Your 2 hourly digest for WHAT REALLY HAPPENED

Oude Media Nieuwe Media
WHAT REALLY HAPPENED
Now in our 24th year, this website exposes lies and deceptions by government, media, and corporations to trick you out of your money and your freedom. 

Israel says it is the first country to use U.S.-made F-35 in combat

May 22nd 2018, 16:51, by Mike Rivero

Israel is the first country to have used the U.S.-made F-35 stealth fighter in combat, the Israeli air force chief said on Tuesday in remarks carried by the military’s official Twitter account.

Local media further quoted Major-General Amikam Norkin as saying in a speech to the chiefs of 20 foreign air forces convening in Israel: “We are flying the F-35 all over the Middle East and have already attacked twice on two different fronts”.

Norkin also displayed a photograph of an Israeli F-35 overflying Beirut, local media said.

Manufactured by Lockheed Martin Corp, the F-35 is also known as the Joint Strike Fighter and, in Israel, by its Hebrew name “Adir” (Mighty).

DUMA PASSES BILL ON COUNTER-SANCTIONS, GIVES RUSSIAN GOVT POWER TO IMPOSE RESTRICTIONS

May 22nd 2018, 16:47, by ladylove

The Russian State Duma has passed a bill aimed at defending “economic interests and security” in response to the latest sanctions introduced by the United States and its allies.
The motion was drafted by State Duma speaker Vyacheslav Volodin and the heads of all four parliamentary caucuses in mid-April, days after the US Treasury Department released a list of 24 Russian citizens and 14 Russian corporations that fall under new sanctions imposed over Russia’s foreign policy.

“The main objective of this federal law is to defend the economic interests and security of the Russian Federation, its territorial integrity and the rights and freedoms of its citizens, from unfriendly actions of the USA and other foreign states that impose political or economic sanctions against the Russian Federation, its citizens and companies or any other activities aimed at destabilizing Russia’s politics or economy,” reads the freshly approved bill.

The initial document contained a long list of proposed restrictions, such as full suspension of cooperation with US companies in the nuclear, missile and aircraft-building spheres, a ban on purchasing US securities, a trade embargo on US goods (in particular tobacco and alcohol), and the proposal to allow Russian companies to produce various goods, copyrighted in the US or in countries allied with it, without getting licenses from the rights holders.

However, the initial draft caused a lot of criticism from legal experts, mass media and general public who said that blanket bans could do more damage to Russian consumers and business partners of foreign companies. This prompted lawmakers to amend the draft with the provision that “the restrictive measures should not apply to vitally important goods that have no analogues produced inside Russia.

Caputo Throws A Haymaker | ‘This Is Just The Beginning’

May 22nd 2018, 16:46, by Pitchforks

Here’s the clip from last night that blew everything up. Michael Caputo says there was at least one more FBI spy trying to infiltrate the Trump campaign, and that Clapper and Brennan will soon be wearing orange jumpsuits.


Your 2 hourly digest for Visionair

Oude Media Nieuwe Media
Visionair
De blik op oneindig 

Cambrische Explosie: werd de aarde ingezaaid met complex leven?

May 20th 2018, 00:39, by Germen

Wickramasinghe did it again. Een gedurfde hypothese van de usual suspect veronderstelt dat de Cambrische explosie, waarbij een zeer grote variëteit aan diersoorten ontstond, is veroorzaakt door het inzaaien van de aardse biosfeer door buitenaards leven. Kan deze theorie kloppen? Wat zijn de implicaties?

De raadselachtig snelle opkomst van het leven

Alle bekende op cellen gebaseerde levensvormen op aarde, van de mens tot bacteriën, stammen af van één enkele voorouder: de Last  Universal Common Ancestor of LUCA die 3,8 miljard jaar geleden leefde. LUCA was verrassend compleet. Genetici hebben tweeduizend micro-organismen (zowel bacteriën als archaeae) uitgeplozen en vastgesteld dat LUCA naar alle waarschijnlijkheid een organisme was dat in staat was de gassen koolstofdioxide, waterstof en stikstof te binden en in complexe biochemische verbindingen om te zetten[1] ex. [2]. Geen geringe prestatie voor zelfs een hedendaagse bacterie. Al denken sommige collega’s van het team dat LUCA maar half-levend was en voor een deel gebruik maakte van een natuurlijke gradiënt in een onderzeese heetwaterbron om zo op chemische wijze de energiedrager ATP te produceren [1]. Wel wordt door wetenschappers vermoed dat de hoogstwaarschijnlijk drijvende kracht achter het metabolisme van LUCA, de Wood-Ljungdahl stofwisselingsroute, een abiotische oorsprong heeft. Maar waar kwam LUCA vandaan?

Panspermie

Panspermie veronderstelt dat het leven van de ene planeet naar de andere kan reizen. Weliswaar is het heelal (en zeker het heelal van vier tot vijf miljard jaar geleden) een uitermate ongastvrije plek voor onbeschut leven – denk aan kosmische straling, supernova-uitbarstingen en dergelijke), maar de enorme grootte maakt dit meer dan goed. Alleen al ons eigen sterrenstelsel biedt onderdak aan naar schatting tientallen miljarden aardachtige planeten en een factor miljard maal zoveel kometen. Dat maakt het biljoenen malen waarschijnlijker dat er ergens leven ontstaat.

Octopussen vormen een van de raadselachtigste diergroepen. Zijn ze buitenaards?

Octopussen vormen een van de raadselachtigste diergroepen. Zijn ze buitenaards? Bron: Wikimedia Commons

Dat is ook nodig. Uit fylogenetisch onderzoek ([3] e.a.) blijkt, dat LUCA in feite te complex is om in het korte tijdsvenster (200 miljoen jaar) tussen de vorming van een vaste aardkorst  (minder dan 4,0 miljard jaar geleden) en de oudste vondst van sporen van leven (3,8 miljard jaar geleden) te kunnen zijn ontstaan uit eenvoudige moleculen.

