Maandelijks archief: maart 2014

Epileptische aanvallen door de K uit het DKTP vaccin

Oude Media Nieuwe Media

Epileptische aanvallen door de K uit het DKTP vaccin

VaccinatieRaad in gesprek met…. Sandra, 50 jaar, moeder van 3 jongens (23, 20, en 16 jaar)

epileptische aanvallen

Epileptische aanval

“Hij had veel ontstekingsverschijnselen en kreeg epileptische aanvallen.”

Sam, onze jongste, is op 31 maart 1999 geboren. Alles ging goed, hij was de derde op een rij dus ik had al wat ervaring. Hij groeide goed, dronk borstvoeding en in de familie waren ook geen bijzonderheden. Omdat ik zelf in de gezondheidszorg werk was ik al heel alert op inentingen. Al mijn kinderen zijn later ingeënt omdat ik ze nog zo jong vond. Als ze maar een beetje snotterig waren liet ik het uitstellen. Toen Sam acht maanden was kreeg hij het DKTP vaccin. Direct een dag later kreeg hij hele hoge koorts en was niet lekker. Ik hoorde hem huilen in zijn bedje en zag dat hij een koortsstuip met een aanval had. Ik wist meteen wat het was, door mijn werkervaring.

Dat is het begin geweest van een tijd waarin hij continue ziekelijk was. Hij had veel ontstekingsverschijnselen en kreeg epileptische aanvallen. Ik weet nog dat ik het vreemd vond dat hij dat had omdat hij zo gezond was. Er volgden jaren van onderzoeken, kinderarts bezoeken, epileptische aanvallen thuis en in winkels, ontstekingen aan zijn blaas, zijn keel en andere plekken.

Sam was altijd ziek of onderweg naar een ziekte. Toen hij zes was had hij al 30 antibiotica kuren gehad. We hebben ons aangesloten bij de Epilepsie Vereniging maar ik wilde hem niet aan de medicijnen. Ik waakte wel over zijn regelmaat van rust en ritme om epileptische aanvallen te voorkomen en hij gaf zelf goed aan wanneer hij moe was. Door mijn werkervaring wist ik welke bijwerkingen die medicijnen hadden, dus die heeft hij niet gekregen. Toen ik wat verder ging zoeken kwam ik erachter dat het wel eens met de K uit het DKTP vaccin kon liggen. Ik ben toen verder gaan vragen en heb inlichtingen verzameld op internet en via een kennis kwam ik terecht bij een vrouwelijke homeopaat die ons adviseerde om Sam te laten ontgiften. Met name de K, want daar kwamen de meeste problemen mee, dat was bekend in hun vak. Toen Sam 6,5 – 7 jaar was hebben we hem laten ontgiften. Vanaf die tijd gaat het heel erg goed en draait hij mee in het gewone leven.

Hoe ben je voorgelicht over vaccinaties?

Helemaal niet, er was amper voorlichting. Mijn oudste twee hebben ook vaccins gehad. Ik was er wel alert op. Als ik maar enigszins dacht, ze zijn verkouden, dan ging het niet door. Alle drie heb ik ze later laten vaccineren dan in het groene boekje staat. Vanuit mijn werk zie ik dat ouders er heel makkelijk mee om gaan. Maar ik heb altijd gezegd; het is mijn kind, ik bepaal zelf wanneer die spuit erin gaat.

Wat vind je van het burgerinitiatief om bijsluiters verplicht te stellen?

Ik denk dat het goed is dat er bijsluiters worden gegeven, alleen denk ik dat het onzorgvuldig gelezen wordt. Elke bijsluiter vermeld immers bijwerkingen. Ik denk wel dat er meer media-aandacht aan geschonken moet worden. Met een bijsluiter lezen bereik je niet wat je wil bereiken. Op Facebook lees je meer dan in een bijsluiter. Mond op mond verhalen geeft meer reactie dan een papiertje.

