Your 2 hourly digest for Climategate.nl

Oude Media Nieuwe Media
Climategate.nl
Onthullend over natuur, milieu, wetenschap, energie & economie 

Geen windmolens in het IJsselmeer
Apr 24th 2017, 06:00, by Hans Labohm

Windmolens IJsselmeerclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Windmolens-IJsselmeer-300×200.png 300w, climategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Windmolens-IJsselmeer-768×512.png 768w” sizes=”(max-width: 960px) 100vw, 960px” />

Op zijn nieuwe website ‘Interessante tijden’ gaat Rypke Zeilmaker onverdroten door met het tegels lichten van de misstanden in de duurzaamheidssector. Hij schenkt hierbij aandacht aan de voortgaande natuurvernietiging in Friesland door de plaatsing van windparken.

Zoals bekend draaien windmolens niet op wind maar op subsidie. Toch slaagt Nederland er niet in om de CO2-uitstoot te beperken. En daar was het officieel toch om te doen.

Ondanks miljardensubsidies voor hernieuwbare energie is de CO2-uitstoot in Nederland de laatste tijd flink toegenomen. En ook wereldwijd is er de laatste jaren geen sprake van vermindering. Niettemin is de gemiddelde wereldtemperatuur sinds een klein jaar geleden met 0,65 (!) graden C gedaald. Maar van de apostelen van het opwarmingsevangelie horen we daar niets over. We horen alleen maar dat die temperatuur de laatste 150 jaar met 0,8 graden Celsius is gestegen.

Onder de titel, ‘Sander de Rouwe (CDA) 127 miljoen euro belasting-bankier Windpark Fryslân’, schreef Rypke Zeilmaker over de laatste ontwikkelingen in Friesland. Zijn ‘posting’ is rijkelijk geïllustreerd met foto’s van eigen hand. Ik pik er een aantal elementen uit.

Gedeputeerde Financiën Sander de Rouwe, ex-Kamerlid voor het CDA wil – terwijl de bezwaarprocedures van natuurorganisaties als Natuurmonumenten nog lopen – 127 miljoen euro belastinggeld steken in de start van Windpark Fryslân van Anne Tjitte de Groot. Dus 89 windturbines in Natura 2000-gebied IJsselmeer, op 800 meter van de Waddenzee.

De provincie treedt zo op als ‘investeringsbank’ van Anne Tjitte de Groot en zijn vele holdings …. Volgens de Leeuwarder Courant krijgt De Rouwe daarvoor steun van op 5 na (PVV en PvD) alle 42 Statenleden van de provincie Friesland.

Dat kapitaal heeft Anne Tjitte de Groot nodig omdat zijn Windpark Fryslan waarvan hij bestuurder is met Henk Jan Braggaar- zelf in 2015 nog een negatief werkkapitaal had van 8,66 ton euro. De Groot zijn werkelijke verdiensten komen pas op gang, wanneer hij de SDE+-subsidies toucheert van ongeveer 20 miljoen euro per jaar voor geleverde kWh elektriciteit

Die SDE+-regeling is overigens bedacht door CDA-politici. …

Met de instemming die Statenleden geven om het provinciebestuur voor bankier te laten spelen, sanctioneren zij corruptie bij handhaving van natuurregels in Friesland. Want de provincie zelf heeft nu financieel belang bij een industrieel project in vogeltrekgebied, leefgebied voor toppereenden, krooneenden en zwarte sterns, in Vogelrichtlijngebied (…).

De provincie – met dan 127 miljoen belang in het project – mag zelf bepalen voor welke ‘beschermde’ vogelsoorten zij bij industriële ontwikkeling in natuurgebied nu een ontheffing geeft, om ze toch te mogen doden. …

De Rouwe verwacht voor de investering van 127 miljoen euro een rendement over 20 jaar terug voor de provincie van 50 miljoen euro. …

Dat ‘rendement’ lijkt een wonderlijk verhaal. Want gemeenschapsgeld houdt de windturbines draaiend. Dus het ‘rendement’ dat de provincie Friesland toucheert, is van burgers via de SDE+-opslag geroofd geld. Dus de staat haalt rendement uit het beroven van haar onderdanen, na te investeren in een project met geld van haar onderdanen.

Naast de reguliere loon- en andere belasting is de windustrie zo een manier van de overheid om extra bij haar onderdanen te winkelen. ..

Subsidiering verloopt via de SDE+-pot per geleverde kWh. Wanneer Anne Tjitte de Groot 10 cent subsidie per kWh krijgt om het gat te dekken tussen bouwkosten en stroomopbrengst, dan krijgt hij een kleine 20 miljoen euro per jaar aan subsidies voor de stroomlevering.

Over een looptijd van tenminste 10 jaar is dat 200 miljoen euro belastinggeld uit de SDE-toeslag. Echter. Er moet voor de ambities van de windindustrie ook een nieuw distributienetwerk op land worden aangelegd met bekabeling. Dat zal De Groot alvast (ook) niet zelf betalen. Daarvoor zal 100 procent staatsbedrijf Tennet met de netbeheerders wel opdraaien.

En zonder kassabonnetje komt dat bedrag ook bij U en mij terecht. …

Vanzelfsprekend tonen wij onze bedenkingen bij de ontmanteling van de rechtsstaat vanwege de belangen van windboeren en corporatistische overheid, die steeds leugenachtiger en corrupter functioneert. Al zou Sander de Rouwe het misschien ‘goede marketing’ noemen.

Dat windenergie EEN aandeel zal leveren in de energiemix staat buiten kijf. Het zal niet het aandeel zijn dat mensen voorspiegelen die openheid van zaken weigeren (de Friese overheid en Minister Henk Kamp).

Maar het is industrie, en we hadden afgesproken dat industrie niet in natuurgebied zou komen. Mensen die ‘het goed bedoelen’, dat zijn vaak de allerergsten, want ze laten zich niet door geweten of rekensommetjes afremmen. Ja, we leven in Interessante Tijden!

Aldus Rypke Zeilmaker.

Lees verder hier.

Er is nog een vraag die mij al tijden bezig houdt. Voor de plaatsing van windturbines heeft de overheid een beroep gedaan op de crisis- en herstelwet om het verzet van de bevolking tegen de plannen te breken. Ik heb dit altijd een onaanvaardbare vorm van détournement de pouvoir gevonden.

We horen nu al geruime tijd kamerbreed van de politiek dat de crisis voorbij is. Betekent dit niet dat men nu ook afstand zal moeten nemen van de bevoegdheden krachtens de crisis- en herstelwet om de windplannen tegen de wil van de bevolking door te drukken?

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.


Lopen voor de wetenschap, tegen Trump
Apr 22nd 2017, 07:00, by Hans Labohm

Dijkgraaf achtergrond heelalclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Dijkgraaf-achtergrond-heelal-300×210.jpg 300w” sizes=”(max-width: 750px) 100vw, 750px” />

Robbert Dijkgraaf.

Op de website van de Volkskrant schreef Martijn van Calmthout onder de titel, ‘Wetenschappelijk Nederland niet op een lijn in mars voor de feiten. Eensgezind over de wetenschap, verdeeld over klimaatontkenning’ [Wat zou hij daar toch mee bedoelen? Niemand ontkent het klimaat.], het volgende:

Zaterdag marcheert wetenschappelijk Nederland in Amsterdam voor de wetenschap. Maar niet iedereen.

Een mars voor wie hecht aan wetenschap en feiten, zo afficheren de organisatoren van de ‘March for Science Nederland’, de manifestatie zaterdag om 12 uur op het Museumplein. Inspiratiebron is de Amerikaanse mars in Washington, ook zaterdag, waar wetenschappers te hoop lopen tegen de ingrepen van de regering-Trump tegen wetenschappelijke instellingen als het milieubureau EPA. Ook het schrappen van klimaatbeleid en Trumps ‘alternatieve feiten’ moeten het ontgelden.

De March valt samen met protest in veel hoofdsteden in Europa en de VS. Ook in Amsterdam gaan sprekers in tegen de opmars van alternatieve feiten, maar wordt ook het belang van de wetenschap onderstreept en lopend onderzoek getoond.

Lees verder hier.

(Op het moment dat dit werd geschreven was het volledige artikel niet op internet geplaatst)

Het was een zeer verkorte samenvatting van een uitvoeriger artikel van afgelopen vrijdag in de papieren Volkskrant onder de titel, ‘Lopen voor de wetenschap, tegen Trump’, waarin Wim van Saarloos, Vice-President van KNAW zich voorstander van de mars betoonde en geoloog en klimaatscepticus Salomon Kroonenberg zijn bedenkingen uitte. Hij zou niet meelopen.

Kroonenbergclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Kroonenberg.jpg 368w” sizes=”(max-width: 200px) 100vw, 200px” />Salomon Kroonenberg:

Ik houd niet van marcheren. Ik ben natuurlijk voor de wetenschap, maar de op Amerikaanse leest geschoeide March, is naar mijn mening te veel ingestoken door vermeende gelijkhebbers in de klimaatdiscussie. … Die mars is een wapen in de sterk gepolariseerde klimaatdiscussie tegen alle, ook volstrekte bonafide wetenschappers, die twijfels hebben bij de veronderstelde impact van de door de door mensen uitgestoten CO2. Ik houd me dus liever aan een van mijn lijfspreuken: ‘Wie twijfel zaait, zal inzicht oogsten.’ En voor twijfel is in deze mars geen plaats.

In ‘Eén vandaag’ vertelde Robbert Dijkgraaf, voormalig President van de KNAW, dat hij wèl zou meelopen in de mars.

Laat ik voorop stellen dat ik een fan ben van Robbert Dijkgraaf. Hij is niet alleen een gerenommeerd wetenschapper, maar ook ook begenadigd popularisator, die vele mensen voor de wetenschap weet te enthousiasmeren. Daarvoor verdient hij de hoogste lof. Maar in de klimaatdiscussie heeft hij een scheve schaats gereden, die in strijd is met een van de door hem uitgedragen beginselen: ‘Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten.’ En in de klimaatdiscussie worden die feiten vaak achter gehouden en/of gemanipuleerd.

 

 

In dit verband breng ik de excellente analyse van Teo Wolters van de klimaatbrochure van de KNAW in herinnering. Het had een verslag moeten zijn van een eerder gehouden studiebijeenkomst van protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese, die onder auspiciën van de KNAW was gehouden. Maar dat verslag is er nooit gekomen. In plaats daarvan kwam – na ongeveer een jaar – een soort eenzijdige propaganda-brochure die door het VN-klimaatpanel (IPCC) had kunnen worden geschreven. Tegengeluiden waren daaruit zorgvuldig geweerd.

Binnen 24 uur schreef Theo Wolters zijn reactie daarop. Die is hier te vinden.

Wat denkt een van de meest vooraanstaande Amerikaanse klimaatwetenschappers, Judith Curry, van de mars? Op 5 maart schreef zijn daarover een ‘posting’ onder de titel, ‘Exactly what are scientists marching ‘for’?’

Ik pik er een aantal elementen uit.

The smartest people on the planet want to oppose Trump & the best they can come up with is a march in support of themselves?

Roger Pielke Jr

A mega March for Science has been planned for Earth Day (April 22) in Washington DC. The web site states:

The March for Science demonstrates our passion for science and sounds a call to support and safeguard the scientific community. Recent policy changes have caused heightened worry among scientists.

The mischaracterization of science as a partisan issue, which has given policymakers permission to reject overwhelming evidence, is a critical and urgent matter. It is time for people who support scientific research and evidence-based policies to take a public stand and be counted.

Of course, the poster child for partisan ‘mischaracterization of facts’ is statements by members of the Trump administration regarding uncertainty surrounding the causes of climate change. President Obama and his Call Out the Climate Deniers campaign apparently elicited no concerns about partisan mischaracterization of facts from the science establishment.

Scientists fear what ‘might’ happen under the Trump administration — they are working from rumors, leaks and a few public statements by individuals connected with Trump’s transition teams. These are the same scientists pushing for ‘evidence based’ policies — go figure. …

The scientists’ big concern is ‘silencing of facts’.This concern apparently derives from their desire to have their negotiated ‘facts’ — such as the ‘consensus’ on climate change — dictate public policy. The scientists who are marching seem not very interested in science as a process based on continually evaluating evidence and reassessing conclusions through reasoning and impartial habits of mind.

The scientists are not just out to defend ‘facts’ — they fear funding cuts and limits to immigration. They also seem very attached to safeguarding the academic scientific community and the elite institutions that support it. …

So far, the March for Science seems to be shaping up as a self-serving navel gazing exercise for scientists — sort of a ‘we don’t like Trump’ tantrum. The impression that this will have on policy makers and the public will be to cement scientists as a politicized special interest group, just like any other lobbying group. In short, I very much fear that this March will do more harm than good.

It’s not too late to turn this around. We need to rethink the contract between scientists and government, and develop a new model for the the 21st century. Here are some recommendations:

Zie verder hier.

Aldus Judith Curry.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhierhierhier en hier.


Zonsondergang voor Britse zonnepanelen
Apr 22nd 2017, 06:00, by Hans Labohm

sunset solar panelsclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/sunset-solar-panels-300×200.png 300w, climategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/sunset-solar-panels-768×512.png 768w” sizes=”(max-width: 960px) 100vw, 960px” />

De Britse industrie van zonnepanelen gaat moeilijke tijden tegemoet door het ineenzakken van de vraag als gevolg van vermindering van subsidies en nieuwe belastingheffingen. Het bevestigt maar weer eens het risico van investeringen in industrietakken die voor hun winstgevendheid afhankelijk zijn van overheidssubsidies. Immers, indien de politieke wind uit een andere hoek gaat waaien, kan de subsidiestekker er zo maar uit getrokken worden.

Onder de titel, ‘Solar power crisis blamed on Tory Government as number of new installations plummets 80%’, schreef Ian Johnston voor ‘The Independent’:

The number of people putting solar panels on their homes is now at a six-year low.

The number of solar panels being installed in the UK has fallen by more than 80 per cent, according to an analysis of new figures in the latest sign that the industry is being strangled by government policies despite being one of the cheapest sources of electricity.

Noot HL: Dit is niet juist. Elektriciteit op basis van zonne-energie is véél duurder dan die op basis van bruinkool, steenkool olie, gas en kernenergie. Bovendien leveren zonnepanelen aanbodgestuurde stroom in plaats van vraaggestuurde stroom, waardoor er altijd back-up van traditionele elektriciteitscentrales nodig is. Ook is de EROEI van zonnepanelen belabberd laag.

The Solar Trade Association (STA), which produced the figures based on recently released government statistics, found the first three months of this year had seen a catastrophic collapse in the number of solar panels being put up following the withdrawal of virtually all subsidies, a stunning business rate hike of up to 800 per cent and the imposition of “red tape”.

Independent grafiek solar panelsclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Independent-grafiek-solar-panels-300×161.png 300w” sizes=”(max-width: 564px) 100vw, 564px” />

No form of energy generation – renewable or fossil fuel – can currently be built without some form of subsidy and the STA stressed it was simply seeking a “level-playing field”.

Overall, there was an 81 per cent decline in new solar panel capacity compared to the average over 2016. …

And the number of people putting solar panels on their homes is now at a six-year low.

E.e.a. heeft tot noodkreten uit de sector geleid en geknars van tanden vanuit de milieubeweging. Maar de regering is niet van plan het beleid aan te passen.

Lees verder hier.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhierhierhier en hier.

 


Het nieuwe indoctrineren
Apr 21st 2017, 06:00, by Hans Labohm

weerpresentatorenclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/weerpresentatoren-300×169.png 300w, climategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/weerpresentatoren-768×432.png 768w” sizes=”(max-width: 800px) 100vw, 800px” />

Weerpresentatoren. Foto: Heleen Ekker

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler.

Met de publicatie door Al Gore van zijn opus magnum, de film met de pretentieuze titel ‘An Inconvenient Truth’ (hoezo Truth?), werd het brede publiek rijp gemaakt voor het verdienmodel van het Eco Industriële Complex. Op scholen worden sindsdien kinderen geïndoctrineerd en door de media wordt het brede publiek onafgebroken bestookt met onheilstijdingen, dit alles met de impliciete boodschap: dit is uw schuld. De frauduleuze hockeystickgrafiek van Michael Mann zit in ons brein geramd, ondanks dat deze fraude is weerlegd.

Thans lijkt een nieuw fenomeen aan dat verdienmodel van de klimaatoligarchie te worden toegevoegd. De deltacommissaris wil de Nederlands weermannen en –vrouwen voor zijn karretje spannen om meer subsidie binnen te halen voor diens zelfopgelegde taak de wereld te redden in het algemeen en Nederland in het bijzonder. Leest u mee?

In de hoop het gevoel van urgentie te vergroten, zijn weerpresentatoren van radio en tv bij het KNMI bijgepraat over klimaatverandering. Ze kregen van het meteorologisch instituut informatie over zaken als de snelle opwarming in het Noordpoolgebied, de mogelijke gevolgen die dit heeft voor het weer in Nederland en de toename van extreem weer zoals stortbuien of hittegolven.

Initiatiefnemer van de bijeenkomst was deltacommissaris Wim Kuijken. Hij is verantwoordelijk voor maatregelen die Nederland moet nemen ter voorbereiding op toekomstige klimaatverandering.

Er staan nogal wat (impliciete) suggesties in dit fragment. ‘Gevoel van urgentie te vergroten..’ Hoezo urgentie? Het is nu al 40 jaar vijf voor twaalf en geen van alle verwachte rampen heeft zich voorgedaan, integendeel. ‘Snelle opwarming …’. Meent hij dit nou, terwijl de opwarming sinds 1998 niet significant is toegenomen? Het wordt gebracht alsof het uniek is in de geschiedenis, maar hier valt wel op af te dingen. Zie hier en hier.

Wat is alarmistisch aan het cyclische fenomeen op de Noordpool en die jongste grafiek van de Arctische ijssituatie? Al in1817 sloeg men alarm over een ijsvrije Noordpool.

En lees de slag om de arm: ‘MOGELIJKE gevolgen die dit heeft voor het weer in Nederland en de toename van extreem weer zoals stortbuien of hittegolven.’ Er wordt geschermd met het woord weersextremen waarbij kommer en kwel alom wordt gesuggereerd.

Het staat er als een 100% zekerheid, maar is bluf, want niemand kan dit met dergelijke vermeende stelligheid beweren. Weersextremen nemen bovendien af. Zie hier. Ook het IPCC spreekt zich hier terughoudend over uit. Ook De Bilt blijft rustig qua opwarming, qua buien en qua hittegolven. De modellen waarover wordt gesproken, geven weinig reden tot boude uitspraken als deze: ‘Welkom in het nieuwe klimaat’, zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. ‘Dit zijn voorbeelden van weersituaties die we waarschijnlijk in de toekomst vaker mee zullen maken.’

Over modellen zegt het KNMI zelf: De waarnemingen laten over de afgelopen 65 jaar een afname zien in extreme neerslag in de periode april – juni. Zie hier.

Modellen zijn immers hypotheses, geen feiten.

Het bericht gaat verder:

Deltacommissaris Kuijken vertelde dat hij werkt aan een veelomvattend plan om Nederland nog beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het plan heeft als werktitel “Wateroverlast en Hittestress” en wordt gepresenteerd op Prinsjesdag.

Hij wees erop dat de problematiek langdurig is en voorlopig niet meer zal verdwijnen. Stortbuien worden intenser, perioden van droogte en hitte nemen toe, net als de kans op een overstroming.

Wat heeft hitte met dijken te maken, vraag ik mij af. En nogmaals met welke zekerheid kan hij dit allemaal stellen? Dit riekt naar kersenplukken, want het gaat altijd verkeerd in deze visie:

Jeroen 3 cartoonclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Jeroen-3-cartoon-300×199.png 300w” sizes=”(max-width: 450px) 100vw, 450px” />

Deze selectiviteit lijkt mij illustratief voor deze en soortgelijke alarmistische berichtgevingen en voor het wetenschappelijke gehalte van dergelijke uitspraken. Zo lang de heer Kuijken zich niet kan beroepen op wetenschappelijke bewijzen voor al zijn impliciete alarmisme, zou hij er verstandiger aan doen zich van dergelijke boude uitspraken te onthouden. Zie hier in welke precaire positie onwetenschappelijke bluf je kan brengen. Nu probeert van Kuijken een groep meteorologen voor zijn subsidiekarretje te spannen, maar de vraag is hoe groot is de echte consensus?

Die stelt in de VS weinig voor: ‘that is buying all that bogus research that is leading to all those bogus reports’. Zie ook hier. Ik ben benieuwd hoe recht de rug van onze weermensen is, laat staan hún echte consensus. Immers het kan je slecht vergaan als je je niet schikt naar het heersende paradigma (zie het lot van Tennekes). En zie hier het lot van deze Franse weerman. Hoe het ook zij, Kuijken heeft gewoon geld nodig. Belangenverstrengeling loert bovendien om de hoek:

Jeroen 1 zwagermanclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Jeroen-1-zwagerman.png 562w” sizes=”(max-width: 202px) 100vw, 202px” />

Dit lijken mij zinnige woorden. De voormalige baas van de NPO schreef immers herhaaldelijk:

geen objectieve verslaggeving na te streven over het klimaat. Hij vindt dat de NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Hagoort zei dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde te stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is.

Zie hier.