Panspermie maakt zowel het tijdsvenster (tien miljard jaar, honderd maal zo groot) als het aantal mogelijke plekken (vele biljarden in plaats van  één) voor de ontwikkeling van leven veel groter. Vooral grotere waterrijke objecten bieden een goede bescherming tegen kosmische straling – waterijs is voorgesteld als effectief schild voor ruimtevaartuigen.

Cambrische Explosie vanwege aliens?

De geschiedenis van het leven op aarde was het grootste deel van de tijd vrij saai. Meer dan twee miljard jaar waren er alleen eencelligen zonder celkern. Pas anderhalf miljard jaar geleden ontstonden organismen met een celkern en zeshonderd miljoen jaar geleden brak de Cambrische Explosie uit. Hierbij ontstonden er in vrij korte tijd zeer veel verschillende diergroepen uit wat daarvoor eenvoudige wormen en holtedieren waren. Te toevallig om een natuurlijke oorzaak te hebben, stellen de nogal omstreden Wickramasinghe en enkele collega’s in een nieuw artikel [4]. Vooral de absurde complexiteit van octopussen – de slimste ongewervelde dieren, slimmer zelfs dan veel zoogdieren – zien ze als bewijs dat uit een verre buitenaardse oceaan eieren van deze dieren richting aarde zijn gelanceerd in een ijzige interstellaire komeet á la Oumuamua.

Kunnen ze gelijk hebben?

Hoe complexer een organisme, hoe meer energie het verbruikt. Buiten de Goldilocks-zone van een ster is er maar weinig energie beschikbaar. Levende organismen moeten de enorme interstellaire afstanden – denk aan honderdduizenden malen de afstand tussen de zon en de aarde voor de dichtstbijzijnde exoplaneten – dus in slaaptoestand doorbrengen. Bij de enorme tijdschaal waar we nu over spreken – tienduizenden jaren of meer – neemt de kans op beschadigingen drastisch toe. Organismen moeten deze beschadigingen kunnen repareren. Dat vereist een vorm van rustmetabolisme, dus energieverbruik. Bacteriën of andere micro-organismen kunnen dit in principe. Er zijn aardse bacteriën tot leven gewekt die 250 miljoen jaar lang in slaaptoestand verkeerden. Mogelijk zouden ook tardigraden, beerdiertjes, het zo lang volhouden in een energiearme omgeving. Complexe organismen zoals octopussen zouden over onvoldoende energie beschikken in de vloeibare kern van een komeet. Hun cellen zijn veel complexer dan die van bacteriën. Een andere variant genoemd in het artikel, exo-retrovirussen die de Cambrische Explosie zouden hebben veroorzaakt, is dan waarschijnlijker. Zij het dat die retrovirussen dan wel aardse organismen zouden moeten kunnen aantasten. Dit is alleen waarschijnlijk als panspermie zeer regelmatig voorkomt. De standaardverklaring voor de Cambrische Explosie, een hoger zuurstofgehalte waardoor er meer energie beschikbaar kwam voor complexe dieren, is een logischer verklaring.

Octopussen wijken genetisch gesproken inderdaad sterk af van de rest van de ongewervelden, maar toch is er een duidelijke verwantschap met de rest van het aardse leven.[5] Het is niet nodig om een buitenaardse herkomst te veronderstellen voor deze dieren om hun bestaan te verklaren. [5] gaat uit van een splitsing van de rest van de inktvissen ongeveer 270 miljoen jaar geleden. Mogelijk is het in octopussen aangetroffen unieke, haast Lamarckiaanse gedrag van messenger RNA’s verantwoordelijk voor deze unieke evolutie.

Bronnen
1. Universal ancestor of all life on Earth was only half alive, New Scientist, 2012
2. Madeline C. Weiss et al., The physiology and habitat of the last universal common ancestor, Nature Microbiology volume 1, Article number: 16116 (2016) doi:10.1038/nmicrobiol.2016.116
3. M.A. Line, Panspermia in the context of the timing of the origin of life and microbial phylogeny, International Journal of Astrobiology, 2007
4. Steele et al., Cause of Cambrian Explosion – Terrestrial or Cosmic? Progress in Biophysics and Molecular Biology, 2018, DOI:10.1016/j.pbiomolbio.2018.03.004
5. C. Albertin et al., The octopus genome and the evolution of cephalopod neural and morphological novelties, Nature, 2015, DOI:10.1038/nature14668

 

Het bericht Cambrische Explosie: werd de aarde ingezaaid met complex leven? verscheen eerst op Visionair.

Hoe lossen we het Gaza-probleem op?

May 17th 2018, 19:33, by Germen

Geregelde gewelddadige demonstraties, waarbij veel doden vallen en ernstige mensenrechtenschendingen zijn schering en inslag in de Gazastrook. In feite vormen dit symptomen van de volkomen disfunctionele samenleving in Gaza. Hoe kan de Gazastrook worden gerepareerd?

Openluchtgevangenis en terreurnest
De Gazastrook wordt vaak gekarakteriseerd als een openluchtgevangenis. Dit is het in feite ook. De kleine enclave met twee miljoen inwoners is ongeveer driehonderd vierkante kilometer groot (dit is twee keer zo groot als Texel) en wordt begrensd door Israël (59 km grens), Egypte (12 km)  en de zee (40 km). Zowel Israël als Egypte grendelen de grens hermetisch af – alleen hulpgoederen en ernstig zieke patiënten worden door Israël doorgelaten, door Egypte niets. Egypte heeft de grens nu versterkt met een ondergrondse en bovengrondse muur. Ook is het voor Gazaanse vissers verboden om verder dan drie nautische zeemijl,  ongeveer 5,5 km, van de kust verwijderd te zijn, waardoor visserij vrijwel onmogelijk is geworden. Het luchtruim staat eveneens onder controle van Israël.