Wat zou je tegen ouders willen zeggen die nu hun zoektocht beginnen?

Wees verstandig en denk na. Lees wat de gevolgen kunnen zijn. Waarom vaccineer je? Doe het niet zomaar omdat het in het groene boekje staat of omdat iedereen het doet, het moet een bewust iets zijn. Er moet veel meer op geattendeerd worden wat ze je kinderen geven en wat ze inspuiten. Vraag na bij andere ouders. Pas na een ervaring gaan mensen nadenken. Dan wordt het herkenbaar. Besef dat het altijd een eigen keuze is.

Links

Epileptische aanvallen door de K uit het DKTP vaccin

{$excerpt:n}


Gelatine in vaccins: hoe Halal is uw vaccin?

Oude Media Nieuwe Media

Gelatine in vaccins: hoe Halal is uw vaccin?

Éen van de hulpstoffen in de BMR-vacinatie (MMR Vaxpro) is varkensgelatine. In de moslimgemeenschap bestaat veel onduidelijkheid of gelatine haram (onrein) of halal (rein) is. Gelatine is volgens de ene interpretatie haram en volgens de andere halal omdat het een bewerking heeft ondergaan. Die verandering door bewerking is chemisch gezien correct, echter de bron blijft het zelfde.

Gelatine in vaccins

Gelatine, ’t zit ook werkelijk overal in…

Wat is gelatine?

Gelatine is een bindmiddel dat uit slachtafval (meestal huiden en botten van varkens) wordt gehaald. De huiden en/of botten worden goed schoongemaakt en in kleine stukjes gehakt. Daarna gaan de stukjes in een bad met oplosmiddelen, zoals benzine. Dit zorgt ervoor dat er allerlei stoffen oplossen. Wat overblijft zijn eiwitten. Deze worden onder andere gekookt onder hoge druk. Verder wordt gelatine gebruikt om capsules voor medicijnen en vitaminepreparaten te maken.

E-nummer E441

Tegenwoordig moeten producenten gelatine verplicht vermelden als een ingrediënt (E 441). Je kunt dus in de ingrediëntenlijst zien of een product gelatine bevat. Gelatine staat ook wel vermeld als “colloïdaal proteïne”. Gelatine kan ook als proceshulpstof gebruikt worden en dan hoeft de producent het niet te vermelden. Fabrikanten printen regelmatig op hun verpakking dat een product varkensgelatine- vrij is. Dit houdt dan niet in dat er geen gelatine in zit en zegt daarom ook niks over de Halal-waardigheid van het product. Gelatine kan ook van andere dieren gemaakt worden en het is niet duidelijk of die Halal geslacht zijn.

Wat is Halal?

Gelatine kan alleen Halal zijn als het afkomstig is van dieren welke op Halal wijze zijn geslacht. Daarnaast mag de productielijn tijdens het ophalen van de Halal beenderen en -huiden niet worden besmet/verontreinigd met Haram varkensgelatine. Dit betekent in de praktijk dat er nauwelijks Halal-waardige gelatine bestaat.

Gelatine in vaccins

In de bijsluiter van het BMR-vaccin staat gelatine vermeld als Gehydroliseerd gelatine (gehydroliseerd is de splitsing van een chemische verbinding onder opname van water):

Hulpstoffen M-M-RVAXPR

 • Sorbitol
 • Natriumfosfaat zout, makkelijk in water oplosbaar. Opgelost heeft de oplossing een basische pH.
 • Kaliumfosfaat additief (E340), gebruikt als emulgator en schuimmiddel.
 • Sucrose
 • Gehydroliseerd gelatine
 • Medium 199 met zouten van Hanks
 • Minimum Essentieel Medium, Eagle (MEM) …… kippenembryo
 • Mononatrium L-glutamaat … E621
 • Neomycine …..antibiotica
 • Fenolrood….kleurstof
 • Natriumbicarbonaat
 • Zoutzuur ( om de pH aan te passen)
 • Natriumchloride ( om de pH aan te passen)
 • Oplosmiddel: Water voor injecties

Zie ook: http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:183946&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

Wat vind de moslimgemeenschap hiervan?