Met permissie, maar is het niet de taak van mensen als Hagoort, onze meteorologen, de heer Kuijken et cetera zich bij hun beroepsuitoefening te laten leiden door de beste stand van de relevante wetenschap … en ook het eigen gezonde verstand? Wij kunnen vooralsnog vaststellen dat wetenschappelijk bewijs voor de mens als schuldige aan bovenstaande rampen ontbreekt. Als er dus sprake zou zijn van uitsluitend natuurlijke invloeden, dan kan er niet anders sprake zijn adaptatie. Wat is dan de zin van giswerk door meteorologen m.b.t. een door bias ingegeven selectie van klimaatrampen? Ik zal maar niet vragen hoe zeker men is van dergelijke uitspraken, want ik vrees dat het antwoord heel wat bedeesder zal zijn dan de heer Kuijken suggereert.

Feiten tellen kennelijk niet, wel censuur door filtering van nieuws. Deze censuur is het morele verval dat zo kenmerkend is voor groepsdenken. Censuur is de capitulatie van democratie.

Dit is waar het NOS-journaal op af dreigt te stevenen, zo dit nu niet al het geval is, als dit plan van Kuijken wordt doorgevoerd.

Jeroen 2 BBC

Sowieso vind ik de ontwikkelingen wat betreft het opdringen van hernieuwbare energie een steeds grotere bedreiging vormen voor onze welvaart en democratie. Bij het Energieakkoord werd de burger buiten spel gezet, de Tweede Kamer werd in feite overbluft en niet gehoord, de Crisis- en Herstelwet werd ingevoerd alsof het een oorlogssituatie betreft, en de heer Nijpels werd aangewezen voor de parkeerbaan als borger van het Energieakkoord voor de klimaatoligarchie.

Men put zich uit in verontwaardiging over Erdogan, maar deze klimaatoligarchie schuift net zo makkelijk de democratische (rechts)beginselen aan de kant. Hierbij verwijs ik, naast wat ik eerder noemde inzake het Energieakkoord, naar de uitspraak in de zaak Urgenda, waarbij de rechter op de stoel van de wetenschap plaatsnam i.p.v. de vereiste marginale toetsing toe te passen.

Ik kan vaststellen dat de Groene Religie tot niets anders leidt dan wetenschappelijke fraude, misleiding van de burger d.m.v. klimaatpropaganda om deze geld uit de zak te kloppen via de energierekening, onjuist

Zie hier.

Met permissie, maar is het niet de taak van mensen als Hagoort, onze meteorologen, de heer Kuijken et cetera zich bij hun beroepsuitoefening te laten leiden door de beste stand van de relevante wetenschap … en ook het eigen gezonde verstand? Wij kunnen vooralsnog vaststellen dat wetenschappelijk bewijs voor de mens als schuldige aan bovenstaande rampen ontbreekt. Als er dus sprake zou zijn van uitsluitend natuurlijke invloeden, dan kan er niet anders sprake zijn adaptatie. Wat is dan de zin van giswerk door meteorologen m.b.t. een door bias ingegeven selectie van klimaatrampen? Ik zal maar niet vragen hoe zeker men is van dergelijke uitspraken, want ik vrees dat het antwoord heel wat bedeesder zal zijn dan de heer Kuijken suggereert.

Feiten tellen kennelijk niet, wel censuur door filtering van nieuws. Deze censuur is het morele verval dat zo kenmerkend is voor groepsdenken. Censuur is de capitulatie van democratie.

Dit is waar het NOS-journaal op af dreigt te stevenen, zo dit nu niet al het geval is, als dit plan van Kuijken wordt doorgevoerd.

Sowieso vind ik de ontwikkelingen wat betreft het opdringen van hernieuwbare energie een steeds grotere bedreiging vormen voor onze welvaart en democratie. Bij het Energieakkoord werd de burger buiten spel gezet, de Tweede Kamer werd in feite overbluft en niet gehoord, de Crisis- en Herstelwet werd ingevoerd alsof het een oorlogssituatie betreft, en de heer Nijpels werd aangewezen voor de parkeerbaan als borger van het e voorlichting over de kosten, censuur door het NOS-journaal, buiten spel zetten van de democratie, beïnvloeding van de rechtspraak en nodeloze bangmakerij. Deze zijn de zegeningen van het nieuwe klimaatindoctrineren.

Aldus Jeroen Hetzler.

Bron hier.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhierhierhier en hier.


Marianne Zwagerman – het gezonde verstand wint terrein
Apr 20th 2017, 06:00, by Hans Labohm

Marianne Zwagerman 3 Knipselclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Marianne-Zwagerman-3-Knipsel-300×225.jpg 300w, climategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Marianne-Zwagerman-3-Knipsel-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 850px) 100vw, 850px” />

Onlangs schreef een van de respondenten, Eddy Broekaart, in reactie op mijn stukje hier:

Interessant, toevallig zag ik zojuist een programma van Marianne bij WNL. Toppie! Is dit ’t begin van de openbaring? Ik hoop ‘t. Marianne heeft ’t ook over de Bullshit detector, dat doet me denken aan aan de milieu Bullshit bingo waar Theo Richel in 2008 al mee kwam, check it out.

Hoe zou haar programma vanuit klimaatsceptisch perspectief kunnen worden beoordeeld? Ronduit positief! Heel veel verstandige observaties en indringende vragen, die tot op heden niet op de TV werden en/of niet mochten worden gesteld. Maar na een decennialang bombardement van klimaathysterie via de publieke media behoeft het geen verwondering te wekken dat het toch nog werk in uitvoering is. Er valt nog diepergravende arbeid te verrichten.

Ik pik een aantal krenten uit de uitzending.

De uitzending begon met een interview met Ruud Koornstra, een ‘duurzame’ ondernemer, wiens groene bevlogenheid het won van zijn kritisch beoordelingsvermogen, want volgens hem kon Nederland in 2030 nagenoeg fossielvrij zijn.

Maar 100% hernieuwbaar is volkomen fantasie, zoals blijkt uit een recente ‘peer-reviewed’ studie: ‘Comprehensive Analysis Crushes 100% Renewable Energy Fantasy.

Daarna volgde een interview met Willem Kien, autodealer.

Reactie achteraf van Zwagerman:

6 miljard euro geïnvesteerd in vergroening van het wagenpark. Nul klimaatresultaat volgens staatssecretaris Wiebes. Concurrentievervalsing, subsidiëring, fiscale voordelen, chaos in de automarkt, zonder enig milieueffect.

Vervolgens een gesprek met Sandra Beckerman (SP), nieuw in de Tweede Kamer, die klimaat en energie in haar portefeuille heeft en zich nog aan het inlezen is.

Zwagerman:

Wat kost het energie-akkoord?

Daarop kon Beckerman geen antwoord geven.

Beckerman:

Maar de EU heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat Nederland 9 miljard subsidie geeft aan fossiele energie.

Dat is weer het bekende sprookje dat al vele malen is weerlegd, maar onuitroeibaar lijkt.

Over subsidiëring van fossiele energie, zie Jeroen Hetzler hier.

Beckerman:

Dat bedrag had ook kunnen worden gebruikt om mensen in Groningen te helpen of om energiearmoede tegen te gaan (één op de tien mensen in Nederland kan de energierekening niet betalen!). Ik wil geen elitaire energietransitie. Ik wil zowel een groene als sociale revolutie.

Maar staan die niet op gespannen voet met elkaar? Dezelfde avond schonk Nieuwsuur aandacht aan de verdeling van de kosten van het klimaatbeleid over verschillende inkomenscategorieën in Nederland naar aanleiding van een recent rapport dat in opdracht van Milieudefensie was vervaardigd. Daaruit bleek dat de kosten van het klimaatbeleid de armste Nederlanders – naar verhouding – drie keer zo hard treffen als de rijkste Nederlanders. Daarnaast profiteren rijkere Nederlanders veel meer van groene subsidies. Omgezet naar percentages van het besteedbare inkomen blijken de laagste inkomens 5,1% te betalen, de middeninkomens: 2,0%, en de hoogste inkomens: 1,5 %.

Bekijk verder hier (vanaf 27.30).

Zwagerman:

Ed Nijpels waarschuwde: dat klimaatkonijn gaat nog uit de hoed komen. Hij noemde een bedrag van 50 miljard. Waar komt die rekening terecht?

Beckerman:

Windmolens worden neergeplempt in gebieden. En de mensen die daar wonen kunnen daar niet in meedelen.

Zwagerman in een commentaar na het gesprek:

Het ontluisterende was dat zij ook moest toegeven dat zij niet weet wat het kost. Die kosten/batenanalyse is dus niet gemaakt.

Vervolgens een bezoek aan het windpark Wieringermeer. Gesprekspartner Rixt de Boer met een akkerbouwbedrijf, dat omringd wordt door windmolens.

Rixt de Boer:

Mijn belangrijkste bezwaar is dat je te veel windmolens nodig hebt voor een klein beetje energie. Ze leveren meer ellende op dan energie. Geluid, slagschaduw, het zicht, alles draait, ’s nachts knippert alles, want er zitten lampjes in. De opbrengsten van de windmolens gaan naar de buren en de waardedaling van woning en bedrijf wordt niet gecompenseerd.

Daarop volgde een interview met Okko Kaan, voorheen akkerbouwer, thans ondernemer in het onderhoud en revisie van windmolens.

Zwagerman:

Mark Rutte heeft gezegd: windmolens draaien op subsidie. Daar is hij sterk op aangevallen.

Kaan:

Ja, we hebben 8 jaar subsidie gehad, maar we draaien al tien jaar zonder subsidie. Dus je moet dat ook een beetje spreiden.

Zwagerman:

Nu heb ik ook wel eens gehoord dat windmolens worden ontmanteld als de subsidie en afloopt en dat ze dan naar het buitenland worden verkocht.

Kaan:

Ja, daar hebben de eigenaren overigens een hekel aan. Ze vervangen de turbine door een nieuwe en krijgen weer opnieuw subsidie.

Zwagerman in een commentaar na het gesprek:

Het subsidiesysteem werkt zo dat er meer subsidie wordt gegeven om windmolens neer te zetten op plekken waar het minder waait. Dat is de zuiverste vorm van het verspillen van belastinggeld.

Wat ik zo zorgelijk vindt is dat als er sprake is van massahysterie – en dat is volgens mij zo – dat het debat wordt gesmoord. Er ligt een verstikkende politiek correcte deken over dit debat. Je mág niet iets anders vinden van het klimaat. Terwijl er ook mensen zijn die er heel veel verstand van hebben, die de feiten anders interpreteren. Ik ga praten met Marcel Crok, een klimaatoptimist. Hij ziet eigenlijk op basis van dezelfde gegevens, andere uitkomsten. Het is helemaal geen vijf voor twaalf. We hoeven niet zo in paniek te raken.

Interview in de (volgroene) Hortus Botanicus in Amsterdam.

Marcel Crok Hortus 2 Knipselclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Marcel-Crok-Hortus-2-Knipsel-768×520.jpg 768w, climategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Marcel-Crok-Hortus-2-Knipsel.jpg 921w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” />Marcel Crok:

Ik ben niet zo pessimistisch. Als CO2 blijft stijgen kunnen we een milde opwarming verwachten in de komende eeuw, die niet problematisch is. Die kan zelfs gunstig zijn, omdat meer CO2 in de atmosfeer ook hogere landbouwopbrengsten betekent. De tuinders in Nederland brengen ook extra CO2 in de kas om hogere opbrengsten te krijgen.

Zwagerman:

Is het al helemaal uitgevonden. Zijn we er al uit met het klimaat?

Crok:

Nee, absoluut niet. Dat heeft uitsluitend met de politieke kant van het klimaat te maken. We moeten overgaan op ‘duurzaam’. En daar hebben we die wetenschappelijke argumenten voor nodig en dan denken mensen dat het helpt om te zeggen dat de wetenschap eruit is. ‘The science is settled’, zoals Al Gore zei.

Mijn standpunt is dat het aannemelijk is dat de mens een bijdrage levert. Maar dat verre van vaststaat of dat een grote bijdrage is of een kleine. En dus dat het ook nog maar verre van duidelijk is in hoeverre we iets daaraan kunnen doen en vervolgens wat je eraan zou moeten doen.

Wat er in het klimaatdebat is gebeurd, is dat er een soort simplisme is opgetreden. De boodschap was een soort mantra: het is CO2, het is CO2, het is CO2! En de oplossing lag ook al vast: zon, wind, biomassa – duurzame energie! Duurzame energie kan nog niet concurreren met fossiel. Dus er moet geld bij. En met het oog op het ‘redden’ van het klimaat besluiten politici om er tientallen miljarden tegenaan te gooien – alleen in Nederland al! Wereldwijd heb je het over honderden, duizenden miljarden.

Zwagerman:

Het is een beetje hysterisch hoe er nu gehandeld wordt.

Crok:

Ik vind het wel. Ik vind het absoluut hysterisch. Klimaatsceptici worden verketterd. Er wordt geen open debat gevoerd op basis van argumenten.

Zwagerman:

Als jij een uurtje mee mag praten in het Torentje over het nieuwe kabinet in wording, wat zou jij ze adviseren?

Crok:

Mark Rutte heeft gezegd dat we moeten sturen op CO2. Daar ben ik het op zich mee eens. De mensen denken misschien dat dat nu gebeurt. Maar dat gebeurt nu niet. Het Energieakkoord van minister Kamp dat richt zich op percentages duurzame energie. Maar duurzame energie is een hele dure route om CO2 te reduceren. Als je gaat sturen op CO2 dan kun je de markt gelegenheid geven om te innoveren en met producten te komen die CO2-neutraal zijn.

Zwagerman in een commentaar na het gesprek:

Stel nu dat Marcel Crok gelijk heeft. Ja de aarde warmt op maar misschien is het menselijk handelen daarin helemaal niet zo belangrijk als wij dachten. Ik zou willen dat niet alleen ons kabinet, maar wereldwijd iedereen durft te blijven kijken of die politieke realiteit wel de echte realiteit is.

Kijk en luister verder hier.

Zoals ik al eerder schreef, een goed programma met verstandige observaties en indringende vragen. Haar laatste oproep is terecht. Gelukkig is op dat gebied al veel werk verricht.

Vragen die in de uitzending niet aan bod kwamen, waren:

  • Helpt het huidige klimaatbeleid om de uitstoot van CO2 te verminderen?

  • Wat is het effect van CO2 op het klimaat?

Het antwoord op de eerste vraag is ontkennend. Over biomassa (70% van de ‘duurzame’ energie) hebben we pas gezien dat daardoor geen grammetje minder CO2 wordt uitgestoten.

Voor windenergie en zonne-energie geldt hetzelfde. De voordelen van ‘gratis’ wind en zon gaan weer verloren door rendementsverliezen in de rest van het elektriciteitssysteem, als gevolg van de door zon en wind veroorzaakte fluctuaties, die door fossiel-gestookte centrales moeten worden opgevangen.

Zie Fred Udo hier.

Resultaat? Ondanks miljardeninvesteringen in ‘duurzaam’ groeit de Nederlandse CO2-uitstoot fors. Volgens het CBS nam de uitstoot in het vierde kwartaal van 2016 zelfs met ruim 7 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat scheelt nogal een slok op een borrel.

En wat is het effect van CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijke of menselijke) op het klimaat. Het gaat hier om de zogenoemde klimaatgevoeligheid, die wordt gedefinieerd als het temperatuureffect van een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Daarover bestaat geen overeenstemming tussen gekwalificeerde wetenschappers.

Ook aan dit thema is op dit blog onlangs aandacht geschonken.

De bandbreedte die het VN-klimaatpanel (IPCC) aangeeft is 1,5-4,5°C. Vele sceptische wetenschappers komen uit op waarden van onder de 1°C. (Wijlen) Noor van Andel kwam in een publicatie in ‘Energy & Environment’ in februari 2011 zelfs op 0,2°C (!) uit. Ook Dick Thoenes komt tot een lage waarde, waarbij hij wijst op het verzadigingseffect van CO2. Elke extra hoeveelheid CO2 in de atmosfeer heeft hoe langer hoe minder effect op de temperatuur. Verdere verhoging van de huidige concentratie heeft nauwelijks nog effect.

Zie ook hier.

Iets voor een vervolguitzending van Marianne Zwagerman?

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.Mestfraude? Wil de echte fraudeur opstaan?
Apr 19th 2017, 06:00, by Hans Labohm

Koeienclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Koeien-300×199.jpg 300w, climategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Koeien-768×510.jpg 768w” sizes=”(max-width: 900px) 100vw, 900px” />

Een gastbijdrage van Henny Verhoeven  (milieukundige).

40% van de boeren fraudeert! Kopt het PBL. En dan ook nog vooral in Brabant en Limburg. Boeren duikelen over elkaar heen, actiegroepen zijn dankbaar en roeptoeteren het rond. En die boer die het in twijfel trekt: dat is een zwakkeling die niet tegen kritiek kan. Een kritische blik wordt door velen niet zo gewaardeerd. In deze tijd van social media is het veroordelen of veroordeelt worden. Toch is juist op het gebied van landbouw de kritische blik naar als feiten gepresenteerde cijfers keihard nodig! Neem het fosfaatprobleem. Eigenlijk is er geen fosfaatprobleem, maar leg dat de gemiddelde burger maar eens uit. Ongeloof is uw deel. En dat is begrijpelijk. Het overheidsbeleid is zo gekunsteld en zo ver weg van de praktijk, het is bijna niet voor te stellen dat een intelligent land als Nederland zo’n slecht beleid voert.

Vanwege het fosfaatprobleem moeten er 160.000 koeien weg. Het is dus logisch dat de argeloze burger denkt dat er een ongelooflijke hoeveelheid fosfaat op het land terecht komt. Maar er komt niet teveel fosfaat op de Nederlandse bodem.  In Nederland werken we met zogenaamde gebruiksnormen, deze bepalen  de hoeveelheid mest die per hectare mag worden uitgereden. De hoeveelheid mest die de boer zelf mag gebruiken dus. Dit is afhankelijk van de fosfaatklasse van de grond en de grondsoort. De hoeveelheid fosfaat in de grond is dus medebepalend voor de hoeveelheid fosfaat die de boer mag uitrijden.
Per saldo heeft Nederland een evenwichtsbemesting. Dat wil zeggen dat er net zoveel fosfaat via gewassen van de grond wordt afgehaald als er met bemesting wordt toegevoegd. Dat is moeilijk te geloven als je de beelden ziet van 160.000 koeien die weg moeten vanwege een fosfaatprobleem. Dit is echter een papieren probleem: als stok achter de deur is er in 2002 bij de derogatie-onderhandeling afgesproken dat er een fosfaatplafond gehanteerd zou worden. Derogatie is een verruiming van de hoeveelheid mest die uitgereden mag worden op het land. Het is een hogere gebruiksnorm, die in het zuiden overigens lager is dan in het noorden, omdat zand en loss erg doorlaatbaar zijn en dus eerder uitspoeling van nitraat geven. (Hetgeen dan in het grondwater komt, na een jaar of 30).

De CBS grafiek laat zien dat er voor fosfaat een evenwichtsbemesting in Nederland is, er komt dus net zoveel fosfaat af als er op gaat. Probleem is dat dit een landelijk gemiddelde is en dat in de praktijk diverse boeren een tekort hebben aan fosfaat, hierdoor hebben ze lagere gewasopbrengsten.

Dat fosfaatplafond is een landelijk plafond, dus een optelsom van de fosfaat in alle dierlijke mest. Nederland heeft zelf een indeling gemaakt per sector en de laatste paar jaar is de melkveehouderij over haar sectorplafond heen gegaan.  Terecht zegt Brussel dat Nederland de afspraak heeft geschonden. Brussel is zeer geïrriteerd omdat tot aan december 2016 de Nederlandse overheid geen enkele maatregel in Brussel heeft neergelegd om te laten zien dat de overheid iets zou doen aan deze overschrijding. Het is niet Brussel die van ons vraagt om koeien te ruimen, dat is de Nederlandse oplossing.

In 2002 heeft men een aantal grote fouten gemaakt bij het vaststellen van het fosfaatproductieplafond. Het is namelijk een productieplafond en dat wil zeggen dat het niet uitmaakt wat er met het fosfaat gebeurd. Fosfaat is een kostbaar nutriënt dat van levensbelang is, maar door de gemaakte afspraak lijkt het eerder op gif dan op een noodzakelijke voedingsstof. Dat is een grote fout. Het fosfaat dat wordt geëxporteerd telt gewoon mee voor het fosfaatproductieplafond. Dit komt dus niet op de Nederlandse bodem of in het water. Van de kippenmest wordt ongeveer 95% in Moerdijk verbrand. Dit komt dus niet op de Nederlandse bodem en toch telt ook dit mee. Is er daadwerkelijk een fosfaatprobleem? Nee. Komt er minder fosfaat in bodem en water door het ruimen van koeien? Nee. Zijn we dan zinvol bezig? Nee.

Het wordt nog gekker: het fosfaatproductieplafond is een voorwaarde voor derogatie, maar juist de derogatiebedrijven halen de norm voor nitraat in het grondwater. En als je naar het ministerie gaat om bedrijfsspecifieke derogatie aan te prijzen (dat wil zeggen dat er derogatie wordt verleend per bedrijf afhankelijk van de waterkwaliteit van het bedrijf)  dan zegt het ministerie ‘waarom zou je dat willen? We weten toch allang dat de problemen niet bij de derogatiebedrijven zitten?’. We weten het, maar we doen er niets mee.

Dit kaartje geeft nitraat in de wortelzone aan, de norm is 50 mg in het grondwater, dat ligt dieper dan de wortelzone, de hoeveelheid nitraat is daar minder. Derogatiebedrijven halen de norm.

 

Deze grafiek laat nitraat op 15-30 meter diepte zien. De norm van 50 mg wordt ruimschoots gehaald. Wel is er een aanzienlijke stijging te zien onder het kopje ‘overig’.

