaties biedt, aldus de onderzoekers, méér mogelijkheden voor structurele samenwerking met genoemde organisaties”, aldus Van Aartsen. Het gaat dan niet alleen om bestrijding van radicalisering. „Beter is om een positieve, omvattende agenda op te stellen met uiteenlopende, ook positieve, punten.” Eerder zei Van Aartsen al dat de gemeente salafistische jongeren ’de hand moet reiken’.

Plannetje van de VVD: Samenwerken met extreem religieuze groeperingen in Nederland, die weigeren zich te conformeren aan Nederlandse wetgeving en samenleving, niet voor de bestrijding van deze radicalisering maar voor Nederland om beter te integreren met die extreme radicalisering. Het omarmen van anti-Nederlandse partijen, aanpassen aan extreem religieuze intolerantie. Integratie dus, maar dan 100% anders. Weg met ons.

Ik herken Nederland niet meer. (Gelukkig zijn er ook nog rationeel denkende politici.)

Ondertussen immer meer gelukszoekers, immer meer beleid voor meer immigranten en immer meer hersenloze propaganda. En Europol houdt de islamitische terreurdreiging voor Europa ondertussen op Hoog. En Noord Afrika wil deze figuren zelf ook niet. De EU gaat hiervoor dus vermoedelijk weer veel Noord-Europees samenlevingsgeld misbruiken. En de EU gaat dat geld gebruiken voor het realiseren méér immigratie, is immers op zoek naar 60 miljoen voornamelijk islamitische immigranten uit Afrika.

Het bericht Gemeente Amsterdam wil samenwerken met salafisten verscheen eerst op Lang Leve Europa!.

Duitsland stelt nieuwe welvaart-transfermechanismes voor

Jun 22nd 2018, 06:44, by admin

En de EU is weer in de bocht om uw portemonnee structureel leeg te kloppen, nu met een zogenaamd Europees stelsel van werkloosheidsverzekering. Dit plan komt niet uit het niets, er wordt al diverse jaren aan gewerkt, en is naast de nieuw voorgestelde Eurozone Begroting, onderdeel van een pakket maatregelen om de EU om te zetten in een totale Federale Overheid en de transfer van welvaart verder uit te breiden van rijkere naar armere landen in de EU (en vele landen daarbuiten).

De EU werkeloosheidsverzekering

De Duitse minister van financiën Olaf Scholz stelt het volgende voor:

Als een lidstaat een economische crisis doormaakt die leidt tot massieve jobverliezen en een zware last voor het sociale zekerheidsstelsel dan zou dat land kunnen lenen van een gemeenschappelijk herverzekeringsfonds. Na de crisis zou het land de geleende fondsen terugbetalen. Volgens Scholz zou Duitsland geen extra risico dragen omdat de schulden terugbetaald dienen te worden maar zou het wel tot meer financiële stabiliteit in de eurozone leiden.

Dat betekent dat we in Nederland mogen gaan betalen voor de werkeloosheidsuiterkingen in Italië, Griekenland, Spanje, etc. Het idee is dat Nederland daarna een economische crisis doormaakt en dat dan Italië, Griekenland en Spanje gaan betalen voor de sociale zekerheid tijdens ons faillissement. De geschiedenis leert dat dit dus niet het geval is.

Dit werkeloosheidsfonds is dus een zoveelste EU-greep in jouw portemonnee, een welvaartstransfer bedoeld om de solidariteit tussen EU-Noord en EU-Zuid te vergroten. De EU zal dit naar voren brengen als een ‘harmonisatie’  van de werkeloosheidsverzekeringen, een gezamenlijke sociale zegen. Het betekent dat jij mag betalen voor de sociale zekerheid in Italië, Griekenland, etc.. Een faalsubsidie. Letterlijk wordt dit gezegd:

‘Met een verstandig ontworpen Europese werkloosheidsverzekering – precies zoals die nu voorligt – kunnen Noord en Zuid opnieuw samen bouwen en de pagina van de verdeeldheid definitief omslaan’

De Eurozone Begroting

Het tweede middel om snel lokaal zeggenschap weg te nemen en grote stappen naar een Federale EU Overheid te nemen, en tevens weer een nieuwe, blijvende welvaartstransfermechanisme te realiseren, is de Eurozone begroting.

Duitsland en Frankrijk willen dat er een aparte begroting voor de eurozone komt. Die is bedoeld om eurolanden waar het economisch onverwacht slecht gaat te helpen. Dat zeggen de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel dinsdag tijdens een gezamenlijke personferentie in het Duitse slot Meseberg. Het aparte budget voor de eurozone zou binnen de bestaande kaders worden opgezet en zou gebruikt moeten worden ”voor investeringen en om verschillen tussen de lidstaten glad te strijken”, aldus Merkel.

Merkel is eerlijk, zegt dat het gaat om onze welvaart te verschepen naar armere landen. Het idee met de Euro was uiteraard dat er strenge toelatingseisen en begrotingseisen zijn, zodat alle landen op dezelfde manier functioneren en samen een sterke munteenheid kunnen vormen.

Helaas is dat voornemen al direct bij de start overboord gegooid om Italië en Griekenland erbij te krijgen en wordt sindsdien de eurozone uitgebreid met allerlei kansarme Oost Europese landen. Dus een gezamenlijke Eurozone Begroting wordt uitsluitend en alleen ingesteld om Duitse en Nederlandse welvaart Oost- en Zuidwaarts te verschepen.

Uiteraard gaat de VVD, onder aanvoering van een groot eurofiel, in een Europese partij van Eurofilie, strijden voor Nederlanders en zich verzetten tegen de Eurozone Begroting. Juist, we weten hoe dat werkt: Thuis een Nee verkopen in het nieuws, bij de EU zich inzetten voor een volmondig JA. Leugens en misleiding, dagelijks. Het is echt geen nieuwswaardig feit meer dat de kijker hier wordt voorgelogen.

Het gaat niet goed, en daarvoor moet u gaan opdraaien

Het gaat niet goed met de EU economie, zelfs nu dat de economie in een soort hoogtij vloed zou moeten verkeren. Door vele dodelijke keuzes van de EU, blijft de EU disfunctioneren op ongekend hoog niveau.

Wanneer de economie binnenkort weer omslaat in een laagtij, gaat Italië in de problemen komen. En sinds de vorige bankencrisis (en de nieuwe, grotere is reeds onderweg) zijn ook de Noordelijke banken feitelijk reeds failliet. De EU zoekt nu dus snel aanvullende middelen om Nederlanders en Duitsers verantwoordelijk te maken voor de komende, hoge rekening.

Dit komt nog bovenop lelijke welvaartstransfermiddelen als de ESM en Target 2 uiteraard. En het EFSF zal ook formeel nog niet beëindigd zijn, en laten we over die Euro obligaties maar niet starten, en niet over de recente plannen voor het Europees Monetair Fonds (EMF, een Europees IMF), en niet over het Eurozonebudget, en niet over recente plannen voor gecentraliseerde EU-belastingen, en niet over die EU Super-Minister van Financiën, en los van al die vergevorderde welvaartstransferplannen (Nederland zegt nooit Nee tegen dit soort plannen) staat Nederland ook altijd voorop met het geven van gulle garanties (reeds ruim 201 miljard NL euro).

Nou ja, dan komt die welvaartstransfer in ieder geval niet als een verrassing, moet u maar denken. Het is een belofte gemaakt door Kabinet Rutte 3 en de ongekozen technocraten van de EU die aan niemand verantwoording af hoeven te leggen.

Het bericht Duitsland stelt nieuwe welvaart-transfermechanismes voor verscheen eerst op Lang Leve Europa!.

Landelijk protest luchtvaartgroei op 23 juni

Jun 20th 2018, 12:16, by admin

Op zaterdag 23 juni is er in Amsterdam, maar ook in Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Eelde en Zwolle vanaf 13.00 uur een protest-actie tegen uitbreiding van de luchtvaart.

Kijk voor meer informatie en om je aan te melden: stopluchtvaartgroei.nl of facebook.com. (Update: zie ook hier voor meer informatie.)

“Wat is de noodzaak om hierheen te gaan?” zullen velen denken. De noodzaak is om niet alleen de oudere generatie, maar ook de jongere generatie te informeren over het onderwerp geo-engineering/klimaat-engineering. Onze overheid geeft hier geen publieke informatie over, dus hebben vrijwilligers het heft in eigen hand genomen met als resultaat de flyer “Waar is onze zon?” Je kan de flyer hier vinden en zelf uitprinten. Dezelfde flyer is ook in het Engels vertaald.

Neem voor kant-en-klaar-flyers contact op met Paula van Swieten, via swietpaula apestaartje gmail.com.

Het bericht Landelijk protest luchtvaartgroei op 23 juni verscheen eerst op Lang Leve Europa!.

The Biggest Threat To The Internet As We Know It | Article 13

Jun 20th 2018, 07:57, by admin

Het is vandaag en morgen bijltjesdag voor het vrije internet. De EU gaat besluiten over de legaliteit van uploaden en het plaatsen van links. De waanzin van de EU, en de waanzin van de wensen van het grootbedrijf achter deze sloop-het-internet wetgeving, is hier reeds uitgebreid aan bod gekomen afgelopen weken. Vandaag aan het woord Stefan Molyneux met een scherpe analyse van Artikel 13 specifiek.

SaveYourInternet.EU: “On 20 June, the European Parliament will vote on the Copyright Directive. The votes of 10 Members of the parliament will determine if the Internet remains open and free from censorship in the EU. Tell them you need them to protect your Internet against surveillance and censorship machines, as the defenders of EU citizens! Give them the power to be Heroes!”

Het bericht The Biggest Threat To The Internet As We Know It | Article 13 verscheen eerst op Lang Leve Europa!.

Boeiende video-kanalen op YouTube, geen TV abonnement benodigd

Jun 20th 2018, 07:20, by admin

Heden ten dage heb je geen TV of kranten abonnement meer nodig om het nieuws te volgen. Om het nieuws te volgen is het zelfs beter als je geen TV kijkt of krant leest. 🙂 Vandaag een aantal YouTube kanalen die wellicht interessant zijn om eens te bekijken – als ze er nog zijn, want ze worden continu gedwarsboomd door de censoren van YouTube en Facebook.

Wat YouTube kanalen, in willekeurige volgorde

Als altijd, oordeel vooral zelf.

You Are Free TV: Een vrolijke en prettige vrouw met tientallen jaren onderzoekservaring naar de ‘Deep State’ (de machinaties van de macht) rapporteert elke andere dag het nieuws zoals zij dat zag. Boeiend materiaal, prettig gebracht met een positieve draai.

Dark Journalist: Niet zo duister als de naam doet vermoeden, deze journalist heeft wekelijks een flinke uitzending waarin hij de achtergronden van het geheime X-dossier onderzoekt. Van achter zijn bureau, ogenschijnlijk uit de losse pols, tovert deze man een bijzonder en zeer goed onderzocht verhaal tevoorschijn. Ook zijn parate kennis op vragen is indrukwekkend.

Sarah Westall: Deze is voor mij wat nieuwer op de radar. Deze vrouw is/was in het ‘normale’ leven docent en ze interviewt zeer frequent interessante gasten die duidelijk een heel ander beeld op onze gezamenlijke realiteit hebben, in een zoektocht naar waarheid en inzicht in de werking van de samenleving. Frequent boeiend materiaal.

SGT Report: Een onderzoeker publiceert frequent interessante analyses van het nieuws en feiten achter het nieuws. Boeiend. Zijn slogan ‘Corporate Propaganda Antidote’ is passend.

The Corbett Report: Deze behoeft haast geen introductie meer, ‘Open Source Intelligence News’ van James Corbett. Must See TV.

The World According to Jesse Ventura: Deze Amerikaan is zo Amerikaans als ze komen, als zowel oud worstelaar als senator is het een bijzonder persoon. Maar zijn zicht op de situatie is duidelijk goed, en hij houdt ook geen blad voor de mond.

The Still Report: Ook leuk om eens te bekijken is de Still Report. Deze oude man lijkt op het eerste gezicht niet direct het kijken waard, met alle reclame eromheen. Totdat je je realiseert dat het Bill Still van de docu The Money Masters is, die dagelijks het bijzonderste nieuws aan stipt. Boeiend.

Secret Space Program: Als je ze nog niet gezien hebt, zeker een keer doen. Er is meer hier dan je zou denken. Gerelateerd, Richard Dolan is een eigen kanaal begonnen. En in dat geval is Fade to Black ook frequent geweldig. Het kanaal van Coast to Coast AM bestaat ook maar bevat vreemd niet alle uitzendingen zelf, die overigens wel vaak geüpload worden door derden. En wellicht Earthfiles, van Linda Moulton Howe.

En uiteraard, het kanaal van David Icke. Het vervelende met deze man is dat hij zo vaak gelijk krijgt. David Harris Jr: De stijl van deze vent is hilarisch. Greg Hunter heeft ook wel interessante gasten. Joseph Farrell is een goede onderzoeker met interessante visies, maar is vooral voor abonnees. En wellicht interessant Pat Condell en Stefan Molyneux, deze laatste komen uiteraard met een waarschuwing. Oordeel zelf.

En een eindeloos boeiend kanaal, Bombards Body Language. Iemand met goede vaardigheden in het lezen van body language analyseert video’s uit het nieuws. Boeiende inzichten en met veel humor gebracht.

Ach ja, hoe meer je er noemt, hoe meer geweldige kanalen je helaas ook niet noemt. Heb je nog YouTube-tips, laat het weten via het contactformulier, dan voeg ik ze eventueel toe.

Uitgekeken op alle onzin en propaganda op TV? Er zijn goede alternatieven, zolang ze niet kapot-gecensureerd worden door de YouTube censoren althans.

Het bericht Boeiende video-kanalen op YouTube, geen TV abonnement benodigd verscheen eerst op Lang Leve Europa!.

Shell kreeg 7 miljard euro cadeau van Nederlandse samenleving

Jun 19th 2018, 13:56, by admin

Kabinet Rutte doet dagelijks vreemde dingen. Uit het niets kwam de Kabinet Rutte 3 afspraak waarin het grootbedrijf geen dividendbelasting meer hoefde te betalen. Een cadeau van de Nederlandse bevolking aan het grootbedrijf van 1,6 miljard euro. Zonder enige vooraankondiging, zonder enige inspraak. We kunnen ons samenlevingsgeld kennelijk niet beter besteden dan subsidies voor het grootbedrijf en (voornamelijk) buitenlandse beleggers.

Maar het wordt nog veel vreemder. Trouw lekte vandaag dat de Shell al een dividendbelasting ontzegging heeft sinds 2004. En dat dit de Nederlandse samenleving reeds 7 miljard euro gekost heeft sinds 2005. De Nederlandse overheid gaf het oliebedrijf feitelijk een soort subsidie van 7 miljard, op uw kosten. En dan hebben we het nog niet gehad over Unilever en de vele andere multinationals. En de belasting voor de burger ging afgelopen jaren uiteraard immer verder omhoog. Waarom? Omdat het grootbedrijf geen belasting meer betaalt. Wat gebeurt er precies als u geen belasting betaalt?

Trouw cijferde trouwens in 2009 reeds dat we als bevolking 16 miljard euro méér belasting moeten betalen per jaar omdat multinationals geen belasting betalen. En ondertussen maar bezuinigen op de bevolking, en de belasting blijven verhogen op de bevolking en steeds maar die nullijn blijven verkopen op salarissen. Herinner je Rutte over die participatiesamenleving? Het grootbedrijf participeert alvast niet. Het is steeds weer het uitpersen van de samenleving ten faveure van het grootbedrijf.

Zie NRC en Trouw. Uiteraard vond Rutte het niet nodig hierover vragen te beantwoorden. Hij is immers de hoogst aangestelde vertegenwoordiger van het grootbedrijf in Nederland. Het woord schertsvertoning is inderdaad passend.

Het blijkt dagelijks weer: de Nederlandse overheid werkt voor het grootbedrijf, niet voor de bevolking.

Het bericht Shell kreeg 7 miljard euro cadeau van Nederlandse samenleving verscheen eerst op Lang Leve Europa!.

Volgende slachtoffer Kabinet Rutte 3: Medisch beroepsgeheim

Jun 19th 2018, 06:05, by admin

De slachtoffers van Rutte 3 vallen dagelijks: vandaag het beroepsgeheim van artsen en medische specialisten.

Minister duwt door met inzage medische dossiers door zorgverzekeraars
Minister De Jonge (CDA) heeft in een nieuw wetsvoorstel verwijzingen naar de verregaande inzagebevoegdheden in medische dossiers door zorgverzekeraars opgenomen. Maar over deze bevoegdheden moet de Eerste Kamer nog beslissen. De Jonge lijkt zo extra druk op de Kamerleden te leggen om toch akkoord te gaan met die inzagebevoegdheden.

Inperking beroepsgeheim
Het [..] wetsvoorstel geeft zorgverzekeraars de bevoegdheid om medische dossiers in te zien bij vermoedens van fraude om zo de facturen te controleren. De verzekeraars hoeven daarvoor geen toestemming aan patiënten te vragen. Daarmee wordt omwille van een financieel belang van commerciële bedrijven het medisch beroepsgeheim ingeperkt.

Lees verder op PrivacyBarometer. Privacy? Waar!?

Je rechten verdwijnen steeds weer in het niets wanneer die een beperking vormen voor het grootbedrijf. En Rutte faciliteert maar al te graag het grootbedrijf. Daardoor verdwijnen al je rechten nu als sneeuw voor de zon. Je organen? Van de overheid. Je DNA? Van de overheid? Je medische dossier? Van de overheid om weg te geven aan het grootbedrijf.

Hoe ziet een autoritaire overheid eruit? Precies zoals Kabinet Rutte nu aan het realiseren is. Het zijn inderdaad de slechtsten die regeren. Mogelijk gemaakt door VVD, CDA, ChristenUnie en D66. Inspraak? Vergeet het maar, ook het referendum werd reeds slachtoffer van Kabinet Rutte 3. Nu sneuvelt dus het beroepsgeheim van je arts.

Wat sneuvelt morgen? De internet link en internet uploads. Alles voor het grootbedrijf.

Het bericht Volgende slachtoffer Kabinet Rutte 3: Medisch beroepsgeheim verscheen eerst op Lang Leve Europa!.

“Het zijn de slechtsten die regeren…”

Jun 15th 2018, 06:09, by admin

Wat een geweldig interview publiceert Novini. In een paar pagina’s tekst wordt prachtig weergegeven hoe de “democratie” tegenwoordig werkt, en de chantage van politici en misleiding van de bevolking die daarbij komt kijken.

Het is een beproefde tactiek van inlichtingendiensten om personen in compromitterende situaties te brengen, de zogeheten honey trap. Maar u stelt dat hiervoor zelfs kinderen worden ingezet?

Dat hangt ervan af wat je wilt. Als je de meest gewetenloze mensen zoekt, die in staat zijn de meest kwetsbare individuen probleemloos te misbruiken, dan vormen seksfeesten met kinderen een prima selectiemechanisme. Personen die deelnemen aan dit soort evenementen, zijn zich er van bewust dat ze op deze manier chantabel worden gemaakt. Maar het maakt ze niet uit, omdat ze hiermee tegelijkertijd toegang krijgen tot machtsposities waar ze anders nooit in terecht zouden kunnen komen. Het is dan een soort initiatieritueel.

