Maandelijks archief: juni 2017

Your 2 hourly digest for wakkeremensen

Oude Media Nieuwe Media
wakkeremensen
 

thumbnail Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 23 juni 2017
Jun 23rd 2017, 14:37, by wakkeremensen
Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
 23 juni 2017
De gebeurtenissen op Aarde gaan steeds sneller, aangezien niet ingelost karma zichzelf aan het uitwerken is en zoals jullie het ervaren, lijkt het alsof het allemaal steeds erger wordt. Houd alsjeblieft in gedachten dat enkel zij die karmische schulden dienen in te lossen er direct bij zijn betrokken en het gaat om mensen die vaak worden gezien als onschuldige toeschouwers. Hoe onwaarschijnlijk het voor velen jullie ook mag lijken, zijn alle betrokken zielen in staat om oud karma in te lossen en zij zullen de nieuwe cyclus willen beginnen met zo weinig mogelijk uitstaand karma. Vergeet nooit dat zij, voordat ze zijn geïncarneerd, overeenkomsten hebben afgesloten, dus niets dat gebeurt is toevallig of per ongeluk.

Het kan echter zijn dat sommige zielen in zaken zijn verwikkeld die hen een ervaring oplevert die niet was gepland en dit zal hen, om zo maar te zeggen, krediet opleveren. Met andere woorden: het kan resulteren in een of andere beloning. Het is normaal dat je voor alle zielen die zich in karmische situaties bevinden, grote sympathie kunt opbrengen, omdat je logischerwijs het lijden en de zorgen kunt voelen. Stuur hen, wanneer mogelijk, je liefde en helende energieën om hun herstel te ondersteunen. Zeer binnenkort zullen de zaken op Aarde enorm verbeteren, omdat de positieve energieën van verandering zich vestigen, dus jullie ervaringen zullen meer acceptabel en minder verwarrend worden.


Verlies nooit het feit uit het oog dat jullie in een samenleving van vrije wil leven en dit is de reden dat gebeurtenissen soms onvoorspelbaar zijn. Waar het echter daden betreft die tot onrust kunnen leiden en die niet te wijten zijn aan karmische redenen, zullen Hogere Wezens hun best doen om de uitkomst te beïnvloeden zonder jullie vrije wil buiten spel te zetten. Het is echter bijzonder moeilijk geweest om jullie te begeleiden en op een pad te houden dat jullie uit de lagere trillingen verheft. De afgelopen drie cycli van de Mensheid zijn jammer genoeg in falen geëindigd, alhoewel wel dient te worden gezegd dat jullie ervaringen vele zielen in staat hebben gesteld hun trilling te verhogen, terwijl anderen weer zijn teruggevallen.

Aldus weten we in volkomen vreugde en geluk dat jullie huidige cyclus een punt heeft bereikt waarop Ascentie voor vele, vele zielen een gegarandeerd feit is. Zielen van het Licht hebben geholpen de weg naar het Licht vrij te maken, terwijl er een ander pad actief is dat zielen naar een nieuwe Aarde brengt waar ze hun ontwikkeling zullen kunnen vervolgen. Ik verzeker jullie opnieuw dat er, wanneer je dat wenst, altijd een verbinding van welke soort liefdesband dan ook, met andere zielen bestaat. In de hogere trillingen wordt tijd niet op dezelfde manier ervaren als hoe dat op Aarde gebeurt en deze gaat zo snel voorbij dat je snel zult beseffen dat Alles in het Nu bestaat. Het mag allemaal zo anders lijken dan jullie op Aarde gewend zijn geweest, maar besef dat jullie waarschijnlijk meer tijd in de hogere rijken hebben doorgebracht dan op Aarde.

Vele zielen vragen zich af waar het in het leven om draait en wat de zin ervan is en het directe antwoord hierop is: ervaring. Jullie keren geleidelijk aan naar de hogere trillingen terug en zullen uiteindelijk een Galactisch Wezen worden, hoewel dit laatste op het moment nog ver weg ligt. Jullie meest belangrijke doel is om de duale energieën van de Aarde te ontstijgen en het is iedere inspanning of opoffering die je maakt meer dan waard. Er zijn geen sluipwegen en iedere ziel bezit dezelfde kansen om te ascenderen door boven de negatieve energieën van de Aarde uit te stijgen. Het is een grote uitdaging wanneer je omgeven bent door mensen die een “normaal” leven leiden en werkelijk inzicht ontberen.