De koeienboeren doen het goed maar de koeienboeren krijgen wel de rekening gepresenteerd. Het ministerie rapporteert deze gegevens ook gewoon naar Brussel. Ook Brussel weet het dus. Maar we kijken naar de waterkwaliteit als geheel en die is niet goed genoeg. En dus is het niet de vervuiler betaald, maar degene die het het beste doet betaald. Het wordt nog gekker als je bedenkt dat ook bedrijven die niet mee doen aan derogatie koeien moeten inleveren. Zij hebben dus helemaal geen hogere gebruiksnorm voor mest maar moeten wel inleveren zodat anderen meer mest kunnen uitrijden. Geen wonder dat de boeren over elkaar heen vallen. Het uitspelen van boeren tegenover elkaar is iets waar het ministerie uitermate goed in is.

Terug naar de fraude. Gelooft u dat 40% fraudeert? Ik ken boeren die frauderen.  Tenminste boeren die volgens PBL en NVWA frauderen maar eerder slachtoffer zijn van een veel te ingewikkeld systeem dan dat zij daadwerkelijk fraudeurs zijn. Maar strikt genomen heeft NVWA vast gelijk, want elk vinkje dat je verkeerd zet is fraude. Dat je soms echt niet weet wat je in jouw situatie moet invullen dat doet niet ter zake. Heb je een verschil van mening bij RVO, dan loopt dat vaak jaren. Ondertussen moet je elk jaar naar eer en geweten (voor 15 mei) opgave doen van je grond, je gewassen, je dieren, je mest en waar dat gebleven is. Maar RVO laat verschillen van mening (lees bezwaarprocedures) rustig jarenlang lopen. Op 15 mei moet de boer wat invullen, zonder dat het eerdere dispuut is opgelost. Wat vult die dan in? Hoe moet dat met die grond die 2 jaar eerder niet werd erkend door RVO terwijl het wel grond van de boer is? Of grond die ineens een andere code krijgt waardoor de boer er minder mest op uit mag rijden. Deze boeren komen te boek te staan als fraudeurs. Als de boer voor 15 mei geen opgave doet, krijgt ie torenhoge boetes en kan ie zijn bedrijf wel staken. Die boer moet dus een keuze maken en moet naar waarheid iets invullen waarvan hij niet weet wat de waarheid is.

Wat te denken van die boeren van wie achteraf gezien de grondgebruiksverklaring wordt ingetrokken? NVWA maakt een babbeltje met de eigenaar van de grond. Die valt in de val van NVWA en zegt net het verkeerde: resultaat de boer mag ondanks de aanwezigheid van de grondgebruiksverklaring de grond niet meer meerekenen. Hierdoor voldoet de boer met terugwerkende kracht niet meer aan de derogatievoorwaarden. De derogatie wordt met terugwerkende kracht ingetrokken. Op papier is deze boer een hele grote fraudeur. In de praktijk was deze boer oprecht van mening dat hij zijn zaken op orde had.

Dit is niet verzonnen, ik ken de zaken, er zijn boeren bij waarvan je oprecht hoopt dat ze zichzelf niets aan doen. Ze zijn wanhopig, zien het niet meer zitten. De boetes zijn torenhoog en de boeren moeten hun bedrijf mogelijk sluiten. En dan het bericht van PBL, 40% fraudeert.  Het PBL berekent namelijk hoeveel de koe of het varken poept. En als die koe dan wat minder poept, ook dan is de boer een fraudeur. PBL kijkt naar hoeveel de koe moet poepen en wat de Nederlandse boeren aan poep verantwoorden in de opgave die voor 15 mei binnen moet zijn en zie: dat komt niet overeen.  Dus noemen we dat fraude. Hetgeen de koe poept is van nogal wat factoren afhankelijk, met name van het voer dat ze krijgt.

Als de fraude is opgelost is de waterkwaliteit vanzelf goed volgens het PBL en dus scherpen we de gebruiksnormen nog maar wat aan, zodat het mestoverschot weer groter wordt en de bodemkwaliteit nog verder achteruit holt. Want bij het PBL zijn ze allang vergeten dat mest een groeistof is, keihard nodig voor bodem, bodemleven en ook die leuke weidevogels!

Ik vraag me af wie hier de echte fraudeurs zijn? Als doelbewust een verkeerd beeld scheppen onder fraude valt dan hebben we nog heel wat fraudeurs aan te pakken!

Aldus Henny Verhoeven.

Bron hier.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.


Een periode van klimaatoptimisme is aangebroken…
Apr 18th 2017, 08:30, by Hans Labohm

Marcel Crok van videoclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Marcel-Crok-van-video-300×169.jpg 300w, climategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Marcel-Crok-van-video-768×432.jpg 768w” sizes=”(max-width: 960px) 100vw, 960px” />

Een gastbijdrage van Marcel Crok.

Komende week (zie schema hierboven) veel aandacht in de media voor klimaatoptimisme. Initiator achter deze uitzendingen is opiniemaker Marianne Zwagerman. Af en toe ziet of hoort u mij ook voorbij komen, bv. in de uitzending van WNL Opiniemakers op dinsdag 18 april om 21:20 uur. Radio 1 besloot n.a.v. die uitzending op dinsdag Zwagerman iedere dag een minuut zendtijd te geven op Radio 1 waarna anderen reageren (waaronder uiteraard ook de ‘pessimisten’).

Ik heb de afgelopen weken veel contact gehad met Zwagerman en ben blij met haar inbreng in het debat. Ze heeft zich in korte tijd snel en goed ingelezen. Ze begon haar ‘campagne’ met de hashtag #klimaathysterie, wat op zich ook een terechte observatie is, maar besloot gaandeweg om over te stappen op het veel positievere #klimaatoptimist.

De term klimaatoptimist spreekt mij aan en sluit ook naadloos aan bij de term ecomodernist, die wij met een groep journalisten vanaf deze week meer bekendheid gaan geven met de publicatie van ons boek Ecomodernisme, Het nieuwe denken over groen en groei. In dat boek noemen wij klimaat “een probleem, niet hét probleem”.

Omdat het nagenoeg onmogelijk is in de korte spreektijd in de media je verhaal in alle nuance te kunnen doen volgt hieronder een samenvatting waarom ik optimistisch ben over klimaatverandering en waarom ik verwacht dat onze CO2-uitstoot geen grote problemen gaat geven in de komende eeuw.

Toen ik in de zomer van 2009 research deed voor mijn boek De Staat van het Klimaat ontmoette ik in Boulder de charismatische onderzoeker Mickey Glantz. Hij vertelde me over de beginjaren van het IPCC, eind jaren tachtig. Zijn standpunt was dat klimaatverandering winnaars en verliezers zal kennen, dat er voordelen en nadelen aan kleven. Maar in zijn contacten met het IPCC werd hem al snel te kennen gegeven dat alleen de verliezers binnen het IPCC aandacht zouden krijgen. Hij haakte af. Het negatieve denken over klimaatverandering (klimaatpessimisme) domineert al zeker twee, zo niet drie decennia de wetenschappelijke literatuur (“it’s worse than we thought”), de IPCC-rapporten en de media.

Het publiek, dat zich vooral informeert via de media, kan door dit continue bombardement aan negatief nieuws over klimaat bijna niet anders dan geloven dat het 5 voor 12 is (of al over 12 zoals politici en activisten geregeld stellen). Ik werk al enige tijd aan het boek Hoezo 5 voor 12? Waarom ons klimaat niet gered hoeft te worden waarin ik uitleg dat een veel positievere kijk op het klimaat mogelijk is, grotendeels ondersteund door de IPCC-rapporten zelf!

Het is zeker: de mens warmt de aarde op!
Het IPCC stelde in haar vijfde rapport in 2013 dat het 95% zeker is dat broeikasgassen tenminste de helft van de opwarming op aarde sinds 1950 hebben veroorzaakt. Deze claim laat nog heel wat ruimte voor onzekerheid en dus voor mogelijke andere oorzaken van klimaatverandering maar is desalniettemin geïnterpreteerd als ‘the science is settled’. Het zijn dit soort claims waarmee het publieke debat over klimaatverandering de kop in gedrukt wordt: we willen het vanaf nu niet meer hebben over de vraag of klimaatverandering een probleem is, maar alleen nog maar discussiëren over de mogelijke oplossingen, zo stelt men dan.

Dit is onterecht. De claim van het IPCC geeft geen antwoord op een aantal cruciale vragen: welk deel van de opwarming (sinds 1950 maar ook sinds 1850) komt nu precies door de mens? Antwoord: dat weten we niet. Het IPCC gaat er overigens wel vanuit dat vrijwel alle opwarming (een kleine graad Celsius sinds 1850) door broeikasgassen veroorzaakt is. Mijn standpunt: het is uiteraard aannemelijk dat broeikasgassen hebben bijgedragen aan de opwarming, maar we weten niet in welke mate en daar is ook vrijwel niet achter te komen. Het is voorbarig om je erg zeker op te stellen zoals het IPCC doet, vooral omdat we nog veel niet weten over de bijdrage van natuurlijke klimaatverandering. Bijvoorbeeld waarom was het eveneens warm rond het jaar 1000 toen de mens nog geen broeikasgassen uitstootte? Waarom belandden we tussen 1300 en 1850 in een koudere periode waarin gletsjers zich sterk uitbreidden? Op dat soort logische vragen heeft ook het IPCC geen antwoorden en het is daarom prematuur om al te zeker te zijn over de oorzaken van de huidige opwarming.

Andere belangrijke vragen waarover nog veel onduidelijk is zijn: hoeveel opwarming krijgen we in de toekomst? Is opwarming eigenlijk wel een probleem?

Klimaat lijkt niet zo gevoelig voor CO2
Dat brengt ons bij een belangrijk punt voor mijn klimaatoptimisme. Zelfs als je vrijwel alle opwarming sinds 1850 toeschrijft aan broeikasgassen (zoals het IPCC doet) dan kun je becijferen dat het klimaat helemaal niet zo gevoelig is voor CO2. De Britse onderzoeker Nic Lewis en ik hebben in een zeer uitgebreide reactie op het IPCC-rapport (Nederlandse vertaling hier) laten zien dat dit ‘goede nieuws’ door het IPCC niet echt gebracht werd.

Wat is er precies aan de hand? Heel kort: klimaatmodellen waarop vrijwel al ons klimaatbeleid (denk aan het klimaatakkoord van Parijs) gebaseerd is warmen gemiddeld zo’n 3,4 graden Celsius op als de CO2-concentratie in de atmosfeer verdubbelt. Met zo’n verdubbeling van de CO2-concentratie zijn we op dit moment hard bezig. De concentratie was 280 ppm (deeltjes per miljoen) rond 1850 en is door toedoen van het gebruik van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool inmiddels gestegen tot 400 ppm. Later deze eeuw bereiken we mogelijk de verdubbeling (560 ppm).

Welnu, Nic Lewis en diverse andere onderzoekers hebben de laatste jaren laten zien dat het werkelijke klimaat (voor zover we dat kunnen meten en duiden) veel minder gevoelig lijkt te zijn. De data suggereren een klimaatgevoeligheid van ‘slechts’ rond de 1,5-2 graden Celsius. Nogmaals, daarbij ga je ervan uit dat vrijwel alle opwarming sinds 1850 door broeikasgassen komt, wat best een conservatieve aanname is. Het werkelijke klimaat lijkt dus maar de helft zo gevoelig te zijn voor CO2 dan de klimaatmodellen. Het IPCC en beleidsmakers baseren zich echter nog altijd op de ‘overgevoelige’ modellen.

Die ‘overgevoelige’ modellen overschatten de opwarming in de laatste 35 jaar al behoorlijk. Ik heb dat uitgebreid besproken in een lezing die ik eind 2015 hield bij het KNMI voor de Nederlandse Natuurkunde Vereniging (NNV).

Ons gevoel van urgentie is sterk gebaseerd op toekomstprojecties met klimaatmodellen. Niet verwonderlijk warmen die overgevoelige modellen sterk op waardoor we in sommige scenario’s al over 25 jaar over de internationaal afgesproken tweegradengrens heen gaan. Maar ga je uit van de ‘waargenomen’ gevoeligheid voor CO2 dan wordt de soep niet zo heet gegeten. Lewis en ik schatten in ons rapport dat bij het een na hoogste scenario van het IPCC (dat wij op dit moment reëel vinden) 2 graden pas rond 2100 bereikt. Dit scenario gaat ervan uit dat we de rest van de eeuw elk jaar meer CO2 zullen uitstoten dan in 2015! M.a.w. zelfs zonder een daling van de CO2-emissies staat ons vermoedelijk slechts milde opwarming te wachten tot aan 2100.

Extremen nemen niet toe
Een andere zeer positieve ontwikkeling de laatste jaren, die erkend is door het IPCC in twee rapporten, is dat ingrijpende weersextremen zoals orkanen, tornado’s, overstromingen en droogte, niet zijn toegenomen. Dus in tegenstelling tot de geluiden die je continu in de media hoort, dat het klimaat extremer zou worden, is dat niet het geval. Schade door extremen neemt weliswaar toe, maar dat komt louter doordat we met meer mensen zijn die meer kapitaal hebben. Corrigeer je daarvoor dan blijft er geen klimaattrend over. Een zeer belangrijke speler in dit debat is Roger Pielke Jr. Hij werd in Amerika vanwege zijn genuanceerde boodschap (er is geen toename in extremen) zo hard aangepakt door klimaatactivisten dat hij zijn klimaatwerk heeft stopgezet. In een recente testimony vat hij de stand van de wetenschap op dit gebied goed samen.

Het aantal slachtoffers door extreem weer is de afgelopen eeuw spectaculair gedaald met meer dan 90%, zowel in absolute als relatieve (per miljoen inwoners bijvoorbeeld) zin. Deze daling is een teken van toegenomen welvaart en technologie waardoor we ons als mens beter kunnen wapenen tegen natuurgeweld.

Zeespiegel stijgt maar versnelt niet
Ja maar hoe zit het dan met die smeltende ijskappen waardoor we onder water zullen lopen? De zeespiegel begon rond 1850 te stijgen, aan het einde van de Kleine IJstijd. Lange meetreeksen (waaronder een aantal langs de Nederlandse kust) laten sindsdien een gestage zeespiegelstijging zien van ongeveer 1,8 mm/jaar wat neerkomt op 18 cm per eeuw. Van een versnelling in die stijging is geen sprake hoewel sommige onderzoekers claimen dat sinds 1992, toen we ook met satellieten gingen meten, de stijging sneller verliep (zo’n 3 mm/jaar). Het is echter nog verre van duidelijk of die snellere stijging ook in de getijdemetingen langs de kusten te zien is. In ieder geval niet langs de Nederlandse kust.

De CO2-concentratie begon na de Tweede Wereldoorlog versneld te stijgen. Het is interessant dat de zeespiegel niet mee versnelt. De zeespiegel begon ook al te stijgen in 1850 ruim voordat broeikasgassen volgens het IPCC een dominante rol begonnen te spelen. Toen ik een van de hoofdauteurs van het IPCC-hoofdstuk over zeespiegel tijdens een congres in Londen vroeg waarom de zeespiegel al in 1850 begon te stijgen was zijn antwoord: “That’s a very good question.”

Het IPCC gaat er op basis van de ‘overgevoelige’ klimaatmodellen vanuit dat de zeespiegel deze eeuw fors harder zal gaan stijgen, in de orde van 3 tot 8 mm/jr. Mijn standpunt is: eerst maar eens zien dat getijdenmetingen überhaupt een snellere stijging gaan vertonen.

De Aarde vergroent
Als laatste wil ik opmerken dat zoals Mickey Glantz aan het begin van dit stuk al opmerkte, het vreemd is dat we alleen op een negatieve manier over klimaatverandering mogen spreken van het IPCC. Als gevolg van de toegenomen CO2 in de lucht is de aarde aantoonbaar aan het ‘vergroenen’. Dat komt doordat de biosfeer een deel van de CO2 die wij uitstoten opneemt. Dit betekent uiteraard niet dat tropisch woud kappen maar weer moet kunnen. Maar het is wel een positief aspect waarover het IPCC weinig zegt. Dat is goed gedocumenteerd door mijn gewaardeerde collega Matt Ridley in zijn GWPF-lezing.

Meer CO2 in de lucht leidt ook tot hogere landbouwopbrengsten. Niet voor niets brengen tuinders extra CO2 in hun kassen om paprika’s en tomaten sneller te laten groeien.

Tenslotte
Een lage klimaatgevoeligheid, overgevoelige modellen, geen trends in extremen, geen versnelling van de zeespiegel, positieve effecten van CO2 op planten, bomen en landbouwgewassen, dat is in een notendop waarom ik klimaatoptimist ben.

Kan ik uitsluiten dat klimaatverandering niet toch een groot probleem gaat worden? Natuurlijk niet. Maar het mooie van klimaat is dat het een kwestie van de lange adem is. Er is tijd zat om klimaatverandering goed te monitoren. Klimaatverandering gaat tot nu toe aanzienlijk langzamer dan voorspeld door de klimaatmodellen. Het is voorbarig om paniekvoetbal te spelen en dat is wel wat nu gebeurt. Er worden miljarden verslindende maatregelen genomen die ook nog eens een verwaarloosbaar effect hebben op de CO2-concentratie. Het middel (klimaatbeleid) is op dit moment erger dan de kwaal (klimaatverandering).

Aldus Marcel Crok.

Bron hier.

Beluister ook de interviews hier (vanaf 11.41.00 u.), met Marianne Zwagerman, Marcel Crok en Jan Paul van Soest.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

 


Het nieuwe denivelleren
Apr 18th 2017, 06:00, by Hans Labohm

Koopkrachtclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Koopkracht-300×169.png 300w, climategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Koopkracht-768×432.png 768w, climategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Koopkracht.png 1280w” sizes=”(max-width: 960px) 100vw, 960px” />

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler.

Waar het om “duurzaam” gaat, waar hernieuwbaar overigens het tegenovergestelde van is, schijnt alles te zijn geoorloofd tot en met het verloochenen van eigen principes.

Zie dit artikel in Elsevier. Ik heb de krenten er uitgepikt.

Het artikel laat zien wie de profiteurs zijn van de klimaathype, namelijk beleggers in groen, grondeigenaren met windmolens op hun land en de windmolenindustrie in het bijzonder en de duurzaamheidsindustrie in het algemeen (Eco Industrieel Complex). Een verrassing is het niet. De rijken rijker en de armen armer door de toenemende lasten op de energierekening waar de belasting op gas en stroom, de Opslag (zogenaamd) Duurzame Energie en de verborgen kosten, die het quasi competitieve succes van wind op zee verhullen, maar via netbeheer ook bij de huishoudens leggen. Het koopkrachtverlies kan tot € 250/maand/huishouden oplopen (= 16% klimaatdoel/3% resultaat windplannen Energieakkoord x € 50/maand/hh rekenend met de € 72 miljard over 15 jaar en bij 7,6 miljoen hh van de Algemene Rekenkamer). Dit is de doodsteek voor de koopkracht van de burger.

Het artikel zegt verder:

Eens had het energiebeleid twee doelen: energie moest goedkoop zijn en altijd beschikbaar. Als energiebedrijven winst maakten, werd dat als dividend uitbetaald aan de aandeelhouders, meestal gemeenten en provincies. Zo hadden álle burgers – met welke financiële positie ook – dezelfde lasten en kwamen de lusten in de publieke kas. Inmiddels zijn de meeste energiebedrijven privaat. Zij behartigen de belangen van hun aandeelhouders. Tegelijkertijd is het overheidsbeleid gekanteld van goedkoop en zeker, naar groen en eventueel wat minder zeker. En dat mag wat kosten. Het Energieakkoord van Rutte II loopt op tot maximaal 62 miljard euro en daar moet van lobbyist Ed Nijpels (VVD) nog eens 50 miljard euro bij.

Dit stemt overeen met andere berekeningen. Zie hier en hier. De Algemene Rekenkamer kwam met de eerder genoemde € 72 miljard.

‘De GroenLinkse plannen zijn de doodsteek voor het bedrijfsleven,’ zo gaat het artikel verder, hetgeen te verwachten is omdat hernieuwbare energie inferieur is ten opzichte van de overige energiebronnen met een factor 100 tot 1.000 kleinere vermogensdichtheid. Het enige dat hernieuwbaar zal brengen is een teruggang naar de maatschappij van vóór de Industriële Revolutie met het bijbehorende welvaartsniveau.

Verder valt te lezen:

Je zou verwachten dat linkse partijen deze subsidiestromen van arm naar rijk zouden afwijzen. Maar zij zijn vreemd genoeg de grote aanjagers ervan. Als de wereld gered moet worden, mag dat kennelijk best worden betaald door de minder verdienenden. De VVD en het CDA vinden het ook prachtig. Zij zijn nogal klef met VNO-NCW, de boerenlobby en andere clubs die er aan verdienen.

(…) Het komt er dus op neer dat de Regering bij private bedrijven een bestelling plaatst voor stroom met lagere CO2-uitstoot [JH: het artikel stelt dat de NL-uitstoot stijgt]. Dat die bedrijven wel incasseren, maar niet leveren en als beloning meer subsidie dreigen te krijgen. En de rekening wordt doorgeschoven naar de lagere en middenklasse. Hallucinant.

Hallucinant is inmiddels de gehele discussie geworden over de onderwerpen klimaat en energie, omdat er geen bewijs is voor de postulaten AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’: door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) en energietekorten in de nabije toekomst. Integendeel zelfs afgaand op de observaties. De kring van protagonisten van genoemde postulaten bestaat uit lieden die met een hoop bombarie en bluf hun doempreken houden, maar geen onderbouwing kunnen geven. Zie hierhier en hier.