Dat verklaart een boel…

Het verklaart een boel

Het verklaart waarom journalist en activist Tommy Robinson bijvoorbeeld de gevangenis in ging na een schijn-rechtszaak, om vervolgens onbeschermd midden tussen de pedofiele islamitische mensenhandelaren te belanden waar hij over berichtte! Zoals gisteren gebeurde. Hij is overgeplaatst naar een gevangenis met grote moslim populatie, dat gaat hij waarschijnljik niet overleven. Een doodsvonnis vanwege het gebruik van de vrijheid van meningsuiting. De moslim populatie aldaar roept nu de hele nacht zijn naam. Een kwestie van tijd dus. 100% schandalig, 100% kakistocratie. Corruptie tot in de top. Deze week overlijdt hij voor de vrijheid van meningsuiting, volgende week komen ze voor jou. Klokkenluiders gebruiken als afschrikwekkend voorbeeld voor de rest van de bevolking, het zal eens niet.

Het verklaart waarom we democratisch onze eigen vrijheid slopen, recent met de sloop-het-internet EU-wetgevingen, die ook door de VVD, CDA en D66 goedgekeurd zijn.

Het verklaart waarom in tegenstelling tot een duidelijke referendum-uitspraak toch de totalitaire sleepwet wetgeving ingevoerd werd, ongewijzigd. En uiteraard direct misbruiken die wet, en liegen. En ook de met de sleepwet gelegaliseerde DNA-databank blijft maar opdoemen in het dagelijks nieuws. De Nederlandse politiestaat moet totalitair.

Het verklaart waarom de EU in Brussel Rutte aan het confronteren is met zijn slopende beleid, na zijn toespraak aldaar, hij blijkt inderdaad een eurofiel, en Rutte duidelijk niet luistert en niet serieus reageert. Hij luistert niet, hij heeft immers een opdracht die hij uitvoert. Als je opnames bekijkt uit de Tweede Kamer ken je dit gedrag van Rutte maar al te goed. Ineens is hij druk met werk en hoort hij zogezegd niets, en ondertussen rolt het onverminderd verder richting autoritaire dictatuur. Kakistocratie ten top, dus een baantje voor Rutte binnenkort bij de EU grootbedrijflobby! Die speech was een sollicitatie voor een hoog baantje bij het EU grootbedrijf. Waar ligt de loyaliteit van Rutte precies?

Het verklaart waarom de overheid eigendom claimt over jouw lijf en organen. En je DNA is, zoals je las, ook al eigendom van de overheid.

Het verklaart waarom we ons als “vrije” bevolking laten chanteren met een soort moslim invasie en krampachtig niet rapporteren over misdaden, misdaden vrijspreken en weigeren actie te nemen op misdaden. Wegsturen? Echt niet. Wat wel? Islamisering overal waar je kijkt. En Merkel-blokken (die grote betonnen legostenen), die verschijnen ook overal waar je kijkt. En nu dat Merkel en haar pro-migratiebeleid eindelijk het onderspit lijkt te delven heeft de nieuwe regering in Madrid alvast bizarre plannen: nemen het “wir schaffen das” over en breiden het flink verder uit. Juist: Migratie moet, want EU beleid. Kakistocratie.

Het verklaart waarom immigranten mogen inbreken. Herinner de uitgeprocedeerde  immigranten die inbreken in bewoonde woningen, terwijl de bewoonster van de woning stond te douchen? De inbrekers werden vervolgens beschermd door zowel politie als ook justitie! Inbraak wordt selectief legaal gemaakt. Immigranten krijgen zelf overheidssubsidies voor zowel het geven als ook volgen van extremistische en haatdragende scholing. Resultaat: Toenemende religiositeit onder moslims in Nederland. De hate speech wetgeving is niet van toepassing als je immigrant bent. Maar noem de invasie een invasie, en je krijgt een boete. Toepassing van de wet geschied tegenwoordig zeer selectief.

Het verklaart waarom onze kinderen op Nederlandse openbare school verplicht Allah leren aanbidden.

Het verklaart waarom we ondemocratisch immer meer immigratie stimuleren, met de EU dus zonder democratische instemming. Ja, de EU is er niet voor u. De EU dus. En immer meer betalen.

Het verklaart waarom we uitsluitend leugenachtig ‘nieuws’ voorgeschoteld krijgen.

Het verklaart waarom we grootschalig onze eigen nieuwsdeling en onderlinge kennisgeving laten censureren én daar geen actie op kunnen nemen.

Het verklaart waarom we dwangarbied herintroduceren.

Het verklaart waarom de EU het zo nodig vindt om een EU-jugend korps verder uit te breiden, de 1,26 miljard euro kosten daarvan zijn uiteraard voor jou om te betalen.

Het verklaart waarom de EU voor ons duurder wordt na de Brexit terwijl de EU juist kleiner wordt. Wij moeten dus extra gaan betalen aan de EU, terwijl de Britten zelf ook extra moeten betalen aan de EU. De EU wil immer meer geld hebben.

Het verklaart waarom we een begrotingsoverschot direct weggeven aan het grootbedrijf zonder dat dit plan ooit in een verkiezingsprogramma gedeeld is. En uiteraard vervolgens daarover liegen. En doordrukken. Dat verdient en krijgt een landelijke tegen-campagne!!

Het verklaart waarom we zeggenschap over onze pensioenen weg hebben gegeven aan de EU.

Het verklaart waarom falende en liegende mensen steeds weer op hoge posities geïnstalleerd worden. Niet alleen nu leugenaar Zijlstra, maar ook leugenaar Teeven. Partijkartel iemand? En deze lijst is lang. Herken daarin bijvoorbeeld het hele burgemeesterscircuit. Herken de selectie van leugenaar Timmermans voor de EU.

Het verklaart waarom jouw rechten niet gelden als die een bedreiging vormen voor het grootbedrijf. Waarom staat het grootbedrijf steeds weer boven de bevolking?

Het verklaart waarom ‘democratisch verkozen’ politici (waaronder Mark Rutte) op jouw kosten, tijdens hun werkuren, naar de geheim gehouden Bilderberg bijeenkomst gaan om daar nieuwe bevelen te krijgen die ze vervolgens moeten uitvoeren. Zo werd de nepnieuwsminister Ollongren in 2016 uitgenodigd bij Bilderberg en werd ze (verrassing!) in 2017 minister met een duidelijke opdracht: referenda afschaffen en nepnieuws profileren voor censuurdoeleinden. Waar ligt de loyaliteit van deze politici nu echt?

Het verklaart waarom grootschalige vergiftiging is toegestaan. De fusie tussen Bayer (IG Farben) en Monsanto gezien? Een boom kappen in je eigen achtertuin? Boete! De bevolking vergiftigen? Toegestaan!

Geregeerd door idioten en criminelen

Juist, we worden geregeerd door idioten. Door zowel Duitse parlementariër als Nederlandse parlementariër goed onderbouwd zo uitgesproken. Bewuste leugens, bewuste misleiding en het wegnemen van inspraak. Het zijn patronen van bedrog. Het probleem daarmee is dat het dus geen idioten zijn (dat impliceert onkunde), het betreft bewust uitgevoerde activiteiten: feitelijk misdaden tegen de samenleving. Dat maakt deze figuren criminelen. We leven in een Nederlandse en Europese kakistocratie.

Oordeel zelf, maar lees daarvoor wel eerst het interessante interview op Novini. En koop en lees eventueel het Patronen van bedrog boek van Willem Middelkoop voor meer toelichting. En bekijk ook de video over het boek bij StudiumGenerale met Willem Middelkoop en Coen Vermeeren. Zie ook Willem Middelkoop bij Cafe Weltschmerz. Luister ook naar Middelkoop over Patronen van bedrog bij de VPRO. Eerlijke informatie is echt nog te verkrijgen, maar je moet er wel wat voor doen.

Via Novini en Coen Vermeeren.

Het bericht “Het zijn de slechtsten die regeren…” verscheen eerst op Lang Leve Europa!.

Wat zit er werkelijk achter de EU-wetgeving voor een “verbod op memes” — en hoe dit te stoppen voor 20 juni

Jun 15th 2018, 05:46, by admin

Met nog een paar dagen te gaan tot de beslissende stemming in het Europees Parlement, worden steeds meer mensen zich bewust van de dreigende plannen voor het invoeren van “censuurmachines” en een “linkbelasting” in de EU. (Hier kunt u alle details in het Engels vinden.) Mensen realiseren zich:

Onze vrijheid om media te uploaden en links te delen en ons zo online uit te drukken, wordt bedreigd. Tweet dit!

Artikel 13 van de auteursrechtrichtlijn verplicht online platforms (sociale netwerken, videosites, sites voor het publiceren en delen van foto’s, enz.) om uploadfilters te installeren om alle content die door gebruikers is geüpload te controleren op auteursrechtelijk beschermd materiaal, inclusief afbeeldingen — en daarmee de meeste memes te blokkeren, die meestal gebaseerd zijn op afbeeldingen waar copyright op rust.

Lees verder, ook in het Engels.

Het bericht Wat zit er werkelijk achter de EU-wetgeving voor een “verbod op memes” — en hoe dit te stoppen voor 20 juni verscheen eerst op Lang Leve Europa!.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Your 2 hourly digest for Krapuul

Oude Media Nieuwe Media
Krapuul
Nieuws & Columns 

Herken de verborgen leugens die je omgeven

Jun 22nd 2018, 17:00, by Arnold J. van der Kluft

21 augustus 1968. Legers van het Warschaupact, behalve die van Roemenië en Albanië, trokken Tsjechoslowakije binnen om een einde te maken aan het beoogde “socialisme met een menselijk gezicht” waarvoor de communistische partij ter plaatse had gekozen. Een van de keerpunten van het jaar. Een echo hiervan in de muziek van die tijd, door Julie Driscoll & Brian Auger & the Trinity many people I know with no where to go-o, you know they’re lonely but many people have died, feeling hung up inside, but don’t think they’re phony ‘cause they’re only trying to stop you from dying, locked behind your own bars maybe, you’ll see, how good it would be, to feel free don’t close your eyes and put on your disguise someone’s gonna sus you there’s things around bring you down, and they disgust you so recognize the hidden lies that surround you and maybe, you’ll see, how good it would be, to feel free to feel free to feel free August, ’68 it was dark and it was late A.M. 24 was the first, but there were more fighters, in close formation ready for the invasion I remember going to a country where people were warmed and people were ready for changes I am tanks from everywhere smash down everything that’s there Czechoslovakia Czechoslovakia In 1993 werd het land alsnog opgeheven en nog later besloot de spellingsmafia dat de naam van het niet meer bestaande land toch nodig anders geschreven moest worden in het Nederlands. Ieder zijn eigen methode van sleutelen aan de werkelijkheid.

Mizrahi revival: A-wa – Habib Galbi

Jun 22nd 2018, 16:00, by Joke Mizée

Dit is deel 1 van een blogserie over etnische muziek van joodse Israeli’s van wie de ouders of grootouders uit Arabische (en aanverwante) landen kwamen. Sinds een paar jaar spreekt men in dat verband van de ‘Mizrahi revival’, een stroming in het teken van een hernieuwd zelfbewustzijn na jaren van discriminatie. Wat nieuw daaraan is, is dat de Arabische taal nu tot de mainstream van de muziekscene is doorgedrongen, wat zowel binnen als buiten Israel gewaardeerd wordt. Voor meer context raadplege men de introductie. A-wa (Arab.)   spreek uit: eej-wa uitdrukking van goedkeuring of aansporing: ‘yeah‘ A-wa bestaat uit de zingende zussen Tair, Liron en Tagel Haim uit Shaharut, een minuscuul dorpje in het uiterste zuiden van Israel, die in 2015 een megahit scoorden met ‘Habib Galbi’. Tair, die een muziekopleiding heeft gevolgd, kreeg op zeker moment zin om iets te doen met de liedjes die ze van haar Jemenitische grootouders had geleerd. Ze had geen zin om ze te vertalen, want ze vond ze nou juist perfect klinken zoals ze waren. Enfin, ze stuurt dus een demo van dat nummer naar Tomer Yosef, zanger en percussionist van de Balkan Beat Box – en die raakt onmiddellijk enthousiast. Yosef, eveneens van Jemenitische afkomst, wierp zich vervolgens op als manager en producer van het drietal, alsmede als regisseur van de illustere videoclip, die in niet geringe mate aan het succes heeft bijgedragen. (Allereerst in hun eigen land, maar vanaf het moment dat het werd opgepikt door (de Franstalige) Mipsterz1 verspreidde het zich als een lopend vuurtje door Arabische landen, van Marokko tot Libanon2). In de clip, die in een weekend in elkaar gedraaid werd, speelt Yosefs bloedeigen vader de rol van ‘enge man’. Ze bleven zowel letterlijk als figuurlijk dicht bij huis: They filmed the “Habib Galbi” video in the dunes […]

Dijkhoff, stand down met je lollige gestook tegen vluchtelingen!

Jun 22nd 2018, 15:00, by Peter Storm

In Veldhoven gaat het gebeuren: de VVD op de lolbroek-toer. Het is een try-out, de mislukking is echter – waar het serieuze humor betreft – bij voorbaat verzekerd. Om de avond echt tot een publicitaire mislukking te maken voor VVD-chef Dijkhoff, de VVD en haar hatelijke beleid jegens vluchtelingen te maken, is jouw bijdrage, geacht leespersoon, dringend gewenst. Dat deze try-out maar beter geen vervolg kan krijgen en dat dit initiatief dus beter in een afgang kan worden omgezet, mag duidelijk zijn voor wie weet waar de VVD voor staat. Wat wil het geval? VVD-er Dijkhoff komt naar Veldhoven met een boodschap, verpakt als vraag. De vraag luidt: “Mogen vluchtelingen altijd blijven of moeten ze naar een paar jaar automatisch terug?” (1) Dat laatste is wat de VVD wil, ongeacht wat het internationaal recht – leuk om tegen Poetin uit te spelen maar verder dus irrelevant – daarover zegt. Vluchtelingen weren en deporteren is hoofdmotief van het VVD-beleid. Dat is de boodschap. En dat wordt nu dus aan de mens gebracht door middel van wat Dijkhoff nu Stand-Up-Politics (2) noemt, want de Nederlandse taal gaat boven alles bij onze vaderlandslievende politicus. Voor de pret zorgt cabaretier Rob Scheepers. Natuurlijk is dit allemaal te ranzig voor woorden. Gezellig kletsen over het wegpesten van kwetsbare mensen, biertje in de hand. Je bedenkt zoiets nog in je nachtmerries niet. Gelukkig zijn er mensen die dit dus niet vinden kunnen, en ik voeg me daar graag bij. Op de stoep van de plaats waar dit alles gaat plaatsvinden, komt dan ook een protestactie (1). Die is op touw gezet door het voor deze gelegenheid gevormde ontvangstcomité “Vluchtelingen Welkom, de VVD niet”, waaraan ik enigszins medeplichtig ben. Onze leus is ook: “Vluchtelingen bashen is niet lollig”, hetgeen we via een spandoek duidelijk hopen te maken. […]

Attractiepark Slagharen onderneemt (helaas) geen actie tegen racistische tweet PVV’er

Jun 22nd 2018, 13:30, by Pyt van der Galiën

Het attractiepark (vroegere Ponypark) Slagharen onderneemt geen actie tegen het Brabantse PVV-Statenlid Maikel Boon. Boon fotografeerde vrouwen met een hoofddoek die het park bezochten en plaatste die foto’s vervolgens online. Volgens Boon vormen de foto’s het ultieme bewijs dat de islamisering van Nederland nu écht volledig op hol geslagen is. Volgens Slagharen is het sop de kool niet waard. Het publiceren van de foto’s zegt meer over Boon dan over het park en haar bezoekers: “Het staat iedereen vrij om hier foto’s te maken. Het is vooral niet handig van een Statenlid om ze op deze manier te gebruiken, om zo de privacy van deze mensen te schenden”. Zolang de bezoekers hun entree maar betalen, zal het Slagharen de reet roesten welke geloofsovertuiging iemand er op nahoudt:  “Iedereen is welkom bij ons, echt iedereen”. Bron: rtv Oost    

Mailtje aan komediant Rob Scheepers die deportaties grappig vindt

Jun 22nd 2018, 13:00, by Joke Kaviaar

info@robscheepers.com Onderwerp: Stop met Stand-up Politics! Rob Scheepers, Met je medewerking aan Klaas Dijkhoffs Stand-up Politics aanstaande maandag 25 juni in Veldhoven verleen je legitimiteit aan mensonterend ‘vreemdelingen’beleid. Zou je ook met Trump op een podium grappen gaan staan maken over kinderen die van hun ouders worden gescheiden? Zoveel beter doet Nederland het niet. De verschillen zijn slechts cosmetisch. In Nederland worden gezinnen met kinderen om zes uur ’s ochtends van hun bed gelicht. In Nederland worden kinderen, weliswaar samen met hun ouders, opgesloten in een gezinsgevangenis die eufemistisch gesloten gezinsvoorziening wordt genoemd. Dit samenzijn staat echter onder grote druk en stress. Doel: hun deportatie. Middelen: (dreiging van) geweld, boeien en knevelen. Niet zelden worden op het moment van deportatie kinderen van ouders gescheiden om de medewerking van de ouders af te dwingen en zien ze elkaar op het vliegveld van het land van bestemming pas weer terug. Dit gaat ook over deportaties naar landen als Afghanistan. En daar wil jij dus samen met Klaas Dijkhoff lollig over gaan doen. Dat is schandalig neo-koloniaaal en racistisch apartheidsbeleid in een grappig jasje gieten om het licht verteerbaar te maken. Misselijker kan het niet. Maar hee, grappig zijn is natuurlijk veel belangrijker dan je er druk over maken, niet? Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen van de misselijkheid van het beleid van de opeenvolgende regeringen en hun ministers en staatssecretarissen die over het lot van vluchtelingen beschikten en beschikken. Het opsluiten en deporteren van gezinnen met kinderen is echter wel de meest flagrante mensenrechtenschending van allemaal, evenals het deporteren van mensen naar landen die ronduit gevaarlijk zijn. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Dijkhoff wil daar nu ook nog bestaansonzekerheid voor mensen die wel asiel gekregen hebben aan toevoegen. De vluchteling wordt zo permanent een tweederangs […]

Sara Netanyahu aangeklaagd wegens fraude

Jun 22nd 2018, 12:00, by Nieuwsredactie

Sara Netanyahu, de vrouw van de Israelische premier, is donderdag in staat van beschuldiging gesteld van fraude. Samen met Ezra Saidoff, een vroegere adjunct-directeur-generaal van het bureau van de premier, zou zij gegevens hebben vervalst betreffende het bestellen van maaltijden van dure restaurants ter waarde van 350,000 shekel (ruim 83.000 euro), terwijl in de residentie van de premier door de staat betaalde koks aanwezig waren. Zij gaf het personeel van de residentie, onder wie de chef van de huishouding, Meni Naftali, opdracht dit feit niet te laten uitlekken zodat de boekhouding er geen lucht van kreeg. (Lees verder bij de bron van dit artikel) Via:: Abu Pessoptimist

Het Chinees-Indiase grensconflict is een trage milieuramp

Jun 22nd 2018, 11:00, by bij de Buren

De concurrentie tussen China en India over hun gedeelde grens in de Himalaya zal niet snel leiden tot een militair of nucleair conflict, maar het creëert wel een trage milieucatastrofe, waarschuwt Ruth Gamble, historicus aan de Universiteit van La Trobe in Melbourne. Het Himalayagebergte speelt een cruciale rol in Azië. Het genereert de moessonregens en de gletsjers voeden de rivieren van Zuid-, Zuidoost- en Oost-Azië. Bijna de helft van de wereldbevolking en 20 procent van de wereldeconomie is afhankelijk van die rivieren, die al bedreigd worden door de klimaatverandering. Het gekibbel tussen China en India vergroot die bedreiging nog. (Lees verder bij de bron van dit artikel) Via:: dewereldmorgen.be