Zelfs in het midden van de vele ellende in de Gazastrook zijn er mensen die niet opgeven. Hoe geven we ze de ruimte?

Zelfs in het midden van de vele ellende in de Gazastrook zijn er mensen die niet opgeven. Hoe geven we ze de ruimte?

Deze blokkade is er niet voor niets. De Gazastrook staat namelijk onder controle van de door de VS en EU als terroristische organisatie bestempelde Hamas (“ijver, enthousiasme” in het Arabisch). Hamas is de Palestijnse tak van de Moslimbroederschap, een radicaal islamistisch soennitische beweging. In het handvest van Hamas staat dat het doel van de organisatie is om elk stukje land van het voormalig Britse mandaatgebied onder islamistisch beheer te brengen (onder meer artikel 6), de joden af te slachten (paragraaf 7) en een radicaal islamistische staat te vestigen (artikel 6, 7 en 9). Alle segmenten van de Palestijnse samenleving staan in dienst van één doel: de jihad (artikel 17 t/m 21). In artikel 22 verwijst het handvest naar het antisemitische werk De Protocollen van de Wijzen van Zion. Na de eenzijdige terugtrekking van Israël uit de Gazastrook, won Hamas de verkiezingen in de Palestijnse gebieden.

Hamas houdt zich stipt aan het handvest. Werkelijk elke activiteit in de Gazastrook staat in dienst van het kweken van jihadstrijders en de gewapende strijd tegen de “zionistische entiteit”. Hamas in zeer actief met het bouwen van ondergrondse smokkel- en terreurtunnels, constructie van en beschieten met raketten en het ondersteunen van terroristische groepen in de Sinaï.

Uitzichtloze status quo
Kortom, samengevat: Israël en Egypte zijn domweg gedwongen om de Gazastrook totaal af te grendelen om hun bevolking te beschermen tegen radicale islamisten. De bron van alle problemen in de Gazastrook is Hamas en de radicaal islamistische ideologie waarvan Hamas de vertegenwoordiger is. De manier waarop Hamas de Gazastrook heeft getransformeerd, kan daarmee vergeleken worden met de manier waarop de NSDAP Duitsland heeft getransformeerd in een nazistaat vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Dit maakt de situatie zoals hij nu is, uitzichtloos. Gaza is gevangen in een vicieuze cirkel. Zolang Hamas doorgaat met het faciliteren van terreuraanvallen, houden Israël en Egypte het gebied hermetisch afgegrendeld. Hamas kan niet op democratische wijze afgezet worden, omdat concurrerende politieke partijen in de Gazastrook door middel van straatgeweld worden uitgeschakeld. De tegenwoordige situatie is ook niet vol te houden. De infrastructuur in de Gazastrook is uit elkaar aan het vallen en is niet berekend op de snel groeiende bevolking – het gemiddelde kindertal in Gaza ligt boven de vier kinderen per vrouw.

Denazificeren van de Gazastrook
Hamas zal niet veranderen, omdat Hamas daar geen belang bij heeft. Het leiderschap van Hamas verrijkt zich immens door de smokkeltunnels en door het afromen van de donaties van rijke donoren als Turkije, Qatar en de betalingen van de Palestijnse Autoriteit. Hamas zal dus met geweld verwijderd moeten worden en vervangen door een seculier bestuur. Hierbij zou bijvoorbeeld een VN-vredesmacht voor kunnen dienen, analoog aan de VN-mandaatgebieden in het verleden. Op die manier krijgen de vele Gazanen weer de ruimte, die moe zijn van de eindeloze oorlog en terreur en een vreedzaam leven willen leiden zoals de rest van de wereld. Wellicht kan voor fanatieke Hamas-aanhangers en andere islamisten een gesloten psychiatrische inrichting worden gebouwd, waar ze behandeld worden voor hun kwaadaardige waanideeën.

Er moet dan, net als in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog, afgerekend worden met de jihadistische ideologie en de haat in het algemeen. Dat betekent: sluiting van elke moskee die salafistische of radicaal-islamistische ideeën verkondigt. Dan kan voorkomen worden dat er nieuwe raketaanvallen en terroristische aanslagen plaatsvinden en hoeven de grenzen niet meer hermetisch afgesloten te worden. Ook kunnen Gazanen dan de enclave verlaten en kunnen er dingen als bijvoorbeeld casino’s of goedkope benzinestations gevestigd worden om veel geld te verdienen aan de rijke buurstaat Israël. Gezien het hoge opleidingsniveau van de Gazanen zijn er ook veel mogelijkheden voor het uitbesteden van IT-werkzaamheden of productiewerk. Gaza zou op deze manier een nieuw Singapore kunnen worden. Wat denken jullie?

Het bericht Hoe lossen we het Gaza-probleem op? verscheen eerst op Visionair.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Your 2 hourly digest for Tages-Anzeiger Front

Oude Media Nieuwe Media
Tages-Anzeiger Front
RSS von Tages-Anzeiger 

Die Scheinmedizin

May 22nd 2018, 04:52

Viele Menschen benutzen Alkohol, um psychische oder körperliche Leiden zu lindern. Betroffene erzählen.

«Trump ist bereit, Gipfel mit Kim platzen zu lassen»

May 22nd 2018, 04:48

«Es wäre ein grosser Fehler, wenn Kim Jong-un denkt, er könne Donald Trump ausspielen», sagte US-Vizepräsident Mike Pence am TV.

Schwerverletzte stirbt nach Flugzeugabsturz in Kuba

May 22nd 2018, 04:46

Einzig drei Frauen überlebten den Flugzeugabsturz in Kuba, 110 Menschen kamen ums Leben. Eine 23-Jährige ist nun ihren schweren Schädelverletzungen erlegen.

Die Belle muss in der NHL entscheiden

May 22nd 2018, 04:43

Im Playoff-Halbfinal zwischen Washington und Tampa Bay kommt es zu einem siebten Duell. T. J. Oshie schiesst die Capitals ins Glück.