Jullie dienen om zo maar te zeggen je zelf te isoleren tegen negativiteit, door bijvoorbeeld je aura te allen tijde intact en in vorm te houden. Dit kan worden bereikt door je gedachtenkracht, die in feite veel krachtiger is dan jullie je voor kunnen stellen. Zie voor je geestesoog je aura als een cocon die zich om je heen bevindt en ervan uitgaand dat deze niet beschadigd is, zal het je bescherming bieden. Gebruik, aangenomen dat je je dominante kleur kent, de voor jou belangrijkste kleur en stel het je voor als puur, helder en smetteloos. Negatieve zielen hebben meestal donkere en vervuilde kleuren die licht ontberen. De energieën worden door andere mensen gevoeld en zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor een gevoel van liefde, of in sommige van de meer extreme gevallen, van afkeer. Dit verklaart gedeeltelijk waarom je je bij sommige mensen je meer op je gemak en ontspannen voelt en bij anderen niet. Het betekent dat je je tot sommige mensen instinctief voelt aangetrokken, in tegenstelling tot anderen.

Jullie hebben waarschijnlijk al gelezen dat de Aarde meer kansen biedt om je te kunnen ontwikkelen dan waar ook, omdat je over het algemeen elke dag van je leven uitdagingen tegenkomt. De uitdagingen die het belangrijkst zijn steken er vaak bovenuit omdat deze niet louter onbeduidend zijn. Dus wees voorzichtig in hoe je met jezelf omgaat en behandel alle anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Op die manier kun je er nooit ver naast zitten; wees met je tijd en hulp zo gul mogelijk. Hierdoor wordt door jou positief karma gecreëerd en verzameld en is het, zoals jullie spreekwoord zegt: “wie goed doet, goed ontmoet”. Waar je werkt om een beloning te ontvangen geldt dat uiteraard anders, maar wanneer de intentie bestaat om behulpzaam te zijn wordt dit positiever. Het komt neer om zoveel mogelijk behulpzaam te zijn en zelfs een paar vriendelijke woorden kunnen een mens soms goed doen.

Omdat jullie niet kunnen weten waarom een bepaalde ziel voor een bepaald soort leven heeft gekozen, vloeit hieruit voort dat eenieder elkaar om die reden dient te respecteren. De wereld is een plek die vele verschillende overtuigingen en gewoonten herbergt, dus deze dienen te worden begrepen voor wat betreft de bijdrage aan iemands ontwikkeling. Iedere religie draagt leringen met zich mee die pogen goddelijke mensen te creëren, maar zijn in sommige gevallen verdraaid, negatief en vervuld van eigenbelang. In principe is religie een gedisciplineerde lering die gehoorzaamheid verlangt en die focust op liefde en gebed. Het was echter nooit bedoeld om mensen van elkaar af te scheiden en de vele oorlogen in de geschiedenis die hierdoor zijn ontstaan, te veroorzaken. De zaken zullen veranderen naarmate het inzicht van de mens toeneemt en zij minder afhankelijk wordt van georganiseerde religie.

Vergeet niet dat jullie onsterfelijk zijn en dat jullie alle tijd van de wereld hebben en zelfs nog meer, dus maak je geen zorgen als je het gevoel hebt dat je niet hebt gedaan wat je had willen doen. Soms focust je levensplan zich op een speciaal aspect van het leven waar je meer ervaring in dient te krijgen. Dus besef dat het leven nooit verspild kan worden, ongeacht de situatie waar je je in bevindt en uiteraard werken je Gidsen voortdurend aan je zijde. Ze hebben het beste met je voor en weten welke uitdagingen aan je zijn geïntroduceerd voordat je bent geïncarneerd. Via je vrije wil kun je echter eveneens je eigen interesses volgen en zodoende krijg je vele kansen om jezelf te vermaken, maar uiteraard niet ten koste van anderen. Sport en soortgelijke tijdverdrijven laten je zien hoe je rekening met anderen kunt houden en eerlijk kunt spelen.