Israelische leger sloopt huis van Palestijnse gevangene

Jun 22nd 2018, 10:00, by Nieuwsredactie

Israelische militairen hebben woensdagavond laat  het huis vernield van een Palestijnse gevangene die ervan wordt beschuldigd op 17 maart 2018 twee Israeli’s te hebben doodgereden bij een zogenoemde ”ramaanval” in het disctrict Jenin. Het is het huis van Ala’ Rateb Kabaha, 26, die met zijn auto luitenant Ziv Daus, 21, uit Azur bij Tel Aviv, en sergeant Netanel Kahalani, 20, uit de moshav Elyakim  (regionale raad van Megiddo in het noorden van Israel) heeft doodgereden. Tenminste 20 militaire voertuigen kwamen daarvoor naar de plaats Barta’a, ten zuidwesten van Jenin, waar het huis van de familie Qabaha staat. Het huis was een appartement op de derde verdieping van een gebouw van vier verdiepingen, dat eigendom is van de vader van de verdachte Ala’ Qabaha. Het appartement van 150 vierkante meter werd grondig vernield. Het hele gebouw liep daarbij zoveel schade op dat het waarschijnlijk in zijn  geheel zal moeten worden afgebroken. Erg vakkundige slopers heeft het ‘meest morele leger ter wereld’ blijkbaar niet in zijn gelederen. Eerder verschenen bij: Abu Pessoptimist

‘Cultuurmarxisme’: de oude waanvoorstellingen van Nieuw Rechts

Jun 22nd 2018, 09:00, by bij de Buren

Het afgelopen jaar zijn de netwerken rond Forum voor Democratie (FvD) en The Post Online (TPO) bezig geweest om de ‘cultuurmarxisme’-theorie te lanceren in het publieke debat. Tegenwoordig is de term vooral bekend als centraal leerstuk van de Amerikaanse neofascistische ‘alt-right’-beweging. Voor naziterrorist Anders Breivik vormde het het ideologische raamwerk om tientallen sociaal-democratische jongeren te vermoorden op Utøya. Gelukkig kan het Nederlandse publiek nu ook kennis nemen van deze onfrisse ideeën en wel in boekvorm. Paul Cliteur, de voorzitter van het ‘wetenschappelijk instituut’ van FvD gaf een bundel over het onderwerp uit, waarin verschillende auteurs in dertien hoofdstukken onthullen dat de ‘cultuurmarxisten’ de westerse wereld hebben overgenomen.1 Cliteur In het eerste hoofdstuk voert Cliteur het ‘cultuurmarxisme’ terug op de ideeën van de Italiaanse marxist Antonio Gramsci. Hij beroept zich hierin op de autoriteit van de ‘alt-right’-trol Milo Yiannopoulos, die in zijn boek Dangerous enkele alinea’s aan Gramsci wijdt. Cliteur en Yiannopoulos stellen dat Gramsci afscheid nam van het idee van revolutie door werkende mensen en zich in plaats daarvan zou hebben gericht op de ‘vernietiging’ van de westerse cultuur.2 De Frankfurter Schule – een groep neomarxistische filosofen en sociologen – zouden in navolging van Gramsci de babyboom-generatie hebben gehersenspoeld met absurde ideeën. Zo hebben zij mensen laten geloven in het bestaan van racisme en klimaatverandering. Babyboomers ‘hebben op school, op televisie, via popmuziek en tal van andere kanalen, onbewust de beginselen van de kritische theorie ingelepeld gekregen: ‘diversiteit’, ‘klimaat’ en ‘racisme’ (p24). Er wordt geen poging gedaan om enig bewijs te leveren voor de stelling dat deze kleine groep denkers de scholen, media en zelfs muziekindustrie onder controle hadden. Hoe ze daarin slaagden blijft ook onduidelijk. En dat de Frankfurters geen goed woord over hadden voor popmuziek of televisie doet kennelijk niet ter zake. Of het was slechts een afleidingsmanoeuvre, […]

Opnieuw overlijdt een op 14 mei gewonde Palestijn

Jun 22nd 2018, 08:00, by Nieuwsredactie

Opnieuw is een Palestijn die op 14 mei in Gaza, tijdens de grote slachting onder de demonstranten van de Grote Mars van de terugkeer gewond is geraakt, overleden. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid gaf zijn naam als Mohammad Ghassan Abu Doqqa, 22 jaar jong. Dr. Ashraf al-Qedra, de woordvoerder van het ministerie, zei dat hij op 14 mei ten oosten van Khuza in het midden van de Gazastrook door Israelische militairen werd neergeschoten en zwaar gewond raakte. Hij werd naar een ziekenhuis in Khan Younis getransporteerd en later naar een ziekenhuis in Oost Jeruzalem overgebracht. Daar is hij woensdag gestorven.   Maandag 18 juni overleed de 13-jarige Zakariya Hussein Bashbash. Hij zou op 30 maart zijn gewond. op dezelfde dag werd Sabri Ahmad Abu Khader (24) door  Israelische militairen aan de grens met Gaza doodgeschoten. Het aantal doden dat de Iraelische scherpschutters sinds 30 maart gemaakt hebben staat nu op 135. Eerder verschenen bij: Abu Pessoptimist

Een brief aan Rob Scheepers

Jun 22nd 2018, 07:00, by Nayokosadashi

Beste meneer Scheepers Ik had vernomen dat u 25 juni een groot festijn gaat houden, met de VVD. Met meneer Dijkhoff, van de VVD, in Veldhoven. Die Dijkhoff is zogenaamd een hele toffe peer en dan gaat u daarmee allemaal fratsen uithalen. Allemaal om de VVD (de meest asociale partij van Nederland) een hart onder de riem te steken. Daarmee komt u de VVD dus tegemoet en indirect is dat dus een aanval op zowel de Nederlandse bevolking, als de vluchtelingen. Het doet mij denken aan de keer dat Rutte ineens ‘stand up comedy’ deed. Tenenkrommend. De man die het meest wrede beleid mogelijk doordrukt en vervolgens een clownsneusje opzet. Een duistere vertoning. Vluchtelingen zijn gevlucht voor geweld, oorlog, onthoofding en marteling. Waarom zou je er dus grappen over maken? In die zin, wat is er grappig aan? Het is alsof je grappen maakt over iemands verkrachting, of iets dergelijks. En dan ook nog eens iemand die zich niet kan verdedigen. Iemand die er niet eens weet van heeft. Begrijp mij niet verkeerd, doe wat je niet laten kan. Ik ben hier niet om een boete op te leggen, of wat dan ook. Ik geef u slechts mijn mening. Ik vraag mij dan af hoe die ‘grappen’, met de VVD eruit gaan zien? VVD maakt het voor vluchtelingen vele malen moeilijker om zich weer ergens te vestigen en opnieuw te beginnen. Waarom moeten zij dan nog een trap na krijgen? Wat voor grapjes wil je daar nog over maken? Kinderen die verdrinken en aanspoelen, aan de stranden in Europa. En dan gaan jullie daar mopjes uit schudden? Mensen wier familie is omgekomen in bombardementen, hele gezinnen die uit elkaar getrokken zijn. Waarom moet dat ‘luchtig gemaakt worden’? Een beetje respectloos hé. Ik vind het vreemd, op zijn minst heel vreemd. […]

“Ik zegen het licht dat op je schijnt”

Jun 21st 2018, 18:00, by Arnold J. van der Kluft

En het geschiedde in juli 1968 dat mijn kater Goofy, inmiddels opgegeven met dubbele longontsteking, in de ochtendschemering zijn dodendans uitvoerde op mijn daardoor ontwaakte hoofd en op mijn kussen de laatste adem uitblies. Daarmee associeer ik dit nummer van de Kinks uit die dagen. Thank you for the days Those endless days, those sacred days you gave me I’m thinking of the days I won’t forget a single day, believe me I bless the light I bless the light that lights on you, believe me And though you’re gone You’re with me every single day, believe me Days I’ll remember all my life Days when you can’t see wrong from right You took my life But then I knew that very soon you’d leave me But it’s alright Now I’m not frightened of this world, believe me I wish today could be tomorrow The night is long It just brings sorrow, let it wait Thank you for the days Those endless days, those sacred days you gave me I’m thinking of the days I won’t forget a single day, believe me Days I’ll remember all my life Days when you can’t see wrong from right You took my life But then I knew that very soon you’d leave me But it’s alright Now I’m not frightened of this world, believe me Days…. Thank you for the days Those endless days, those sacred days you gave me I’m thinking of the days I won’t forget a single day, believe me I bless the light I bless the light that shines on you, believe me And though you’re gone You’re with me every single day, believe me Days…. Days. Zeker wel het mooiste dat de vandaag jarige Ray Davies heeft geschreven. Let maar niet op het filmpje, of zie maar. Kirsty […]

Mizrahi revival: Israel goes multiculti? (intro)

Jun 21st 2018, 17:00, by Joke Mizée

Dit is het begin van een blogserie over etnische muziek van joodse Israeli’s van wie de ouders of grootouders uit Arabische (en aanverwante1) landen kwamen. Sinds een paar jaar spreekt men in dat verband van de ‘Mizrahi revival’, een stroming in het teken van een hernieuwd zelfbewustzijn na jaren van discriminatie. Wat nieuw daaraan is, is dat de Arabische taal nu tot de mainstream van de muziekscene is doorgedrongen, wat zowel binnen als buiten Israel gewaardeerd wordt. Emancipatiestrijd ‘Mizrahim’ is de benaming voor joden afkomstig uit het oosten (t.o.v. Israel), waar ‘Sefardim’ duidt op degenen uit het westen (i.c. het Middellandse Zeegebied). In de praktijk echter wordt de term vaak gebruikt voor joden die oorspronkelijk Arabisch spraken (Sefardim zijn dan degenen met Ladino als moedertaal). Voor beide groepen – maar voor de Mizrahim verreweg het meest – geldt dat ze in de jaren ’50/’60 werden uitgenodigd naar Israel te komen maar na aankomst bij de laagste sociale klasse werden ingedeeld. Op grond van veronderstelde groepskenmerken werden ze beschouwd als laag opgeleid en hooguit geschikt voor handarbeid. De deceptie die zij hebben ervaren wordt heden ten dage volop besproken in Israel. Zo was onlangs de documentaire ‘Ancestral Sin’ er op de tv, waarin wordt getoond hoe immigranten gedwongen werden gehuisvest in afgelegen ‘development towns’. Anderen werden opgehokt in de achterbuurten van de steden. Hoewel de bodem van de beerput2 vast nog lang niet in zicht is, is de openheid rond dit onderwerp een teken dat de emancipatie van de Mizrahim flink is opgeschoten. Ongeveer gelijk opgaand daarmee voelde de jongere generatie de behoefte opborrelen om haar muzikale roots breeduit te vieren – en dit keer zonder water bij de wijn te doen. Van marge naar mainstream Toen in 2015 A-wa een grote hit scoorde met Habib Galbi3, maakten de recensies4 bijna […]

Vluchtelingen blijken goed voor economie en werkgelegenheid

Jun 21st 2018, 16:00, by Laurent Bruning

Uit een Franse analyse die dertig jaar en vijftien landen besloeg blijkt dat grosso modo de komst van vluchtelingen een significant positief effect heeft op de economie en daling van werkloosheid. het onderzoek werd uitgevoerd door hoogleraar economische demografie Hippolyte d’Albis en het Parijse onderzoeksinstituut CNRS. Er spelen allerlei effecten, zoals het bekende verschijnsel dat vluchtelingen regelmatig in sectoren willen werken waar de eigen mensen dat niet (meer) willen, maar ook dat in plaats van dat ze ‘banen afpakken’ van de autochtone bevolking, ze die juist een niveau omhoog doen opschuiven vanwege hun betere taalkennis en integratie. Roel Jennissen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vraagt zich overigens wel af of we de goede vluchtelingen binnenlaten, als die zich blijkbaar zo goed kunnen redden, in die zin dat het in eerste instantie toch de bedoeling is die mensen te helpen, niet om er voordeel uit te halen (daar zullen vooral VVD-stemmende lezers verbijsterd van opkijken). Het lijkt me in elk geval voor de hand liggend dat de gemiddelde vluchteling over meer initiatief en karakter beschikt dan de gemiddelde – over islamisering en wat dies meer zij – krijsende PVV-couch potato, dus dat het zelfredzame mensen betreft verbaast mij niet. Lees voor de nodige mitsen en maren die er aan dit onderzoek kleven vooral ook nog het artikel zelf.

Wilders doet aangifte tegen DENK

Jun 21st 2018, 15:00, by Pyt van der Galiën

Fascistenleider Geert Wilders gaat vanavond aangifte doen tegen DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan. Aanleiding is het plan van Azarkan om tijdens de verkiezingscampagne de PVV eens flink te trollen een nepnieuwscampagne in te zetten tegen de PVV. Uiteindelijk ging Azarkan’s plannetje helaas niet door.  Azarkan wilde in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar in naam van de PVV adverteren met de leus: ‘Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren’. Daarnaast zou dan een portret van Wilders moeten staan: Missch kan @jndkgrf deze pontificaal printen in zijn ‘verzetskrant’ tegen censuur? *kuch* pic.twitter.com/dYL30m5pcu — SIGILUX (@SIGILUX) June 20, 2018 Het zou een schitterende stunt zijn geweest, maar helaas kreeh Azarkan er binnen DENK de handen niet voor op elkaar. Uiteraard is naast de PVV ook Het Politieke Midden volledig overstuur. Zo liet het laflinkse blog Joop.nl – het vroegere thuishonk van Bart Schut — weten zich te distantiëren van dergelijke acties: Kijk, op die neplinkse vaatdoekjes van @Joop_nl kun je ook altijd rekenen, FUCK OFF stelletje hypocrieten. cc @Foaroan @FrontaalNaakt @VanOverNaar @RalphGeest @vulkaanrots @TurkseTulp @SVD_D_Reserve @wltrrr pic.twitter.com/My81ehdiHB — SIGILUX (@SIGILUX) June 20, 2018 Ter illustratie van de lachwekkende hypocrisie van Wilders: Wilders is woedend op Denk. Opdat we nooit vergeten. pic.twitter.com/h0PT9rkOi2 — Verwarde des vaderlands (@VerwardeMens) June 20, 2018

Klimaatimpact zal al miljarden stedelingen treffen in 2050

Jun 21st 2018, 14:00, by bij de Buren

Miljarden stedelingen lopen in 2050 al het risico op hittegolven, droogte, overstromingen, voedseltekorten, armoede en stroomuitval. Maar dat aantal kan aanzienlijk dalen als steden zich voorbereiden op een gezonde en veilige toekomst. Dat concludeert C40 Cities, een wereldwijd netwerk van grootsteden, in een onderzoek, dat in kaart probeert te brengen hoeveel stedelingen wereldwijd blootgesteld zullen worden aan de directe en indirecte gevolgen van de opwarming van de aarde. Tegen 2050 zullen 1,6 miljard mensen in meer dan 970 steden regelmatig blootgesteld worden aan hittegolven. Meer dan 800 miljoen mensen in 570 steden zullen kwetsbaar zijn voor de zeespiegelstijging en kustoverstromingen en 650 miljoen mensen in 500 steden zullen te maken krijgen met drinkwaterschaarste. (Lees verder bij de bron van dit artikel) Via:: dewereldmorgen.be

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Your 2 hourly digest for WorldTruth.Tv

Oude Media Nieuwe Media
WorldTruth.Tv
Your Alternative News Network. Broadcasting The Truth Since “2011” Alternative Health, Alternative News, Conspiracy, GMO, Fluoride 

U.S. Soldier Claims To Have Shot & Killed A 12 Foot Giant In Afghanistan

Jun 22nd 2018, 14:23, by Eddy Lavine

In 2002 a U. S. patrol had gone missing in a very remote area of Afghanistan. Another patrol was dispatched on a search and rescue mission, and one soldier on that patrol described what he saw after coming around the side of a mountain: As we bent around this corner you could see the opening of […]

People Over 40 Should Only Work Three Days a Week, Study Concludes

Jun 22nd 2018, 03:18, by Eddy Lavine

If you had the choice of working anything less than a Monday-to-Friday workweek, would you take it? More than likely you’re answer is yes, absolutely, in a heartbeat, no question. Lucky for you, there is a telling study you might want to cite next time you enter your boss’ office to negotiate a new schedule or […]

Priest Loses Temper & Slaps Toddler During Baptism

Jun 22nd 2018, 02:47, by Eddy Lavine

A video has emerged online which shows a French-speaking priest slapping a crying toddler during a baptism. A shocked father grabs the child out of the clergyman’s arms. The incident took place inside a church during a baptism ceremony, as seen in footage that emerged on Wednesday. Visibly scared, the toddler is crying, which apparently […]

Google, Facebook Domination Has Ruined The Internet For Everyone, Warns EPIC Report

Jun 22nd 2018, 00:53, by Eddy Lavine

The Electronic Privacy Information Center (EPIC) warned in a statement to Congress that today’s internet is simply not sustainable thanks to the unsavory practices of internet bigwigs Facebook and Google. These two tech firms have so much power over the flow of information, they say, that internet users’ privacy is essentially “under assault.” After all, their entire […]

Former Secret Service Agent Files RICO Suit Against Clintons , Soros, Podesta, Brock

Jun 21st 2018, 20:14, by Eddy Lavine

Conspiracy theorists (and conspiracy factists) are running wild as infamously outspoken former Secret Service agent Gary Byrne has filed a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) suit against what some call the Democrat Deep State. Defendants in the case include: CLINTON FOUNDATION, CLINTON-GIUSTRA ENTERPRISE PARTNERSHIP, MEDIA MATTERS FOR AMERICA, CORRECT THE RECORD, AMERICAN BRIDGE 21ST CENTURY, CITIZENS FOR RESPONSIBILITY […]

Are Some Doctors Literally Possessed By Demons? Pediatrician Yells “SATAN!” When Visiting Patients

Jun 21st 2018, 13:42, by Eddy Lavine

A Dallas-area doctor was recently suspended by the Texas Medical Board following a spate of bizarre and even dangerous behavior at his practice that some might describe as being demonically inspired. According to a local CBS News affiliate in North Texas, Dr. Kurt Pflieger first started showing signs that something was wrong back in January when co-workers say he […]

China’s Credit Score Is Gonna Be Used To Filter Citizens Based On How Obedient & Conformist They Are

Jun 21st 2018, 13:37, by Eddy Lavine

Sesame Credit is the all-encompassing technological and authoritarian system now used by China to control its citizenry. China has been emerging as a New World Order model for decades. Although there is a superficial facing off between the US-led West on one side, and China-Russia on the other side, the NWO plan is to use the […]

King Tut Was Eastern European, According To The DNA Results

Jun 21st 2018, 12:24, by Eddy Lavine

Scientists at Zurich-based DNA genealogy center, iGENEA, have reconstructed the DNA profile of King Tut, his father Akhenaten and grandfather Amenhotep III. Researchers discovered that King Tut belonged to a genetic profile group known as haplogroup R1b1a2. More than 50 per cent of all men in Western Europe belong to this genetic group as do […]

World Champion Boxer Manny Pacquiao Builds 1,000 Homes For Poor Filipinos

Jun 21st 2018, 09:41, by Eddy Lavine

After earning millions for fighting Floyd Mayweather, the boxer and politician used a portion of his earnings to construct homes for 1,000 poor families in his hometown. Manny Pacquiao is more than a world-class athlete or a Filipino politician. He’s a compassionate activist who paid for 1,000 homes to be built to help out underprivileged […]

Former World Bank Senior Council Says A “Second Species” On Earth Controls Money and Religion

Jun 21st 2018, 07:01, by Eddy Lavine

Former World Bank Senior Council, Karen Hudes has been making a lot of noise lately, and she recently said something she’s never said before. She said that a second species on Earth controls money and religion. Many people who have held positions to know things that the rest of us might not know have made […]

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Your 2 hourly digest for Wel.nl

Oude Media Nieuwe Media
Wel.nl
Minder lezen, Meer weten. 