Ondanks dat gelatine niet halal is, hebben Moslimgemeenschappen in 2001, in overleg met de World Health Organisation, hun akkoord gegeven voor het gebruik van gelatine-bevattende vaccins. Meer informatie: For Muslims, is porcine gelatin OK in vaccines?

Wat zegt fabrikant Sanofi Pasteur

Onderwerp: gelatine in MMRVAXPRO t.a.v. mevr. S.

Geachte mevrouw S.,

Graag kom ik hierbij terug op uw vraag naar nadere informatie over de gelatine die aanwezig is in het bof-mazelen-rodehond vaccin van Sanofi Pasteur MSD, MMRVAXPRO.

Zoals weergegeven in de productinformatie bevat MMRVAXPRO gelatine afkomstig uit varkens, ofwel porcine gehydrolyseerde gelatine (bijlage: MMRVAXPRO NL (2013-07-01) SPC). De hoeveelheid is 14.5 mg per dosis. Gelatine wordt tijdens de productie van het vaccin toegevoegd aan het opgezuiverde, levend verzwakte virus-materiaal en dient als stabilisator. Stabilisatoren dienen voor behoud van de werkzaamheid, doordat ze het antigeen materiaal en andere vaccincomponenten stabiliseren tijdens opslag. Gelatine zorgt dus voor een betere houdbaarheid van het vaccin.

In antwoord op eventuele bezwaren vanuit de moslimgemeenschap zou ik willen wijzen op het principe van transformatie uit de Shariah wetgeving. Volgens het principe van transformatie worden onreine producten gezuiverd door uitgebreide bewerking. Omdat het principe van transformatie geldt voor gelatine, dat bestaat uit gedeeltelijk gehydrolyseerd collageen dat is verkregen uit dierlijke weefsels zoals botten, huid en pezen, wordt het toelaatbaar voor praktiserende moslims om vaccins te ontvangen, zelfs wanneer deze gelatine afkomstig is van varkens.

Met vriendelijke groet,

Dr. Larissa FOLMAN
Medical Information Officer
SANOFI PASTEUR MSD
Hoofddorp – Netherlands

Maakt niemand zich daar dan druk om?

Toch wel: de Islamtische Arts Dr Abdul Majid Katme, voorzitter van de Islam Medical Association zegt dat vrijwel alle vaccinaties haram (onrein) zijn, dit omdat ze gemaakt zijn op basis van menselijke of dierlijke bestanddelen. Hij roept op tot weigering vaccinatie. In 2011 schrijft hij: ‘We geven onze onschuldige kinderen Haram (verboden) substanties en schadelijke chemicaliën die hun immuunsysteem vernietigen, ziektes veroorzaken en lijden en dood veroorzaken. Alle Moslim artsen en ouders zouden bewust moeten zijn van de vaccin ingrediënten en van het falende effect van vaccins. De schade is groter dan wat het oplevert. De tijd is gekomen om voor de waarheid op te komen.’

Vertaald uit: We are giving our innocent children haraam (forbidden) substances and harmful chemicals that destroy their natural immune systems, causing disease, suffering and death. All Muslim doctors and parents should be aware of vaccine ingredients, and of the failed efficacy of vaccines. The harm is clearly greater than the benefit. The time has come to take a stand for truth. – See more at: http://www.vaccinationcouncil.org/2011/01/20/islam-vaccines-and-health-2/

Fanous Ramadan

Gelatine in vaccins: hoe Halal is uw vaccin?

{$excerpt:n}


Shaken-babysyndroom (SBS) – wat is er nou echt aan de hand?

Oude Media Nieuwe Media

Shaken-babysyndroom (SBS) – wat is er nou echt aan de hand?