Het is bijvoorbeeld onlogisch dat overal ter wereld een keur aan rampen zou plaatsvinden, maar nergens weldadige ontwikkelingen. Deze bias doet verdacht aan: droogte in Oost Afrika in 2020 en overvloedige regen in Nederland in 2030 o.i.d.. Dit lijkt eerder een overschatting van klimaatmodellen (zelf onbewezen hypotheses).

De vraag dringt zich steeds meer op waar de aarde nu eigenlijk gered van zou moeten worden? De mens? De fossiel gestookte energiecentrales? Kapitalisme? Wonderlijk dat het NOS-journaal en kranten als het AD, Trouw en de VK al die, alarmistische, verhalen blijven uitdragen als zijnde wetenschappelijk bewezen. Wat beweegt hen toch om de burger te bestoken met dit soort ononderbouwde alarmistische verhalen?

Wat beweegt een man als Nijpels vol te blijven houden dat 97% van de wetenschappers die CAG-hypothese onderschrijft. Grotere onzin kan een mens niet uitkramen. Het druist trouwens in tegen alles wat gezond verstand heet. De heer Nijpels is sowieso een eigenaardige speler in dit veld. Het is onaannemelijk dat hij de materie begrijpt of wil begrijpen, gezien zijn uitspraken over die 97% o.a. Zijn fanatisme en zonderlinge uitspraken maken hem een bedenkelijke borger van het Nationale Energieakkoord. Nijpels kan als borger door zijn ondeskundigheid in zo verre goed doen, dat hij de onhaalbaarheid en onbetaalbaarheid van het Energieakkoord sneller zal blootleggen, voordat er onherstelbare schade is aangericht. Zie ook hier.

Een natie is in gevaar door zo veel incompetentie en verdwazing die door de incestueuze politieke elite in stand wordt gehouden. Hoe verblind moet je zijn om niet te begrijpen dat hernieuwbare energie in strijd is met het algemeen maatschappelijk belang nu en in de toekomst?

Denivelleren dus, omdat je gelooft in een mythe en niet bereid bent de wetenschappelijke kant ervan te bestuderen, maar geloof hecht aan groepsdenken.

Aldus Jeroen Hetzler.

Bron hier.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.


Heartland ICCC12 “Resetting U.S. climate policy” in het kort
Apr 18th 2017, 01:04, by Theo Wolters
William Happerclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Happer-cr595-300×136.jpg 300w” sizes=”(max-width: 595px) 100vw, 595px” />

William Happer

Zwakke sessies – fantastische conferentie!

Het kan aan mij liggen (ik had de meeste session-sprekers al eerder gezien en weet inmiddels wel zo’n beetje wat ze gaan zeggen), maar de sessie-presentaties waren m.i. grotendeels overbodig. Amper nieuwe wetenschappelijke inzichten, amper nieuwe gezichten, amper niet-Amerikanen, een kwaal waar de Heartland conferenties steeds sterker aan beginnen te lijden. Inhoudelijk doet het aan Heartland verwante minuscule EIKE in Duitsland het op zijn symposia veel beter.
De organisatoren excuseerden zich daarvoor toen ik deze kritiek uitte: deze keer ging het eigenlijk alleen om politiek, niet om klimaatwetenschap. Dan is het toch mooi dat er wel degelijk een grote wetenschappelijke scoop lag! Zie daarvoor de paragraaf over Lord Monckton.

EIKE houdt overigens in november in Keulen een parallelle tegen-conferentie wanneer daar alweer de tweede opvolger van COP 21 in Parijs wordt gehouden. Daar ben ik beslist bij!

Toch was het een fantastische conferentie, door de spectaculaire keynote speakers en de directe link met de nieuwe regering die ze opleverden. En de sfeer is zo dat je gewoon met deze mensen aan tafel kunt aanschuiven, of met ze kunt praten in de pauzes.

Zo sprak ik even met Myron Ebell, die de EPA (de almachtige Environmental Protection Agency) overgang naar de nieuwe regering heeft geleid, en de aanbevelingen heeft geschreven voor Trumps klimaatbeleid. De altijd zacht en weloverwogen sprekende Ebell bevestigde wat ik al eerder schreef over wat Trump zal gaan doen.

Myron Ebellclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/ebell-cr-595-300×127.jpg 300w” sizes=”(max-width: 595px) 100vw, 595px” />

Myron Ebell

En had ik een gesprek van ruim een half uur met William Happer, de beoogde Science en Technology adviseur van Trump. 77 jaar maar vlijmscherp! Hij was ooit directeur van het enorme Department of Energy  (DOE, budget bijna $30 miljard) en is zeer vooraanstaand adviseur van de regering via de Jason groep, een topteam van vooral natuurkundigen die over (met name defensie) technologie adviseren en ook onderzoek doen. Hij kent iedereen die er wetenschappelijk toe doet in de VS persoonlijk en geniet een groot aanzien. En, last but not least, hij is net zo sceptisch als zijn goede vriend Freeman Dyson, die nog net iets beroemder is.
Nu is het bezoeken van de ICCC’s voor mij sowieso een warm bad omdat ik de groep sceptische wetenschappers die erop af komt inmiddels persoonlijk goed ken en er een heel hartelijke verhouding mee heb, maar dat een man als Happer toen ik zijn hand schudde zei “We met before, didn’t we?” was toch wel heel bijzonder!

In een half uur kan overigens opmerkelijk veel verbijsterende inside information verteld worden, dat kan ik jullie verzekeren! Misschien schrijf ik nog een blogje waarin ik een heel klein beetje uit de school klap, als ik tijd heb.

Soms zit het tegen…
De conferentie had sowieso de wind tegen: hij was bedoeld als ondersteuning van de skeptische adviezen aan Trump en zijn staf, en kreeg ook alle medewerking, maar dit was een dermate hectische week in DC dat de meest kopstukken uit het Trump team verstek moesten laten gaan. Doodzonde: ik had bijna kunnen praten of zelfs dineren met Steve Bannon en Scott Pruitt. Ebell is klaar met zijn job en wil geen positie in de regering (hoewel hij die zonder meer had kunnen krijgen), en Happer is nog niet benoemd, dus die konden gelukkig wel komen. De crisissfeer wraakte zich helaas evenzeer in de opkomst van uitgenodigde VIPs als in de line up van sprekers. Ik kan dus geen verslag doen van mijn gesprek met Trump!

Er hadden zich erg veel journalisten aangemeld, maar het persgedeelte was mager bezet. Wattsupwiththat was uiteraard gewoon als deelnemer aanwezig, en ik heb prettig gedineerd met hun verslaggever, die deze nuttige impressie schreef.

Tot groot verdriet van Lord Christopher Monckton was er geen protestdemonstratie buiten het hotel. Daar pleegt hij altijd op af te stuiven om de discussie aan te gaan, wat hilarische taferelen oplevert omdat de demonstranten natuurlijk helemaal niets blijken af te weten van klimaat. Maar helaas, een lege stoep. We vroegen ons af wat we fout gedaan hadden…

Ruimte voor andere geluiden: Robert Mendelsohn
Namens WUWT was ook nieuwkomer Eric Worrall aanwezig, die net zo onder de indruk was van de sfeer als ik de eerste keer. Hij vermeldde de staande ovatie die luke-warmer Robert Mendelsohn kreeg na zijn erg slecht vallende verhaal (waarover later), waarin hij waarschuwde dat we echt wat moesten doen om een klimaatramp te voorkomen. Desondanks waardeert men bij de Heartland conferenties de moed van een tegenstander die in het hol van de leeuw durft te komen bijzonder, en werd hij dus zeer hoffelijk behandeld.

Robert Mendelsohnclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Mendelsohn-cr595-300×142.jpg 300w” sizes=”(max-width: 595px) 100vw, 595px” />

Robert Mendelsohn

Precies op dezelfde manier deed ik verslag van mijn eerste ICCC4 in Chicago, waar Scott Denning deze behandeling ten deel viel, wat op mij in 2010 veel indruk maakte, in een van mijn allereerste blogs.

Uitblinkers: Pat Michaels, UKIP MEP Roger Helmer en congressman Lamar Smith
Alle presentaties zijn gefilmd en staan online op de Heartland site.
Met ctrl-F [naam] vind je de gezochte lezing in de tijdlijn.

Wie een korte en entertainende impressie wil krijgen van ICCC12 kan het beste kijken naar de keynote speaches in de lunch van donderdag. Pat Michaels wist de skeptische boodschap voortvarend en met humor te brengen.

Pat Michaelsclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Pat-Michaels-cr595-300×107.jpg 300w” sizes=”(max-width: 595px) 100vw, 595px” />

Pat Michaels

Veel indruk maakte daarna Lamar Smith, een doortastende congressman, met een indrukwekkende staat van dienst, en op dit moment de voorzitter van de Science en Technology comittee, de “baas” van de EPA. Na twee jaar is het hem in maart eindelijk gelukt om de “honest act” aangenomen te krijgen, waardoor de EPA geen beleid meer mag baseren op basis van wetenschap waarvan de data niet openbaar zijn. Onder Obama bleek de EPA namelijk willekeurige regels op te leggen op basis van onderzoek waarvan ze zelfs niet eens zelf de data hadden gezien, en die ook niet wensten te verschaffen aan critici. Dit uiteraard tot grote ergernis van de sceptische republikeinen.
Want zeker in de VS is dit absurd: daar is alle door de overheid betaalde wetenschap sowieso gratis en openbaar beschikbaar.

Lamar Smithclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Lamar-Smith-300×136.jpg 300w” sizes=”(max-width: 595px) 100vw, 595px” />

Lamar Smith

Smith hield ook vlak na ICCC12 een hearing met de science commissie over klimaatwetenschap, waar Judith Curry, Roger Pielke jr en John Christy optraden, waarvoor hij uiteraard een hartelijk applaus kreeg. En hoongelach toen hij eraan toevoegde dat ook Michael Mann zou spreken!

Pat Michaels is al bijna een komediant, maar wie echt entertaind wil worden moet beslist de donderdag diner keynote speach van Roger Helmer bekijken. De welbespraakte UKIP MEP wist met zijn hilarische beschrijving van de waanzin van het Europese klimaatbeleid alle handen stevig op elkaar te krijgen.

Roger Helmerclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/helmer-cr595-300×138.jpg 300w” sizes=”(max-width: 595px) 100vw, 595px” />

Roger Helmer

De geheel vernieuwde wetenschappelijke Lord Christopher Monckton
In zijn speach evenaarde Helmer bijna de vroegere inmiddels historische toespraken van Lord Christopher Monckton. Die beperkte de grappen deze keer tot een minimum en kwam met een zeer wetenschappelijke uiteenzetting over de fouten in de natuurkunde van de klimaatmodellen. Dat was zonder meer de grootste wetenschappelijke scoop van ICCC12. Een enkele grap, wat gevlei naar de Amerikanen, maar verder zwaar inhoudelijke kost. Het vuurwerk dat je vroeger van hem kon verwachten bleef uit.

Die ontwikkeling zette al drie jaar geleden in: hij is steeds dieper de wetenschap ingedoken en dat heeft nu zijn voornaamste interesse. Hij werkt samen met meerdere groepen wetenschappers en is daarbij zeer gedreven, hij werkt dag en nacht. Het verhaal was alleen volstrekt ongeschikt als keynote, het had veel beter in de sessie climate science gepast. Maar in zijn eigen ogen was het een historisch moment: hij meent hard aangetoond te hebben dat er een principiële fout zit in de berekening van de terugkoppelingen in de alarmistische berekeningen, die consequent leidt tot veel te hoog ingeschatte klimaatgevoeligheid in de klimaatmodellen. Hij wil het verhaal zwaar laten bekritiseren in een peer review proces, maar hoopt er heelhuids uit te komen en daarmee het klimaatdebat aan het end van het jaar definitief te beëindigen.

Lord Christopher Moncktonclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Monckton-300×128.jpg 300w” sizes=”(max-width: 595px) 100vw, 595px” />

Lord Christopher Monckton

Toen ik hem na afloop sprak, was ik daar behoorlijk kritisch over. Het debat is sowieso niet feitelijk dus zul je gewoon genegeerd worden. Dat ging het ene oor in en het andere weer uit, ook toen anderen dat bevestigden. Hij luisterde amper en was niet erg blij: hij had juist veel halleluja verwacht neem ik aan. Ik heb toen na een minuut of 20 de brutaliteit gehad om hem de mond te snoeren en te vragen om nu even een minuut naar mij de luisteren. Nogal geïrriteerd deed hij dat. Monckton is een begaafd spreker, maar een matig luisteraar…
Toen vertelde ik hem hoe hij zijn verhaal in mijn ogen wél kon inzetten om het gewenste succes te hebben. Ik hield het kort en bondig. Hij was even stil en zei tot mijn stomme verbazing: “That is actually quite cunning, I will feed it into my next public presentation and make it quite explicit. That’s very good, I like it!”
Ik ben benieuwd!

De verdwaalde alarmist: Robert Mendelsohn
Tenenkrommend en daardoor ook weer amusant was het optreden in de donderdagse dinner session van Robert Mendelsohn, een klimaateconoom. Hij dacht een ijzersterk verhaal te hebben om de aanwezigen te bekeren tot lukewarmer en daarom akkoord te gaan met de daaruit voortvloeiende klimaatmaatregelen. Zijn verhaal viel erg slecht en je zag en hoorde steeds meer mensen geïrriteerd raken over zoveel onzin op nota bene een skeptische bijeenkomst. Na afloop verwezen mijn tafelgenoot en ik de microfoondame snel naar Lord Monckton, wetende dat hij de man eerst de hemel in zou prijzen om hem daarna vriendelijk maar stevig op zijn plaats te zetten. Monckton is uitermate welbespraakt maar ook zeer intelligent, ik twijfelde er geen moment aan dat hij dit op de beste manier zou aanpakken. En zo geschiedde!

Daarna volgden toch nog de vragen uit het publiek waarvoor ik vreesde, die niemand verder hielpen. De situatie werd uitstekend gered door Jim Blakely, waardoor Steve vanwege zijn grote vermetelheid alsnog een warme en verdiende staande ovatie kreeg.

De avond na de conferentie (die altijd na de lunch eindigt) probeer ik altijd her en der in en om het hotel als een soort bezemwagen de nog aanwezige sprekers en bekenden bij elkaar te vegen voor een afsluitend etentje. Dat zijn meestal vooral buitenlanders, omdat ze nog wat langer in de stad blijven. De Amerikanen proberen meestal dezelfde dag nog thuis te komen.

Susan Crockfordclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Crockford-copy-300×120.jpg 300w” sizes=”(max-width: 595px) 100vw, 595px” />

Susan Crockford

Tot mijn vreugde voegde Robert zich bij ons en zat hij tegenover me, naast de vrolijke Canadese ijsberenexpert Suzan Crockford en haar man waarmee ik het prima kon vinden. Verder waren de EIKE Duitsers er en zelfs een Franse natuurkundige. Larry Gould moest de Amerikaanse honneurs waarnemen.

Het werd een heel leuke avond en luke-warmer Robert bleek een ontzettend aardige kerel. Als klimaateconoom was hij helemaal niet thuis in de klimaatwetenschap en hij bleek best open te staan voor de sceptische argumenten.
Zo werden het haast on-Amerikaanse taferelen daar in Washington!

Verzamelen voor het bezem-dinerclimategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/Dinner-cr595-300×112.jpg 300w” sizes=”(max-width: 595px) 100vw, 595px” />

Verzamelen voor het bezem-diner


Trump, Parijs en CO2: er is nog hoop!
Apr 18th 2017, 01:01, by Theo Wolters

Door drukte vertraagd: mijn tweede en derde blog over de ICCC12 klimaatconferentie in Washington. De informatie erin is tot nu toe bevestigd door de gang van zaken.

Trump (foto Business Insider)climategate.nl/wp-content/uploads/2017/04/trump-sceptisch-cr-595-1-300×174.jpg 300w” sizes=”(max-width: 595px) 100vw, 595px” />

Trump (foto Business Insider)

Parijs en Endangerment Finding (nog!) niet onder vuur
Mijn vorige blog vanuit DC was duidelijk: Trump is niet van plan om de twee grote moves te maken die we van hem verwachten: uit Parijs stappen en de EPA bepaling herroepen dat CO2 luchtvervuiling is. Dat wil zijn alarmistische dochter Ivanka niet, en ook de minister van buitenlandse zaken Tillerson ziet teveel op tegen alle rompslomp en de politieke consequenties.

Anderzijds is Trump al wel druk bezig met het financieel droogleggen van alle “klimaatvestingen”, en het terugdraaien van de massieve anti-fossiel wetgeving van Obama, met de volle steun van zijn minister van financiën. Deze info kwam uit betrouwbare bronnen rond the white house.

Tijdens de conferentie heb ik uitgebreid gesproken met bronnen in the white house die hierover direct met Trump hebben gesproken. En hoewel de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk is, kan ik wel stellen dat hieruit op te maken is dat dit onderwerp in maart totaal geen prioriteit had in the oval office. Trump moest hard knokken voor zijn Obamacare hervorming (die hij tijdens de conferentie zelfs moest intrekken) en de vele belangrijke benoemingen die hij door het congres moest krijgen om het beleid te kunnen voeren dat hij wil. Met name de week van de conferentie was crisis, met de Obamacare problematiek, de supreme court perikelen, de aanslag in London en een vreemd terrorisme alarm op de Amerikaanse vliegvelden. Inmiddels hebben we de Korea crisis, de Syrië gifgascrisis, het bezoek van Xi Ping en het bezoek van Tillerson aan Putin ook gehad. Trump heeft dus méér dan genoeg aan zijn hoofd en gaat nu geen berg ellende over zich afroepen door zich demonstratief uit Parijs terug te trekken. Kortom, blog 1 klopt als een bus.

Door de crisis die week ontbraken helaas de politieke zwaargewichten Steve Bannon en Scott Pruitt, die anders graag naar ICCC12 waren gekomen.

Goed nieuws!
Wat ik tijdens de conferentie ook met deze en andere experts heb besproken is de wat langere toekomst. Als Trump officieel niks verandert aan Obama’s wetten en verdragen maar in de praktijk wel alle CO2 beleid stopt en de fossiele industrie alle ruimte geeft, kan hij er donder op zeggen dat hij hierop door alle NGO’s aangevallen zal worden. En aangezien het Parijs akkoord geldig is zal hij die rechtszaken verliezen. Elke gewonnen zaak zal drie andere uitlokken, en het Obama beleid zou weer grotendeels hersteld worden.
Dat zal Trump niet laten gebeuren, daar bestond bij zijn adviseurs geen enkele twijfel over!

Het argument om op dit moment de endangerment finding niet aan te vechten (een frustrerende reeks verloren rechtszaken) gaat dus in de toekomst steeds harder de andere kant op werken: de rechtszaken krijgt hij toch, en kan hij niet winnen als hij zich niet terugtrekt uit Parijs en de endangerment finding terugdraait. Je zou zeggen dat Trump hier dus over een tijdje alsnog toe zal overgaan.
Helaas is dat een enorm gedoe dat best lang gaat duren. Geen wonder dat hij er tegenop ziet. En dit is iets dat hij voorlopig straffeloos voor zich uit kan schuiven.

Wat in de wandelgangen gonsde was dat zijn juristen hem niet zullen adviseren om uit Parijs te stappen of om de endangerment finding aan te vechten. Veruit de simpelste manier om de bodem onder alle processen uit te slaan is namelijk om uit het oude UNFCCC verdrag (het legendarische “Rio”) uit 1992 te stappen. Dat kan namelijk dank zij een zeldzaam eenvoudige clausule binnen een jaar, en dan valt alle andere latere hierop gebaseerde wetgeving inclusief Parijs in het water. Dat is dus veruit de simpelste, snelste en makkelijkste aanpak. Er was hierover bij de Trump insiders waar ik mee sprak behoorlijk wat optimisme. En aangezien deze heren de naaste adviseurs zijn van Trump op dit gebied, wil dat heel wat zeggen!

Degelijke aanpak
Bij de groep die de aanbevelingen aan Trump op dit gebied gedaan heeft was trouwens een sterke voorkeur voor een degelijke aanpak. Dus niet net als Obama snel allerlei presidentiële decreten uitvaardigen, maar alles rustig in stevige wetten vastleggen, zodat een volgende regering echt door het parlement heen moet om het terug te draaien. Dat gold voor de aanwezige politici (met name Lamar Smith, die dat met zijn onlangs aangenomen “honest act” – zie volgende blog –  ook bewees), en voor de belangrijke adviseurs William Happer en Myron Ebell.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our polices, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Your 2 hourly digest for HoeZitHetNuEcht?

Oude Media Nieuwe Media
HoeZitHetNuEcht?
Het brede aanbod van alternatief nieuws 

Beleggers euforisch na uitslag Franse verkiezingen
Apr 24th 2017, 13:41, by Marketupdate

De uitslag van de Franse verkiezingen heeft veel beleggers kennelijk gerust gesteld, want de volatiliteitsindex van de S&P 500 index zakte opeens met 22%. Het feit dat niet Marine Le Pen, maar Emmanuel Macron het hoogste percentage kiezers wist te bemachtigen gaf de aandelenmarkten wereldwijd vleugels. De AEX index opende 2,5% hoger en bereikte daarmee het …


Grafiek: Hoeveel goud is er per hoofd van de bevolking?
Apr 24th 2017, 13:30, by Marketupdate

Hoeveel goud is er per hoofd van de bevolking? Dat is een vraag die lastig te beantwoorden is, omdat minder dan 20% van al het goud in de wereld in handen is van centrale banken en instituten als het IMF, de ECB en de BIS. Het meeste goud in de wereld bestaat uit sieraden, ornamenten en …


Dit elektrische vliegtuigje stijgt verticaal op uit je tuin
Apr 24th 2017, 13:05, by Signs of the Times

Een Duitse vliegtuigbouwer maakte een succesvolle testvlucht met een elektrisch privé-vliegtuig, dat verticaal opstijgt en landt. Vliegtuigen van het type VTOL (vertical take off and landing) kunnen zowel verticaal opstijgen, zoals een helikopter


Tv-ploeg met camera nodigt geest uit zich te laten zien. Wat je dan ziet is nog nooit zo duidelijk vastgelegd
Apr 24th 2017, 13:00, by NineForNews

Paranormale onderzoekers van het tv-programma Most Haunted claimen voor het eerst in 15 jaar een geest op camera te hebben vastgelegd.