Trump-personeel klaagt: we krijgen geen dates want iedereen haat ons

Jun 22nd 2018, 15:13, by Gerard Driehuis

Het valt niet mee in om het Witte Huis van Donald Trump te werken. Meestal is je carriere al geslaagd als je ooit voor een president hebt gewerkt. Nu kun je het beter verzwijgen, zeker in Washington waar 80 procent van de bevolking Democraat is. Je kunt bijna nergens lopen zonder ergens op de muur te zien staan ‘fuck Trump’. Bij online daten is dit geen ongebruikelijk antwoord: “Thanks but no thanks. Just Googled you and it said you were a mouthpiece for the Trump administration. Go f— yourself.”

En live is het niet veel beter. Trump heeft Washington beschreven als een gevaarlijke (want zwarte) stad, dus de inwoners zijn niet erg dol op de gretige jongens van het witte huis. Bovendien zijn die vrijwel allemaal roomblank.
Ze proberen zich ‘s avonds te amuseren in het kleine deel van Washington waar vrijwel alleen blanke chique woont. En daten dan…met elkaar

Ketodieet steeds populairder, maar hoe gezond is het?

Jun 22nd 2018, 14:34, by Désirée du Roy

Helemaal geen koolhydraten eten, het is nog steeds een geliefde dieetmethode. Sterker nog, onder de naam keto-dieet is het radicale eetpatroon aan een opmars bezig. Maar is het wel zo’n goed idee?

Nieuw is het dieet niet. Het idee om koolhydraten te vervangen door vetten is al decennia oud. Het Atkins-dieet is er bijvoorbeeld op gebaseerd. En nee, het is geen wondermiddel. Eerder onderzoek toonde aan dat het voor je gewicht niet uitmaakt of je nu één calorie aan vet of aan koolhydraten eet. Val je af door koolhydraten te vervangen door vetten dan eet je waarschijnlijk gewoon mínder.

De gedachte achter het ketodieet is dat je lichaam denkt dat het zich in een noodsituatie bevindt doordat er geen glucose binnenkomt. Het zal in plaats daarvan vet gaan verbranden. Je lichaam komt dan in ketose. Ook zal je bloedsuikerspiegel minder schommelen waardoor je minder snel trek krijgt. Maar zoals met de meeste radicale diëten is ook dit eetpatroon niet verstandig.

De Vlaamse diëtiste Tanja Callewaert legt uit: “Wie wil afvallen, moet nog steeds minder calorieën innemen dan je lichaam nodig heeft. Op zich maakt het niet uit of je nu suikers, vetten of koolhydraten eet. Het klopt dat je lichaam vet zal omzetten in ketonen om zo energie voor onze hersenen te genereren. Maar ze vergeten er wel bij te vertellen dat dat gaat om de vetten uit je voeding,” verklaart ze. En dus niet het vet van je buik of billen. “Tenzij je natuurlijk echt minder calorieën gaat eten. Pas wanneer alle vetten uit je voeding zijn opgebrand zal je lichaam aan de reserves beginnen.”

Alina bedacht op haar zevende ‘gezond’ snoep. Nu is ze miljonair

Jun 22nd 2018, 14:02, by Jeannette Kras

Alina Morse kreeg toen ze klein was maar heel weinig snoep van haar ouders, omdat het slecht was voor haar tanden. Reden voor de destijds zevenjarige Alina om snoep te bedenken dat niet schadelijk is. Nu is de Amerikaanse dertien en miljonair.

De nieuwe snoepsoort heet Zollipop. Alina ontwikkelde het snoep in samenwerking met haar tandarts en mondhygiënist. Ze voegden onder meer xylitol en erythritol toe aan de lekkernijen. Morse omschrijft ze als volledig natuurlijke suikervrije zoetstoffen die goed zijn voor het tandglazuur en de pH-waarde in de mond verhogen.

Het gezin spaarde 7.500 dollar om het bedrijf te kunnen starten. Nu maakt Alina twee miljoen dollar winst. Ze verkocht de eerste Zollipops in 2014. Momenteel zijn ze in veel Amerikaanse winkelketens te koop, zoals Walmart, Wholefoods en Amazon. De zakjes Zollipops, Zolli Drops en Zaffi Taffy zijn te koop voor 6 tot 17 dollar.

Hoewel ze nu al steenrijk is, wil het meisje toch nog naar de universiteit om meer over het bedrijfsleven te leren.

Meet The Kid Who Founded Million Dollar Company Zollipops @nowthisnews https://t.co/fLJJgfpMS2 pic.twitter.com/XJpJBQBkNb

— Zollipops® (@Zollipops) 19 juni 2018

Zollipops are now in #wholefoods stores throughout California, Arizona and Hawaii! #zollipops

Een bericht gedeeld door ZolliPops (@zollipopstreats) op

EU-ministers akkoord over aanpak btw-fraude

Jun 22nd 2018, 11:22, by anp

De EU voert de strijd tegen btw-fraude op. Nationale belastinggegevens worden elektronisch aan elkaar gekoppeld om snel zicht te krijgen op verdachte gevallen. Ook krijgt Eurofisc, een netwerk van fraude-experts dat op Frans-Nederlands initiatief informatie uitwisselt, meer bevoegdheden voor grensoverschrijdend fraudeonderzoek.

Dat zijn de ministers van Financiën in Luxemburg overeengekomen. Nederland is een groot voorstander van nauwere samenwerking tussen de EU-landen om grensoverschrijdende btw-fraude terug te dringen.

Volgens de Europese Commissie loopt de EU jaarlijks zo'n 150 miljard euro aan btw-inkomsten mis, bijvoorbeeld door gesjoemel in de autohandel. Fraudeurs maken daar misbruik van het verschil tussen de btw op nieuwe en gebruikte auto's. Ze verkopen nieuwe auto’s als tweedehands en zijn minder btw kwijt.

De beste grappen over het WK: spaar nu alle spelers van Oranje

Jun 22nd 2018, 10:30, by Pieter Immerzaal

Ook al doen we zelf niet mee, er valt genoeg te lachen om het WK. Voetbalfans laten zich online van hun creatiefste kant zien en plaatsen allerhande grappen en grollen op sociale media.

Nadat Duitsland verloor van Mexico verscheen deze grap:

En deze, na een van de vele blunders van de videoscheidsrechters:

Het kapsel van Neymar is ook een dankbaar onderwerp.

Een bericht gedeeld door Eric Cantona (@ericcantona) op

Vijf mythes over hardlopen: dure schoenen zijn nutteloos

Jun 22nd 2018, 09:59, by Jeannette Kras

Op haast religieuze wijze kunnen hardlopers praten over hun loopschema’s, techniek, voeding en schoeisel. Maar kloppen al die semi-wetenschappelijke beweringen wel? Fervent loopster en wetenschapsjournaliste Mariska van Sprundel zocht het uit en ontkracht in de Volkskrant een aantal mythes.

1. De schoenen
Bijna iedereen die serieus hardloopt, komt bij een speciaalzaak terecht voor renschoenen. Daar maakt de verkoper een filmpje van je terwijl je een stukje rent. Hij kijkt dan even moeilijk en besluit dat je speciale zus of zo-schoenen nodig hebt. Anders zou je blessures krijgen. Maar volgens diverse wetenschappelijke studies is dat onzin. Ook Van Sprundel, die naar een bewegingslaboratorium toog, toont het aan: haar enkels en voeten gedroegen zich op dezelfde wijze in de dure schoenen als in de goedkope van Scapino.

2. Blootsvoets
Er is een groep renners die erbij zweert: wil je geen blessures krijgen dan moet je je voet juist op zo natuurlijke wijze laten bewegen. En dat is dus zonder schoenen. Maar ook hier is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Je krijgt niet minder blessures, wel een ander soort, meer aan de achillespees en de kuit.

3. Rekken
Het nut van rekken en strekken is al langer onderwerp van discussie. Ook Van Sprundel zegt dat het niet helpt om je prestaties te verbeteren of de kans op blessures te verminderen. Maar als je het lekker vindt, moet je het vooral blijven doen, vindt ze. Je wordt er wel wat leniger van.

4. Hartaanvallen
Een op de 259.000 lopers krijgt een fatale hartaanval tijdens het lopen, blijkt uit Amerikaans onderzoek. In de meeste gevallen was er sprake van een aangeboren, onontdekte hartafwijking. Voetballers en wielrenners overlijden veel vaker tijdens het sporten. Hardlopers leven gemiddeld zelfs drie jaar langer dan niet-lopers, al komt dat vast ook doordat ze verder gezonder leven.

5. Drinken
Als je pas drinkt als je dorst hebt dan ben je te laat. Het is een wijsheid die mede door de sportdrank-industrie de wereld in is geholpen. Maar te veel drinken is een groter risico dan te weinig als je lang sport. De concentratie natrium in het bloed kan daardoor te laag worden wat vooral slecht is voor de hersenen. Volgens Sprundel kun je ervan uit gaan dat als je geen dorst hebt, je voldoende hebt gedronken.

 

TIME haalt hard uit naar Trump: nu al de sterkste cover van het jaar

Jun 22nd 2018, 09:03, by Jeannette Kras

Het Amerikaanse magazine TIME vat de migrantencrisis in de VS samen in één pakkend beeld van een reusachtige Trump die hoog uittorent boven een huilend kind. ‘Welcome to America’ staat erbij.

De foto van het kind ging de afgelopen dagen de hele wereld over. Het meisje begon te huilen toen haar moeder werd gefouilleerd bij de grens met Mexico. Fotograaf John Moore weet niet of ze daarna ook van elkaar zijn gescheiden, maar hij vermoedt van wel.

Door het beleid van Trump zijn zo’n 2.300 migrantenkinderen en hun ouders uit elkaar gehaald. De Amerikaanse president draait zijn maatregelen onder druk van de hele wereld nu terug.

TIME heeft de foto van het huilende meisje samengevoegd met een beeld van ‘bullebak’ Trump en heeft daarmee misschien wel de sterkste cover van het jaar afgeleverd.

© TIME

NASA onthult plannen om aarde te redden van asteroïden

Jun 22nd 2018, 08:28, by Jeannette Kras

De vrees is dat er vroeg of laat een asteroïde naar de aarde komt die hele continenten wegvaagt. Om onze planeet daartegen te beschermen heeft ruimtevaartorganisatie NASA een plan geschreven.

In het nieuwe rapport dat is opgesteld door de belangrijkste betrokken organisaties in de VS staat dat de wereld betere bescherming nodig heeft tegen rotsen uit de ruimte. Op dit moment is er geen directe bedreiging van een ‘killer rock’ maar wetenschappers vrezen dat we pas op het aller laatste moment weten dat er eentje aan komt en dan moeten we voorbereid zijn.

Er is geen snelle oplossing als er ineens een ruimterots binnen dagen, weken of zelfs maanden inslaat op aarde, vertelt Lindley Johnson van NASA, maar dan is er in ieder geval tijd om mensen te evacueren. Dat de inslag van een asteroïde niet onwaarschijnlijk is, blijkt wel uit de rots van zo’n 20 meter doorsnee die in 2013 plots boven het Russische Chelyabinsk verscheen en explodeerde. Duizenden gebouwen waren beschadigd en velen raakten gewond.

In 1908 ontplofte er een asteroïde die twee tot drie keer zo groot was bij Tunguska, eveneens in Rusland. Die vernietigde toen 1.240 vierkante kilometer aan bos. Zou zo’n rots op New York landen dan zouden er miljoenen doden vallen blijkt uit het rapport. En een gigantische meteoriet roeide immers de dinosaurussen uit 65 miljoen jaar geleden.

Johnson benadrukt dat het jaren duurt om zo’n monster-asteroïde van baan te laten veranderen. Eerst duurt het een tijd om een groot ruimteschip te bouwen en dan zijn er nog jaren nodig om het bij het doelwit te brengen. Idealiter zou hij de rots graag tien jaar van te voren zien aan komen.

Om de aarde te beschermen moet er een snel bewegend robotisch ruimteschip naar de komeet of asteroïde worden gestuurd. Die moet hem dan zo raken dat de baan verandert. In het ergste geval moet een nucleair ruimtetuig het oppervlak van de rots zo sterk verhitten dat er genoeg materiaal wordt weggeblazen, zodat het gesteente uiteen valt.

Belgisch koppel rijdt van klif af op Mallorca

Jun 22nd 2018, 07:46, by Pieter Immerzaal

Een Belgisch stel is met hun huurauto van een klif gereden op Mallorca. Ze belandden tien meter lager op het strand. Vermoedelijk was een verkeerde versnelling de oorzaak.

De twee vijftigers hebben het ongeluk wonderwel overleefd. De een had pijn aan het hoofd, de ander aan het been. De brandweer haalde het koppel uit het wrak. Van hun Nissan Micra was weinig over.

Volgens lokale media lijkt het erop dat de bestuurder achteruit wilde rijden, maar per ongeluk de verkeerde versnelling koos en door een houten hek heen naar beneden stortte.

Goed nieuws: de bodem van Antartica komt omhoog

Jun 22nd 2018, 07:32, by Gerard Driehuis

De bodem van West-Antarctica komt onverwacht snel omhoog. Dat proces kan het smelten van de bovenliggende ijskap in de loop van deze eeuw vertragen, of misschien zelfs stoppen. Dat hebben wetenschappers deze vrijdag in Science bekend gemaakt.

Dat het ijs zo zo smelt is reden voor grote zorg. Zeker omdat het veel sneller gaat dan eerder voorzien. Maar dat daardoor de bodem zo snel zou opveren was ook niet voorzien en dat kan compensatie bieden. De bodem onder Pine Island Glacier, momenteel de snelst smeltende gletsjer op Antarctica, kan deze eeuw met misschien wel 8 meter stijgen, zo berekenden de onderzoekers met computermodellen.  Dat kan via een ingewikkeld geologisch proces tot goed nieuws leiden: een tragere dooi van de ijskappen

Veel te veel achter de iPad: Helft van kinderen beweegt te weinig

Jun 22nd 2018, 07:10, by Jeannette Kras

Kinderen zouden elke dag een uur moeten bewegen, vindt de Gezondheidsraad. Slechts de helft haalt dat ook.

45 procent van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar beweegt volgens het CBS te weinig. De verklaring ligt voor de hand: scholieren zitten veel te veel naar een schermpje te staren. “In zijn algemeenheid gebruiken mensen meer devices, zoals de iPad en de smartphone. Kinderen zien niets anders”, verklaart socioloog Tanja Traag van het CBS aan het AD. “Vroeger had je Nederland één, twee en drie en de Belg, nu is er 24 uur per dag Nickelodeon en Netflix.”

Wat ook meespeelt is dat ouders hun kinderen vaker dan vroeger met de auto naar school brengen en dat ze zelf het verkeerde voorbeeld geven. Traag: “Je zou liever zien dat kinderen actiever zijn, want gezondheidsproblemen op latere leeftijd kunnen daarmee worden voorkomen.”

Aangetoond is dat bewegen het risico op hart- en vaatziekten, bepaalde soorten kanker en diabetes verkleint. Sporten doet de jongste generatie overigens wel voldoende. “Met twee keer gym op school en één keer naar een sportclubje, kom je daar ook al gauw aan”, verklaart onderzoekster Traag.

Sampaoli diep door het stof

Jun 22nd 2018, 05:26, by anp

NIZJNI NOVGOROD (ANP) – Bondscoach Jorge Sampaoli heeft alle verantwoordelijkheid genomen voor de afgang van Argentinië tegen Kroatië (0-3) op het WK. ,,Het is de spelers niet gelukt om zich aan te passen aan mijn project", constateerde hij. ,,Ik ben daarvoor niet een beetje maar helemaal verantwoordelijk."

Sampaoli weigerde naar de blunderende doelman Willy Caballero te wijzen. Hij nam ook de opnieuw onzichtbare Lionel Messi in bescherming. De grote vedette wist zich tegen Kroatië niet te revancheren voor zijn gemiste strafschop in het eerste WK-duel met IJsland (1-1). ,,Het is ons niet gelukt om Messi goed aan te spelen", zei Sampaoli. ,,De Kroaten deden er ook alles aan dat te voorkomen. Dit was mijn ergste wedstrijd als trainer. Helaas is dat een wedstrijd van de nationale ploeg. Ik schaam me voor al die supporters die ons steunen."

Lewis Hamilton: ‘Amsterdam is veel toffer dan Parijs’

Jun 22nd 2018, 04:43, by Gerard Driehuis

 ‘Men heeft het vaak over Parijs, maar ik vind Amsterdam veel toffer.’

F1-wereldkampioen  was in de hoofdstad van Nederland voor een afspraak met één van zijn sponsoren. Normaal gesproken gaat hij na zo’n zakelijke afspraak de stad niet in. Maar dit keer liep het even anders. ‘Ik had Amsterdam al een paar keer eerder bezocht. Dan ging ik van Schiphol direct naar het kantoor en weer terug. Nu ben ik daadwerkelijk de stad in geweest. Dat doe ik bij dat soort zakelijke tripjes normaal nooit, maar nu wel. Ik moest eigenlijk weg, maar gelukkig ben ik gebleven. Het werd een geweldig uitstapje’, zegt de coureur tegen De Telegraaf.

“We hebben wat fietsen gehuurd en zijn gaan rondrijden. Ik moet zeggen: de stad is echt prachtig. Amsterdam is een coole stad. Men heeft het vaak over Parijs, maar ik vind Amsterdam veel toffer. Het was mooi weer, dus er waren veel mensen op straat. Daardoor kon ik zien hoe jeugdig de stad is. Ik ken nu wat leuke restaurants. De volgende keer zorg ik dat ik er een dag eerder heenga. Dan kan ik weer wat tijd in de stad doorbrengen.”

Gebouw in Amsterdam beschoten met raketwerper

Jun 22nd 2018, 04:19, by Pieter Immerzaal

In Amsterdam is een gebouw beschoten met een raketwerper. Aan het eind van de avond hoorden getuigen een enorme knal bij een kantoorpand in Amsterdam-Sloterdijk. Het incident vond omstreeks 23:15 uur plaats bij een pand gelegen tussen de Teleportboulevard en de Tempelhofstraat. De omgeving werd door de politie afgezet. Ook de brandweer, een ambulance en een explosievenverkenner van de politie kwamen ter plaatse. Er blijkt een groot raam gesneuveld te zijn aan de zijkant van een bedrijfspand genaamd “Tauro”. In dit pand zijn meerdere kantoren gevestigd.

In de buurt werd een raketwerper gevonden. De politie heeft het wapen meegenomen voor onderzoek.

De politie weet nog niet waarom er juist op deze plek werd geschoten. De dader of daders hadden schijnbaar de draden van de beveiligingscamera’s doorgeknipt.

De duurste auto ooit?