“Het medische beleid in veel academische ziekenhuizen en van AMK-vertrouwensartsen inzake diagnostiek en handelen ingeval van ‘non-accidental-injury’ (‘shaken-babysyndroom’, ‘SBS’) schaadt waarschijnlijk veel meer kinderen en hun ouders dan dat het kinderen beschermt. Dit heeft te maken, zo lijkt het, met een onvoldoende ‘open mind’ bij veel artsen voor andere medische verklaringen en met persoonlijk risicomijdend gedrag van artsen en jeugdzorg”, aldus medisch adviseur Jannes Koetsier

Jannes-Koetsier over het Shaken-babysyndroom

Jannes-Koetsier over het Shaken-babysyndroom

Het ‘Shaken-babysyndroom (SBS)-probleem’

Veel artsen menen dat de combinatie van oude en verse subdurale en retinale bloedingen (bloedingen rond de hersenen en in de ogen) soms met (rib)fracturen, aangetroffen bij een baby, het gevolg zijn van schudden van het kind. Ze noemen dit tegenwoordig ‘non-accidental-injury’, een eufemistische term voor kindermishandeling. Voorheen had men het over ‘shaken-babysyndroom’  (Let wel: ‘Shaken-babysyndroom’ is niet ‘evidence based’ maar ‘assumption based’).

Als de betrokken artsen in het ziekenhuis en de vertrouwensarts van het AMK zo’n zaak met het etiket ‘non-accidental-injury’ doorschuiven naar jeugdzorg, kinderbescherming en/of justitie dan zijn de gevolgen voor ouders en kind dramatisch en schadelijk indien het vermoeden op kindermishandeling onterecht is. Dit heeft mede te maken met de autoriteit die de medewerkers van deze instanties toekennen aan de artsen. Hierdoor wordt vaak een mening (‘Shaken-babysyndroom’) gezien als een feit in het dossier. Onlangs stelde de kinder-ombudsman vast in zijn rapport ‘Is de zorg gegrond?’ dd 10 dec 2013, dat het toch al moeilijk is bij jeugdzorg en kinderbescherming om feiten en meningen goed uit elkaar te houden. Als dan vervolgens in het juridische strijdperk steevast dezelfde ‘SBS’-deskundige opduikt,  die selectief met de medische gegevens aan de slag gaat om ‘Shaken-babysyndroom’ te bewijzen en niet even gepassioneerd zoekt naar andere mogelijke verklaringen, dan volgt veelal uithuisplaatsing en blijven de ouders verdacht met alle gevolgen van dien. Belangrijkste vraag voor de betrokken artsen, zeker bij baby’s uit normale liefdevolle thuissituaties, is dus of er behalve de ‘Shaken-babysyndroom’-veronderstelling ook andere mogelijke medische verklaringen zijn voor de genoemde bloedingen en (rib)fracturen en huidbloedinkjes (purpura, petechie).

Er zijn bovendien  internationale richtlijnen vastgelegd m.b.t degelijk en gericht onderzoek naar “adverse events following immunization (AEFIs)”, inclusief op het gebied van ITP of vitamine deficiënties, waar artsen toch bekend mee zouden moeten zijn.

De ‘Shaken-babysyndroom’-casuistiek die recent door meerdere wanhopige ouderparen bij mij werd gemeld (nog zes cases na de eerste drie waarover de EenVandaag uitzending dd 14-12-2013, maakt mij duidelijk dat dit diagnostisch proces in veel ziekenhuizen verbetering behoeft.