Elon Musk: ”Directe communicatie via gedachten binnen 10 jaar”
Apr 24th 2017, 12:52, by Signs of the Times

Elon Musk heeft meer verteld over zijn nieuwe startup Neuralink, dat technologie in menselijke hersenen wil implanteren. Tesla-ceo Elon Musk is het nieuwe bedrijf Neuralink gestart, dat werkt aan implanteerbare technologie in menselijke hersenen


Theateractivist George van Houts: ”Het officiële verhaal over 9/11 klopt niet”
Apr 24th 2017, 12:02, by Signs of the Times

EINDHOVEN – George ‘Radio Bergeijk’ van Houts (1958) is cabaretier en initiator van de theateractivisten De Verleiders. Hij richt nu solo zijn pijlen op het complotdenken, onder meer 25 april in Parktheater Eindhoven. ”Wie vragen stelt bij een


Light frisdrank is slecht nieuws voor je brein
Apr 24th 2017, 12:01, by GoedGezond

Zowel light frisdrank als de gewone versie verouderen het brein sneller dan normaal. Wie regelmatig frisdrank drinkt heeft een slechter geheugen, kleiner breinvolume en een gekrompen hippocampus. E…


Macron de waarschijnlijke nieuwe republikeinse monarch
Apr 24th 2017, 11:47, by Ander Europa

Commentaren bij de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen zijn er bij de vleet. Bijna zonder uitzondering gaan die in op het hier en nu van de kiesverrichtingen, cijfers, verklaringen en…


Matthew Ward – / 23 april 2017 / via Suzie Ward
Apr 24th 2017, 11:35, by Wakkeremensen

Matthew Ward – 23 april 2017 / via Suzie Ward Met liefhebbende groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Jullie krijgen


Amerika wil olie stelen. Wat deze president zegt over de onrust in Venezuela zal de elite niet leuk vinden
Apr 24th 2017, 11:00, by NineForNews

Het is al maanden onrustig in Venezuela. Bij de protesten voor en tegen president Nicolas Maduro kwamen al 21 mensen om. Dat meldt teleSUR.


Suzy Ward – April 23
Apr 24th 2017, 10:40, by Galactic Channelings

Suzy Ward – April 23


Wanneer komt links bij zinnen?
Apr 24th 2017, 10:38, by De Nieuwe Realist

Door Joost Niemöller De Europese volkeren zijn verscheurd, zo lijkt nu ook weer bij de uitslag van de Franse verkiezingen. Linkse kranten spreken van een ‘morele nederlaag’ van Marine Le Pen, omdat ze in de voorronde niet de grootste is geworden (wat is daar ‘moreel’ aan?), en trekken de vergelijking met Wilders, die ook al …


Fashion Revolution Week: wie heeft jouw kleding gemaakt? –
Apr 24th 2017, 10:02, by hetkanwel

Tijdens Fashion Revolution Week, van 24 april tot en met 30 april 2017, wordt aandacht gevraagd voor de wereldwijde productie van kleding.


Column: Pensioenen, een tikkende tijdbom?
Apr 24th 2017, 09:41, by Marketupdate

Ik zou wat kunnen schrijven over de grootste stijging van de huizenprijzen in jaren of over de impact van de Franse verkiezingen, maar in deze column wil ik graag uw aandacht vestigen op een ander onderwerp waar nog niet zoveel over geschreven is. En dan heb ik het over het Amerikaanse pensioenstelsel, dat in potentie …


Column: Wie weet hoe het echt werkt?
Apr 24th 2017, 09:41, by Marketupdate

Afgelopen week ontving ik naar aanleiding van mijn column een aantal zeer interessante reacties (waarvoor dank!). Erg leuk dat er massaal gereageerd wordt, uit een aantal reacties kwamen zeer intelligente inzichten naar voren. Ik kom hier in de toekomst nog op terug. Afgelopen week viel mij op dat de hele wereld – terecht – viel over United Airlines. …


Luchtvervuiling kan directe oorzaak zijn van constante loopneus
Apr 24th 2017, 09:39, by LeefBewust

Luchtvervuiling kan directe oorzaak zijn van constante loopneus


EU toont haar ware lelijke en socialistische gezicht, George Soros op bezoek in Brussel
Apr 24th 2017, 09:21, by Geen Nieuws

A.s. donderdag gaat de Amerikaanse onrustzaaier en vernietiger George Soros,  financier achter talloze acties in Europa die tot destabilisering moeten leiden zijn opwachting gaat maken in het Europese Kremlin in Brussel . Een gesprek dat achter ACHTER GESLOTEN DEUREN plaats gaat vinden tussen Soros, Jean Claude Juncker en Frans Timmermans ! Een zeer  kwalijke


Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer
Apr 24th 2017, 09:20, by DuurzaamNieuws

Eerst waren er de ondernemers die de nieuw te vormen regering van Mark Rutte opriepen om toch vooral duurzaam en duidelijk te zijn. Nu doen dat 90 gerenommeerde wetenschappers in een open brief. Hoe lang gaat Rutte nog door met het weglachen van de toenemende maatschappelijke weerstand tegen zijn kortzichtigheid?   Nederland fossiel Ons land …


8 bioscoopfilms in 3 weken tijd
Apr 24th 2017, 09:00, by Gerhard Hormann

Toen ik eind december een Cinevillepas bestelde voor 19 euro per maand, had ik geen idee hoe dat zou gaan uitpakken. Ik wist dat ik er minst


De effecten van muziek op de hersenen | Artur Jaschke (video)
Apr 24th 2017, 08:51, by Dutch Amazing Nieuws Blog

De hersenen reageren op muziek, maar hoe werkt dat nou eigenlijk? Artur Jaschke, onderzoeker klinische neuromusicologie aan de Vrije Universiteit, gaat dieper in op de reacties die muziek oproept i…


Honingbijen bedreigd door meer pesticiden dan gedacht
Apr 24th 2017, 08:34, by Dutch Amazing Nieuws Blog

Veel meer pesticiden schaden honingbijen dan gedacht. Niet alleen neonicotinoïden vormen een bedreiging, blijkt uit nieuw onderzoek. Honingbijen bedreigd door meer pesticiden dan gedacht


De lovely loft van Mill Home is hier!
Apr 24th 2017, 08:26, by Marjolein in het klein

Afgelopen week ben ik uitgenodigd door het team van Mill Home om hun spiksplinternieuwe Tiny House te komen bekijken in de RAI in Amsterdam, tijdens de Building Holland beurs. De Tiny Loft, zoals het huisje heet, werd pontificaal voor de ingang van de RAI geplaatst waar de belangstelling groot was. Natuurlijk was ik razend benieuwd


Goudprijs omlaag na verkiezingsuitslag Frankrijk
Apr 24th 2017, 08:22, by Marketupdate

De goudprijs opende maandagochtend ruim 2,5% lager, nadat bekend was geworden dat de Franse president Macron de meeste stemmen had gehaald in de eerste verkiezingsronde. Hij neemt het in de tweede ronde op 7 mei op tegen de tweede populairste kandidaat van de verkiezingen, Le Pen van het Front National. Emmanuel Macron wist bijna 24% van de …


Meditatie: Samensmelten met je Ik Ben Aanwezigheid / 23 April 2017
Apr 24th 2017, 08:17, by Wakkeremensen

Meditatie: Samensmelten met je Ik Ben Aanwezigheid 23 April 2017 In Cobra’s update van 22 april zegt hij: “Nu is het van het groo


De Pijnappel Klier en Zonstaren / 1 februari 2017 / Geplaatst 24 april 2017
Apr 24th 2017, 08:08, by Wakkeremensen

De Pijnappel Klier en Zonstaren Source: Healing Energy Tools 1 februari 2017 / Geplaatst 24 april 2017 Beschouwd als de meest krEen Schrijven van de Schepper / 23 April 2017 / door Jennifer Farley
Apr 24th 2017, 08:00, by Wakkeremensen

Een Schrijven van de Schepper 23 April 2017 / door Jennifer Farley, ” Terugkijken om Voorwaarts te Gaan ” Mijn liefste; Ja,


Dagtekst van Maandag 24 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov
Apr 24th 2017, 07:54, by Wakkeremensen

Dagtekst van Maandag 24 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov De verbeelding: het scherm waarop de realiteit van de onzichtbare wer


Op deze dag van je leven / 24 April 2017 / Neal Donald Walsch
Apr 24th 2017, 07:50, by Wakkeremensen

24 April 2017 / Neal Donald Walsch Op deze dag van je leven, geloof ik dat God wil dat je weet… … dat iemand op zoek is nu naar


Hoe voel je je rijk zonder geld
Apr 24th 2017, 07:42, by Just Be You

Ik besef heel goed dat het leven niet gaat om het hebben van een grote bankrekening en als dit wel zo is dan maakt dit je niet perse een rijk persoon.


Frankrijk: De traditionele links-rechts-verdeling staat helemaal niet onder druk
Apr 24th 2017, 07:37, by Novini.nl

Emmanuel Macron heeft zondag met 23,86 procent van de stemmen de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen gewonnen. In de tweede ronde mag hij het opnemen tegen Marine Le Pen. Macron, die zichzelf graag als vernieuwer neerzet, kreeg onmiddellijk de steun van de establishment-kandidaten. François Fillon van Les Républicains en BenoÎt Hamon van de PartiRead More


Heavenletter 1744 Een Oppermachtig Wezen / Geplaatst 24 april 2017
Apr 24th 2017, 07:20, by Wakkeremensen

Een Oppermachtig Wezen Brief uit de Hemel Geplaatst 24 april 2017 God zei : Andere mensen en jouw emoties laten jou struikelen


Marine Le Pen en Emmanuel Macron nek aan nek race, Eurofielen halen voorlopig opgelucht adem
Apr 24th 2017, 07:04, by Geen Nieuws

Het werd een latertje afgelopen avond, want vanaf 7 uur zaten uw redacteur en met hem talloze buren voor de beeldbuis om te zien hoe de Franse presidentiële verkiezingen hun eerste ronde ingingen, waarmee de Fransen een kans werd geboden zich uit te spreken over de toekomst van hun land


Auto schoonmaken – wassen en poetsen
Apr 24th 2017, 07:00, by Stofzuigerzen

Je kunt natuurlijk je auto door de wasstraat halen, maar dat vind ik zonde van het geld. Je auto schoonmaken is zo gedaan – het bespaart je jaarlijks een hoop geld en je krijgt er de nodige sportieve inspanning voor terug. Bekijk mijn praktische tips om je auto schoon te maken.


Moordenaars in mooie pakken
Apr 24th 2017, 06:40, by Globalinfo

De wereld wordt met de dag gevaarlijker. Ja, ja, je hebt een kans van één op een paar miljard dat je door een islamitische vrachtwagen in Londen of Stockholm wordt platgereden. En je hebt een kans van één op een paar mi


Hoe jij een superheld wordt die de wereld mooier maakt
Apr 24th 2017, 06:30, by soChicken

Jij bent een superheld die de wereld mooier maakt. Althans, dat kun je zijn als je ervoor kiest die rol te accepteren. Hoe dat zit? Je leest het hier.


Geen windmolens in het IJsselmeer
Apr 24th 2017, 06:00, by Climategate

Op zijn nieuwe website ‘Interessante tijden’ gaat Rypke Zeilmaker onverdroten door met het tegels lichten van de misstanden in de duurzaamheidssector. Hij schenkt hierbij aandacht aan de voortgaande natuurvernietiging in Friesland door de plaatsing van windparken. Zoals bekend draaien windmolens niet op wind maar op subsidie. Toch slaagt Nederland er niet in om de CO2-uitstoot te


46 Dresses helpt vrouwen aan nieuwe jurken en kansen
Apr 24th 2017, 05:50, by hetkanwel

46 Dresses wil iedere vrouw in Nederland het gevoel te geven dat ze goud waard is. Daarom helpen ze vrouwen die het financieel moeilijk hebben op weg.


Duits degelijke elektrische vierzitter voor € 15.900
Apr 24th 2017, 05:32, by WattisDuurzaam

De Duitse startup e.Go Mobile ontwikkelde in een indrukwekkend korte tijd een compacte elektrische auto en brengt deze tegen een indrukwekkend lage prijs op de markt. Bestellen kan vanaf medio mei …


Veelgebruikt vaccin doodt kinderen in Afrika. Lees hier welk bewijs Deense wetenschappers hebben gevonden
Apr 24th 2017, 05:30, by NineForNews

Baby’s die het DTP-vaccin en het orale poliovaccin (OPV) kregen stierven vijf keer vaker dan kinderen die niet werden gevaccineerd.


10 dingen die je niet moet doen voor het slapengaan
Apr 24th 2017, 05:00, by Lifehacking

Sommige activiteiten zorgen ervoor dat je moeilijker in slaap komt. Daarom kun je deze dingen beter vermijden voor het slapengaan.


Bankier Ronald Bernard over de Illuminati (interview)
Apr 24th 2017, 03:18, by VrijeWereld

Interview door Irma Schiffers met Nederlandse bankier Ronald Bernard over zijn werk binnen de valuta handel van het hogere bankwezen. Hij verteld  over zijn traumatische ervaringen met zijn voormalige klanten; de Luciferaanse Illuminati kringen.


Beelden van dieven op Facebook: “Mag niet, werkt wél”
Apr 24th 2017, 02:49, by PrivacyNieuws

Het voorbije jaar heeft één winkelier op de vijf camerabeelden verspreid van inbrekers. “Het is de efficiëntste manier om dieven te klissen”, zegt de Belgische handelaarsorganisatie NSZ. “Hopelijk laat de wet het binnenkort wél toe.” Hotelier Reinart Swertvaegher uit Brugge wist niet wat hij zag toen hij begin deze maand de beelden van zijn bewakingscamera’s bekeek. Twee jonge gastjes…


Breakthrough allows scientists to track toxic chemicals from fast food wrappers as they contaminate the body | Voeding
Apr 23rd 2017, 23:15, by Earth Matters

(Natural News | Russel Davis) A team of researchers have created a new method in monitoring traces of perfluorinated compounds (PFAS), chemicals commonly used in fast-food wrappers, in the body


Dierenarts: “Iedere dag sterven duizenden huisdieren door vaccins die ze niet nodig hebben” | Dierenwelzijn
Apr 23rd 2017, 23:15, by Earth Matters

(World Unity | Kraven) Dierenarts John Robb uit de Amerikaanse staat Connecticut is al 30 jaar erg begaan met het lot van dieren


De nieuwe maan van 26 april 2017 | Maan
Apr 23rd 2017, 23:15, by Earth Matters

(Petra Stam) De periode van de Maan van het Ontwaken heeft alles te maken met het ontwaken van de levenskracht in de natuur


Voorbereiden op je (ge) liefde? 10 Tips!
Apr 23rd 2017, 22:00, by Nieuwetijdskind

Loopt het lekker in je leven, maar wil je graag een geliefde? Deze tips helpen je voorbereiden op liefde. Eerst de liefde van jezelf, en dan liefde om je heen.


Legaliseren cannabis is een baanbrekende hervorming
Apr 23rd 2017, 21:53, by Piratenpartij

Marihuana is er, in een of andere vorm, altijd geweest bij de mens, al duizenden jaren. Maar na al die tijd is er nog steeds veel publiek debat over wat pr


NPO 2Doc documentaire Shadow World een knipsel van verknipte waarheid
Apr 23rd 2017, 20:23, by Beyond the Matrix

De NPO 2Doc documentaire ‘Shadow World’ heeft blijkbaar nogal wat indruk gemaakt op vele kijkers. Ikzelf ontving daarom nogal wat reacties van mensen die doorgaans vooral mainstream media nieuws volgen en blijkbaar geprikkeld waren door deze docu. Ik heb natuurlijk even de herhaling online bekeken en kan niet anders dan concluderen dat het een prachtig knipsel van verknipte en bij elkaar…


Mysterieuze feeëncirkels blijven wetenschappers betoveren
Apr 23rd 2017, 20:21, by World Unity

Op enkele plekken op aarde, te weten in de woestijn van Australië en Namibië, komen mysterieuze feeëncirkels voor. Een onbekende kracht of een onbekend fenomeen zorgt ervoor dat deze cirkels in een…


Mammografie veroorzaakt kanker
Apr 23rd 2017, 20:21, by World Unity

Medici geloven in regelmatige mammografie om vroege borstkanker op te sporen. Maar zitten ze daarmee op het goede spoor? Het zou dé manier zijn om levens te redden. Onthutsend genoeg blijkt het teg…

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our polices, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Your 2 hourly digest for RSS UMMs Power_New

Oude Media Nieuwe Media
RSS UMMs Power_New
RSS feeds UMMs Power… 

UPDATE – BE Unplanned ZANDVLIET 1
Apr 24th 2017, 12:11

UPDATE – BE Unplanned ZANDVLIET 1


NEW – BE Planned AMERCOEUR 1R
Apr 24th 2017, 09:49

NEW – BE Planned AMERCOEUR 1R


NEW – DE Unplanned WILHELMSHAVEN 1
Apr 24th 2017, 05:55

NEW – DE Unplanned WILHELMSHAVEN 1


UPDATE – DE Planned ZOLLING 5
Apr 23rd 2017, 22:29

UPDATE – DE Planned ZOLLING 5


NEW – BE Unplanned SAINT-GHISLAIN 1
Apr 23rd 2017, 20:05

NEW – BE Unplanned SAINT-GHISLAIN 1


UPDATE – NL Planned FLEVO 4
Apr 23rd 2017, 18:00

UPDATE – NL Planned FLEVO 4


UPDATE – IT Unplanned UP_LEINI_1
Apr 23rd 2017, 05:29

UPDATE – IT Unplanned UP_LEINI_1


NEW – IT Unplanned UP_LEINI_1
Apr 22nd 2017, 21:47

NEW – IT Unplanned UP_LEINI_1


UPDATE – DE Unplanned WILHELMSHAVEN 1
Apr 22nd 2017, 10:16

UPDATE – DE Unplanned WILHELMSHAVEN 1


UPDATE – BE Planned RODENHUIZE 4
Apr 21st 2017, 20:22

UPDATE – BE Planned RODENHUIZE 4


UPDATE – BE Unplanned RODENHUIZE 4
Apr 21st 2017, 20:22

UPDATE – BE Unplanned RODENHUIZE 4


UPDATE – NL Unplanned EEMS 4
Apr 21st 2017, 15:59

UPDATE – NL Unplanned EEMS 4


UPDATE – NL Planned EEMS 5
Apr 21st 2017, 00:28

UPDATE – NL Planned EEMS 5


NEW – FR Unplanned SPEM
Apr 20th 2017, 21:35

NEW – FR Unplanned SPEM


NEW – FR Planned DK6 – T1
Apr 20th 2017, 14:49

NEW – FR Planned DK6 – T1


UPDATE – NL Planned EEMS 3
Apr 20th 2017, 13:42

UPDATE – NL Planned EEMS 3


NEW – FR Unplanned CPCU St Ouen
Apr 20th 2017, 12:52

NEW – FR Unplanned CPCU St OuenUPDATE – FR Planned DK6 – T1
Apr 20th 2017, 10:20

UPDATE – FR Planned DK6 – T1


UPDATE – FR Planned DK6 – T1
Apr 20th 2017, 10:20

UPDATE – FR Planned DK6 – T1


UPDATE – DE Planned WILHELMSHAVEN 1
Apr 20th 2017, 08:43

UPDATE – DE Planned WILHELMSHAVEN 1


UPDATE – DE Planned WILHELMSHAVEN 1
Apr 20th 2017, 08:26

UPDATE – DE Planned WILHELMSHAVEN 1


UPDATE – FR Unplanned CYCOFOS
Apr 19th 2017, 19:23

UPDATE – FR Unplanned CYCOFOS


UPDATE – NL Planned EEMS 4
Apr 19th 2017, 14:38

UPDATE – NL Planned EEMS 4


NEW – FR Unplanned CPCU St Ouen
Apr 19th 2017, 13:25

NEW – FR Unplanned CPCU St Ouen


NEW – DE Unplanned ZOLLING 5
Apr 19th 2017, 03:10

NEW – DE Unplanned ZOLLING 5


UPDATE – DE Unplanned WILHELMSHAVEN 1
Apr 18th 2017, 11:07

UPDATE – DE Unplanned WILHELMSHAVEN 1


NEW – FR Unplanned CPCU St Ouen
Apr 18th 2017, 07:32

NEW – FR Unplanned CPCU St Ouen


UPDATE – DE Unplanned WILHELMSHAVEN 1
Apr 18th 2017, 05:22

UPDATE – DE Unplanned WILHELMSHAVEN 1


NEW – UK Planned Ffestiniog 2
Apr 16th 2017, 21:26

NEW – UK Planned Ffestiniog 2


UPDATE – FR Unplanned SPEM
Apr 14th 2017, 18:16

UPDATE – FR Unplanned SPEM


UPDATE – FR Planned SPEM
Apr 14th 2017, 10:11

UPDATE – FR Planned SPEM


NEW – FR Planned SPEM
Apr 14th 2017, 10:11

NEW – FR Planned SPEM


UPDATE – FR Planned COMBIGOLFE
Apr 14th 2017, 10:07

UPDATE – FR Planned COMBIGOLFE


UPDATE – FR Planned CYCOFOS
Apr 14th 2017, 09:47

UPDATE – FR Planned CYCOFOS

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our polices, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Your 2 hourly digest for Blik Op NOSjournaal

Oude Media Nieuwe Media
Blik Op NOSjournaal
 

thumbnail Vanessa Beeley maakt gehakt van Fake News Rena Netjes en Rioolblad NRC
Apr 23rd 2017, 12:50, by noreply@blogger.com (Blikop NOSjournaal)

Rena Netjes en het rioolblad NRC verharmlosen de terreugroepen waaronder Al Qaida filiaal Al Nusra door ze liefkozend “rebellen” te noemen. Daarbij schuift Netjes, die helemaal niet netjes is, de terreur van deze door het NRC gesteunde terreurgroepen in de schoenen van Assad die volgens hun leugens voor de meeste burgerdoden verantwoordelijk zou zijn.