Jun 22nd 2018, 04:00, by Pieter Immerzaal

Veilinghuis Sotheby’s zal in augustus een van de weinige nog bestaande rode Ferrari’s 250 GTO uit 1962 aanbieden. De verwachting is dat de sportwagen het hoogste bedrag ooit voor een auto zal opleveren: 39 miljoen euro.

De auto, waarvan er 36 zijn gemaakt, won in 1962 verschillende autoraces en is sinds 2000 in handen van een Amerikaan. De laatste auto van dit type en bouwjaar die werd verkocht leverde 33 miljoen op.

De auto heeft een troefkaart uit te spelen: ooit nam Phil Hill plaats achter het stuur. Deze Amerikaanse racer was de eerste Amerikaanse wereldkampioen Formule 1 ooit.

Melania bezoekt kinderen met rare jas

Jun 22nd 2018, 03:36, by Gerard Driehuis

Het bezoek aan de kinderen in een kamp in Texas door de vrouw van Trump, Melania, had misschien iets van de verontwaardiging kunnen wegnemen die breed leeft over het opsluiten van baby’s, peuters en kinderen. Maar de aandacht ging naar de jas. “I really don’t care, do u?” (Het kan mij echt niet schelen, en jou?’) stond te lezen op het kledingstuk, dat voor 39 dollar te koop is bij Zara. Op sociale media wordt ontzet gereageerd op die kleding keuze. Volgens een woordvoerder zit er echter geen verborgen boodschap achter de tekst. “Het is een jas. Ik hoop dat de media na dit belangrijke bezoek aan Texas niet zullen focussen op haar kleding.”

Maar de woordvoerder zat er naast, twitterde Trump een paar uur later. Ze wilde met de tekst zeggen dat ze zich niets meer aantrekt van de Fake Media.

Milieuschade kost samenleving 31 miljard

Jun 22nd 2018, 03:36, by anp

DEN HAAG (ANP) – De milieuschade die Nederland oploopt door de uitstoot van schadelijke stoffen bedraagt jaarlijks 31 miljard euro. Dit verlies voor de Nederlandse samenleving staat gelijk aan 4,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schade aan het milieu komt voor 98 procent door de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreiniging.

,,Ondanks het milieubeleid van de afgelopen vijftig jaar, spelen verschillende milieuproblemen de samenleving nog steeds parten", concluderen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een vrijdag verschenen studie.

Opvallend is dat bijna alle berekende schade voortkomt uit uitstoot naar de lucht, zeggen de onderzoekers. Daarbij gaat het vooral om broeikasgassen als CO2 en methaan, en luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden, zwaveloxide en ammoniak, ook bekend als NEC-stoffen.

Verkeer en vervoer veroorzaken de meeste milieuschade. Volgens berekeningen is deze sector verantwoordelijk voor 12 miljard euro schade. Maar ook de landbouw (6,5 miljard euro), industrie en raffinage (4,5 miljard euro) en de energiesector (ruim 4 miljard euro) leveren grote milieuschade op.

Consumenten zijn goed voor een kleine 2 miljard euro, terwijl afvalverwijdering en de dienstensector slechts beperkt bijdragen aan de directe milieuschade.

Een overgang naar andere energiebronnen voor de industrie en het hergebruik van materialen en grondstoffen in de productie van goederen zouden de milieudruk kunnen verminderen. ,,Effectievere groene belastingen op de grootste bronnen van milieuschade en de meest vervuilende productiefases zouden daartoe een geschikt middel kunnen zijn", concludeerde het PBL vorig jaar in een rapport.

Luizenmoeder-acteur Arnoud Bos: ‘eindelijk beroemder dan broer Wouter’

Jun 22nd 2018, 03:29, by Gerard Driehuis

Luizenmoeder-acteur Arnoud Bos, blijkt de broer van oud-minister Wouter Bos.  Arnoud heeft veel contact met Wouter, vertelt hij aan de Volkskrant. En voor beide is het wennen dat nu Arnoud wordt herkend.  “Ik heb afgelopen weekend met Wouter gefietst in Limburg. Dat is ontzettend leuk“, zegt hij. “Het was voor Wouter wel vreemd dat hij dat weekend voor het eerst niet de BN’er in de groep was, maar ik. Dat was heel goed voor hem.”

Wouter staat namelijk altijd graag in de spotlights, zegt Arnoud. “Buiten het toneel hoef ik absoluut niet gezien te worden. Wouter is veel meer iemand die ook buiten het toneel de hoofdrol neemt. Ik voel me meer op mijn gemak als goede tweede man.”

 

Hij neemt het op voor zijn broer, die destijds het verwijt kreeg weg te lopen uit de politiek toen hij slecht in de peilingen stond. Onzin, zegt zijn broer. “Wouters vrouw Barbara had jarenlang offers gebracht. Het had het gezin heel  veel gekost en de afspraak was dat het niet eeuwigdurend zou zijn. ”

 

 

Rat vreet zich dood aan 18.000 dollar in geldautomaat

Jun 22nd 2018, 03:13, by Ans Vink

Toen klanten klaagden dat de geldautomaat in Assam niet goed werkte kwamen er mensen van de bank om hem te controleren. Wat ze vonden: restanten van de 1,2 miljoen rupees, zo’n 18.000 dollar en en dode rat. De rat zat opgesloten in de automaat en had geprobeerd in leven te blijven door de bankbiljetten op te eten. Die waren kennelijk niet voedzaam genoeg. Rat dood, maar van het geld bijna niets meer over

Doodgeschoten XXXTentacion zou vader worden

Jun 22nd 2018, 02:51, by anp

DEERFIELD BEACH – Rapper XXXTentacion, die afgelopen maandag werd doodgeschoten voor de deur bij een motordealer in Deerfield Beach, laat volgens zijn moeder Cleopatra Bernard een heel bijzonder 'erfstuk' na. Volgens haar zou Jahseh, wat zijn echte naam is, over een maanden vader worden. De vrouw postte een foto van een echo op haar Instagram pagina, met daarbij de tekst: "Hij geeft ons zijn laatste cadeau".

Fans van de geliefde rapper wisten niet wat ze zagen en reageerden hysterisch op het bericht. "OMG!! Ik kan niet uitleggen hoe gelukkig me dit maakt!" en "Lang leve XXX!". In een video die XXXTentacion eerder dit jaar postte op Instagram, zei hij: 'Als ik sterf, zal ik opnieuw geboren worden.' Volgens zijn aanhangers is dat exact wat er nu gebeurt. "Jahseh zal verder leven via zijn kind," schreef een fan.

Volgens TMZ is het niet geheel duidelijk wie de moeder van het ongeboren kindje is. De ex-vriendin van 'X', Geneva Ayala, is het in elk geval niet, meldt het medium.

Er is inmiddels wel een verdachte opgepakt in de zaak. In de nacht van woensdag op donderdag hield de politie in Zuid-Florida een 22-jarige verdachte aan na een klopjacht over de snelweg I-95.

Kim Kardashian terug in Parijs na beroving

Jun 22nd 2018, 01:43, by anp

PARIJS – Voor het eerst sinds de brute overval in oktober 2016, is Kim Kardashian terug in Parijs. Samen met haar man Kanye West, zusje Kylie Jenner en haar vriend Travis Scott bezocht ze de mannen modeshow van Louis Vuitton. Opvallend was dat Kim het ditmaal rustig hield qua juwelen: ze droeg slechts een simpele gouden trouwring. Dit meldt de Daily Mail.

Tijdens haar vorige bezoek aan de lichtstad drongen overvallers haar hotel binnen en werd de realityster onder schot gehouden, terwijl er juwelen ter waarde van zo'n 8,5 miljoen euro buit werden gemaakt. Het traumatische incident deed Kim besluiten een poosje niet naar Frankrijk af te reizen, tot nu.

Naast de 'KarJenner' zussen en hun mannen, waren ook Doutzen Kroes en Sunnery James, Naomi Campbell, Rihanna, Bella Hadid en Rita Ora bij de show aanwezig.

Vader sterft dag voor begrafenis Kate Spade

Jun 22nd 2018, 01:26, by anp

KANSAS CITY – De avond voor de begrafenis van ontwerpster Kate Spade, is haar vader Earl F. Brosnahan, Jr overleden. Volgens insiders is de man 'bezweken aan een gebroken hart'. Kate pleegde drie weken geleden zelfmoord en werd dood aangetroffen in haar New Yorkse appartement. Haar vader heeft dit verdriet en grote verlies niet kunnen verwerken, aldus The Hollywood Reporter.

Het mode-icoon is donderdag begraven in Kansas City, waar ze oorspronkelijk vandaan komt. De dienst was een privéaangelegenheid, maar er waren ook veel fans van de ontwerpster naar de stad gekomen om haar een laatste eer te bewijzen.

Eerder deze week maakte het modelabel Kate Spade New York bekend een miljoen dollar te doneren aan instanties die zelfmoord proberen te voorkomen en zich inzetten voor mentale gezondheid. Acteur David Spade, de zwager van Kate, doneerde 100.000 dollar.

Spijt van je scheiding: “Elke keer denk ik: was ze nu maar bij mij”

Jun 21st 2018, 15:42, by Désirée du Roy

Spijt van je scheiding, het komt veel vaker voor dan je denkt: maar liefst de helft van de mensen die besluit om uit elkaar te gaan, krijgt spijt.

Vlak na een scheiding zijn de meesten nog positief legt psycholoog en relatietherapeut Margo Van Landeghem uit in het Vlaamse magazine Knack. “Na een tijdje besef je echter wat er voor goeds aanwezig was en ervaar je wat die persoon precies voor je betekende. Geen enkele relatie is honderd procent negatief, het is altijd genuanceerder dan dat. Vandaar dat er gemis en spijt optreden, en misschien het verlangen om terug te gaan.”

“Ook al zet je de scheiding zelf in, het is een rouwproces. Je verliest in de eerste plaats de problemen binnen de relatie, maar ook bijvoorbeeld het feit dat je partner er altijd was wanneer dat nodig was of dat hij je financiën regelde. Je verliest ook een stuk contact met je kinderen en een deel van je sociale contacten. Ook je droom om een stabiel gezin op te bouwen is weg. Dat er spijt optreedt, is dus niet meer dan logisch.”

Impulsief
“Onderzoek wijst uit dat ongeveer de helft van de mensen die de scheiding geïnitieerd hebben, spijt krijgt”, gaat Van Landeghem verder. “Daarbij gaat het soms over een diepgaand gevoel van spijt, in de zin dat ze effectief naar hun ex terug willen. Maar spijt hebben over een breuk wil niet altijd zeggen dat het een goed idee is om terug te keren.”

Johan weet er alles van. “Al zijn we al zeventien jaar geleden uit elkaar gegaan, ik heb bijna een constant gevoel van spijt. Als er bij vrienden over relaties wordt gesproken, denk ik meteen terug aan Elke. Ik reis veel en dan denk ik vaak: was ze nu maar bij mij.”

Of je spijt krijgt hangt vooral af van de reden van de scheiding. “Mensen bij wie de spijt het grootst is en die eventueel besluiten om terug te gaan naar hun ex, zijn diegenen die impulsief voor een scheiding kozen, vaak omdat er iemand anders in het spel was”, zegt Van Landeghem. “Wat later merken ze dan dat ook die relatie niet is wat ze verwacht hadden. Een tweede groep die vatbaar is voor spijt zijn mensen met een weinig realistisch beeld van het huwelijk. Ze denken dat er elke dag romantiek moet zijn, dat alles automatisch rozengeur en maneschijn zal zijn… Ze kunnen met andere woorden niet om met de routine. Vaak komen ze na de scheiding tot het besef dat hun partner toch zo slecht niet was.”

De vrouw beslist
“In zeventig procent van de gevallen is het de vrouw die de knoop doorhakt”, zegt Christina Hosman, relatiebemiddelaar. “Dat betekent uiteraard niet dat de beslissing niet mee door mannen genomen is, maar uit onderzoek blijkt dat mannen eerder vluchten in een hobby, vreemdgaan of zich terugtrekken uit het gezin. Ze maken de situatie zo onmogelijk dat de vrouw op den duur niet meer verder wil. Als de vrouw uiteindelijk de knoop doorhakt, heeft de man het niet altijd zien aankomen, ook al heeft ze het al verschillende keren gezegd.”

Ondanks de gevoelens van spijt zijn er slechts weinigen die weer terugkeren naar hun ex. “Een hernieuwde relatie heeft zeker kans van slagen, op voorwaarde dat je werkt aan de redenen waarom het destijds niet gelukt is. Maar het blijft een minderheid die effectief die stap zet,” besluit Van Landeghem.

Zilveren Nipkowschijf voor De Luizenmoeder

Jun 21st 2018, 15:40, by anp

De comedyserie De Luizenmoeder heeft de Zilveren Nipkowschijf gewonnen. De prestigieuze televisieprijs werd uitgereikt in Het Ketelhuis in Amsterdam.

De humoristische AVROTROS-serie nam het op tegen andere kanshebbers Ersin in wonderland (VPRO) en In het spoor van IS (BNNVARA). De Luizenmoeder met medeschrijfster Ilse Warringa in de rol van Juf Ank haalde afgelopen seizoen meerdere kijkcijferrecords.

,,De Luizenmoeder, dat zijn wij. Hallo allemaal: jong, oud, links, rechts, grachtengordel, provincie, politiek correct of politiek incorrect. Niemand ontkwam, niemand werd gespaard'', aldus de jury. ,,En dat alles in de herkenbare arena van het schoolplein, dat onder het dunne laagje glazuur van gezellig spelende kinderen en keuvelende ouders een ware jungle is.''

Vroege Vogels

De Zilveren Reismicrofoon ging naar het radioprogramma Vroege Vogels (BNNVARA). ,,Vroege Vogels hoort bij de zondag zoals de Top 2000 hoort bij de tijd tussen kerst en oudjaar. Wat ons betreft mogen er nog 40 jaar bij'', oordeelde de jury.

Eerder werd al bekend dat de Ere-Nipkowschijf naar André van Duin gaat. Tineke de Nooij kreeg de Ere-Zilveren Reismicrofoon.

De Zilveren Nipkowschijf wordt sinds 1961 toegekend aan het beste tv-programma van het jaar. De prijs is vernoemd naar de Duitser Paul Nipkow, die wordt gezien als de uitvinder van de televisie.

Deze 10 landen nemen de meeste vluchtelingen op

Jun 21st 2018, 13:41, by Jeannette Kras

De vluchtelingencrisis is nog altijd niet opgelost. En nog altijd zijn er andere landen buiten de Europese Unie die de meesten migranten opvangen. Libanon voorop met 164 vluchtelingen per duizend inwoners, zo blijkt uit de laatste cijfers van de UNHCR.

Op de derde plaats staat Turkije, waar 3,5 miljoen vluchtelingen zijn gehuisvest. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit Syrië. In de hele top 10 staan maar twee EU-landen, kleintjes ook nog: Zweden en Malta.

Infographic: Lebanon Still Has The Highest Refugees Density | Statista

Moest de ontsnapte leeuwin in België echt worden doodgeschoten?

Jun 21st 2018, 13:19, by Jeannette Kras

Vanochtend ontsnapte een leeuwin in de Vlaamse dierentuin Planckendael. Parkwachters hebben het dier gedood, omdat het niet lukte om haar te verdoven. Maar was het echt nodig om de leeuw af te schieten?

Soms lukt verdoven echt niet, zegt Niels Luyten, bioloog bij het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, tegen De Morgen. “Ieder dierenpark heeft voor deze grote dieren een protocol. Wanneer je een ontsnapt dier dat in paniek is na enkele keren niet verdoofd krijgt en er is gevaar, dan moet je het doden.”

Maar waarom lukte het niet om de leeuwin te verdoven? “Een leeuwin is geen schoothondje,” reageert Luyten. “Als zo’n dier in paniek is omdat het in onbekend gebied terechtkomt, gaat dat lichaam enorm veel adrenaline aanmaken. Die vlucht- of vechtreflex is zeer krachtig en tegen die grote hoeveelheden adrenaline kan de verdoving soms niet meer op. Dat is pure chemie.”

Nadat de leeuwin ontsnapte, moesten medewerkers worden geëvacueerd en bezoekers werd geadviseerd in de auto, het restaurant of de winkel te blijven. Het dier was “te veel in paniek, waardoor de verzorgers het niet konden verdoven.” Ze zagen geen andere mogelijkheid dan het dier te doden.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) vindt dat “verschrikkelijk en onuitlegbaar”. Hij wil een onderzoek naar het incident. “Ik snap dat het een moeilijke afweging is van de veiligheidsrisico’s, maar ik begrijp niet waarom er niet meerdere pogingen zijn ondernomen om het dier te verdoven.”

Medewerkers Artsen zonder Grenzen ruilden seks voor hulp

Jun 21st 2018, 12:59, by Gerard Driehuis

Medewerkers van Artsen zonder Grenzen (AzG) hebben tijdens hun werk in Afrika veelvuldig gebruikgemaakt van lokale prostituees. Dat zeggen acht klokkenluiders donderdag tegen de BBC. De aantijgingen zijn enkel gericht tegen logistiek medewerkers, niet tegen artsen of verplegers.
Vrouwelijke ex-medewerkers zeggen dat het misbruik van lokale vrouwen veel voorkwam. Er werden medicijnen geruild tegen seks.
Artsen zonder Grenzen hebben zeer strikte regels waaraan personeel zich moet houden. Volgens de klokkenluiders schort het aan controle op de naleving van die regels

Aangeklaagde Tesla-medewerker: “Ik ben geen spion, maar een klokkenluider”

Jun 21st 2018, 10:15, by Pieter Immerzaal

Elon Musk bracht begin deze week het vreemde bericht naar buiten dat een medewerker van de Tesla-fabriek is aangeklaagd voor spionage. Deze ‘spion’ laat nu van zich horen en beweert enkel een klokkenluider te zijn.

Het gaat om Martin Tripp die als procesingenieur in de Gigafactory van Tesla werkte in Nevada. Tripp zou bedrijfsgevoelige informatie hebben gestolen en hebben doorgespeeld aan onder meer Business Insider. Een geweigerde promotie zou de reden zijn voor zijn diefstal.

Tripp ontkent alle aantijgingen en beweert een klokkenluider te zijn. De oud-werknemer zegt in een interview met The Washington Post dat Tesla doorboorde batterijen gebruikt voor de productie van zijn Model 3. Musk zegt dat daar niets van waar is.

De baas van Tesla stelt dat de ingenieur een speciale code heeft geschreven waarmee hij zelfs nadat hij uit dienst was nog informatie kon stelen. Daar klopt niets van, reageert de man. “Ik heb geen geduld om te programmeren. Bovendien kon ik onmogelijk iets veranderen aan de systemen.”

Vier tekenen dat je stiekem toch een alcoholist bent

Jun 21st 2018, 09:33, by Désirée du Roy

Je hebt een uitstekende baan, een mooi gezin en een fijn sociaal leven. Als je in een goede bui bent, ga je zelfs een rondje hardlopen. En toch ben je misschien alcoholist.

Het zijn niet alleen jongeren, die zich klem drinken op festivals. Uit Brits onderzoek blijkt dat juist ouderen meer drinken dan welke generatie ook. Ze zijn er mee opgegroeid en hebben pas op latere leeftijd geleerd hoe schadelijk alcohol kan zijn. Maar of je nu oud of jong bent en hoe goed je ook functioneert in de maatschappij, je zou zomaar eens onbewust alcoholist kunnen zijn.

Experts gebruiken graag de Engelse afkorting CAGE om de signalen van onbewust alcoholisme aan te duiden.

