Maandelijks archief: juni 2015

The Happening Full Movie (2008)

Oude Media Nieuwe Media

Source: WP news


Conspiracy Skeptic Episode 52 – Talking Freely about Freemasonry

Oude Media Nieuwe Media

A real, live Freemason, Blake Oates, turns up to clear things up about Freemasonry.
Source: WP news


The whistleblower 2010 full HD-best action movie

Oude Media Nieuwe Media

Source: WP news


Diamant, het nieuwe centrum kankerbehandelingen.

Oude Media Nieuwe Media

Diamant, het nieuwe centrum kankerbehandelingen.

 OUDE NIEUWE MEDIA –  MEER DOSSIERS RECHTERZIJDE  –  CHEMO IS WAARDELOOS!
VOEDING.. EN VERVUILING.. EEN BRON VAN VEEL, ZONIET ALLE DENKBARE ELLENDE!
KANKER DOOR MENS ONTWIKKELDE ZIEKTE         HIER EEN SCHOKKEND OVERZICHT! 

HET FANTASTISCHE INITIATIEF
Dr. Henk Fransen is bezig een behandelcentrum te creëren waar mensen met kanker die dat wensen de beste aanvullende behandelingen kunnen krijgen die wereldwijd voor handen zijn. Dit centrum zal de naam Diamant dragen. In het centrum wordt op basis van onderzoek (medisch dossier, vragenlijsten, haar-, bloed-, urine- en speekseltesten) met de cliënt gezocht naar de beste combinatie van reguliere en alternatieve behandelingen. Het reguliere gedeelte van het programma wordt in het ziekenhuis uitgevoerd, het alter-natieve gedeelte in centrum Diamant.  Lees verder…  
.
HET PROBLEEM BIJ ZEER VELEN
Mensen met kanker die naast hun reguliere behandeling ook een alternatieve behande-ling zoeken raken op het internet vaak in de war van alle informatie. Zij hebben behoefte aan betrouwbare, begrijpelijk uitgelegde informatie die is gescreend door deskundigen
.
DE ZOEKTOCHT NAAR GENEZING 

Ook  is/komt er een GRATIS youtube-seriewaarop de beste alternatieve behandelingen van kanker die wereldwijd voorhanden zijn worden besproken. Op elke youtube is een deskundige aan het woord die eenvoudig uitlegt wat een behandeling inhoudt, hoe je hem kunt toepassen, waar je op moet letten, of je de behandeling mag combineren met een reguliere behandeling, waar je hem kunt krijgen, hoeveel die kost, etc. Alle informa-tie wordt op een voor leken begrijpelijke manier verwoord en is GRATIS toegankelijkvoor iedereen die dat wil. Lees hier verder en/of breng een bezoekje aan zijn…….. FACEBOOK.
.
Op deze manier kunnen mensen met kanker die naast hun reguliere behandeling ook een alternatieve behandeling zoeken, snel makkelijk en veilig op weg worden geholpen.
.

DEEL (sociale media) deze geweldige en moedige initiatieven van Henk Fransen zoveel als mogelijk, want hij bewandelt, mijns inziens, een pad  waarop velen al verschrikkelijk lang zaten te wachten! Henk bravo en wat mij betreft een staande ovatie en een nobel-prijs. Dit onovertroffen initiatief financieel ondersteunen/doneren kan/mag en moet ook:                                           http://henkfransen.nl/crowdfunding/
Ik/wij en vele anderen zouden graag zien dat er sprake is van één geneeskunde, namelijk de geneeskunde die het beste uit alle geneeswijzen verenigt ten dienste van de patiënt.’

                                       NOG MEER ZEER LOVENSWAARDIGE INITIATIEVEN                                  


ONAFHANKELIJKE WEBSITES BETREFFENDE VOEDING, GEZONDHEID EN MEER.

Op de volledig onafhankelijke website VitaMor vindt u nagenoeg alle informatie over ge-zond ouder worden en jong blijven. De site is het ABC van gezonde voeding versus ge-zondheid, wetenschappelijk onderbouwd door vele duizenden onderzoeken Aanbevolen.

.


—————————————————————————————————————————–

Gezondheidsproblemen bij ruim 95% wereldbevolking! 
Volgens een uitgebreide nieuwe analyse van de “Global Burden of Disease Study ( GBD) 2013 ”, gepubliceerd in De Lancet, heeft wereldwijd slechts 1 op de 20 mensen (4,3 %) in 2013 geen gezondheidsproblemen, terwijl een derde van de wereldbevolking (2,3 miljard mensen) last heeft van meer dan 5 ziektes. Lees verder…
.

Helft Nederlandse bevolking lijdt aan een of meerdere chronische ziekten! Lees verder. .

Voedingsindustrie verantwoordelijk voor heel veel ziektes en doden (65%), zo is onlangs gebleken uit een internationale analyse!! Lees verder (maart 2013).

Waarom we koolhydraatloos zouden moeten eten. Lees verder.
.

Meeste medicijnen werken niet: slechts 4% effectief..!!

De rest is gebaseerd op blind geloof en vertrouwen. Miljoenen Nederlanders slikken medicijnen die bij hen niet werken. Bij 57% is er geen enkel effect of zijn er zelfs nadelige gevolgen (bijwerkingen)! De reguliere geneeskunde beroept zich op het feit dat het een ‘evidence-based’ vak is, maar de meeste onderzoeken waarop artsen hun therapie baseren zijn door marketingafdelingen gemanipuleerd.
.

Tot deze vernietigende conclusies is een onderzoeksteam en het ‘British Medical Jour-nal’ (BMJ) gekomen, die samen zo’n 2500 geneesmiddelen en geneeskundige behan-delingen onderzochten. Lees hier verder.

                                                                

                                                               Wordt vervolgd……


….        …..Wij verkopen niets, dicteren niets, maar… informeren slechts!.              …


Ton Claessen (69), mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK): http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com 
.
………  …….,… .  …………..LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 5 oktober 2015.    .  .     ……  …………….

Diamant, het nieuwe centrum kankerbehandelingen.

{$excerpt:n}


Dog Akido der mini Kangal caused code yellow storm @ pinkpop- landgraaf by a naked picture

Oude Media Nieuwe Media

Dog Akido der mini Kangal caused code yellow storm @ pinkpop- landgraaf by a naked picture

[embedded content]

Let’s block ads! (Why?)

Dog Akido der mini Kangal caused code yellow storm @ pinkpop- landgraaf by a naked picture

{$excerpt:n}


our mini Kangal Akido..welcome @ shivalle channel

Oude Media Nieuwe Media

our mini Kangal Akido..welcome @ shivalle channel

[embedded content]

Let’s block ads! (Why?)

our mini Kangal Akido..welcome @ shivalle channel

{$excerpt:n}