Vanessa Beeley

Gelukkig hebben we nog echte journalisten, die niet aan de NATO leiband lopen. Vanessa Beeley legt haarfijn uit wat er gebeurde bij het bus-bloedbad, wat Amerikaanse zenders een “hick-up” (een akkefietje) noemden. Het blijkt om pure terreur te gaan, waarbij burgers eerst 48 uur (!!!) geterroriseerd worden, nauwelijks eten of drinken krijgen, om vervolgens, uitgehongerd als ze zijn met chips naar de bus gelokt te worden waarbij ze opgeblazen worden.

Fake Nieuws!

Om vervolgens het te doen voorkomen alsof de terroristen hulp verlenen, maar in werkelijkheid de terreur enkel doorvoeren. En de westerse pers, de bronnen van NRC? Die pikken de zogenaamde hulpverlening van de terroristen eruit. Busted! Fake news!

Ongelofelijk veel respect voor dit PowerWijf (mag ik het zo zeggen??? Ja, dat mag ik! 🙂 ). Wat een moed, wat een kracht. Enkel dankzij dit soort helden (we noemen Eva Barlett hier dan ook maar gelijk), die tegen de NATO-stroom in hun verhaal blijven doen, blijven wij breed geinformeerd. Vanessa of Eva in Buitenhof of bij Pauw of NRC? Blijf lekker dromen! Die zijn te druk met fake nieuws van de niet erg nette Netjes. Of met politiek correct gezwets op de vierkante millimeter.

En dan nog dit…

De NRC (NATO Riool Courant) meissjes reageren op twitter op hun exposure als terroristen verharmlosers.

@RenaNetjes Ga t niet eens lezen. Genoeg waardeloze blogjes vol nepnieuws van mensen die er echt geen enkel verstand van hebben.

— Brenda StoterBoscolo (@BrendaStoter) 23 april 2017

En zo spreekt Stoter over een collega die haar leven in de waagschaal legt om ons te informeren over Syrie… “Who the hell is Vanessa Deeley”; de hel erbij halen, expres (?) haar achternaam verkeerd spellen; het niveau van BRENDA STOTER duikt zelfs nog onder riool-niveau.

@RenaNetjes Trouwens, who the hell is Vanessa Deeley?

— Brenda StoterBoscolo (@BrendaStoter) 23 april 2017


thumbnail Rena Netjes verharmlost in NRC Al Quaida filiaal Al Nusra
Apr 22nd 2017, 20:35, by noreply@blogger.com (Blikop NOSjournaal)

NRC laat zich weer van haar schunnigste kant zien, maar het verbaast niemand meer. De krant die Pim Fortuyn op opzichtige wijze demoniseerde op 6Allemaal zo voorspelbaar en kansloos. Als Rena Netjes dan nog verder gaat om Al Nusra als rebellenclubje te verharmlosen, is alles weer duidelijk. Ze zal spoedig wel weer mogen aanschuiven op de staatsradio of bij Pauw.

Ga Netjes, ga!

Als het allemaal zou fijn is in Al Nusra gecontroleerd gebeid, dan stellen wij voor dat ze daar eens fijn wat reportages gaat maken. Eva Barlett en Vanessa Beeley doen dat vanuit regeringsgecontroleerd gebied. Laat Rena Netjes, die beweert dat Assad de meeste (burger-)doden op zijn geweten heeft, dan lekker veilig naar Al Nusra afreizen. Kom op Netjes. Als Beeley en Barlett het als vrouwen bij de veel gevarlijkere Assad kan, dan is het toch appeltje eitje om ons de geneugten van Al Nusra te tonen. Toe, kom op dan, doe het! Dan plaatsen we het hier! Je weet het toch zo goed allemaal?! Put your pen & camera where your mouth is! Dat kan NRC toch wel regelen voor je?!

@RenaNetjes praat poep in NATO propagandablad en Fotrtuyn-demooniseringsvod NRC. Noemt Nusra terroristen "rebellen".https://t.co/iQQJ9Q0MQu

— Blik op Nosjournaal (@BlikopNOS) 22 april 2017

Is Rena Netjes CORRUPT, naief of gewoon Fake Nieuws? Ze is met haar pro NATO en anti-Assad praatjes graag geziene gast in rioolblad NRC en bij kwebbelklup Pauw. Zolang je het verwachte discours bezigt, kun je in het Hollandse snabblcircuit rond komen. Ze plaatst de terreur van Al Qaida filiaal Al Nusra onder “rebellen”. Ze schuift moeiteloos Assad de gisgasaanval in deschoenen alsook de meerderheid van de (burger-)doden. Wij stellen dan voor dat ze een reportage gaat maken in het door haar relatief rustig geachte rebellengebied.

En dan nog dit…

Rena Netjes doet net of Rusland een onderzoek naar de aanval blokkeert. Rusland blokkeert enkel voorbereidingen om een oorlog te beginnen. Lees de details bij de Propagandaschau. Rena Netjes? Niet heel netjes!


“Franse Jihadisten doen goed werk in Syrie” Franse Minister BuZa 2012
Apr 22nd 2017, 09:17, by noreply@blogger.com (Blikop NOSjournaal)

Voorzien van Amerikaans geld, en militaire ondersteuning, Israelische medische verzorging, en Franse politieke steun. De Jihadi’s in Syrie hebben het zo slecht nog niet!

Zondag Franse Presidentsverkiezingen

Gaat Marine le Pen Macron verslaan? Zal zij kunnen rekenen op de progressieve feministen, die net als in de VS waar ze Clinton steunden, nu massaal achter Marine gaan staan zodat eindelijk een vrouw de leiding neemt in Frankrijk? 🙂

#Syria's UN rep. Jaafari reminding us of what French FM Fabius said in 2012: "French Jihadists are doing good work in Syria" via @j_alashkar pic.twitter.com/mEJ3j2ebUr

— Walid (@walid970721) 21 april 2017

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our polices, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Iran ready for Shanghai Pact full membership – Russian FM Lavrov

Oude Media Nieuwe Media

Iran ready for Shanghai Pact full membership – Russian FM Lavrov

Preview Russia strongly backs Iranian membership in the Shanghai Cooperation Organisation (SCO), now that UN Security Council sanctions have been lifted from the country, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has said.
Read Full Article at RT.com

Iran ready for Shanghai Pact full membership – Russian FM Lavrov

{$excerpt:n}


‘I won’t devote my life to a*holes’: French mayor threatens to quit after Le Pen wins in the region

Oude Media Nieuwe Media

‘I won’t devote my life to a*holes’: French mayor threatens to quit after Le Pen wins in the region

Preview Daniel Delomez, the mayor of Annezin in the Pas-de-Calais commune of northern France, vented his anger over Marine Le Pen gaining 38 percent of the votes in the region, warning he may resign because he “doesn’t want to dedicate life to as*holes.”
Read Full Article at RT.com

‘I won’t devote my life to a*holes’: French mayor threatens to quit after Le Pen wins in the region

{$excerpt:n}

Bomb attack near US army camp in Afghanistan as Defense Sec Mattis visits Kabul – reports

Oude Media Nieuwe Media

Bomb attack near US army camp in Afghanistan as Defense Sec Mattis visits Kabul – reports

Preview A suicide blast has reportedly taken place near an airfield used by the US military in Afghanistan, according to local media. It occurred shortly after US Defense Secretary James Mattis arrived in the country.
Read Full Article at RT.com

Bomb attack near US army camp in Afghanistan as Defense Sec Mattis visits Kabul – reports

{$excerpt:n}

Beijing warns of retaliation if Trump takes swing at Chinese steel

Oude Media Nieuwe Media

Beijing warns of retaliation if Trump takes swing at Chinese steel

Preview An investigation by Washington into steel price dumping by China and other exporters to the United States could trigger retaliatory measures against American finance and high-tech, reports the China Daily.
Read Full Article at RT.com

Beijing warns of retaliation if Trump takes swing at Chinese steel

{$excerpt:n}

31% of Americans view Russia as ‘greatest danger’ to US, highest rate in 3 decades – poll

Oude Media Nieuwe Media

31% of Americans view Russia as ‘greatest danger’ to US, highest rate in 3 decades – poll

Preview Answering an open-ended question, 31 percent of Americans said Russia currently represents the “greatest danger” to the US, according to a new poll. It is the highest percentage of Americans expressing this sentiment in nearly three decades.
Read Full Article at RT.com

31% of Americans view Russia as ‘greatest danger’ to US, highest rate in 3 decades – poll

{$excerpt:n}

Your 2 hourly digest for n-tv.de – Startseite

Oude Media Nieuwe Media
n-tv.de – Startseite
n-tv.de, Nachrichten seriös, schnell und kompetent. Artikel und Videos aus Politik, Wirtschaft, Börse, Sport und News aus aller Welt. 

NBA-Playoffs: Cleveland durch: Zipsers Bulls verlieren daheim gegen Celticc
Apr 24th 2017, 07:51

Nach zwei Auswärtssiegen kassieren die Basketballer der Chicago Bulls nun die zweite Heimniederlage gegen die Boston Celtics. Und der deutsche Nationalspieler Paul Zipser erwischt auch nicht gerade einen Sahnetag in diesem Achtelfinale der NBA.


Zündet Nordkorea erneut Rakete?: Xi mahnt Trump zur Besonnenheit
Apr 24th 2017, 07:40

Die USA verlegen einen Flugzeugträger, Nordkorea droht mit einem "Präventivschlag". Chinas Präsident ist besorgt und bittet US-Präsident Trump um Zurückhaltung. Doch schon am Dienstag droht die nächste Provokation von Nordkoreas Herrscher.


Spekulatives Geschäft: Windpark-Pläne spalten Branche
Apr 24th 2017, 07:25

Der Subventionsbedarf für deutsche Offshore-Windparks sinkt. Wenn aber kein Geld mehr aus der EEG-Umlage fließen soll, muss dieses Finanzierungsloch anderweitig gefüllt werden. Neben Strompreiserhöhungen stehen noch weitere Faktoren zur Auswahl.


Syrien-Affäre kostet Job: LafargeHolcim-Chef wirft hin
Apr 24th 2017, 07:23

Angebliche Schutzgeldzahlungen des französischen Zementkonzerns Lafarge in Syrien sorgen für personelle Veränderungen an der Spitze. Das 2015 mit der Schweizer Holcim fusionierte Unternehmen leitet eine interne Untersuchung ein.


Der Todessturz von Hameln: Familienclan muss vor Gericht
Apr 24th 2017, 07:16

Im Jahr 2015 stürzt im Amtsgericht Hameln ein mutmaßlicher Räuber aus dem siebten Stock. Der Mann stirbt, aufgebrachte Angehörige greifen Polizisten an. Nach langer Vorbereitung beginnt jetzt der Prozess in Hannover.


Erleichterungs-Rally an Börsen: Macron-Erfolg schiebt Dax kräftig an
Apr 24th 2017, 07:14

Die neue Handelswoche lässt sich hervorragend an: Der Dax zieht deutlich nach oben, die Kurse steigen auf breiter Front – wie auch schon in Asien. Den Grund dafür liefert Frankreich.


“Sie waren den ganzen Tag da”: Drohnen-Video zeigt Hai-Jagd in Strandnähe
Apr 24th 2017, 06:43

Damian Hurley landet mit seinen spektakulären Aufnahmen einen Internet-Hit. Mit einer Drohne filmt der Australier eine Gruppe von Haien in einem Fischschwarm – und das in unmittelbarer Nähe zum Strand. Die Aufnahmen sind durchaus ungewöhnlich.


Frankreich nach der Wahl: “Macron ist zu jung, Le Pen zu rechts …”
Apr 24th 2017, 06:39

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Macron startet seine Kampagne gegen Le Pen. Sie wird die nächsten zwei Wochen den französischen Alltag beherrschen. Der Wahltag gibt Eindrücke, wer am Ende gewinnen könnte. Eine Momentaufnahme aus Paris.


“Wir brauchen Deutschland”: Türkei wirbt um Wirtschaftshilfe
Apr 24th 2017, 06:22

Es ist noch nicht lange her, dass der türkische Staatschef Erdogan Deutschland mit Nazi-Vorwürfen überschüttet hat. Nach dem Referendum erinnert man sich in Ankara nun auf die Wichtigkeit der ökonomischen Beziehungen zu Berlin.


Tragischer Tod vor 50 Jahren: Komarow erstes Opfer bei Weltraumflug
Apr 24th 2017, 05:39

Die russische Sojus hat sich zu einem der erfolgreichsten Raketen- und Raumschifftypen entwickelt. Auch Alexander Gerst soll 2018 mit einer Sojus ins Weltall fliegen. Doch die Erfolgsgeschichte beginnt mit einem tragischen Unfall.


Zu heiß, zu feucht, zu kalt: Wann ist die beste Zeit für den Baubeginn?
Apr 24th 2017, 05:33

Los geht's mit dem Hausbau! Es bleibt schließlich nur wenig Zeit bis zum Winter – mit diesem Credo beginnen im Frühjahr viele Bauherren, den Traum vom Eigenheim Wirklichkeit werden zu lassen. Dabei ist das gar nicht der ideale Zeitpunkt für den Baustart.


Comeback des alten “Schlitzohrs”: Ariel Winter spielt mit Burt Reynolds
Apr 24th 2017, 05:24

Seltener Auftritt eines ergrauten Haudegens: Beim Tribeca-Filmfestival in Manhattan kann Robert de Niro seinen Kollegen Burt Reynolds zurück in die Öffentlichkeit locken. Der Altstar feiert in New York die Premiere von "Dog Years".


Der Parteichef und die CSU: Alle Augen auf Horst Seehofer
Apr 24th 2017, 05:21

Auf die CSU wartet nach dem Ende der Osterferien ein Paukenschlag: Horst Seehofer will die Dauer-Spekulationen über seine politische Zukunft öffentlich beenden. Erst im kleinen Kreis, dann für alle.


Spannung vor Quartalsbericht: Deutsche Bank sieht sich im Aufwind
Apr 24th 2017, 04:52

Noch ist der Konzernumbau in vollem Gange, doch die Deutsche Bank will wieder nach vorn schauen. Die letzten Signale waren ermutigend. Nun muss das Geldinstitut mit ersten Quartalszahlen den Trend bestätigen.6 Dinge, gelernt an Spieltag 30: Tuchel gluckst, Robben macht den Motzki
Apr 24th 2017, 04:31

Die Bayern gönnen sich und dem Schiri am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga eine Verschnaufpause. Nun wartet ein wiedererstarkter BVB mit einem Trainer, der eine Mission hat. Und der HSV? Greift zum falschen Til-Schweiger-Drehbuch.


Von wegen Ibrahimovic: Kanté ist bester Spieler der Premier League
Apr 24th 2017, 04:30

Ein kleiner Abräumer überrascht die geballte Offensiv-Power der englischen Premier League: Der Franzose N'Golo Kanté von Tabellenführer Chelsea gewinnt die Wahl zum Fußballer des Jahres und stoppt damit den "Offensiv-Trend".


Zusammenbruch und Hoffnung: Was vom Wahlabend in Frankreich bleibt
Apr 24th 2017, 03:34

Die Franzosen sortieren radikal aus: Konservative und Sozialisten, die das Land jahrzehntelang regierten, verlieren die Wahl kläglich. Es siegt das Anti-Establishment. Frankreich, Europa und Deutschland könnten dennoch glimpflich davon kommen.


“Unfassbar und unverantwortlich”: Nur noch jeder zweite Afghane darf bleiben
Apr 24th 2017, 03:02

In Deutschland erhalten einem Bericht zufolge immer weniger afghanische Flüchtlinge Asyl. Warum die Schutzquote sinkt, ist nach Angaben des Bundesinnenministeriums unklar. Die Linkspartei wirft der Regierung vor, die gefährliche Lage in dem Land zu leugnen.


Russland überholt Saudi-Arabien: Die Welt rüstet weiter auf
Apr 24th 2017, 02:12

Erstmals seit 2011 steigen die Rüstungsausgaben zwei Jahre in Folge an. An der Spitze stehen unangefochten die USA. Auch Russland, Deutschland und viele andere Staaten erhöhen ihre Militärausgaben. Das Budget von Saudi-Arabien schrumpft dagegen.


Haushaltsstreit wegen Mauerbau: Trump droht mit “government shutdown”
Apr 24th 2017, 00:46

Da Mexiko die von Donald Trump geplante Mauer nicht bezahlen will, ist deren Finanzierung noch immer offen. Deshalb plant der US-Präsident jetzt, das Geld vorzuschießen. Doch solch einen Haushaltsentwurf wollen die Demokraten nicht bewilligen.


Messi entscheidet Clásico: Barça nimmt Real Tabellenführung ab
Apr 23rd 2017, 20:51

Im Rennen um die spanische Fußball-Meisterschaft herrscht wieder Hochspannung: Dank seines Superstars entscheidet der FC Barcelona das direkte Duell gegen Real Madrid in letzter Minute für sich. Doch die Königlichen können das Blatt noch wenden.


Eisner und Fellner in “Wehrlos”: Der Wiener “Tatort” im Schnellcheck
Apr 23rd 2017, 19:47

Bibi Fellner und Moritz Eisner beginnen mit Wiener Schmäh und zynischen Dialogen und drehen dann am Kontrastschalter: Aus dem multiplen Mann-Frau-Drama wird eine Lektion in Machtmissbrauch und Selbstjustiz. Prima Unterhaltung.


Reißt die AfD sich zusammen?: Fünf Dinge, gelernt auf dem AfD-Parteitag
Apr 23rd 2017, 16:54

Was bleibt vom AfD-Bundesparteitag? Gauland und Weidel führen die Partei in den Wahlkampf, Petry hat dramatisch an Bedeutung verloren und das befürchtete, große parteiinterne Chaos blieb aus.


Die Industrie von morgen: Roboter dominieren die Hannover Messe
Apr 23rd 2017, 15:14

Die Industriemesse in Hannover steht ganz im Zeichen neuer Technologien. Roboter, künstliche Intelligenz und die Smart Factory sind dieses Jahr die Highlights. Die Aussteller müssen potenzielle Kunden nur noch vom Nutzen ihrer Neuerungen überzeugen.


Öl bei Fährunfall ausgelaufen: Mehrere Strände auf Gran Canaria gesperrt
Apr 23rd 2017, 12:59

Eine Fähre rammt eine Kaimauer und zerstört Tankleitungen. Zehntausende Liter Treibstoff strömen vor Gran Canaria ins Meer. Für Umwelt und Mensch gibt es laut Behörden keine Gefahr. Dennoch sind Strände gesperrt.


Fiktive Notizen von Dora Maar: “Lieber Gott, ich betrüge dich mit Picasso!”
Apr 23rd 2017, 12:01

Picasso hatte ständig Frauen um sich herum. Ließ er eine Muse fallen, stand die nächste schon bereit. Die Fotografin Dora Maar hat das Jahrhundertgenie wie kaum eine andere inspiriert – und zahlte dafür einen hohen Preis.


Start-up sammelt Millionen ein: 400-Dollar-Saftpresse ist komplett nutzlos
Apr 23rd 2017, 10:44

Für Spott sorgt derzeit die Neuentwicklung eines kalifornischen Start-ups: Ein Küchengerät mit Internetanschluss, welches das Saftpressen auf ein neues Level heben soll. Nach dem Verkaufsstart wird jedoch klar: Die Maschine braucht kein Mensch.


Die Wetterwoche im Schnellcheck: Der nächste Schwall Polarluft naht
Apr 23rd 2017, 10:05

Der Frühling hat es weiterhin schwer, sich dauerhaft durchzusetzen. Stattdessen folgt schon bald der nächste Schwall Polarluft. Zum Monatswechsel, sieht n-tv Meteorologe Björn Alexander aber einen kleinen Hoffnungsschimmer.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our polices, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Your 2 hourly digest for Silvia’s Boinnk!!!

Oude Media Nieuwe Media
Silvia’s Boinnk!!!
 

NPO 2Doc documentaire Shadow World een knipsel van verknipte waarheid
Apr 23rd 2017, 23:02, by Silvia Videler

Aangeleverd door: Peter de Kerveno

NPO 2Doc documentaire Shadow World een knipsel van verknipte waarheid

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 23 april 2017 3 Comments

weapons-of-mass-deceptionDe NPO 2Doc documentaire ‘Shadow World’ heeft blijkbaar nogal wat indruk gemaakt op vele kijkers. Ikzelf ontving daarom nogal wat reacties van mensen die doorgaans vooral mainstream media nieuws volgen en blijkbaar geprikkeld waren door deze docu. Ik heb natuurlijk even de herhaling online bekeken en kan niet anders dan concluderen dat het een prachtig knipsel van verknipte en bij elkaar geraapte waarheid is, maar vooral bedoeld om de indruk van het bestaan van een “deep state” te wekken. In dit artikel beschreef ik deze week nog hoe NLP technieken in media worden toegepast en hoe tv-programma’s of presentatoren zeer bedreven zijn om uw aandacht op de verkeerder brandhaard te richten. Dat is precies wat deze 2DOC documentaire lijkt te doen.