 • Cutting down
  Heb je wel eens gedacht dat je eigenlijk minder moet drinken?
 • Annoyance
  Erger je je aan mensen die zeuren over je drankgebruik?
 • Guilt
  Voel je je wel eens schuldig over de hoeveelheden drank die je naar binnen werkt of over wat je hebt gezegd toen je dronken was?
 • Eye-opener
  Heb je wel eens het gevoel dat je een glas wijn nodig hebt om je beter te voelen?

Natuurlijk is ieder persoon anders, maar als je veel meer drinkt dan de zeven glazen per week die de Gezondheidsraad adviseert, kun je misschien eens een weekje stoppen om te kijken hoe dat gaat.

Vissen hyperactief door grote hoeveelheden cocaïne in rivieren

Jun 21st 2018, 08:56, by Jeannette Kras

De cocaïne die in de Europese wateren zit, vormt een gevaar voor de paling. De vis wordt hyperactief door de drug en kan zich daardoor slechter voortplanten.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteit van Napels. Sporen van Cocaïne komen via het riool in het oppervlaktewater terecht en veroorzaken daar serieuze gezondheidsproblemen voor een aantal vissoorten.

De onderzoekers lieten Europese palingen vijftig dagen lang in water zwemmen dat een kleine hoeveelheid cocaïne bevatte, net zoveel als in de rivieren zit. Ze ontdekten dat de vissen ‘hyperactief leken’ in vergelijking met palingen die niet aan de coke werden blootgesteld. De drug stapelde zich op in hun hersenen, spieren, kieuwen, huid en ander weefsel.

De skeletspier van de dieren was ernstig beschadigd. De spier was opgezwollen en werd afgebroken. Na tien dagen in schoon water was dit nog steeds niet hersteld.

De paling is een bedreigde diersoort. Sinds de jaren tachtig is hun aantal in de Europese wateren met meer dan 90 procent afgenomen. Hoofdonderzoeker Anna Capaldo maak zich zorgen. Door het verhoogde dopamineniveau dat wordt veroorzaakt door cocaïne bereiken de palingen niet meer de staat van seksuele volwassenheid en planten ze zich dus minder voort.

Leeuw ontsnapt in Vlaamse dierentuin

Jun 21st 2018, 08:32, by anp

In de dierentuin Planckendael in het Vlaamse Mechelen is een leeuwin ontsnapt. Het personeel is uit voorzorg geëvacueerd. De bezoekers zijn in veiligheid maar moeten wel in hun auto of in de restaurants of winkels blijven.

Het dier ontsnapte uit haar kooi en kwam tot een dienstingang. Hoe dat kon gebeuren wil de dierentuin nog niet zeggen.

,,Er waren in ieder geval nog maar heel weinig bezoekers gezien het vroege uur en die zijn allemaal veilig", zegt een woordvoerster. ,,Het evacuatieplan is nu van kracht, dat houdt in dat de mensen binnen moeten blijven."

Biologen ontdekken mysterieus regenwoud in vulkaan

Jun 21st 2018, 08:27, by Jeannette Kras

Bijna elke plek op de wereld is al ontdekt. Des te specialer is het als wetenschappers toch nog een onbekend stukje aarde vinden. Dat lukte bioloog Julian Bayliss. Hij vond op de krater van een vulkaan in Mozambique een regenwoud waar nog nooit een mens is geweest, meldt onder meer The Guardian.

Al in 2012 ontdekte Bayliss met satellietbeelden het stuk ongerepte bos bovenop de 700 meter hoge vulkaan Mount Lico. Maar het was nog een hele toer om er daadwerkelijk te komen. Niet alleen is het omliggende regenwoud ondoordringbaar, ook moest er een 125 meter hoge rotswand worden bedwongen. Bayliss bereidde vijf jaar lang een team van 28 man voor op de barre tocht. Aan het project werkten dertien universiteiten, musea en onderzoeksinstellingen op drie continenten mee.

Het onbekend stuk regenwoud is een paradijs voor wetenschappers, die er perfect de invloed van de mens op de natuur kunnen onderzoeken. Al na één expeditie vonden ze een nieuwe vlindersoort en een onbekend type muis. De verwachting is dat er nog veel meer nieuwe diersoorten opduiken.

Bayliss vond in 2005 met behulp van Google Earth al Mount Mabu, een 1700 meter hoge bergketen midden in de savanne. Ook toen leverde onderzoek er een schat aan nieuwe informatie op. Maar omdat Mount Lico nog meer geïsoleerd ligt, is de kans nog groter op unieke planten en dieren.

Scientists scaled Mozambique’s #volcano Mount Lico and found a wealth of new species, reports @guardianeco https://t.co/TRHrH1FB87 pic.twitter.com/uQwAMsv7Sz

— EGU (@EuroGeosciences) 20 juni 2018

This month, Durrell's Dr Rich Young embarked on an epic 2 week expedition with a team led by Dr Julian Bayliss to Mount Lico, Mozambique. No one has set foot there before, so his team were the 1st to reach the pristine patch of forest at the top! Read more https://t.co/car7QENcnn pic.twitter.com/O2Hm5MD0Uw

— Durrell Wildlife (@DurrellWildlife) 22 mei 2018

De Clooneys schenken een ton aan kinderen in kooien

Jun 21st 2018, 07:38, by Gerard Driehuis

De Clooneys hebben 100.000 dollar beschikbaar gesteld aan een organisatie die opkomt voor de rechten van migranten-kinderen in de VS. Ze schrijven: “Op een dag zijn onze kinderen zo oud dat ze vragen: ‘Is het waar dat in ons land peuters en baby’s werden opgesloten in kooien?’ En als wij erkennen dat dat zo was, dan zullen ze vragen wat wij vonden, wat wij deden. We kunnen het beleid van Trump niet veranderen, maar we kunnen helpen de slachtoffers te beschermen.”

Amal is juriste en verdedigde eerder mensenrechten-organisaties

VVD maakt Baudet belachelijk in komisch filmpje

Jun 21st 2018, 06:57, by Jeannette Kras

Thierry Baudet is niet echt een begenadigd debater. De leider van Forum voor Democratie maakte zichzelf opnieuw belachelijk door gisteren tijdens een debat in de Kamer een minuut bedenktijd te vragen. VVD-Kamerlid Dilan Yeşilgöz vroeg hem of hij écht vindt dat de regering mag bepalen wat het journaal uitzendt, omdat het met belastinggeld wordt gefinancierd. Daar wist hij geen antwoord op.

De VVD heeft er een grappig filmpje over gemaakt, waarin Baudet kandidaat is in Weekend Miljonairs.

Thierry Baudet gaat voor de 1 miljoen… pic.twitter.com/IgVn40Z3f0

— VVD (@VVD) 20 juni 2018

Jan Roos is zielig: ‘Geen hond in Hilversum wil mij hebben’

Jun 21st 2018, 06:40, by Gerard Driehuis

‘Geen hond in Hilversum wil mij hebben’. Jan Roos zegde zijn baan bij GeenStijl op om politicus te worden. Maar er waren slechts 4000 mensen (van de 11 miljoen kiezers) die wilde dat hij het land mee ging besturen. En nu wil niemand hem meer. Zeker de radio en tv niet.  “Ik mis het radio en tv zeker, maar voorlopig wil geen hond in Hilversum mij hebben. Ik ben genomineerd geweest voor Talent van het Jaar en voor de Gouden Radioring, de hoogste prijs in radioland, voor Echte Jannen. Maar ik ben nog nooit benaderd om een programma ergens anders te maken. De media durven het niet aan met Jantje Roos. Nou ja, bij mijn oude werkgever BNR was ik eventueel wel welkom, mits ik genoeg sponsors zou meenemen’, zegt hij tegen Nieuwe Revu.

En GeenStijl wil hem ook niet. ‘Toen ik vertelde dat ik met VNL ging praten, kreeg ik direct te verstaan dat het natuurlijk niet de bedoeling was dat ik met het succes van Geenpeil aan de haal ging. Met als gevolg dat je dan direct wordt gedumpt. Bij Geenstijl hangt een soort omerta-achtige sfeer. Als je kritiek uit of je eigen weg wilt gaan, dan ben je een verrader en word je geëxcommuniceerd en voor stront uitgemaakt.”

Hij gaat een boek schrijven en we zullen nog veel van hem horen, zegt hij tegen Revu.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Handige wistjedatjes voor in de keuken: hoe bewaar je bananen?

Oude Media Nieuwe Media

Handige wistjedatjes voor in de keuken: hoe bewaar je bananen?

Bananen: mogen ze nu wel in de frigo of niet?

Handige wistjedatjes voor in de keuken: hoe bewaar je bananen?

{$excerpt:n}


Your 2 hourly digest for Red Ice News

Oude Media Nieuwe Media
Red Ice News
Red Ice delivers news, TV and online radio, including Red Ice Radio and Radio 3Fourteen. Founded by Henrik Palmgren in 2003, Red Ice reaches hundreds of thousands of people every month seeking an alternative to the mainstream, covering politics and social issues from a pro-European perspective. Truly independent and supported by members, Red Ice remains commercial and ad free. Red Ice is based in Sweden and North America. 

Leftist Mob Descends on DHS Secretary Kirstjen Nielsen’s Home

Jun 22nd 2018, 16:19

Leftist Mob Descends on DHS Secretary Kirstjen Nielsen's Home DHS Secretary Krijsten Nielsen isn’t exactly having the best week. On Tuesday, she was harassed at a Mexican restaurant by a mob of DSA activists, who screamed and blared audio of crying migrant children. Earlier this morning, another mob of DSA activists showed up outside of her Alexandria townhouse, screaming and blaring audio of crying migrant children. This is just the beginning. They could do this to all of us – and they will, eventually. American is becoming increasingly polarized, and this process will not be reversed. There won’t be a return to an earlier period of American liberalism, wherein everyone was content to agree to disagree. The only way out is through. Protestors are outside of DHS Secretary Kirstjen Nielsen’s Alexandria townhouse, playing audio of the detained children.…

Antifa Escalates Doxxing Ice Employees by Publishing Home Addresses

Jun 21st 2018, 19:57

Antifa Escalates Doxxing Ice Employees by Publishing Home Addresses An Antifa-linked Twitter account has taken doxxing Immigration and Customs Enforcement (ICE) officers one step further by publishing their home addresses Wednesday. The names, pictures, spouses and home addresses of seven ICE employees in Oregon were originally tweeted by user @NAmirite, who identifies himself on Twitter as Nathaniel Amirite. The account was retweeted by the Pacific Northwest Antifascist Workers Collective and @PNWAWC on Twitter. “It’s the public’s right to know the faces of the gestapo and who is creating, enforcing, and filling concentration camps in our name,” Amirite tweeted on Wednesday after he published the personal information of the employees. The Person Doxxing ICE Employees Is A Professor At NYU. The posts were accompanied by the hashtags “#DoxxAllIce” and “WhatsUpBootlickers.”…

SPLC Keeps Denying that Black-on-White Violence Is Happening

Jun 21st 2018, 18:46

SPLC Keeps Denying that Black-on-White Violence Is Happening Think of the odds: every day, for years, the Southern Poverty Law Center has been cranking out studies, talking points, and direct mail (oh, sweet, sweet mail!) to show how black people are victims of relentless white racism, all the time, everywhere, and that explains everything. Just a few days ago, the SPLC declared that black-on-white violence is the “biggest lie” because everyone knows the real problem is white-on-black violence. But what crazy luck: The more the SPLC says black criminality is a myth, the more it just keeps happening.  Isn’t that what you would call a day at the races, where every winner went off at more than 100 to 1?  Maybe it’s just the World’s Greatest Coincidence. Or maybe the SPLC’s work is odder than a nine-bob note. Let’s look at just a few examples of black violence,…

Stonehenge builders used Pythagoras’ theorem 2,000 years before Greek philosopher was born, say experts

Jun 21st 2018, 18:13

Stonehenge builders used Pythagoras' theorem 2,000 years before Greek philosopher was born, say experts The builders of Britain’s ancient stone circles like Stonehenge were using Pythagoras’ theorem 2,000 years before the Greek philosopher was born, experts have claimed. A new book, Megalith, has re-examined the ancient geometry of Neolithic monuments and concluded they were constructed by sophisticated astronomers who understood lengthy lunar, solar and eclipse cycles and built huge stone calendars using complex geometry One contributor, megalithic expert Robin Heath has even proposed that there exists a great Pythagorean triangle in the British landscape linking Stonehenge, the site from which the Preseli bluestones were cut in Wales, and Lundy Island, an important prehistoric site. Pythagoras’ discovery that the sum of the areas of two squares on the sides of a triangle will add up to the…

"Stop Soros Legislative Package" Passed in Hungary: It’s Now a Criminal Offence to Aid Invaders in Any Way

Jun 21st 2018, 17:57

"Stop Soros Legislative Package" Passed in Hungary: It’s Now a Criminal Offence to Aid Invaders in Any Way The Hungarian Parliament has passed the set of laws known as the “Stop Soros” package which criminalizes any activities which support illegal immigration—including legal and physical aid of any sort. According to a report in the Magyar Hirlap newspaper in Budapest, the law—in form of a constitutional amendment which says it is designed to “preserve Hungary’s Christian culture,” the legislation was supported by the ruling Fidesz-KDNP alliance and the strongest opposition party Jobbik, easily giving it a 72 percent majority in the parliament. According to the Prime Minister’s Cabinet Office, the “Stop Soros legislative package and the amendment to the Fundamental Law assert the will of the Hungarian people, providing the country with additional powerful protection against illegal migration”.…

BBC: No More “White Blokes” Shows Like Monty Python Allowed

Jun 21st 2018, 16:59

BBC: No More “White Blokes” Shows Like Monty Python Allowed “Don’t worry, your countries won’t change.”The British Broadcasting Corporation (BBC) has announced that it will in future not commission shows which only have white actors—and that a show like the comedy “Monty Python” would be shunned because it was made up of “white blokes.” BBC head of comedy Shane Allen told media in Britain that program featuring “six Oxbridge white blokes” were no longer of interest to viewers who “crave sketch shows and sitcoms with a sense of place”. “Oxbridge” is a UK reference to graduates from Oxford and Cambridge universities. Speaking as the BBC unveiled a “raft” of new comedies starring female and nonwhite leads, Allen claimed audiences had seen enough of the “metropolitan, educated experience.” Telegraph: ‘Oxbridge white blokes’ like Monty Python have had their…

Disastrous EU Copyright Bill Vote Approved – Meme Jihad To Commence

Jun 21st 2018, 16:37

Disastrous EU Copyright Bill Vote Approved - Meme Jihad To Commence A committee of MEPs has voted to accept major changes to European copyright law, which experts say could change the nature of the internet. They voted to approve the controversial Article 13, which critics warn could put an end to memes, remixes and other user-generated content. Article 11, requiring online platforms to pay publishers a fee if they link to their news content, was also approved. One organisation opposed to the changes called it a “dark day”. The European Parliament’s Committee on Legal Affairs voted by 15 votes to 10 to adopt Article 13 and by 13 votes to 12 to adopt Article 11. It will now go to the wider European Parliament to vote on in July. Censorship Last week, 70 influential tech leaders, including Vint Cerf and Tim Berners-Lee, signed a letter opposing Article 13, which…

EU Votes for Memes Ban and Censorship Machines — What Now?

Jun 21st 2018, 00:07

EU Votes for Memes Ban and Censorship Machines — What Now? The European Parliament Committee on Legal Affairs just voted ‘yes’ on highly controversial parts of the EU’s new Copyright Reform. The controversial articles — 11 and 13 — effectively establish link tax, censorship machines, and ban memes. There was heavy resistance to the contested articles from internet activists, lobbyists, and members of European Parliament (MEPs), but all was for nought and the articles passed with a 13:12 and 15:10 majority. .@EP_Legal has adopted both Article 11 (#linktax) and Article 13 (#CensorshipMachines). It’s a dark day for the open web, but the fight will continue in the upcoming plenary vote in the European Parliament. #SaveYourInternet #SaveTheLink #FixCopyright — Creative Commons (@creativecommons) June 20, 2018 Opposers of the link tax and censorship machines…

Prime Minister Justin Trudeau Says Marijuana Will Be Legal in Canada

Jun 20th 2018, 20:49

Prime Minister Justin Trudeau Says Marijuana Will Be Legal in Canada Prime Minister Justin Trudeau says recreational marijuana will become legal in Canada on Oct. 17. Trudeau made the proclamation during question period Wednesday, saying the provinces wanted more time to implement the new regime than originally anticipated. Prime Minister Justin Trudeau announces during question period that marijuana will be legal in Canada on Oct. 17, 2018. See more here: t.co/xlPw640a2Z pic.twitter.com/uvewhNSS57 — CTV News (@CTVNews) June 20, 2018 This announcement comes after a historic vote in the Senate Tuesday night to pass Bill C-45, the government’s legislation to legalize cannabis. After more than a year of intensive study in both the House and Senate, the bill cleared the final legislative hurdle Tuesday evening, passing by a vote of 52 to 29 with two abstentions.…

Top Swedish Politician Takes Heat for Claiming Jews, Minorities ‘Not Swedes’

Jun 20th 2018, 19:57

Top Swedish Politician Takes Heat for Claiming Jews, Minorities ‘Not Swedes’ The deputy speaker of the Swedish Parliament has come under fire for claiming that Jews and Sami people are “not Swedes.” Police even received a formal complaint about the comment, according to local media. Bjorn Soder, a senior member of the Swedish Democrats who currently serves as deputy speaker of parliament, made the remarks on the Facebook page of Sweden’s Centre Party, in response to allegations of racism from the party’s leader, Annie Loof. “Annie Loof adversely affects the position of Jews and Sami in Sweden when she indirectly claims that they are Swedes,” he wrote. “These groups have minority positions in Sweden just because they are not Swedes. Shame on you Annie Loof for your racist attitude.” Loof had previously criticized comments made by Soder in 2014, in which he said that…

Trump and the Invasion of the West

Jun 20th 2018, 18:28

Trump and the Invasion of the West Pat Buchanan, American Renaissance, 19 June 2018 “It is cruel. It is immoral. And it breaks my heart,” says former first lady Laura Bush of the Trump administration policy of “zero tolerance,” under which the children of illegal migrants are being detained apart from their parents. “Disgraceful,” adds Dr. Franklin Graham. “We need to be . . . a country that governs with a heart,” says first lady Melania Trump. “No one likes this policy,” says White House aide Kellyanne Conway, even “the president wants this to end.” And so it shall—given the universal denunciations and photos of sobbing children being pulled from parents. Yet striking down the policy will leave America’s immigration crisis still unresolved. Consider. Since 2016, some 110,000 children have entered the U.S. illegally and been…

‘About 60 Organizations’ Are Considering a Lawsuit Against the SPLC Following $3M Nawaz Settlement

Jun 20th 2018, 17:20

'About 60 Organizations' Are Considering a Lawsuit Against the SPLC Following $3M Nawaz Settlement No fewer than 60 organizations branded “hate groups” or otherwise attacked by the Southern Poverty Law Center (SPLC) are considering legal action against the left-wing smear factory, a Christian legal nonprofit leader confirmed to PJ Media on Tuesday. He suggested that the $3 million settlement and apology the SPLC gave to Maajid Nawaz and his Quilliam Foundation on Monday would encourage further legal action. “We haven’t filed anything against the SPLC, but I think a number of organizations have been considering filing lawsuits against the SPLC, because they have been doing to a lot of organizations exactly what they did to Maajid Nawaz,” Mat Staver, founder and chairman of Liberty Counsel, told PJ Media on Tuesday. Liberty Counsel filed a lawsuit against the charity navigation organization…