Endlich bessere ADHS-Diagnosen?

May 22nd 2018, 04:38

So soll die Abklärung objektiver werden: Schweizer Forscher entwickeln neue Testmethoden für ADHS.

Die grosse Kälte

May 22nd 2018, 04:00

Wenn Weggefährten entscheiden, nicht mehr weiter zu gehen.

Chillen beim Stillen

May 22nd 2018, 03:45

Wenn es mit dem Trinken an der Mutterbrust nicht klappen will, hilft nur eines: Ruhe bewahren. Gar nicht so einfach!

«Die USA wollen einen Konflikt provozieren»

May 22nd 2018, 03:01

Der Iran reagiert gelassen auf die Drohungen von US-Aussenminister Mike Pompeo. Die EU-Aussenbeauftragte kritisiert ihn hingegen scharf.

«Trump ist bereit, Gipfel mit Kim platzen zu lassen»

May 22nd 2018, 00:39

«Es wäre ein grosser Fehler, wenn Kim Jong-un denkt, er könne Donald Trump ausspielen», sagte US-Vizepräsident Mike Pence am TV.

Letzte Hoffnung verzweifelter Lehrer: Glock, 9 Millimeter

May 22nd 2018, 00:37

Amokläufe an Schulen wie in Santa Fe bestimmen den Alltag in den USA. Was Donald Trump für alle fordert, macht eine Stadt in Ohio bereits jetzt: Sie bewaffnet ihre Lehrer.

Der Buchhalter Gottes

May 21st 2018, 23:02

Ernst Sieber hat nichts von Zahlen verstanden, aber alles von Menschlichkeit. Ein Nachruf.

Medtech-Firmen profitieren von Uhrenbranche

May 21st 2018, 22:55

Ohne Uhrenindustrie gäbe es weder Herzschrittmacher noch chirurgische Instrumente. Für die Zulieferer von Medizinaltechnik und der Uhrenbranche läuft es wieder besser.

Wie China den Weltmarkt für Batterien erobert

May 21st 2018, 22:30

Peking tut alles, um sich die Vorherrschaft zu sichern. Fabriken wie in China gibt es in Europa keine.

So schnell kann das Leben kippen

May 21st 2018, 21:24

Ferdinand von Schirach schreibt über Menschen, die ihren Halt verloren haben. Seine Bücher verkaufen sich millionenfach. Was steckt hinter diesem Phänomen?

«Umziehen ist immer anstrengend»

May 21st 2018, 21:23

SRF-Direktor Ruedi Matter sagt, bei der möglichen Schliessung des Berner Radiostudios gehe es um mehr als eine Sparübung.

Das sind die Profiteure des Öl-Bonus

May 21st 2018, 21:19

Airlines, Skigebiete oder Diplomaten beziehen verbilligte Treibstoffe. Jetzt wollen auch Landwirte profitieren. Dem Staat entgehen fast zwei Milliarden.

«Es geht ums Prinzip»

May 21st 2018, 21:19

Stan Wawrinka erklärt, warum er das Geneva Open ohne Startgeld spielt, obwohl er sich nicht willkommen fühlt.

Das Silber-Team im Einzellob

May 21st 2018, 21:16

Sechsmal die 6 – kein Spieler schlechter als Note 5.

Kosaken, Türken, Eidgenossen

May 21st 2018, 21:00

Nachgestellte Kriege sind nie frei von der Politik der Gegenwart.

Damit Essen satt macht statt krank

May 21st 2018, 21:00

Es reicht nicht, einzelne Stoffe in Lebensmitteln, etwa Transfette, zu verteufeln.

Grandiose Schnapsidee

May 21st 2018, 21:00

Eine Sanierung der AHV durch die Allgemeinheit ist keine Kompensation für Steuererleichterungen bei den Unternehmen.

Irgendwo zwischen Horror und Tragikomödie

May 21st 2018, 19:47

Für Italien beginnt ein riskantes Experiment. Experten sagen der neuen Regierung nur eine kurze Lebensdauer voraus.

Alleinsein ist tödlich

May 21st 2018, 19:38

Der neue Dresden-«Tatort» führt aus der Cyber-Welt ins echte Leben – und in einen starken Thriller.

Genuss für Gaumen und Gemüt

May 21st 2018, 18:49

Die Region um das charmante Cascais an Portugals Atlantikküste zieht Gourmets wie Liebhaber des Mondänen an. Selbst James-Bond-Fans kommen auf ihre Kosten.

Fehlgeburt während der Nachtschicht

May 21st 2018, 17:40

Eine Anästhesistin verlor bei der Arbeit im Inselspital ihr Kind. Wie Diskriminierung und Überarbeitung Ärztinnen an ihre Grenzen bringt.

Washington fordert die totale Kapitulation Teherans

May 21st 2018, 16:54

US-Aussenminister Mike Pompeo stellte die neue Iran-Strategie mit markigen Worten vor. Israel dürfte erfreut sein.

Die Angst, alles zu verlieren

May 21st 2018, 15:39

In «Stillleben» beschreibt Antonia Baum, wie es ist, ein Kind zu erwarten – als junge, urbane Feministin.

Das sind Harrys und Meghans offizielle Hochzeitsfotos

May 21st 2018, 15:28

Ein strahlendes Brautpaar und Gruppenfotos mit der Queen – das sind die Aufnahmen der königlichen Fotografen.

Fit in 3 Minuten – das Wundertraining

May 21st 2018, 11:59

Wer bisher zweieinhalb Stunden pro Woche an seiner Ausdauer arbeitete, kann das Gleiche schon innert dreier Minuten erreichen.

«Kämpft weiter, ich habs heiter»

May 21st 2018, 11:44

Pfarrer Ernst Sieber nahm die Schwierigkeiten des Lebens mit Humor. So wusste er auch schon, was dereinst auf seinem Grabstein stehen soll.