In de documentaire wordt gekeken naar een een schaduw regering in Amerika die vooral gebaseerd is op de wapenindustrie. Deze wapenindustrielobby vormt als het ware de schaduwregering. Dat klinkt dan misschien wel als een heel plausibel verhaal, maar het is niets meer dan de truc van de goochelaar die uw aandacht daar focust waar u juist niet moet kijken om te zien wat er echt gebeurt.

De NPO documentaire is misschien wel vooral bedoeld om het groeiend sentiment onder de bevolking in het geloof in “complottheorieën” af te vangen. Natuurlijk is het inmiddels mainstream nieuws dat Tony Blair en George Bush jr. keihard hebben lopen liegen over de reden om ‘the war on terror’ te starten. Er waren geen massavernietigingswapens in Irak en de hele criminele bende inclusief onze regering van toen, zou natuurlijk achter de tralies moeten worden gegooid.

Wat is er dan mooier dat je de kritiek zelf kanaliseert en zo het schip weer een beetje van de wal stuurt? Dat is duidelijk het doel van deze documentaire. Het is natuurlijk ook mosterd na de maaltijd om kritiek te uiten op reeds lang gepensioneerde presidenten. En je kunt het concept van een “deep state” misschien ook nog wel een beetje uitbuiten in het spel van de Hegeliaanse dialectiek tussen oost en west.

Het meest opmerkelijke is misschien wel vooral de constatering dat mensen ineens wél hun oren spitsen als dergelijke onderwerpen op tv komen. Als iets mainstream wordt gebracht, zijn het natuurlijk serieuze journalisten die er naar gekeken hebben. Yeah right! Deze onderwerpen worden hier op de site al jaren besproken, maar tot die tijd kregen dergelijke onderwerpen het stigma ‘complottheorie’. Het zijn geen complottheorieën; het zijn de ontmaskering van complotten, leugens die landen en continenten onterecht en on-legitiem in oorlogen gestort hebben! As we speak wordt u net zo erg besodemieterd.

“De beste manier om grip op de oppositie te krijgen is door er zelf leiding aan te geven” zei Vladimir Lenin. De mainstream media trekken met dergelijke documentaires als het ware de markt van oppositioneel opstandig denkers naar zich toe. Overigens is dat tegenwoordig een psychische aandoening waarvoor je behandeld moet worden. Wat je de documentaire niet ziet doen, is de échte deep state duiden. Je ziet ze ook niet échte serieuze valse vlag aanslagen duiden, zoals 911. Natuurlijk moest men de keutel wel intrekken aangaande de massavernietigingswapens waar Tony Blair en Georgy boy Bush de wereld mee besodemieterden! Maar 911 zal men nooit toegeven!

Dat deze heren miljoenen doden op hun geweten hebben als gevolg van het starten van oorlogen op basis van grove leugens, wordt simpelweg door de vingers gezien. Wie herinnert zich niet hoe Sadam Hoessein gedood werd middels ophanging? De man zou dit immers verdiend hebben, omdat hij allerlei gruwelijkheden op zijn geweten zou hebben. Welke gruwelijkheden hebben Bush en Blair op hun geweten? Feitelijk zijn Jan Peter Balkenende en zijn regering van toen, ook medeplichtig en de genocide in Irak. Waarom wordt daar niet wat meer op ingezoomd in zo’n documentaire?

Waarom wordt niet gesproken over ‘het zionisme’, Rome en de farao-bloedlijnen die de échte deep state vormen? Waarom wordt in de documentaire niet gesproken over het feit dat Saoedi Arabië haar bestaansrecht heeft te danken aan het zionistische krachtveld dat in diepste zin aangestuurd wordt door de farao-bloedlijnen (de aristocratie) en Rome? In 1916 ontleende Saoedi Arabië haar bestaansrecht aan het Sykes-Picot akkoord met Groot Brittannië en Frankrijk tijdens de eerste wereldoorlog. Dit luidde het einde in van het Ottomaanse rijk; zoals het rijk van de Turken voor de eerste wereldoorlog feitelijk heette.

Saoedi Arabië wilde onder de heerschappij van de Turken uit en sloot feitelijk dus een deal met de Engeland en Frankrijk over de vestiging van een eigen koninkrijk. Om de gehele geschiedenis van het Ottomaanse rijk hier te bespreken gaat wat ver, maar neemt u zichzelf de moeite om u te verdiepen in dit groteske rijk dat slechts 100 jaar geleden uiteen viel als gevolg van de eerste wereldoorlog. In onderstaande video’s ziet u uitgelegd hoe in deze Sykes-Picot overeenkomst feitelijk al de grondvesting van de staat Israël vastgelegd werd. Daar duikt ook de naam op van Lord Walter Rothschild, een bekende rijke oorlogsfinancier en zionist. Dit duidt op een duidelijke zionistische planning achter de eerste wereldoorlog en de opsplitsing van het Ottomaanse rijk.

Het wordt misschien tijd om te ontdekken dat zowel Saoedi Arabië als Turkije, maar ook Amerika, Rusland, China en Europa allemaal achter de schermen met elkaar in bed liggen. Talkin’ about real deep state! De geldstromen en militaire acties zorgen voor verschuivingen in de machtsverhoudingen in het zichtbare veld. Oorlogen en economische golfbewegingen worden goed gecoördineerd door dezelfde elitaire groep die uit is op wereldheerschappij. Zij doen dit in het zichtbare veld via de strategie van ‘verdeel en heers’: de Hegeliaanse dialectiek. Een eeuw geleden werd de val van het Ottomaanse rijk goed gecoördineerd. Dit verliep parallel met de machtswisseling in Rusland. In deze tijd kon de grond in Palestina worden gereserveerd voor de vestiging van de staat Israël. Dit plan stamde al uit 1896 bij de grondvesting van het zionisme door Theodore Herzl. Vervolgens werd alles in stelling gebracht om Duitsland enkele decennia later een grootmacht te laten worden. De oorlog die daarop volgde was ogenschijnlijk bedoeld om het zionisme uit te roeien, maar hielp het feitelijk vooral een handje. Na de tweede wereldoorlog was de oprichting van de staat Israël, in het gebied dat al in 1917 gereserveerd werd, een feit.

We zijn nu in de fase beland waarin we weer een machtsverschuiving op het wereldtoneel ondergaan. Het herstel van het Ottomaanse rijk en de uiteindelijke verbroedering tussen de islamitische groeperingen die elkaar nu nog (in het zichtbare veld) in de haren vliegen, zal waarschijnlijk binnen nu en enkele jaren gerealiseerd moeten worden. Daar waar de Saoedi’s eerst hun rol vervulden in het afbreken van het Ottomaanse rijk, mogen ze nu weer helpen in de herrijzing van dat rijk. Dit alles is nodig, omdat er nog een laatste eindstrijd om Jeruzalem plaats moet vinden. Dit is het laatste stadium in de roadmap richting wereldregering. Wereldregering bereik je niet op een vreedzame manier, maar moet bereikt worden via de stelregel ‘Ordo ab Chao’. Er moet dus nog een grote eindstrijd komen waarbij de grote wereldreligies elkaar in de haren vliegen. Turkije zal daarin een belangrijke rol vervullen en dus moet het groot en sterk worden. Dat is de beweging die we nu zien. Daar waar landen sterker moeten worden op het wereldtoneel wordt de geldkraan open gezet. De gebieden die verzwakt moeten worden zullen de komende jaren in crisis worden gestort. We hebben het dan over Amerika en Europa.

Door de aandacht van het volk continu te vestigen op oorlog, financiële crisissen, terreur, politiek en brood & spelen en hier en daar wat halve waarheid te onthullen waardoor je het stoom van de ketel haalt voor mensen die zich iets minder snel laten bedonderen door de propagandafabriek genaamd ‘media’, is niemand zich ondertussen bewust van het grootste dreigende gevaar. De mensheid wordt via mensen als Elon Musk (topman van Tesla, Space X en Neuralink) , Ray Kurzweil (fylosoof en technisch topman bij Google) en andere bekende namen, langzaam maar trefzeker voorbereid op een absolute en levensgevaarlijke onontkoombare digitale gevangenis. Door de mensheid langzaam te laten wennen aan smartphones, internet, social media, augmented reality en the cloud, wordt zo de basis gelegd voor integratie van het brein en het menselijk lichaam in het internet. De installatie van de New World Order via de weg van de Hegeliaanse dialectiek zorgt voor de uiteindelijke installatie van 1 totalitair wereldregime, die haar bevolking via de dan reeds door hen geaccepteerde integratie met het internet met lichaam en brein, eenvoudig onder digitale slavernij kan brengen. Het transhumanisme ligt daarom ook volledig op schema met de installatie van de wereldregering. Er zal nog 1 grote oorlog voor worden opgetuigd; die planning lijkt voor de meeste lezers nu wel duidelijk.

Een klein beetje ontwaken door te kijken naar NPO 2Doc documentaires is niet voldoende. Zij wijzen u op de kras in het portier van de auto; terwijl u eigenlijk gewezen zou moeten worden op de kapotte motor. Bovendien vertellen ze maar een deel van het verhaal. Verdiept u eens serieus in de artikelen op deze site. Het is niet tijd dat u een beetje slaperig en gaperig uit uw bed stapt; het wordt tijd dat u keihard wakker schrikt en opspringt!

WORD-LID

 

Bron linkvermeldingen: npo.nl, rt.com


Childhood Cancer Up 13 Percent in Past Two Decades
Apr 23rd 2017, 20:46, by Sietse Werkman

Childhood Cancer Up 13 Percent in Past Two Decades

“It is worth noting that most vaccine package inserts include a statement along the lines of, “This vaccine has not been evaluated for its carcinogenic or mutagenic potentials or impairment of fertility.” This suggests that the potential link between cancer and vaccination has not been thoroughly studied.”

by TVR Staff
Published April 22, 2017 | Medicine, Children
“Cancer is a significant cause of death in children and adolescents, in spite of its relatively rare occurrence before the age of 20 years.” — Christopher Wild, PhD

A recent study, coordinated by the World Health Organization’s (WHO) International Agency for Research on Cancer (IARC), published in Lancet Oncology shows that childhood cancer was 13 percent more common between 2001-2010 than in the 1980s, totaling to an annual incidence rate of 140 per million children aged 0-14 years worldwide.1 2

Although the data for this study was gathered from 153 cancer registries in 62 countries, the results are predominantly based on a child population coverage of almost 100 percent in North America and Western Europe.1

Based on 300,000 cancer cases diagnosed in 2001-2010, leukemia was the most common cancer in children under the age of 15, amounting to a third of all childhood cancer cases. Tumors of the central nervous system accounted for 20 percent of all cases and lymphomas accounted for 12 percent.1 In children under the age of five, a third of the cases involved embryonal tumors such as neuroblastoma, retinoblastoma, nephroblastoma, etc.1

Also for the first time ever, the study reports on cancer in adolescents (15-19 years old). Based on 100,000 cancer cases, the annual incidence rate was 185 per million adolescents.1

IARC director Christopher Wild, PhD states:

Cancer is a significant cause of death in children and adolescents, in spite of its relatively rare occurrence before the age of 20 years. This extensive new set of information on the pattern and incidence of cancer in young people is vital to raise awareness and to better understand and combat this neglected area of health early in life.1

According to a press release by IARC, cancers in children are more likely triggered due to a genetic predisposition when compared to cancer in adults. “To enable the identification of causes that could possibly be avoided, high-quality information about cancer occurrence is needed for a representative proportion of the global population.” states the release.1

It is worth noting that most vaccine package inserts include a statement along the lines of, “This vaccine has not been evaluated for its carcinogenic or mutagenic potentials or impairment of fertility.” This suggests that the potential link between cancer and vaccination has not been thoroughly studied.3

References:

1 International Agency for Research on Cancer. Latest data show a global increase of 13% in childhood cancer incidence over two decades. Press Release Apr. 11, 2017.
2 Steliarova-Foucher E, Colombet M, Ries L, Moreno F, Dolya A, Bray F, Hesseling P, Shin H, Stiller C. International incidence of childhood cancer, 2001–10: a population-based registry study. The Lancet Oncology 2017.
3 Martin L. Is There a Vaccine Cancer Connection? The Truth About Cancer.

 


Elk jaar sterven honderdduizenden mensen door medicijnen. Deze hoogleraar legt uit waarom we juist zieker worden van pillen
Apr 23rd 2017, 20:29, by Sietse Werkman

Elk jaar sterven honderdduizenden mensen door medicijnen. Deze hoogleraar legt uit waarom we juist zieker worden van pillen

Hoogleraar Peter Gøtzsche, medeoprichter van de gezaghebbende Cochrane Collaboration, schreef al vele kritische publicaties over de moderne westerse geneeskunde.

In 2012 schreef hij een boek over de leugens en controverse rond mammografie. Gøtzsche stelt dat de straling waaraan vrouwen worden blootgesteld tijdens borstonderzoeken uiteindelijk juist meer gevallen van borstkanker oplevert.

Er zijn wereldwijd steeds meer artsen die zich uitspreken tegen mammografie omdat ze ervan overtuigd zijn dat het meer vrouwen schaadt dan baat.

Meer kwaad van goed

In 2015 verscheen zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad. Het gaat over de manier waarop Big Pharma de geneeskunde heeft gecorrumpeerd.

Gøtzsche stelt dat de frauduleuze praktijken van medicijnmakers de gezondheid van talloze mensen schaden.

Hij legt uit dat medicijnen in de Verenigde Staten en Europa zelfs de derde doodsoorzaak zijn. Hun beschikbaarheid doet meer kwaad dan goed, aldus de Deense hoogleraar.

“Onze medicijnen doden alleen al in de Verenigde Staten 200.000 mensen per jaar,” zegt hij.

Maffia

“Veel van wat de medicijnindustrie doet kan worden gezien als georganiseerde misdaad,” voegt hij toe. “Zij gedraagt zich als de maffia.”

Gøtzsche schreef ook het boek Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning, waaruit blijkt dat medicatie voor psychiatrische aandoeningen nauwelijks werkt.

De meeste patiënten reageren niet op de medicijnen die ze slikken. Psychiaters schrijven vaak uit frustratie nog meer medicijnen voor, met nog meer letsel als gevolg.

Er wordt creatief omgegaan met onderzoeksgegevens om maar tot een positief resultaat te komen. Onwelkome feiten worden weggemoffeld.

Weggepoetst

Schadelijke bijwerkingen worden weggepoetst. Zo kunnen de medicijnen het risico op zelfmoord vergroten, verslavend werken of mensen overprikkeld maken.

Gøtzsche is zelf voorstander van psychotherapie. “Een goede psychotherapeut kan opmerkelijke resultaten bereiken, die een leven lang kunnen aanhouden, zonder bijwerkingen,” zegt hij.

http://www.ninefornews.nl/sterven-mensen-medicijnen-zieker/


Historic Defeat for Establishment: Macron, Le Pen Through to Second Round of Voting in French Presidentials
Apr 23rd 2017, 20:06, by Sietse Werkman


Historic Defeat for Establishment

Macron, Le Pen Through to Second Round of Voting in French Presidentials

Exit polls have shown left winger Emmanuel Macron and populist right Front National Leader Marine Le Pen as going through to the head to head May 7th French presidential election second round vote, following their success in Sunday’s vote.

Amidst tight security and an ongoing state of emergency, French voters have headed to the over 66,000 polling stations to cast their ballots for one of twelve candidates.

Polls leading into the vote had shown a close four-way race between anti-mass migration Front National leader Marine Le Pen, pro-globalist centrist Emmanuel Macron, centre-right conservative Francois Fillon, and Communist candidate Jean-Luc Melenchon.

Meer op:

http://www.breitbart.com/london/2017/04/23/live-wire-france-votes/


Het YPFDJ (Eritrea congres) in Velthoven
Apr 23rd 2017, 20:05, by Silvia Videler

Aangeleverd door: Sam Jansen

Het YPFDJ (Eritrea congres) in Velthoven

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

P1040526.JPG wordt weergegeven

Onderstaande analyses is van een lezer, die zich verdiept heeft in de kwestie rondom Eritrea, het land ook recent bezocht om met eigen ogen te zien, hoe het er werkelijk is:

 

Het internationale congres voor Eritrese jongeren dat gehouden zou worden in Veldhoven (Nederland) werd verboden omdat er een groepje amokmakers (enkele 10  tallen) waren “ingehuurd” om stampei te maken bij de ingang van het conferentiecentrum.
(REDACTIE: Het geheel doet denken aan de George Soros organisatie, die wereldwijd zogenaamde “color revoluties” willen doorvoeren. Eigenlijk is het ordinaire landroof en vooral wordt meestal de bevolking er de dupe van: IMF leningen, privatisering (uitverkoop van je land).
De aanleiding voor de burgemeester en zijn politieke vrienden om het congres te verbieden, omwille van de “veiligheid”.  Behalve die enkele amokmakers is er geen enkel probleem m.b.t. de veiligheid in het geding geweest.  De wereld op zijn kop, enkele amokmakers slagen er in om een congres met enkele honderden deelnemers te laten verbieden omwille van de “veiligheid”.
De wens om het congres NIET te laten doorgaan was er al langer, de aanleiding om te verbieden –een meer gebruikte methode in Nederland- was vlug gevonden!
Een politiek beleid, met als initiator de VS, is om in Eritrea te komen tot een “regime Change”.  De huidige regering is naar VS-normen niet coöperatief genoeg, wil varen op eigen koers en  streeft vooral ook naar een eenheid /samenwerking voor Afrika, om te beginnen alleen al in de Hoorn van Afrika.  Eritrea laat zich de les niet lezen.  Op eigen krachten steunen was het devies gedurende de meer dan 30-jarige oorlog en dat uitgangspunt ligt er zeer zeker nog.
 P1040542.JPG wordt weergegeven
Om het streven van “regime  change” te realiseren worden diverse politieke en economische stappen gezet.  Een voortdurende oorlogsdreiging vanuit Ethiopië, hetgeen natuurlijk gevolgen heeft m.b.t. het in stand houden van  leger, dienstplicht en investeringen die niet gedaan kunnenworden, … .
Een actief asielbeleid voor Eritrese jongeren –gemakkelijk asiel verlening in Europa / Nederland met goede vooruitzichten voor asielvragers die naar hun thuisland hun penibele situatie verzwijgen of verdonkeremanen als ze hier zijn en met succesverhalen komen die ver bezijden de waarheid liggen.
De economische blokkade door de VS, in zekere zin doorbroken door de Chinezen e.d.  Olie kreeg Eritrea vroeger vanuit Libië, maar sinds de val van Kadafi is dat voorbij.
ERITREA:
Eritrea, officieel de Staat Eritrea (Tigrinya: ሃገረ ኤርትራ , Hagere Ertra, Arabisch: ‏دولة إرتريا , Dawlat Al-Iritriyya), is een land in het oosten van Afrika. Het grenst in het noordwesten aan Soedan, in het zuiden aan Ethiopië, in het zuidoosten aan Djibouti en in het oosten en noordoosten aan de Rode Zee. Het is enkele decennia een provincie van Ethiopië geweest. Sinds 1991 is het land onafhankelijk en in 1993 werd het bij de VN als onafhankelijk land erkend. Onder andere omdat het Ethiopië van de Rode Zee afsnijdt, blijven de spanningen tussen beide landen voortduren.

Eritrea was al door veel machten bestuurd toen het in 1885 werd gekoloniseerd door Italië. Italiaans-Eritrea bleef Italiaans bezit tot 1941 toen Italiaanse troepen door de geallieerden uit het gebied werden verdreven. Eritrea werd een Britsprotectoraat. Tot 1943 zouden de Italianen in Eritrea nog een guerrillastrijd voeren tegen de Britten.

 

In 1950 besloten de Verenigde Naties dat Eritrea deel van een federatie met Ethiopië zou worden. Op 2 december dat jaar ging de federatie van start. Eritrea kreeg een eigen parlement en ambtenarenapparaat. Tevens verkregen afgevaardigden van Eritrea het lidmaatschap van het parlement van Ethiopië. In 1961 werd de federatie door keizer Haile Selassie van Ethiopië ontbonden. Velen in Eritrea waren het hiermee oneens en er volgden vele protesten, vooral van studenten. In 1962 werd het Eritrese parlement afgeschaft en werd Eritrea door de keizer de veertiende provincie van Ethiopië gemaakt. Toen was de Eritrese Onafhankelijkheidsoorlog echter al gestart: in september 1961 nam het Eritrean Liberation Front (ELF) de wapens op tegen de Ethiopische regering. In 1971 zou het Eritrean People’s Liberation Front (EPLF) zich uit het ELF losmaken. Tweemaal zouden deze groepen met elkaar in gevecht raken, de Eritrese Burgeroorlogen, waarna het EPLF als sterkste uit de strijd kwam.

In 1991 eindigde de onafhankelijkheidsoorlog met een overwinning van de Eritrese rebellen over het Ethiopische regeringsleger. In 1993 stemde een ruime meerderheid van de bevolking voor onafhankelijkheid. Sindsdien is Isaias Afewerki president van Eritrea.