Pressured, the Southern Poverty Law Center Admits It Was Wrong

Jun 20th 2018, 16:51

Pressured, the Southern Poverty Law Center Admits It Was Wrong British Muslim reformer Maajid Nawaz complained after it defamed him and hurt fund-raising for his organization. It’s now paying him more than $3 million Any free society must expect that a certain number of chancers, hucksters, and shake-down artists will prosper among them. But rarely have they come in so grossly endowed and shameless a guise as the “Southern Poverty Law Center.” The SPLC was founded in the 1970s, and back then it did some respectable campaigning work to target and shut down — through legal means — actually racist organizations such as the Ku Klux Klan. All well and good, and the SPLC can still be applauded for this work. And yet students of non-profits and charities worldwide will be familiar with a certain tendency in this field, which is that such organizations rarely…

US Withdraws from UN Human Rights Council over Perceived Bias Against Israel

Jun 20th 2018, 00:51

US Withdraws from UN Human Rights Council over Perceived Bias Against Israel The Trump administration withdrew from the United Nations Human Rights Council on Tuesday in protest of what it perceives as an entrenched bias against Israel and a willingness to allow notorious human rights abusers as members. U.N. Ambassador Nikki Haley, who has sought major changes on the council throughout her tenure, issued a blistering critique of the panel, saying it had grown more callous over the past year and become a “protector of human rights abusers and a cesspool of political bias.” She cited the admission of Congo as a member even as mass graves were being discovered there, and the failure to address human rights abuses in Venezuela and Iran. “I want to make it crystal clear that this step is not a retreat from our human rights commitments,” she said during a joint appearance…

Mothers of Children Killed by Illegal Aliens Slam Media for Hypocritical Coverage of Border Separations

Jun 19th 2018, 21:39

Mothers of Children Killed by Illegal Aliens Slam Media for Hypocritical Coverage of Border Separations The “Angel Moms” of two American sons killed by illegal aliens told The Daily Caller how they felt about the media coverage of migrant parents separated from their children at the border. The mothers told The DC that there was huge hypocrisy in the mainstream media focusing on migrant parents instead of American parents who were permanently separated from their children after those children were killed by illegal aliens. “There is hypocrisy in many ways. The total disregard for American families ripped apart because of illegal criminals, the total lack of concern for children in the U.S. being raped in North Carolina by illegals at disgusting numbers (some months over 400 child rapes by illegals), no concern [for] homeless American children or Veterans who would do anything to have what’s provided…

London Tube Station Explosion – Several People Injured After Blast

Jun 19th 2018, 20:50

London Tube Station Explosion – Several People Injured After Blast An explosion triggered an evacuation at London’s Southgate tube station on Tuesday evening, police said, adding that a number of people received minor injuries. The cause of the blast is being investigated. Police said a small number of people were treated at the scene. Emergency services arrived at the station just after 7pm following reports of a small explosion. Local reports suggest that one person was taken out of the station on a stretcher. #Enfield BREAKING: Southgate Underground Station has been evacuated by the @BTP and @metpoliceuk due to a suspicious package. The whole of Southgate High Street #N14 has been closed to the public. BTP explosive/bomb detector sniffer dogs are also on scene. pic.twitter.com/VHG6azvv71 — London 999 Feed (@999London) June 19, 2018 People in the area were…

Almost 1,000 People Injured, Killed in Terrorist Attacks by Refugees

Jun 19th 2018, 18:54

Almost 1,000 People Injured, Killed in Terrorist Attacks by Refugees One-in-three chance Germany will be target country in future plots Nearly 1,000 people were injured or killed in terrorist attacks involving refugees over a four-year span, with Germany facing the highest number of terror plots, according to a new Heritage Foundation report published Monday. Data collected from the 194 terrorist plots detected across Europe between January 2014 and December 2017 point to a more than one-in-three chance that Germany will be the country targeted in future terror schemes, with civilians being the primary bullseye. Though only 32, or 16 percent, of those terrorist plots involved refugees or asylum seekers, 41 percent of all plots occurred in Germany. France was the second most targeted country, with Belgium and the United Kingdom trailing closely behind. The report…

A Robot Just Operated on a Human Eye for the First Time

Jun 19th 2018, 02:55

A Robot Just Operated on a Human Eye for the First Time From prostate surgery to gallbladder procedures, robots are already mainstays in the operating room. Now, they’re coming for your eyes. In 2016, researchers from the University of Oxford’s Nuffield Department of Clinical Neurosciences kicked off a clinical trial to test the PRECEYES Surgical System, a robot designed to perform surgery on the retina, the surface at the back of the eyeball. On Monday, they published the results of their robot-assisted eye surgery trial in the journal Nature Biomedical Engineering. A surgeon uses a joystick to control the mobile arm of the PRECEYES system. Doctors can attach various instruments to the arm, and because the system is robotic, it doesn’t suffer from any of the slight tremors that plague even the most steady-handed of humans. For their trial, the…

Syrian Migrant in Sweden Beheads Neighbour, Then Stabs Her Body 130 Times

Jun 19th 2018, 01:46

Syrian Migrant in Sweden Beheads Neighbour, Then Stabs Her Body 130 Times A Syrian man stabbed his 21-year-old neighbor 130 times, killing her and leaving her sister in critical condition in Vetlanda, Sweden. The original grievance against his upstairs neighbor was that she was too loud, but during his trial, he said he “lost control” because he believed the victim made a “racist” remark during a previous conversation, Sweden’s Fria Tider reports. “I understood the ‘movement’ of the victim during the conversation before the [killing] as racist,” said the killer. On the night of the February 20th killing, the sisters barricaded themselves in their bathroom, where they repeatedly apologized to their attacker. “It’s [too] late,” he said. The surviving sister played dead after being stabbed in the lung while the man cut off her sister’s head and began stabbing the body…

Swedish World Cup Fans Injured After Gunman Opens Fire on Crowd at Malmö Café

Jun 18th 2018, 21:57

Swedish World Cup Fans Injured After Gunman Opens Fire on Crowd at Malmö Café At least five World Cup fans have been shot after a gunman opened fire on a crowd watching football at a cafe in Malmö, Sweden, according to reports. A shooter is said to have fired up to 20 bullets into the coffee shop which was screening the country’s win over South Korea earlier today, according to local media. ????????Sweden: ‘Malmo shooting – Four people injured after gunman fires 20 shots into Swedish internet cafe’https://t.co/psIL0MTLVf — Defend Europa (@DefendEvropa) June 18, 2018 Officials said the motive for the terrifying attack is unknown while the condition of those wounded is also not clear. There has been no confirmation as to what happened to the shooter although police have assured the public that there is no cause for further alarm. “We have sealed off the area and are conducting…

‘We Should Not Be in an Ideological Union’ Åkesson Calls For Referendum on Swedish EU Membership

Jun 18th 2018, 21:05

‘We Should Not Be in an Ideological Union’ Åkesson Calls For Referendum on Swedish EU Membership The anti-immigration Sweden Democrats (SD) have called for Sweden to hold a referendum on the country’s EU membership after the 2018 Swedish general election. SD party leader Jimmie Åkesson told newspaper Dagens Industri that the EU is a “large web of corruption where no one has control over anything”. The Swedish nationalists want Sweden to follow the UK’s example and leave the EU, and promise they will push for a referendum on the matter in the next mandate period. ????????Sweden: ‘Sweden Democrats call for referendum on Swedish EU membership after 2018 election’https://t.co/SQPzkDTzob — Defend Europa (@DefendEvropa) June 18, 2018 “We pay an enormous amount of money and get overwhelmingly little back. But the main reason is ideological: we should not be in an ideological union,” Åkesson claimed.…

Make Space Great Again: Trump Orders Establishment of ‘Space Force’ as 6th Branch of Military

Jun 18th 2018, 20:01

Make Space Great Again: Trump Orders Establishment of 'Space Force' as 6th Branch of Military Speaking at a meeting of the National Space Council, Trump ordered the Pentagon to immediately establish a national “space force” that would become the sixth branch of the armed forces. “We are going to have a space force,” Trump said in Washington D.C. “An Air Force and a Space Force. Separate, but equal.” This is not the first time that Trump has floated the idea of establishing a “space force.” The president mentioned the idea in May during a ceremony at the White House honoring the Army Black Knights college football team. Trump did not go into details about what military role the so-called “space force” would carry out or who would command it, but he framed space as a national security issue, saying he does not want “China and Russia and other countries leading us.” The president said…

Vehicle Fleeing Border Patrol in Texas Crashes, Leaves Five Dead

Jun 18th 2018, 19:40

Vehicle Fleeing Border Patrol in Texas Crashes, Leaves Five Dead Border Patrol agents had been in pursuit of the black Chevrolet Suburban, which was traveling about 100 miles an hour At least five people died Sunday when a Chevrolet Suburban carrying them rolled over and crashed on a Texas highway while fleeing the U.S. Border Patrol and local officials, authorities said. The Texas Department of Public Safety said it was investigating the crash, which occurred at 11:18 a.m. local time outside of Big Wells, Texas. There were 14 people in the Suburban, including the driver, according to the department. Video of the scene by the local television station KSAT-12 showed the large, black vehicle was severely damaged, blocking both lanes of the rural stretch of highway. Dimmit County Sheriff Marion Boyd told reporters at the scene that Border Patrol agents had…

Canadian Judge Rules Child Born to Polyamorous Trio Has Three Parents

Jun 15th 2018, 00:44

Canadian Judge Rules Child Born to Polyamorous Trio Has Three Parents A Newfoundland judge has declared a polyamorous trio of one woman and two men all legal parents of the child the woman gave birth to last year. The decision appears to be the first of its kind in Canada. In ruling on the case, Justice Robert Fowler of the Newfoundland and Labrador Supreme Court Family Division observed the child was born in 2017 as the result of a polyamorous relationship between two men and one woman he described as “stable and ongoing” since June 2015. “None of the partners in this relationship is married and, while the identity of the mother is clear, the biological father of the child is unknown,” wrote Fowler. The judge did not seem aware of the existence of paternity tests. The three adults went to court after the Newfoundland Ministry of Service refused to list them…

Italy and the Will to Say ‘No!’

Jun 14th 2018, 22:51

Italy and the Will to Say ‘No!’ New populist government closes all ports to “migrants” The refusal by Italy’s new “populist” coalition government of the anti-establishment Five Star Movement and the hard right Lega to allow an NGO vessel with 629 African migrants masquerading as refugees on board to dock in Italy is an historic act. The global liberal left, which regards mass immigration as crucial to the realization of its dream of creating a multicultural world without borders, is outraged. French President Emmanuel Macron—the current golden boy in Europe—said on Tuesday that the decision by Italy was “cynical” and “irresponsible.” The spokesman of his party “En Marche!” described it as “nauseating.” Bien pensant liberals across the European continent agreed. But despite them, Italy’s new populist government is determined…

White People Are Noticing Something New: Their Own Whiteness

Jun 14th 2018, 22:20

White People Are Noticing Something New: Their Own Whiteness Emily Bazelon, New York Times, 13 June 2018 Being white in America has long been treated, at least by white people, as too familiar to be of much interest. {snip} How often do white people talk about being white? Not often! So long as we aren’t hanging out with white nationalists, marrying into a family of color or chuckling over jokes about our dancing, we have endless opportunities to avoid thinking much about our own race. We generally prefer to frame identity in ethnic terms instead: Identifying as Italian or Irish or Jewish seems to come with zest, pathos and a chance to take pride in some shared history. {snip} The Trump era, however, has compelled an unprecedented acknowledgment of whiteness as a real and alarming force. In the months leading up to the 2016 election, as Donald Trump…

Lawsuit Targets Rich Jewish Family Behind Drug That Fueled US Opioid Crisis

Jun 14th 2018, 20:37

Lawsuit Targets Rich Jewish Family Behind Drug That Fueled US Opioid Crisis Sackler family, which owns Purdue Pharma, the maker of OxyContin, accused of fueling addiction while boosting profits The state of Massachusetts on Tuesday sued the maker of the prescription painkiller OxyContin, which has been blamed for spawning America’s, naming leading executives and members of the multibillionaire Sackler that owns the pharmaceutical company. The lawsuit accuses the company, Purdue Pharma, of spinning a “web of illegal deceit” to fuel the deadly drug abuse crisis while boosting profits. Purdue Pharma is already defending lawsuits from several states and local governments, but Massachusetts is the first state to take the unusual step of personally naming the company’s executives in a complaint, the state attorney general, Maura Healey, said. It names 16 current and former…

Ancient Sparta: The First Self-Conscious Ethnostate? Part 1: Educating Citizen Soldiers

Jun 14th 2018, 15:07

Ancient Sparta: The First Self-Conscious Ethnostate? Part 1: Educating Citizen Soldiers Guillaume Durocher, The Occidental Observer, 12 June 2018 If in Athens we have ethnopolitical aspects, insofar as the democracy was tempered by Hellenic virtue, in Sparta we have a State wholly dedicated to systematic organization of the society according to a biopolitical ideal. Sparta’s mixed system of government and fiercely communitarian and hierarchical customs were supposed to have been created by the semi-legendary lawgiver Lycurgus, who perhaps lived in the ninth century B.C. Virtually nothing can be said for certain about his life. Lycurgus was, in later ages, rumored to have traveled to Egypt, Ionia, Crete, and even India, where “he talked with the Gymnosophists,”[1] before establishing Sparta’s constitution. What is clear, in any case, is that the basic law and way of life attributed…

Kim Jong Un Accepts President Trump’s Invitation to Visit US

Jun 13th 2018, 20:46

Kim Jong Un Accepts President Trump’s Invitation to Visit US The President met with North Korean leader Kim Jong Un in Singapore Tuesday for historic peace talks. In a press conference following his meeting with Jong Un, Trump explained the human rights record regarding North Korea was discussed during the meeting, but the primary goal was to negotiate denuclearization. Hate-filled liberals and NeverTrumpers downplayed the historic meeting. Ben Shapiro told Fox & Friends, “The president’s praise for the dictator of North Korea was disquieting… The paper that was signed yesterday was weak.” MSNBC’s Joe Scarborough railed against the President Tuesday morning, claiming the Commander-in-Chief is “sick” for not publicly condemning North Korea’s human right’s record during the summit and repudiating the Communist regime’s treatment of Warmbier. Kim Jong Un…

Spain to Take Migrants After Italy Turns Away the Ship ‘Aquarius’

Jun 13th 2018, 19:48

Spain to Take Migrants After Italy Turns Away the Ship 'Aquarius' Doctors Without Borders have been shuttling migrants from North Africa to Europe with the ship Aquarius. Trying to dump them on Italy Matteo Salvini, Italy’s far-right interior minister, has declared victory after a standoff over the fate of 629 people on a humanitarian rescue boat prompted Spain to agree to accept them. The impasse, after the populist and far-right government in Italy refused to allow the MS Aquarius to dock over the weekend, suggested that Europe could face a humanitarian crisis this summer as it comes to grips with the new Italian government’s hardline approach to refugees and migrants. Matteo Salvini starts a new hashtag on the NGO problem:#CloseThePorts pic.twitter.com/gTjZN7tGvc — Defend Europa (@DefendEvropa) June 10, 2018 Salvini blocked the ship from Italian ports…

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Your 2 hourly digest for Frontaal Naakt

Oude Media Nieuwe Media
Frontaal Naakt
Fundamentalistisch-hedonistisch webmagazine voor de hele familie 

Nederland zuiveren

Jun 21st 2018, 18:34, by Peter

Peter Breedveld Dat Nederlandse journalisten racistische hypocriete lafaards zijn, bewijst de recentste rel rond DENK, die het plan had opgevat een eerlijke PVV-poster te maken, een plan dat helaas niet is uitgevoerd. Peter Breedveld Pizzo Greco Wilders heeft gezegd dat hij Nederland wil de-islamiseren, hij heeft beloofd om minder, minder, minder Marokkanen te regelen, hij […]

Zeg nee tegen de nazipraktijken van Wierd Duk

Jun 20th 2018, 17:03, by Peter

Peter Breedveld Blogger Ikje stopt na een dreigement van Telegraaf-hitser Wierd Duk en iedereen vindt dat maar normaal. Tijd om een streep te trekken. Peter Breedveld Pizzo Greco De anonieme blogger Ikje heeft jaren achtereen de gedragingen van extreemrechts in kaart gebracht. Wie bijvoorbeeld even snel een paar bewijzen wil dat Thierry Baudet zich wel […]

DJ Shub and the Northern Cree Singers

Jun 20th 2018, 06:17, by Peter

    I find this video very touching. It’s about a guy having a good time with his people – his almost eradicated people – after a week of slaving behind a desk in some office. The music is by DJ Shub, who is from Mohawk descent, and it feautures the exhilarating chanting of the […]

They’ve taken her children away

Jun 19th 2018, 07:02, by Peter

Peter Breedveld JULLIE! Fatsoenlijke mensen, kampioenen van het betamelijke taalgebruik, toonpolitieagenten, jullie zijn hier schuldig aan. Jullie hebben het zover laten komen. Peter Breedveld Pizzo Greco Arthur Japin – praise be – verwondert zich over de hardvochtigheid van mensen die het opnemen voor Trumps beleid om kinderen van illegale immigranten van hun ouders af te […]

God en geweten

Jun 18th 2018, 05:34, by Peter

Herman van der Helm Wie de verantwoordelijkheid overdraagt aan God, stompt zijn eigen geweten af. Herman van der Helm Pizzo Greco “Hij ziet alles, daarom doe of laat ik dingen”. Veel mensen laten door middel van deze uitspraak hun leven regelen. Een jongeman met islamitische opvoeding geeft in een recente documentaire over de islam in […]

Weet je wát ‘niet chic’ is, Tom Kleijn?

Jun 17th 2018, 13:19, by Peter

Hassnae Bouazza Rechten van native Americans schenden, kinderen bij hun ouders weghalen, Nazi’s aanmoedigen en zeggen dat het eigenlijk hele aardige mensen zijn, dát is niet chic. Hassnae Bouazza Pizzo Greco Het getututut, het gepuf, de verontwaardiging, de regelrechte schok, het was niet bij te houden toen de geweldige Robert de Niro tijdens de uitreiking van de […]

De islamobsessie van Trump-fan Boris van der Ham

Jun 16th 2018, 07:36, by Peter

Peter Breedveld Als je geen moslim bent, kun je moorden en martelen en kinderen door hun kop schieten tot je er scheel van ziet, Boris van der Ham does not give a shit. Peter Breedveld Pizzo Greco Types als Wierd Duk vallen makkelijk te ontmaskeren. Ze hebben het gewoon onomwonden over de islamisering met de […]

Douss by Yasmine Hamdan

Jun 15th 2018, 06:51, by Peter

    Lebanese singer Yasmine Hamdan has a new album out, Jamilat Reprise, which is really a compilation of remixes and ‘reconstructions’ of older songs. This song, Douss, is an up-tempo version of the same song on her album Al Jamilat. I have to say I like the slower, sultrier version of Al Jamilat more, […]

Het einde van de wereld

Jun 14th 2018, 06:31, by Peter

Jesse Dijksman Toen begon hij te huilen. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Ik liet hem even, wist ook niet zo goed wat ik moest doen. Jesse Dijksman Club Orient Hij stond bij de ingang van zijn strandhuisje op me te wachten, met zijn armen naast zijn lichaam. Het hele stuk dat ik moest […]

De achterlijke gewoontes van Han ten Broeke

Jun 13th 2018, 05:54, by Peter

Hassnae Bouazza Intimidatie van andersdenkenden is volgens Han ten Broeke een ‘achterlijke gewoonte’ uit het Midden-Oosten. Behalve als hij zelf andersdenkenden intimideert, natuurlijk. Hassnae Bouazza Club Orient Het zal nooit wennen, parlementariërs die zich uiten als de gemiddelde dronken lor in een bruin café ver na sluitingstijd en na dertig biertjes. VVD’er Han Ten Broeke […]

Onschadelijk maken

Jun 12th 2018, 06:04, by Peter

Peter Breedveld Wierd Duk heeft een enorm trollenleger tot zijn beschikking dat hij inzet om zijn critici te bedreigen en te intimideren. Ook VVD-Kamerlid Han ten Broeke bedreigt mensen die hem tegenspreken. Peter Breedveld Club Orient Op Twitter complimenteerde iemand me met mijn stukje over Anthony Bourdain. Snerend vroeg hij of ik een kortere versie […]

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Iran may exit nuclear deal in coming weeks – Deputy FM

Oude Media Nieuwe Media

Iran may exit nuclear deal in coming weeks – Deputy FM

© Brendan Smialowski / Reuters
The Iran nuclear deal is in “intensive care” and it’s possible that Tehran will have to withdraw from the pact if an agreement cannot be reached with its European signatories, the country’s deputy FM Abbas Araghchi has warned.