«Er hat vielen das Leben gerettet»

May 21st 2018, 07:33

Am Samstag verstarb der 91-jährige Pfarrer Ernst Sieber. Kirchenvertreter und Politiker sprechen ihm ihren Dank aus.

Ein Leben lang bezahlen für das Kind eines anderen

May 21st 2018, 06:33

Vaterschaftsklagen sind enge Grenzen gesetzt. Beispiel eines Mannes, der nicht der leibliche Vater seines Sohnes ist.

Das ist Zürichs neuer Superchinese

May 21st 2018, 05:51

Zartes Fleisch, hauchdünne Dim Sum, Köche mit Sterneniveau: Das Hongxi ist das Lokal der Stunde.

Tinderwagen statt Kinderwagen?

May 21st 2018, 05:50

Der «Züritipp» entdeckt für Sie die Stadt und versorgt Sie wöchentlich mit Nützlichem und Kuriosem.

Hallo, schöne Frau …

May 21st 2018, 04:00

Kubaner pflegen die hohe Kunst des Schmeichelns. Nur geraten ihre Komplimente ohne Absichten, die «piropos», in Verruf.

«In dieser Garage hat er damals die Drogensüchtigen untergebracht»

May 20th 2018, 19:00

Für sie war er da: Vor einem Jahr gratulierten Bewohner des «Sune-Egge» Ernst Sieber zum 90. Geburtstag.

«Ich habe Ingeborg geliebt, so wie ich lieben kann»

May 20th 2018, 17:11

Mit den unveröffentlichten Notizheften von Max Frisch sind wir live mit dabei, wie er liebt und lebt.

Einmal Raser, immer Raser

May 20th 2018, 15:53

Heisse Boliden und flapsige Sprüche: «Fast&Furious» inszenierte die erfolgreiche Filmreihe live im Hallenstadion. Nichts für Zartbesaitete.

Vorwurf an Kesb – nun liegen Zahlen vor

May 20th 2018, 09:32

Werden die Angehörigen bei Kesb-Entscheiden wirklich übergangen? Eine Umfrage mit Beispielen spricht Klartext.

«Vor allem beim billigen Flugverkehr ist der Hebel anzusetzen»

May 20th 2018, 06:50

Die Reaktionen der Leser.

Ohne Zeitgefühl

May 20th 2018, 04:00

Das Urnerland verspricht unvergessliche Erlebnisse im und auf dem Berg – und die längsten Orgelpfeifen der Welt.

Wer wird Weltmeister? Und wie weit kommt die Schweiz?

May 17th 2018, 10:45

Am Donnerstagabend treffen die Schweizer auf die favorisierten Finnen. Ist dann schon Endstation und es gibt freie Pfingsten? Ihre Meinung ist gefragt.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Hoe moet u zelf thuis uw bloeddruk meten?

Oude Media Nieuwe Media

Hoe moet u zelf thuis uw bloeddruk meten?

Meet de bloeddruk steeds op dezelfde manier.

Hoe moet u zelf thuis uw bloeddruk meten?

{$excerpt:n}


Your 2 hourly digest for Top Documentary Films

Oude Media Nieuwe Media
Top Documentary Films
The world’s greatest free documentary library – a place where documentaries are regarded as the supreme form of expression. 

American Sheriff

May 19th 2018, 14:00, by TDF
American Sheriff  
Bristol County Jail in North Dartmouth, Massachusetts is undergoing an unprecedented crisis. Inmates in the institution are committing suicide in record numbers. Lawsuits are piling up as grieving families seek answers and accountability. For many, the buck stops with…
Watch now →

Who was Karl Marx?

May 17th 2018, 14:00, by TDF
Who was Karl Marx?  
His teachings continue to inspire, challenge and scandalize people throughout the world. Two hundred years after his birth, the documentary "Who Was Karl Marx?" examines the life of this infamous German philosopher, and explores why his controversial theories continue…
Watch now →

H.O.P.E. What You Eat Matters

May 15th 2018, 14:00, by TDF
H.O.P.E. What You Eat Matters  
If you want to change the world, look no further than your dinner plate. According to the stirring feature-length documentary "H.O.P.E. What You Eat Matters", that's where the potential for meaningful transformation lies within reach for all of us. The film tackles…
Watch now →

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Sony To Focus On Gaming Subscriptions, Entertainment To Ensure Growth

Oude Media Nieuwe Media

Sony To Focus On Gaming Subscriptions, Entertainment To Ensure Growth

Sony Corp. will likely focus on gaming subscriptions and entertainment with its new chief executive officer Kenichiro Yoshida. 
Bloomberg reported Monday that Yoshida is expected to announce his three-year plan for the Japanese company on Tuesday, May 22. The plan is said to evolve on Sony’s growing reliance on gaming subscriptions end entertainment for income. 

Sony To Focus On Gaming Subscriptions, Entertainment To Ensure Growth

{$excerpt:n}

Toto Wolff And Lewis Hamilton 'Worried' Ahead Of Monaco GP

Oude Media Nieuwe Media

Toto Wolff And Lewis Hamilton 'Worried' Ahead Of Monaco GP

Mercedes team principal Toto Wolff says the team are “bloody worried” ahead of the Monaco Grand Prix on Sunday.
The Silver Arrows team have struggled at the iconic street circuit in the last two seasons and Wolff admitted the concerns still remain ahead of this year’s race on May 27.
The Mercedes chief is concerned the team has still not been able to diagnose the problems they have had in the past. Monaco is not the only concern for the team with the reigning champions traditionally struggling on circuits that require high down force.