Als bij afwezigheid van sociale risico-factoren de kans op een medische verklaring groter zou zijn dan de kans op ‘SBS’, ontstaat kennelijk een lastig dilemma voor de artsen. Immers de zaak doorschuiven naar de kinderbescherming kan zeer schadelijke gevolgen hebben als de verdenking onterecht is, terwijl de zaak niet doorschuiven en zelf de vinger aan de pols houden riskant kan zijn voor kind en artsen als er wel sprake zou zijn van kindermishandeling. De verantwoordelijkheid doorschuiven is dus verleidelijk. De praktijk is nu hoogst waarschijnlijk  dat zeer veel goeden onder misschien enkele kwaden moeten leiden in de ‘SBS’-gevallen. Er worden hierdoor dus veel meer kinderen geschaad dan beschermd. Medisch beleid met dergelijke gevolgen verdient herbezinning. Primum non nocere. (=medisch principe om allereerst niet te schaden).

Mogelijke medische verklaringen voor wat SBS wordt genoemd

Er zijn medische verklaring anders dan ‘SBS’ voor dezelfde verschijnselen. Doordat hieraan niet wordt gedacht, dan wel te snel tot ‘non-accidental-letsel’ geconcludeerd wordt, krijgen deze mogelijkheden in de Nederlandse ziekenhuizen veelal geen aandacht. Bijkomend probleem is dat deze oorzaken soms tijdelijk bij het kind aan de hand zijn en daardoor niet meer op te sporen zijn als het kind in het ziekenhuis belandt. Het stollingsonderzoek bijvoorbeeld levert dan geen afwijkingen meer op. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat dergelijke oorzaken dus  moeilijk of niet uit te sluiten zijn. Met name in het British Medical Journal is veel literatuur over mogelijke verklaringen te vinden, waarvan hieronder een korte onvolledige samenvatting van enkele voorbeelden.

Vit-C deficiëntie

Kan verschillende oorzaken hebben zoals infecties bij de baby waardoor de vit-C-voorraad in het kind sneller wordt verbruikt dan aangevuld. Er kan abnormaal veel vit-C verbruikt zijn om van een moeilijke bevalling met bijvoorbeeld veel aspiratie te herstellen. Gebrekkige moedermelk kan een rol gespeeld hebben door bijvoorbeeld anti-epilepticagebruik door de moeder, of voedings-deficiënties bij de moeder. Ook de immuunreactie op vaccins kan bijdragen aan het vit-C tekort, zeker bij baby’s die voor of tijdens de vaccinatie met infecties kampen. Bloedingsneiging t.g.v. vit-C tekort is vanouds bekend als scheurbuik.

Er ontstaat bij vit-C tekort altijd een sterk verhoogde histamine-spiegel

De verhoogde histamine spiegel veroorzaakt problemen bij de collageenvorming waardoor de kleine bloedvaatjes met name rond de snel groeiende hersenen kwetsbaar worden voor bloedingen. Ook botten worden door collageen tekort kwetsbaar voor fracturen. Hoe weet je achteraf zeker dat er voor de ziekenhuisopname niet een periode met vit-C-tekort is geweest? Ingeval van voedingsproblemen en infecties, verergerend na vaccinatie, in de weken voor opname, is het vermoeden van tijdelijk vit-C tekort toch minstens net zo gerechtvaardigd als een AMK-melding wegens  ‘SBS’. Zeker als er ook nog petechie (puntvormige huidbloedinkjes) zijn geweest. Petechie zijn immers vrijwel bewijzend voor een stollingsprobleem en niet door mishandeling tot stand te brengen.

ITP, immuun trombocytopenie

Een soort allergische reactie van de bloedplaatjes waarvoor sommige kinderen kennelijk gevoelig zijn. De acute vorm is kortdurend en herstelt zich snel, waardoor ten tijde van de ziekenhuisopname het vaak niet meer mogelijk is om via bloedonderzoek tot een zekere diagnose ITP te komen. Het snelle herstel door de enorme bloedplaatjes aanmaak (normale levensduur bloedplaatjes is 8-10 dagen) leidt vaak tot een rebound-effect met een verhoogd trombocyten aantal dat soms nog wel is vast te stellen maar niet geduid wordt als een mogelijke reactie op ITP. Ook ITP kan door verschillende oorzaken getriggerd worden, zoals (onopgemerkte) infecties en vaccinatie. Het Lareb erkent dat ITP een zeldzame bijwerking van het kinder vaccinatie schema kan zijn. Vit-D en vit-B12 deficiënties zijn ook beschreven als oorzakelijke factor bij ITP. Ook hier zijn er voor de opname vaak huidbloedinkjes  (petechie, purpura) gezien.