Iran wants to preserve the deal but adjustments need to be made as a result of Washington’s decision to withdraw from the landmark accord, Abbas Araghchi said in an interview to Euronews. The deal has “lost its balance” due to the US withdrawal, he added, so “if Europeans, and other remaining participants of the JCPOA are interested in Iran remaining in the deal, they should compensate [for] the absence of the US, and the re-imposition of US sanctions.”

READ MORE: Iran vows to reopen Fordow uranium enrichment plant if nuclear deal collapses

Tehran has repeatedly stated that it wants to salvage the deal, but has expressed frustration over European proposals for preserving the accord. Ali Akbar Salehi, chief of Iran’s Atomic Energy Organization (AEOI), said on Tuesday that Europe’s proposals to save the deal after the US withdrawal were not acceptable to Tehran. “If it continues like this, all sides will lose,” Salehi said.

The European Union is considering a range of options to help breathe life into the faltering deal. Federica Mogherini, the European Union’s chief diplomat, said in May that the bloc was considering deepening Europe’s economic ties with Iran, shielding banking transactions with Tehran, and maintaining Iranian oil and gas purchases – as well as using EU finance to boost investment in the Middle East country. Like Araghchi, she likened the nuclear deal to “a relative in intensive care.”

Read more

FILE PHOTO: Oil production platform at the Soroush oil fields in the Persian Gulf, south of Tehran © Raheb Homavandi

But the desire of some European states to widen the scope of the accord has angered Tehran. German Chancellor Angela Merkel and French President Emmanuel Macron have been trying to broaden the terms of the agreement to cover Iran’s ballistic missile program and involvement in regional conflicts. Iran’s Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, said in June that “limiting our missile development is a dream that will never come true.”

Tehran has repeatedly warned that the deal’s collapse will prompt it to bolster its uranium-enrichment program. In June, Khamenei ordered the AEOI to prepare the Natanz facility for resuming the enrichment process. The installation is expected to be ready to house 60 enrichment centrifuges in a month, according to Iranian officials. The decision to resume the enrichment process does not violate the 2015 agreement, officially known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), as the country is allowed to enrich small amounts of uranium for medical and research purposes. However, if the deal collapses, Tehran says it will reopen a second uranium-enrichment facility in Fordow.

In May, President Donald Trump withdrew the United States from the deal. He called the historic accord – which saw Iran curbing its nuclear military program in exchange for the lifting of international sanctions – deeply flawed and demanded a revised deal that would both limit Tehran’s ballistic missile program and its increasing influence in regional affairs.

Iran may exit nuclear deal in coming weeks – Deputy FM

{$excerpt:n}

A Canadian U-Turn on Iran?

Oude Media Nieuwe Media

A Canadian U-Turn on Iran?

A Canadian U-Turn on Iran?

{$excerpt:n}

Congress Seeks to Ban Iran From International Financial System

Oude Media Nieuwe Media

Congress Seeks to Ban Iran From International Financial System

Lawmakers encourage blacklist as a result of Iran’s continued money laundering efforts and financial support to terror groups

President Hassan Rouhani in front of a portrait of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei

President Hassan Rouhani in front of a portrait of Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei / Getty Images

BY:

http://freebeacon.com/national-security/congress-seeks-ban-iran-international-financial-system/

Leading members of Congress are urging the Trump administration to pressure world leaders to ban Iran from accessing international financial systems following revelations the former Obama administration secretly helped Tehran skirt international sanctions to potentially access billions in hard currency, according to a letter sent Thursday to the Treasury Departments.

Sen. Rob Portman (R., Ohio) and Rep. Ed Royce (R., Calif.) are petitioning the Trump administration to urge members of the Financial Action Task Force (FATF), an international organization formed to combat money laundering, to put Iran back on its blacklist as a result of the country’s ongoing support for terrorism.

Iran was taken off the FATF blacklist as part of a package of incentives provided by the Obama administration to Iran in order to help pave the way for the landmark nuclear deal killed by President Trump earlier this year.

Lawmakers are demanding that Iran be put back on FATF’s blacklist as a result of its continued money laundering efforts and financial support to terror groups across the Middle East, including Hamas, Hezbollah, and other militants operating in the region.

Portman and Royce—chair of the Senate Permanent Subcommittee on Investigations and chair of the House Foreign Affairs Committee, respectively—say that recent revelations from a congressional investigation into the Obama administration’s secret diplomacy on Iran’s behalf make it all the more important for the current administration to take concrete action against Iran’s terror support networks.

FATF members will meet next week in Paris, where the lawmakers hope to see this issue raised by the Trump administration.

“This upcoming FATF session is particularly important following the recent release of the Senate Permanent Subcommittee on Investigations’ report exposing new details about the previous administration’s efforts to give Iran access to the U.S. financial system, including through consideration of a general license for the ‘conversion of two non-USD currencies through the limited use of the USD as an intermediate currency,’” the lawmakers write in the letter, which was sent to Treasury Secretary Steven Mnuchin.

“In the push to save its deeply flawed nuclear deal, the Obama administration unwisely backed a wide range of economic relief for Iran—including through the FATF,” the lawmakers note. “In June 2016, the administration supported the FATF’s decision to suspend ‘counter-measures’ against Iran for one year, following Tehran’s submission of an Action Plan to the FATF to address deficiencies in its anti-money laundering/counter-terrorist financing policies.”

Restrictions on Iran are still being lifted every six months by FATF, despite Trump’s decision to abandon the deal and pursue tough new sanctions on Tehran. The lawmakers argue that Iran must be placed back on FATF’s blacklist due to its increasing support for terror groups.

“For the last two years, the FATF has continued to suspend these countermeasures at six-month intervals, despite the continued dangerous and belligerent actions of the Iranian regime,” the lawmakers write. “Many reports have indicated the regime in Tehran actually increased financial support for its terror proxies in the wake of the nuclear deal.”

Iran has skirted restrictions on terror financing by designating its cash for groups such as Hamas and Hezbollah as “legitimate popular resistance against colonial domination and foreign occupation,” the lawmakers note.

This has allowed “Iran to continue financing terrorist organizations, including Hamas and Hezbollah,” according to the letter.

“It’s time to recognize that Iran has failed to take the necessary steps—despite its pledges two years ago—to be removed from the list of FATF’s high-risk and non-cooperative jurisdictions,” the letter states. “The United States should now utilize its influence within the FATF to reimpose countermeasures against Iran and protect the international financial system.”

Congress Seeks to Ban Iran From International Financial System

{$excerpt:n}

Your 2 hourly digest for The Next News Network

Oude Media Nieuwe Media
The Next News Network
 

thumbnailMEGA MERGER! 21st Century Fox Just accepted Disney’s higher bid

Jun 22nd 2018, 11:00, by The Next News Network
Media files:
MEGA MERGER! 21st Century Fox Just accepted Disney’s higher bid (application/x-shockwave-flash)

thumbnailDaily Wrap With Gary Franchi 06-21-18

Jun 22nd 2018, 04:00, by The Next News Network
Media files:
Daily Wrap With Gary Franchi 06-21-18 (application/x-shockwave-flash)

thumbnailFAKE NEWS ALERT! MSNBC Host Rachel Maddow Breaks Down in PHONEY CROCODILE Tears Live on Air

Jun 22nd 2018, 03:00, by The Next News Network

thumbnailGlobalists FREAK OUT After Trump Orders United States to Withdraw From Sham UN Human Rights Council

Jun 22nd 2018, 01:00, by The Next News Network

thumbnailWATCH CNN Get SHREDDED by Trump Supporters As MAGA Power Takes Over Minnesota Rally

Jun 21st 2018, 23:15, by The Next News Network

thumbnailNew Democrat Bill Would Let Parents Who Commit Fed Crimes Go Scot Free – They Uncovered It All!

Jun 21st 2018, 23:00, by The Next News Network

thumbnailBREAKING: They Just OUTED The Leftist Who Attacked Trump’s DHS Secretary, Sessions Should be ASHAMED

Jun 21st 2018, 22:56, by The Next News Network

thumbnailBOOM! Conspiracy Theory PROVEN Fact After Senator Removed from Walmart Converted into Detention Camp

Jun 21st 2018, 22:45, by The Next News Network

thumbnailHA!!! Man-Bun Wearing Protester Gets In Trump’s Face, Instantly Regrets It After What He Does To Him

Jun 21st 2018, 22:15, by The Next News Network

thumbnailBREAKING: First Lady Melania MELTS HEARTS With Surprise Visit to Texas Immigration Facilities

Jun 21st 2018, 22:00, by The Next News Network

thumbnailBREAKING: Comey CONFRONTED On IG Report, Asked to Apologize to Hillary His Response Made Her FREAK!

Jun 21st 2018, 21:48, by The Next News Network

thumbnailTrump BLASTS Canada and Mexico to the Stone Age With 7 Words on Tariffs that’ll Make Trudeau Tinkle

Jun 21st 2018, 21:00, by The Next News Network

thumbnailLOOK! They’re TURNING on Nutty Nancy Pelosi! The BLUE WAVE is About To DROWN Her!

Jun 21st 2018, 19:00, by The Next News Network

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Your 2 hourly digest for LimburgerRegio

Oude Media Nieuwe Media
LimburgerRegio
LimburgerRegio 

Topman SGL stopt er mee

Jun 22nd 2018, 08:34

Bestuurder Leon Poels van de Stichting gehandicaptenzorg Limburg vertrekt begin volgend jaar. De topman van SGL wordt dan 65 en wil na 35 jaar leidinggeven in de zorg meer tijd gaan steken in zijn privéleven.

Media files:
SGL_1.jpg (image/jpeg)

Dames van RKASV zoeken teamgenoten zonder voetbalervaring

Jun 22nd 2018, 08:25

De damesafdeling van voetbalclub RKASV uit Amby zegt dringend op zoek te zijn naar versterking. Vrouwen van boven de 25 jaar, maar ook ouder dan 55, hoeven nooit tegen een bal te hebben getrapt om zich toch aan te kunnen sluiten.

Media files:
voetbal.jpg (image/jpeg)

Oegandees weeskinderenkoor zingt in Heerlen

Jun 22nd 2018, 08:18

Kinderkoor Watoto uit Oeganda geeft vanavond (vrijdag 22 juni) een optreden in de ParkCity Church in Heerlen. Dit koor bestaat gedeeltelijk uit weeskinderen.

Media files:
watoto.jpg (image/jpeg)

Scharrelkids gaan op inspectie langs de waterkant

Jun 22nd 2018, 07:48

Het IVN Maastricht neemt zaterdag 23 juni jeugd mee naar de waterkant om te zien hoe bomen zich daar staande houden.

Media files:
@LaurensBouvrie_1Y1A9265.jpg (image/jpeg)

Brand bij bedrijfspand Ittervoort door wegbranden onkruid

Jun 22nd 2018, 07:32

Bij een bedrijfspand aan de Branskamp in Ittervoort is vrijdagochtend een kleine brand uitgebroken.

Media files:
Brandweer.jpg (image/jpeg)

Maastrichtenaar roept na 40 jaar op tot reünie MEAO Amalbergastraat

Jun 22nd 2018, 07:30

Maastrichtenaar Jos Meijers wil graag opnieuw samenkomen met zijn mede-leerlingen die eind jaren zeventig hun diploma haalden op de MEAO aan de Amalbergastraat in Scharn.

Media files:
reunie.jpg (image/jpeg)

Horst aan de Maas wint Europese duurzaamheidsprijs

Jun 22nd 2018, 07:11

Horst aan de Maas is donderdagavond uitgeroepen tot één van de meest duurzame gemeenten van Europa. Het gemeentebestuur heeft in Nijmegen de European Green Leaf Award 2019 in ontvangst mogen nemen.

Media files:
iStock-848227336.jpg (image/jpeg)

Geluksweekend 045 in Heerlen-centrum

Jun 22nd 2018, 06:56

Tijdens het Geluksweekend 045 in het centrum van Heerlen gooien ondernemers in het centrum hun deuren open. Op 23 en 24 juni zorgen Stichting De Vijf Pleintjes en centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad. voor twee dagen vol ‘geluksmomenten’

Media files:
Geluksteam.jpg (image/jpeg)

Drugsafval gevonden in Weert

Jun 22nd 2018, 06:06

In Weert is vrijdagochtend drugsafval gevonden.

Media files:
drugs_afval.jpg (image/jpeg)

Vertrokken standhouder kerstmarkt moet toch betalen

Jun 22nd 2018, 05:45

De standhouder die in december 2017 vroegtijdig de kerstmarkt op het Munsterplein in Roermond verliet, moet aan de organisator ruim 2.300 euro terugbetalen. Dat heeft de kantonrechter in Roermond beslist.

Media files:
kerstmarkt_roermond_jeroen_kuit.JPG (image/jpeg)

Gezocht: stageplek voor arts uit buitenland

Jun 22nd 2018, 05:15

Zorg voor meer stageplekken voor artsen met een buitenlands diploma. Dan halen ze eerder hun toetsen en kunnen ze sneller aan het werk. Dat zegt arts-assistent Firas Al Khoury, werkzaam in VieCuri Medisch Centrum in Venlo. “Te veel goed opgeleide artsen met veel ervaring zitten nu onnodig thuis.”

Media files:
Firas_Al_Khoury.jpg (image/jpeg)

Al 200 jaar een begrip, maar Hotel Piethaan is niet meer

Jun 22nd 2018, 04:55

Hotel Piethaan was bijna tweehonderd jaar een begrip. Reed je vanuit Maastricht richting Vaals, dan passeerde je dit punt. Al sinds 1827 maar liefst. Nu is de naam plots van de gevel verdwenen. Een nieuw hotel, een nieuwe naam: Drielanden.

Stankoverlast: mestvergister stapt naar rechter

Jun 22nd 2018, 04:50

Mestvergistingsbedrijf Holmel en de gemeente Leudal zijn verwikkeld in een juridisch conflict. Omwonenden dringen vanwege stankoverlast aan op handhaving bij het bedrijf.

Media files:
iStock-172262772.jpg (image/jpeg)

Bedrijventerrein Aviation Valley: nog te veel los zand

Jun 22nd 2018, 04:40

Een eersteklas bedrijventerrein op een toplocatie. Maar de naam Aviation Valley kent haast niemand. En de saamhorigheid is ook nog ver te zoeken.

Drie jonge mannen opgepakt voor gewapende overval Maastricht

Jun 22nd 2018, 04:37

De politie heeft uren na de gewapende supermarktoverval in Maastricht drie jonge mannen in de kraag gevat.

Media files:
DSC_9670.JPG (image/jpeg)

Opnieuw deining rond Sittardse carnavalsvereniging Marotte

Jun 22nd 2018, 04:30

Opnieuw opvallende verwikkelingen in de Sittardse carnavals-wereld. De hoogste baas van de Marotte legt zijn functie per direct neer. Twee bestuurders stappen ook op. Breekpunt is verschil van mening over vernieuwing en verjonging.

Media files:
505720160208-bijplaat.jpg (image/jpeg)

Maastrichtse boekhandel Dominicanen wordt stukje groter

Jun 22nd 2018, 04:20

De platen- en cd-collectie van boekhandel Dominicanen in Maastricht stond eigenlijk wat verdekt opgesteld, op de eerste verdieping van de boekenflat. Door een muziekvloer te bouwen, krijgt de collectie een veel prominentere plek. Goed nieuws voor onder anderen de bezoekers van de Rieu-concerten.

Roermond inde 80.000 euro aan boetes niet

Jun 22nd 2018, 04:10

De gemeente Roermond heeft 80.000 euro aan dwangsommen ‘laten schieten’. Deels bewust; deels door een fout. De onafhankelijke klachtenadviseur van de gemeente buigt zich over de gang van zaken.

Media files:
Manege_Assenray.jpg (image/jpeg)

Bezwaren van bewoners tegen luxe hostel Maastricht afgewezen

Jun 22nd 2018, 04:00

De bouw van een nieuw luxe hostel op de hoek van de Alexander Battalaan en de Sint Maartenslaan in Maastricht mag gewoon doorgaan. De gemeente Maastricht heeft de bezwaren tegen de komst van The Green Elephant afgewezen.

Media files:
GLOSTEL_iStock-840407830.jpg (image/jpeg)

Stichting Jezuïetenberg viert jubileum in ondergronds paradijs

Jun 22nd 2018, 03:40

Van Borobudur tot Alhambra, van Assepoester tot Bengaalse tijgers. 350 kunstwerken van mergel, allemaal ondergronds. De Stichting Jezuïetenberg bestaat vijftig jaar.

Media files:
Jezuïetenberg.jpg (image/jpeg)

Twee mannen mishandelen slachtoffer bij straatroof in Maastricht

Jun 21st 2018, 21:47

In het stadspark in Maastricht heeft donderdagavond een poging tot straatroof plaatsgevonden.

Media files:
iStock-847918186.jpg (image/jpeg)

Gewapende overval op supermarkt in Maastricht

Jun 21st 2018, 19:23

Bij een gewapende overval op een supermarkt in Maastricht is donderdagavond een onbekend geldbedrag buitgemaakt.

Media files:
DSC_9670.JPG (image/jpeg)

Groene Net verdeelt winkelstraat in Sittard

Jun 21st 2018, 17:30

Sittard legt de rode loper uit voor Het Groene Net. De aanleg van het duurzame (rest)warmtenetwerk heeft links en rechts echter de nodige voeten in de aarde. Zeker in de binnenstad.

Media files:
Steenweg.jpg (image/jpeg)

Wandeltocht van ruim 900 kilometer voor een drinkbare Maas

Jun 21st 2018, 17:11

Ooit was het water in de Maas zo drinkbaar. De 35-jarige Li An Phoa hoopt door middel van een wandeling langs de volledige lengte van de rivier mensen meer bewust te maken van het belang van schoon water.

Media files:
Li_An_Phoa.jpg (image/jpeg)

Remy redde buurvrouw van agressieve hond: ‘Anders had ze het niet kunnen navertellen’

Jun 21st 2018, 16:30

Een doorgedraaide stafford beet drie mensen in de Rozenstraat in Kerkrade. Andere buurtbewoners kwamen met de schrik vrij. De held van Kaalheide is Remy Theunisse. Hij bedacht zich niet en redde zijn buurvrouw uit de kaken van de dolle hond.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.