Toto Wolff And Lewis Hamilton 'Worried' Ahead Of Monaco GP

{$excerpt:n}

Your 2 hourly digest for Ellaster

Oude Media Nieuwe Media
Ellaster
De blog over de val van de Cabal en de transitie naar de Gouden Eeuw 

5 opmerkelijke nieuwsberichten, mei 2018

May 20th 2018, 08:07, by Ella Ster

Er gebeuren op dit moment grootse dingen achter de schermen. Ella Ster selecteert vijf nieuwsberichten, die op zich al opmerkelijk zijn, maar waar nog een diepere laag onder ligt verborgen. x Paus zegt af te treden Wie is Q of Q-anon? Een anonieme bron met Q-clearance die ‘broodkruimels’ lekt van over geheime operaties die de internationale alliantie heeft uitgevoerd […]

The post 5 opmerkelijke nieuwsberichten, mei 2018 appeared first on Ellaster.

Privacyverklaring: de wereld op zijn kop

May 18th 2018, 15:39, by Ella Ster edit

Je kent het wel; je mailbox vol spam-mail, nieuwsbrieven waarvoor je jezelf nooit hebt aangemeld, tientallen notificaties van social media en 100+ mails als je terugkomt van vakantie. Het is natuurlijk een goede zaak als dit aan banden wordt gelegd. Zeker omdat emailadressen soms worden doorgesluisd naar andere partijen. Hoe gaat ellaster punt nl eigenlijk […]

The post Privacyverklaring: de wereld op zijn kop appeared first on Ellaster.

Thomas Williams: Steeds meer (buiten)aardsen keren zich tegen het SSp

May 15th 2018, 07:34, by Ella Ster

Het Secret Space program (SSp) komt voort uit de Nazi-groep. Deze militante groep was betrokken bij buitenaardse handel, maar ze hebben inmiddels geen toegang meer tot de portalen. Steeds meer groeperingen, op, in en buiten de aarde blokkeren hun plannen. Hieronder een samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 10 mei 2018 door Thomas […]

The post Thomas Williams: Steeds meer (buiten)aardsen keren zich tegen het SSp appeared first on Ellaster.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Croft Reveals Nadal's Ultimate Target, Says Federer Will Retire First

Oude Media Nieuwe Media

Croft Reveals Nadal's Ultimate Target, Says Federer Will Retire First

Rafael Nadal’s ultimate goal is to finish above Roger Federer in the record tables rather than just being known as the “King of Clay,” according to former British women’s number one Annabel Croft.
The Spaniard is undoubtedly the greatest player on clay having won 56 of his 78 ATP men’s singles on the red dirt which includes 10 French Open titles, and 11 each at the Monte Carlo Masters and the Barcelona Open. He also set the record for most consecutive sets won by winning 50 sets until his run was ended in the quarter-finals of the Madrid Open.

Croft Reveals Nadal's Ultimate Target, Says Federer Will Retire First

{$excerpt:n}

Interstellar Immigrant: Asteroid From Another Star System Discovered Around Jupiter

Oude Media Nieuwe Media

Interstellar Immigrant: Asteroid From Another Star System Discovered Around Jupiter

The discovery of ʻOumuamua, the first ever interstellar object seen in the solar system, created headlines last year. Many thought the object could be an alien probe and whatnot, but the cigar-shaped rock entered and zoomed out of our neighborhood promptly.
However, its brief appearance did suggest that many more weird space rocks from different star-systems could be hiding in our system. Scientists have been searching for these objects through a bunch of ground and space-based telescopes and just recently, they found a permanent immigrant around Jupiter.

Interstellar Immigrant: Asteroid From Another Star System Discovered Around Jupiter

{$excerpt:n}

Stephen Thompson: UFC 225 Interim Title Fight Diminishes Value Of Belt

Oude Media Nieuwe Media

Stephen Thompson: UFC 225 Interim Title Fight Diminishes Value Of Belt

Ahead of his fight with Darren Till this week, UFC welterweight contender Stephen Thompson does not believe Rafael Dos Anjos and Colby Covington should be fighting for the interim title next month.
Thompson (14-2-1) will face Till (16-0-1) in the main event of the UFC’s first-ever show in Liverpool, England, on May 27 in what will be a pivotal welterweight encounter that could have heavy implications on the state of the division.

Stephen Thompson: UFC 225 Interim Title Fight Diminishes Value Of Belt

{$excerpt:n}

Your 2 hourly digest for

Oude Media Nieuwe Media
 

They Were Tricked, Played Their Hand, Watch The Pen, Pain, Next Event – Episode 1572

May 20th 2018, 19:56, by X22 Reporter

They Were Tricked, Played Their Hand, Watch The Pen, Pain, Next Event
Click On Picture To See Larger Picture

Countries are now preparing themselves, they have recalled their gold in preparation of dumping the dollar. The petro-yuan is now gaining ground, within a short few weeks it has 12% of the market, the people drive what comes next, when countries add the petro-yuan and dump the dollar this will change everything and it will happen very quickly. Trump pushes the DOJ to get the docs on the FBI informant. Iran says the EU political support is not enough for the deal, it needs to be economic, money. UN decides to investigate what is happening in Gaza. US pulls more funding from Syria, the support of the deep state paid mercenary armies is coming to and end. Russia repeats their message, all foreign troops must get out of Syria. Q drops more intel, the deep state is backed into a corner, they have been tricked they had disinformation delivered to them, more events on the way, big news happening -23, UK, US targets, messages sent.

Check Out The X22 Report Spotlight YouTube Channel –  X22Report Spotlight

Please check Newzsentinel.com for the latest news on the economic collapse. The Sentinel Alerts are updated throughout the day. If you haven’t already, go to “The People” and join the community of people who are helping each through the economic collapse.