Vit-K deficiëntie

Ondanks toedienen van vit-K na de geboorte zijn er gevallen beschreven met een (tijdelijk) vit-K tekort. Soms te relateren aan medicijngebruik of vit-K deficiëntie van de moeder, soms door overmatig spugen van de zuigeling. Ook  leverdysfunctie en of malabsorptie in de darm van het kind zeker bij antibiotica gebruik zou aanleiding kunnen zijn. Behalve de bekende rol bij de bloedstolling heeft vit-K net als vit-C een belangrijke rol bij de botvorming.

Conclusies

Een zorgvuldige anamnese  is van belang maar trof ik in de dossiers onvoldoende  aan. Is er verhoogde bloedingsneiging geweest bijvoorbeeld blijkend uit te makkelijk ontstaande blauwe plekken of uit purpura/petechie. Zijn er al langer verschijnselen van klachten van het hoofdje, zoals abnormaal huilen, wegrakingen, te snelle schedelgroei door de drukverhoging t.g.v. de vaak gesignaleerde oudere en verse bloedingen. Had het kind infecties. Was de bevalling extra belastend. Reageerde het kind slecht op vaccinatie. Kan er sprake geweest zijn van vitamine deficiëntie. Heeft de baby abnormaal gespuugd. Waren er voedingsproblemen. Allemaal aanwijzingen voor een verhoogd risico op één van de geschetste verklaringen. In combinatie met een observatie van twee liefdevolle ouders en geen duidelijke uitwendige mishandelingssporen is ‘non-accidental-injury’ dan beslist niet de meest logische verklaring voor de bloedingen al of niet met fracturen. Dan toch maar voor de zekerheid concluderen tot ‘non-accidental-injury’ leidt te vaak tot niet te onderschatten langdurige rechtsgangen (kinderrechter, strafrecht) met onterechte uithuisplaatsingen van de baby en emotionele schade voor kind en ouders. In het algemeen zouden dus alternatieve hypotheses grondig en degelijk moeten worden onderzocht en beter onderkend, alvorens bij afwezigheid van algemeen gangbare medische verklaringen te snel tot ‘SBS’ te concluderen. Want zoals terecht gesteld in een recent artikel van een aantal professoren: “In medicine, this is known as a differential diagnosis (i.e. list of possible causes). In law, it is known as due process” (“Admissibility of shaken baby syndrome/abusive head trauma evidence”, K.A. Findley et all, Pediatric Radiology (2013) 43:890).

Door Jannes Koetsier, arts, januari 2014.

Shaken-babysyndroom (SBS) – wat is er nou echt aan de hand?

{$excerpt:n}


Geheime witwasdeal Teeven en crimineel (Deel 1)

Oude Media Nieuwe Media

Geheime witwasdeal Teeven en crimineel (Deel 1)

Geheime witwasdeal Teeven en crimineel (Deel 1)

{$excerpt:n}


Build a New and improved fantastic output Waste Oil Burner.

Oude Media Nieuwe Media

Build a New and improved fantastic output Waste Oil Burner.

[embedded content]

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

Build a New and improved fantastic output Waste Oil Burner.

{$excerpt:n}


Amazing and Easy…Convert your Stove to burn waste oil

Oude Media Nieuwe Media

Amazing and Easy…Convert your Stove to burn waste oil

[embedded content]

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

Amazing and Easy…Convert your Stove to burn waste oil

{$excerpt:n}