 

In 1998 brak een nieuwe grensoorlog met Ethiopië uit (de Eritrees-Ethiopische Oorlog), waaraan op 12 december2000 onder auspiciën van de Verenigde Naties een einde kwam. Van 2000 tot 2008 was er in het grensgebied een VN-vredesmacht (UNMEE) gestationeerd, in afwachting van de definitieve vaststelling van het verloop van de grens tussen beide landen door een internationale commissie. Ethiopië wees het voorstel van de commissie af. Sindsdien is er sprake van een broze vrede.

 

Bron: Bekend bij de redactie en Wikipedia

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

P1040526.JPG wordt weergegeven

Onderstaande analyses is van een lezer, die zich verdiept heeft in de kwestie rondom Eritrea, het land ook recent bezocht om met eigen ogen te zien, hoe het er werkelijk is:

 

Het internationale congres voor Eritrese jongeren dat gehouden zou worden in Veldhoven (Nederland) werd verboden omdat er een groepje amokmakers (enkele 10  tallen) waren “ingehuurd” om stampei te maken bij de ingang van het conferentiecentrum.
(REDACTIE: Het geheel doet denken aan de George Soros organisatie, die wereldwijd zogenaamde “color revoluties” willen doorvoeren. Eigenlijk is het ordinaire landroof en vooral wordt meestal de bevolking er de dupe van: IMF leningen, privatisering (uitverkoop van je land).
De aanleiding voor de burgemeester en zijn politieke vrienden om het congres te verbieden, omwille van de “veiligheid”.  Behalve die enkele amokmakers is er geen enkel probleem m.b.t. de veiligheid in het geding geweest.  De wereld op zijn kop, enkele amokmakers slagen er in om een congres met enkele honderden deelnemers te laten verbieden omwille van de “veiligheid”.
De wens om het congres NIET te laten doorgaan was er al langer, de aanleiding om te verbieden –een meer gebruikte methode in Nederland- was vlug gevonden!
Een politiek beleid, met als initiator de VS, is om in Eritrea te komen tot een “regime Change”.  De huidige regering is naar VS-normen niet coöperatief genoeg, wil varen op eigen koers en  streeft vooral ook naar een eenheid /samenwerking voor Afrika, om te beginnen alleen al in de Hoorn van Afrika.  Eritrea laat zich de les niet lezen.  Op eigen krachten steunen was het devies gedurende de meer dan 30-jarige oorlog en dat uitgangspunt ligt er zeer zeker nog.
 P1040542.JPG wordt weergegeven
Om het streven van “regime  change” te realiseren worden diverse politieke en economische stappen gezet.  Een voortdurende oorlogsdreiging vanuit Ethiopië, hetgeen natuurlijk gevolgen heeft m.b.t. het in stand houden van  leger, dienstplicht en investeringen die niet gedaan kunnenworden, … .
Een actief asielbeleid voor Eritrese jongeren –gemakkelijk asiel verlening in Europa / Nederland met goede vooruitzichten voor asielvragers die naar hun thuisland hun penibele situatie verzwijgen of verdonkeremanen als ze hier zijn en met succesverhalen komen die ver bezijden de waarheid liggen.
De economische blokkade door de VS, in zekere zin doorbroken door de Chinezen e.d.  Olie kreeg Eritrea vroeger vanuit Libië, maar sinds de val van Kadafi is dat voorbij.
ERITREA:
Eritrea, officieel de Staat Eritrea (Tigrinya: ሃገረ ኤርትራ , Hagere Ertra, Arabisch: ‏دولة إرتريا , Dawlat Al-Iritriyya), is een land in het oosten van Afrika. Het grenst in het noordwesten aan Soedan, in het zuiden aan Ethiopië, in het zuidoosten aan Djibouti en in het oosten en noordoosten aan de Rode Zee. Het is enkele decennia een provincie van Ethiopië geweest. Sinds 1991 is het land onafhankelijk en in 1993 werd het bij de VN als onafhankelijk land erkend. Onder andere omdat het Ethiopië van de Rode Zee afsnijdt, blijven de spanningen tussen beide landen voortduren.

Eritrea was al door veel machten bestuurd toen het in 1885 werd gekoloniseerd door Italië. Italiaans-Eritrea bleef Italiaans bezit tot 1941 toen Italiaanse troepen door de geallieerden uit het gebied werden verdreven. Eritrea werd een Britsprotectoraat. Tot 1943 zouden de Italianen in Eritrea nog een guerrillastrijd voeren tegen de Britten.

 

In 1950 besloten de Verenigde Naties dat Eritrea deel van een federatie met Ethiopië zou worden. Op 2 december dat jaar ging de federatie van start. Eritrea kreeg een eigen parlement en ambtenarenapparaat. Tevens verkregen afgevaardigden van Eritrea het lidmaatschap van het parlement van Ethiopië. In 1961 werd de federatie door keizer Haile Selassie van Ethiopië ontbonden. Velen in Eritrea waren het hiermee oneens en er volgden vele protesten, vooral van studenten. In 1962 werd het Eritrese parlement afgeschaft en werd Eritrea door de keizer de veertiende provincie van Ethiopië gemaakt. Toen was de Eritrese Onafhankelijkheidsoorlog echter al gestart: in september 1961 nam het Eritrean Liberation Front (ELF) de wapens op tegen de Ethiopische regering. In 1971 zou het Eritrean People’s Liberation Front (EPLF) zich uit het ELF losmaken. Tweemaal zouden deze groepen met elkaar in gevecht raken, de Eritrese Burgeroorlogen, waarna het EPLF als sterkste uit de strijd kwam.

In 1991 eindigde de onafhankelijkheidsoorlog met een overwinning van de Eritrese rebellen over het Ethiopische regeringsleger. In 1993 stemde een ruime meerderheid van de bevolking voor onafhankelijkheid. Sindsdien is Isaias Afewerki president van Eritrea.

 

In 1998 brak een nieuwe grensoorlog met Ethiopië uit (de Eritrees-Ethiopische Oorlog), waaraan op 12 december2000 onder auspiciën van de Verenigde Naties een einde kwam. Van 2000 tot 2008 was er in het grensgebied een VN-vredesmacht (UNMEE) gestationeerd, in afwachting van de definitieve vaststelling van het verloop van de grens tussen beide landen door een internationale commissie. Ethiopië wees het voorstel van de commissie af. Sindsdien is er sprake van een broze vrede.

 

Bron: Bekend bij de redactie en WikipediaAs Their 70th Anniversary Of Being Regathered Approaches, Is The LORD Preparing To Visit Israel?
Apr 23rd 2017, 20:01, by Silvia Videler

Aangeleverd door: It’s Me

 

New post on Now The End Begins

 

Klik:>As Their 70th Anniversary Of Being Regathered Approaches, Is The LORD Preparing To Visit Israel?

by Geoffrey Grider

On May 14, 1948, two minutes after midnight, the nation of Israel was officially regathered according to Bible prophecy. The fig tree of Matthew 24 was blooming after two millennia of dormancy

“For thus saith the LORD, That after seventy years be accomplished at Babylon I will visit you, and perform my good word toward you, in causing you to return to this place.” Jeremiah 29:10 (KJV)

On May 14, 1948, in Tel Aviv, Jewish Agency Chairman David Ben-Gurion proclaims the State of Israel, establishing the first Jewish state in 2,000 years. In an afternoon ceremony at the Tel Aviv Art Museum, Ben-Gurion pronounced the words “We hereby proclaim the establishment of the Jewish state in Palestine, to be called Israel,” prompting applause and tears from the crowd gathered at the museum. Ben-Gurion became Israel’s first premier.

In Matthew 24, a chapter devoted almost exclusively to the Jews in the time of Jacob’s trouble, Jesus gives a really important time clue. He says that when we would see the “fig tree in bloom”, a reference to the nation of Israel, that that would be the official start of the end times, or last days mentioned throughout Bible prophecy.

“Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.” Matthew 24:32, 33 (KJV)

We believe that the blooming of the fig tree officially began when Israel was regathered back in their own land after nearly 2,000 years of dispersion. This was the first formal regathering but it will not be the last. The one that the Bible has in view ultimately is the final regathering of Israel at the end of the time of Jacob’s trouble when Jesus returns to vanquish the Antichrist and his evil hordes at the Battle of Armageddon.

THE BIBLE BELIEVERS GUIDE TO UNDERSTANDING THE DIFFERENCES BETWEEN THE RAPTURE AND THE SECOND COMING

When the fig tree bloomed again in 1948, is started a minimum 70 year time period that, when finished, will have included the great falling away of the Church, the end of the Church Age in the Rapture, and the start of the time of Jacob’s trouble. As I write this article on the 23rd day of April, 2017, we are roughly 13 months away from the 70th anniversary of the regathering of Israel. 70 is a very important number in the Bible, and in Bible prophecy in particular.

We have already shown you that it is no coincidence of any kind that Donald Trump was 70 years, 7 months and 7 days old on his first full day in office. Not only that, we also showed you the importance of Trump’s campaign promise to move the US Embassy from Tel Aviv to Jerusalem, and how that could possibly trigger the war mentioned in Psalm 83.

But before we continue, it’s important to remind ourselves first of the following:

·         THE JEWS WERE REGATHERED IN UNBELIEF: At the time, in 1948, newspaper headlines made many references and allusions to Old Testament scriptures about God regathering His chosen people, and for a brief period the people who were fresh off of Hitler’s Holocaust gave the God of Abraham the glory. But it didn’t last long. Today, hospitals in Israel perform late-term third trimester abortions, and Tel Aviv is considered the premier LGBTQP capital of the world, eclipsing that of San Francisco and Greenwich Village in New York City. The Boston Globe calls Tel Aviv “the gayest city on Earth“. Israel celebrates what God destroyed both Sodom and Gomorrah for, let that sink in for a moment.

·         THE JEWS STILL REJECT THEIR MESSIAH: In the book of Romans, Paul weeps over the lost condition of his Jewish brethren, and wishes he could somehow get them to see that Jesus is the promised Messiah of the Scriptures. In Israel today, there is a growing number of Messianic believers, but the overwhelming majority reject the claims of Jesus.

·         THE JEWS WILL FOLLOW THE ANTICHRIST AND BUILD HIM A TEMPLE: In 2 Thessalonians chapter 2, Paul shows us that after the Rapture of the Church, the Antichrist is revealed in what is called the “strong delusion”. Not only that, Jesus in Matthew 24 directs us to Daniel 9:27 (KJV) and shows us the Antichrist sitting in the rebuilt Third Jewish Temple.

WHAT THE BIBLE SAYS ABOUT THE COMING THIRD JEWISH TEMPLE WILL SHOCK YOU TO YOUR CORE

All that now leads us to May 14, 2018, the 70th anniversary of regathered Israel:

Please note that this article is in no way setting a date for the Rapture of the Church, or a date for the start of the time of Jacob’s trouble. But it is presented to show you some very real possibilities for the fulfillment of Bible prophecy in the very near future.

The prophet Jeremiah in chapter 30 and verse 7 makes a reference to something he calls the “time of Jacob’s trouble”, which is the same thing Jesus mentions in Matthew 24 when He talks about the coming time of “great tribulation”.

“Alas! for that day is great, so that none is like it: it is even the time of Jacob’s trouble; but he shall be saved out of it.” Jeremiah 30:7 (KJV)

But just one chapter before that, Jeremiah mentions something that immediately preceded that, a visitation from the Lord after 70 years. Historically this is talking about the Jews in Babylonian captivity, but is also a prophecy of the Jews in the time of Jacob’s trouble in the end times.

“For thus saith the LORD, That after seventy years be accomplished at Babylon I will visit you, and perform my good word toward you, in causing you to return to this place.” Jeremiah 29:10 (KJV)

It is interesting to note that in the book of Revelation, Jesus says that in the time of Jacob’s trouble Israel will be like “Sodom and Egypt”. (Remember the Boston Globe article calling Tel Aviv the “gayest city on Earth”?)  They have turned so far away from the LORD that this is how God now views them.

“And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified.” Revelation 11:8 (KJV)

But Revelation also directs our attention to spiritual Babylon that has now trapped the Jews just like physical Babylon did in Jeremiah’s day.

“And the woman was arrayed in purple and scarlet colour, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication: And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.” Revelation 17:4,5 (KJV)

So I ask you, those of you who are Bible believers and understand that there is much prophecy yet to be fulfilled, is it possible that sometime around the 70th anniversary of the regathering of the nation of Israel, could the LORD be planning to once again visit Israel and His chosen people the Jews?

WHAT IS THE POINT OF PUTTING THE BODY OF CHRIST INTO THE TIME OF JACOB’S TROUBLE?

If so, then wouldn’t that of necessity place the Rapture of the Church before that visit? Yes, it would. The Church has no place in the time of JACOB’S trouble, it is Israel’s final refinement according to the Bible.

“Hear this word that the LORD hath spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, You only have I known of all the families of the earth: therefore I will punish you for all your iniquities.” Amos 3:1,2 (KJV)

The 70th anniversary of regathered Israel is 13 months away, and there are only 3 possibilities for what is mentioned in this article. It is possible that 1). some of it could happen, 2). none of it could happen, or 3). all of it could happen.

Are YOU ready for what comes next?

 

 

Geoffrey Grider | April 23, 2017 at 2:29 pm | Categories: The Big Story | URL: http://wp.me/p1kFP6-cK0

Comment    See all comments


Turkey has been caught before using humanitarian pretexts to smuggle weapons into Syria
Apr 23rd 2017, 18:19, by Silvia Videler

Aangeleverd door: Arie Goedhart

Bron: Russia Insider

Syrian Army Finds Turkish ‘Flour’ Bags Full of C4

Turkey has been caught before using humanitarian pretexts to smuggle weapons into Syria

Sat, Apr 22, 2017 | 4142 30

'Flour'

‘Flour’

After overrunning Al Qaeda positions in Hama on Friday, the Syrian Army captured some intriguing spoils of war: Turkish flour bags full of explosives.

While it’s unclear whether the bags were emptied of their original contents before being stuffed with C4, unfortunately Turkey has a well-documented habit of using humanitarian assistance as a pretext for smuggling weapons into Syria.

Here’s a video of the “humanitarian flour”:

Syrian Army found Turkish ‘flour’ humanitarian aid bags full of C4 &mixes for explosives after liberating Al Qaeda position in North Hama CS

From this video alone, it’s obviously not clear under what circumstances these explosives found their way into the Turkish flour bags.

But It’s a documented fact that Turkey has used “humanitarian aid” as a guise for supplying “moderate” rebels with weapons and supplies:

The 2014 National Intelligence Organisation scandal is a military political scandal regarding the role of Turkish National Intelligence Organisation (MİT) in supplying weapons to neighboring Syria during the Syrian Civil War.

The scandal broke out on 1 January 2014, when an anonymous call was made to the Adana Attorney General, claiming that a number of lorries were on their way to Syria carrying weapons on both days. Despite the Turkish Gendarmerie conducting a search on 19 January, their search was cut short by the Governor of Adana Hüseyin Avni Coş, who claimed that the lorries belonged to the National Intelligence Organisation (MİT). The prosecutor who ordered the search, as well many of the Gendarmerie soldiers who conducted it, were all removed from their posts and some faced legal investigation. The government, then led by Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan, first claimed that the cargo of the lorries were a ‘national secret’, but later claimed that the lorries were carrying food and medical supplies to the Turkmen population in Syria. Many critics of the government alleged that the lorries were in fact supplying arms to rebel groups fighting in the Syrian Civil War.

On 29 May 2015, the newspaper Cumhuriyet released footage of the search, confirming that the lorries were in fact carrying weapons. The government subsequently faced calls to resign while an investigation began into Cumhuriyet for releasing the footage

 

View image on TwitterView image on TwitterView image on TwitterView image on Twitter

This how Turkey delivers NATO weapons to known al-Qaeda groups in Syria! With the protection of the UN! Shame..!


JUBELJAAR 2017
Apr 23rd 2017, 16:52, by Silvia Videler

Aangeleverd door: Luitjen Westra

Klik:> https://www.youtube.com/watch?v=dck0c8QLuZw

 

Jubeljaar 2017

www.youtube.com

Evangelist Dan Goodwin spreekt op zijn bekende enthousiaste wijze over de betekenis van het Jubeljaar, Openbaring, de opname en 2017. Echt een prachtige bood…


Wij houden u graag op de hoogte, maar let wel; 100% zekerheid omtrent het moment van de wegrukking kunnen wij u ook niet geven.
Apr 23rd 2017, 15:42, by Silvia Videler

Tribulation: 2014-2021, Rapture This Year (THEORY)

***Obviously this is now moot.  For current speculation (2017-2024), CLICK HERE.***

Honestly, of everything I’ve seen and heard, this is the most persuasive timeline I’ve seen yet. It doesn’t rely on minute details, but big things we’ve been seeing come to pass (THIS IS A THEORY):

1. This is the big one for me. Rosh Hashanah, September 23rd, 2017 and Revelation 12. I and others have scoured over hundreds of different dates using astronomy software and this is the first and only date for any year that fits ALL FOUR CONDITIONS of the sign in Revelation 12: Woman clothed with the sun. CHECK. Moon at her feet. CHECK. Giving birth to a single male child (the king planet Jupiter) right between the constellation’s legs. CHECK. Crown of 12 stars. CHECK. I have seen several close dates, such as Rosh Hashanah 2011, where 2 or 3 of the four conditions were met, but 2017 is the only date that meets all four conditions. THIS IS HUGE. Revelation 12 is a mid-trib sign, indicating the beginning of the last 3.5 years. Please also note: Jupiter, the king planet, was identified as THE Star of Bethlehem in the now famous Bethlehem Star documentary. It is the only object in the sky that meets ALL NINE of the conditions the Gospels mentioned of the Star of Bethlehem.

2. A LOT of external support for 2017 as a significant year: A. exactly 1 Jubliee after the 1967 re-capture of Jerusalem, which was exactly 1 Jubilee after the Balfour declaration. B. Judah Ben Samuel. C. Judah Ben Samuel rejected Christ, thus his “messiah” coming in 2017 is the antichrist, not THE Christ, which further points to the mid-trib. D. The Pyramid of Giza points to 2017. E. EXACTLY 1260 days before Rosh Hashanah 2017 is Passover 2014. F. EXACTLY 1290 days after each of the days of Rosh Hashanah 2017 is Passover, Unleavened Bread, AND First Fruits/Easter. G. Exactly 1335 days after Rosh Hashanah 2017 is Hayom-Yom 2021, the day the world needs purification. It also happens to be 2-3 days before Pentecost 2021.

3. As mentioned in point #2, Passover 2014 happens to be 1260 days before the sign/Rosh Hashanah in 2017. Passover 2014 also happens to be THE FIRST BLOOD MOON in the 2014-2015 tetrad! Of the four, it is the VERY FIRST. The timing is beyond incredible. Just think about it.

4. Here is where it starts to get even more chilling (in a good way): according to TorahCalendar.com, Passover 2014, which is 1260 days before Rosh Hashanah 2017, happens to be MONTH 1 of JEWISH SPIRITUAL YEAR 6000. It is the first month of the 6,000th year!!!

5. 2018, exactly 70 years from the rebirth of Israel, would thus be YEAR 6000 in the JEWISH CIVIL YEAR. TorahCalendar.com accounts for the ~230 missing years in the Jewish calendar, most of which were lost because of Seder Olam (a Rabbinical work in the 2nd century AD that forms the basis for the modern Jewish calendar).

6. 2014-2015 is the last year of Jubilee 120. No wonder there are 4 blood moons and 2 solar eclipses all falling on Jewish holy days!

This timeline places the signing of the Covenant with Many on Passover 2014, the AOD on Rosh Hashanah or Yom Kippur 2017, and the Second Coming flexibly on Shabbat Parah (1260 days later), Passover or Easter (1290 days later), or Hayom-Yom or Pentecost (1335 days later).

Note: This is for the 7 year tribulation, NOT the rapture. I do not think it is possible for the rapture to occur and the AC to be revealed and sign the treaty on the same day. Rather, the rapture happens shortly after or before Isaiah 17 and Psalm 83, the dust settles, the AC arises, and then days/weeks/months later he confirms the covenant.

We are looking for the rapture anytime over the next year. 14 months from about now would be about the latest the rapture could occur if this scenario is correct.

LIFT UP YOUR HEADS


Diverse nieuwsfeiten, verzameld door: Nico Talma
Apr 23rd 2017, 15:36, by Silvia Videler

http://www.stopdebankiers.com/nieuwe-false-flag-syrie-maak/

http://www.stopdebankiers.com/is-de-derde-wereldoorlog-op-komst-is-deze-al-begonnen-of-te-vermijden/

http://www.stopdebankiers.com/artikel-sam-rooy-geweigerd-hoofdredacteur-knack-be/

http://www.stopdebankiers.com/pro-immigratie-paus-franciscus-vergelijkt-vluchtelingencentra-op-griekse-eilanden-concentratiekampen/

http://www.stopdebankiers.com/verkrachting-meisje-asielzoeker-doofpot-gestopt/

http://www.stopdebankiers.com/eerste-verkiezingsronde-frankrijk-en-europa-wacht-bang-af/

http://www.geennieuws.com/2017/04/burgemeester-bort-koelewijn-van-kampen-doet-wat-merendeel-van-nederlanders-doet-zich-verschuilen/

http://www.geennieuws.com/2017/04/duitse-kerken-saboteren-middels-gewelddadige-manifestatie-partij-congres-afd/

http://www.gedachtenvoer.nl/page/wie-trekt-er-aan-de-touwtjes.html

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our polices, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Earth–Moon–Earth (EME) Moon Bounce [prior comments link in description]

Oude Media Nieuwe Media

Earth–Moon–Earth (EME) Moon Bounce [prior comments link in description]

Earth–Moon–Earth (EME) Moon Bounce [prior comments link in description]

{$excerpt:n}