Current News – 05.20.2018


Economy

 • After Venezuela, Germany, Austria and the Netherlands prudently repatriated a substantial portion (if not all) of their physical gold held at the NY Fed or other western central banks in recent years, one month ago Turkey announced that it too has decided to repatriate its gold stored in the US Federal Reserve and deliver it to the Istanbul Stock Exchange, 

 •  , according to a report by the Swiss the repatriation is complete with the Turkish central bank withdrawing all of its gold reserves from the U.S. due to the “tense political situation.” However, in a strange twist, instead of moving the physical gold to Istanbul as the Turkish press reported in April, the Swiss newspaper notes that around 19 tons of Turkish gold is now stored at the Basel-based Bank for International Settlements.
 • It was not immediately clear why Turkey would shift its gold from the NY Fed to the BIS,
 • Erdogan, Why do we make all loans in dollars? Let’s use another currency. I suggest that the loans should be made based on gold,”

I

As a result, according to the latest Fed data, the amount of physical gold stored at the NY Fed has dropped to the lowest on record, or 5,750 tonnes, following a withdrawal scramble that started in 2014 and continued until the end of 2016. After a 15 month hiatus, withdrawals resumed in 2018, with 28 tons of gold repatriated between January and March,

Source: zerohedge.com

 

Yuan oil contracts to strengthen China’s currency status

Media files:
episode_1572.mp3 (audio/mpeg, 36.7 MB)

Next Report On Monday

May 20th 2018, 19:55, by X22 Reporter

economic collapse,gold,silver,prepping,survival,stock market,bonds,war

 

 

05.19.2018 – Credit Card Delinquencies Spike Past Financial-Crisis Peak at the 4,788 Smaller US Banks

Subprime is calling.
In the first quarter, the delinquency rate on credit-card loan balances at commercial banks other than the largest 100 – so at the 4,788 smaller banks in the US – spiked in to 5.9%. This exceeds the peak during the Financial Crisis. The credit-card charge-off rate at these banks spiked to 8%. This is approaching the peak during the Financial Crisis.
A sobering set of numbers the Federal Reserve Board of Governors released this afternoon.
But overall, across all commercial banks, including the largest banks with the largest credit-card loan balances outstanding, the delinquency rate was 2.54% (not seasonally adjusted). This overall rate was pushed down by the largest 100 banks, whose combined delinquency rate in Q1 was 2.48%.

more_sa


Credit Card Delinquencies Spike Past Financial-Crisis Peak at the 4,788 Smaller US Banks

May 19th 2018, 12:23, by X22 Reporter

05.19.2018 – Credit Card Delinquencies Spike Past Financial-Crisis Peak at the 4,788 Smaller US Banks

Subprime is calling.
In the first quarter, the delinquency rate on credit-card loan balances at commercial banks other than the largest 100 – so at the 4,788 smaller banks in the US – spiked in to 5.9%. This exceeds the peak during the Financial Crisis. The credit-card charge-off rate at these banks spiked to 8%. This is approaching the peak during the Financial Crisis.
A sobering set of numbers the Federal Reserve Board of Governors released this afternoon.
But overall, across all commercial banks, including the largest banks with the largest credit-card loan balances outstanding, the delinquency rate was 2.54% (not seasonally adjusted). This overall rate was pushed down by the largest 100 banks, whose combined delinquency rate in Q1 was 2.48%.

more_sa

Q Warned Us, Bad News About To Break, Wag The Dog – Episode 1571

May 18th 2018, 21:35, by X22 Reporter

Q Warned Us, Bad News About To Break, Wag The Dog
Click On Picture To See Larger Picture

The Government, Fed and the corporate media will not let us know on the real status of the economy, but one thing is for sure, the people feel it, the people felt it in 2007 leading up to the 2008 great recession and they feel it now, there is not hiding it.Big news is coming out the report from the IG is going to hit the airwaves and it doesn’t look good for the deep state. Mueller release a memo which is un-redacted but nobody can read it. The Skripals have been released from the hospital the only problem is that nobody knows where they are. South Korea wants to mediate the peace talks. Russia release a video of their bomber flying in international airspace. Syria ready for political process, Germany agrees. There was another event and Q posted about it on May 17, we know bad news will be hitting very soon and it looks like there is an attempt to clog the news cycle with other topics.

Check Out The X22 Report Spotlight YouTube Channel –  X22Report Spotlight

Please check Newzsentinel.com for the latest news on the economic collapse. The Sentinel Alerts are updated throughout the day. If you haven’t already, go to “The People” and join the community of people who are helping each through the economic collapse.


Current News – 05.18.2018


Economy

Nearly 51 Million Households In The United States ‘Can’t Afford Basics Like Rent And Food’

 • If the U.S. economy is performing well, then why can’t 51 million households in the United States “afford basics like rent and food”.  A stunning new report that was just put out by the United Way ALICE Project shows that the gap between the wealthy and the poor in this country is perhaps the biggest that it has been in any of our lifetimes.  In some of the wealthiest areas of the nation, homes are now selling for up to 100 million dollars, but meanwhile tens of millions of families are barely scraping by from month to month.

 • In general, the U.S. economy seems to be performing better than expected so far in 2018, but the ranks of the poor and the working poor just continue to grow. 
 • If 43 percent of all Americans cannot even afford “the basics”, what does that say about the true state of the U.S. economy?
 • Of course the biggest reason why so many American families are struggling is the lack of good jobs.
 • In America today, 66 percent of all jobs pay less than 20 dollars an hour.
 • 66 percent.
 • You cannot support a middle class family on 20 dollars an hour.  As a result, many Americans are working more than one job, and in many households both the mother and the father are working more than one job.

Source: theeconomiccollapseblog.com


Political/Rights

 • Special Counsel Robert Mueller has handed over an unredacted

Media files:
episode_1571.mp3 (audio/mpeg, 32.5 MB)

Rigged? Circuit Judge Says Ballots Were Illegally Destroyed In Wasserman Schultz’ – 05.17.2018

May 17th 2018, 23:42, by X22 Reporter

Florida circuit court Judge Raag Singhal ruled the Broward County Supervisor of Elections Office violated state and federal law Friday, after the office destroyed ballots from a 2016 House race for Democratic Rep. Debbie Wasserman Schultz’s seat.
The elections office may also be on the hook for $200,000 in attorneys fees for Tim Canova, who brought a lawsuit against them after he lost to Wasserman Schultz in 2016, the Sun Sentinel reported. Canova lost by a final tally of 28,809 to 21,907 in a Democratic primary.
Canova requested a closer look at the paper ballots from the race to check for anomalies in March 2017, but Elections Supervisor Brenda Snipes did not respond to his requests so he took her to court, according to the Sun Sentinel. Snipes had signed off on the destruction of the ballots in September 2017.

Read more at:Rigged? Circuit Judge Says Ballots Were Illegally Destroyed In Wasserman Schultz’ House Race

Source: dailycaller.com…

April Showers Bring May Flowers, Is It Happening? – Episode 1570

May 17th 2018, 21:52, by X22 Reporter

April Showers Bring May Flowers, Is It Happening?
Click On Picture To See Larger Picture

People of other countries are using cryptocurrency to get their funds out of the country. Iranian people are doing this right now, people of Argentina and Venezuela have done this. Steve Wozniak says that cryptocurrency (blockchain) will achieve its full potential in 10 years. The dollar is dying and a new currency is being ushered in. Jobless claims hit an all time low, last time we saw this happen we entered a recession. The Philly Fed just surged, the last time this happened we entered a recession in 8 months. The IG report is going to be released in May and it looks like it is going to bring May flowers. The Korea story that the corporate media is pushing out is fake and false. The statement made by NK was edited a certain way to make it look like the NK wanted to cancel .EU will no longer use the dollar for oil trade with Iran. Propaganda video debunked, the video was from 2014. Syrians find a huge number of weapons in a cave. OPCW has released its findings from the Feb gas attack, no conclusion because they never visited the site they used social media and reports from other to come to their conclusion.

Check Out The X22 Report Spotlight YouTube Channel –  X22Report Spotlight

Please check Newzsentinel.com for the latest news on the economic collapse. The Sentinel Alerts are updated throughout the day. If you haven’t already, go to “The People” and join the community of people who are helping each through the economic collapse.


Current News – 05.17.2018


Economy

 • Bitcoin proved its usage as a store of value, as panicked Iranians rushed into the leading cryptocurrency, as a shield against hyperinflation. The Iranian rial crashed to a head-spinning exchange rate of 50,000 to one US dollar after the expected plans to discontinue the nuclear deal with the USA. The regional crisis had immediate economic repercussions.

 • Any crisis of similar proportions, including bank runs and economic crashes, can now push new panic buyers into Bitcoin,

“You can expect the same to happen – in much bigger amounts – in the wake of any banking or monetary crisis in the future,” Villaverde predicted. “In the past, when corrupt governments devalued their local currency or seized assets from citizens, investors ran to the U.S. dollar or gold. Today, many are moving into cryptocurrencies, where their money sits on a global distributed ledger that no central bank or government can touch.”

 • Because Bitcoin, and other crypto coins, are borderless, they are much easier to acquire as a hedge against risk, compared to other assets seen as a safe haven in a crisis.

Source: cryptovest.com

 • Apple’s co-founder Steve “Woz” Wozniak has commented positively about cryptocurrencies and blockchain technology in his opening speech at the WeAreDevelopers World Congress 2018 in

Media files:
episode_1570.mp3 (audio/mpeg, 47.6 MB)

Trust The Plan, The Plan Is Not Going To Be Straightforward – Episode 1569

May 16th 2018, 22:34, by X22 Reporter

Trust The Plan, The Plan Is Not Going To Be Straightforward
Click On Picture To See Larger Picture

More and more indicators are popping up and showing us that the economy has not improved at all but declined since 2008. Nothing has been fixed and the illusion is starting to disappear, it is getting harder to hide what is really going on. The subprime chaos is continuing and the damage is going to spread. Housing starts and permits decline in the time period they should be skyrocketing, this is the hot time for real estate, and we are seeing a huge reversal in real estate. Rates are increasing which means more buyers will be pushed out of the market. A relative of the Skripals has been denied a visa by the UK, nobody knows where the Skripals are. Satellite images show NK is dismantling their nuke program, the White House says the talks are still on between NK and the US. Europe tries to keep the Iranian deal together, they are just not sure if they are going to pay Iran. Israel and Palestine make a deal, Palestine will take control of their electrical needs. Syrian army has full control over Homs, Russia says the US is hiding and  protecting terrorists. The plan is not always straightforward, the plan is complex and many pieces need to be moved into place to make sure everything goes as planned.

Check Out The X22 Report Spotlight YouTube Channel –  X22Report Spotlight

Please check Newzsentinel.com for the latest news on the economic collapse. The Sentinel Alerts are updated throughout the day. If you haven’t already, go to “The People” and join the community of people who are helping each through the economic collapse.


Current News – 05.16.2018


Economy

 • Last week, used car prices had their biggest drop since 2009 directly after the financial market meltdown of 2008.
 • Right now, the auto market is showing signs of incredible worry.
 • Delinquent subprime auto-loans are higher than they were in the last recession.
 • Look for yourself…

 • What’s interesting – and worrisome – is that consumers are defaulting on subprime auto loans when the economy is reportedly doing ‘very well’.

 • Their policies made the entire system fragile by getting consumers addicted to cheap debt through their easy money.
 • They then began tightening credit – crippling the borrowers.
 • Think of it this way – imagine you’re addicted to alcohol. And your bartender keeps giving you cheap drinks each night for months. Eventually, from drinking way more than you should’ve been able to afford, you now have a very high tolerance.
 • But suddenly – the bartender becomes strict and starts giving you less booze. He tells you, “sorry but no more free alcohol for you.” Problem is, you wouldn’t have drank so much if you had to pay full price for it.
 • Now you’re left with awful withdrawals – scrounging together all the extra money you can just to pay for a drink. But

Media files:
episode_1569.mp3 (audio/mpeg, 44 MB)

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.