De toekomst van het tot stand komen van de lang verwachte veranderingen is niet ver weg en onthoud dat de betrokken mensen niet niets zitten te doen in het plannen hiervan. De kwestie waar het om draait is nog steeds het moment te vinden om openlijk van start te gaan. Langzaam maar zeker echter komt het nieuws naar buiten zodat de mensen kunnen worden voorbereid. De dagen komen dichterbij waarop jullie in staat zullen zijn om vrijelijk te spreken over de waarheid wat betreft jullie onsterfelijkheid en religie zal worden herzien door het invoegen van nieuwe waarheden die zullen worden onthuld. Dit zal zo zijn omdat vele zielen er de voorkeur aan hechten om de resterende tijd hun eigen ideeën te volgen.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde.

Mike Quinsey.

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


thumbnail Inter-dimensionale Communicatie / De Arcturianen via Sue Lie / 21 juni 2017
Jun 23rd 2017, 10:23, by wakkeremensen
Inter-dimensionale Communicatie
De Arcturianen via Sue Lie / 21 juni 2017
Lieve Arcturianen,
Hebben jullie vandaag een bericht voor mij? Ik weet dat er altijd een bericht is, maar ik moet het gewoon vragen. Daarom vraag ik het nu…….
Lieve Suzille,
Ja, je hebt er gelijk in dat wij altijd een bericht hebben voor iedereen die met ons wil communiceren. Dus, wensen wij iedereen er aan te herinneren die deze communicatie kan lezen dat wij, de Arcturianen, evenals AL van jullie Galactische Familie, altijd bereid zijn om met jullie te communiceren.
Wij zijn “altijd” bereid om te communiceren met jullie omdat wij niet beperkt of gebonden zijn aan jullie illusie van de tijd. Jullie weten dat de tijd een illusie is omdat het onder verschillende omstandigheden heel anders blijkt te zijn.
Bijvoorbeeld, wanneer jullie iets doen wat jullie heel graag doen, “vliegt de tijd.” Aan de andere kant, wanneer jullie iets doen wat jullie NIET willen doen, lijkt de tijd te kruipen in een tempo van een slak.

Ook, de tijd is heel afhankelijk van jullie staat van bewustzijn. In jullie driedimensionale bewustzijn, is de tijd iets dat geregeld lijkt te zijn door een “klok” die buiten jullie is. Echter, deze klok daar buiten jullie staat in wisselwerking met jullie emotionele staat van dat “de tijd vliegt” wanneer jullie plezier hebben en “elke minuut als een uur aanvoelt” wanneer jullie iets doen waar jullie niet van houden.
Vanuit ons perspectief in de vijfde dimensie en verder, is de illusie van de driedimensionale tijd vervangen door het vijfdimensionale en verder, NU. Binnenin dat NU van de hogere dimensies, is er geen “tijd” om jullie op waarneming gebaseerde, gerichte veld te vertragen naar waarvoor jullie bewust voor hebben gekozen om op te concentreren.
Dus, jullie keuze van “het instellen op, het richten op” zal de werkelijkheid gebieden waarin jullie leven. Wanneer jullie kiezen te richten op de rekeningen die jullie moeten betalen en het werk wat jullie moeten doen, (met het accent op “moeten” wat inhoudt dat persoonlijke keuze niet beschikbaar is binnen dat NU) is de tijd jullie vijand. Daarom lijkt iedere minuut op een uur.
Maar wanneer jullie mediteren of betrokken zijn bij een creatieve daad, activeren jullie jullie vierde en vijfde dimensionale bewustzijn waarin de “tijd” een product is van jullie bewustzijnsstaat. Bijvoorbeeld, wanneer jullie bezig zijn met een creatieve handeling waarvan jullie genieten, lijkt de tijd te “vliegen.”
De reden waarom wij spreken over de “tijd” is omdat de “tijd” een prachtig terugkoppelingssysteem is over hoe jullie kiezen hoe jullie leven te creëren. Wanneer jullie “tijd zich voortsleept” of jullie “hebben een tijd” om te doen wat jullie werkelijk willen doen, dan heeft de “tijd” jullie een bericht gegeven over de werkelijkheid die jullie voor jullie zelf hebben gecreëerd.
Het is heel belangrijk dat jullie je realiseren binnen dit NU dat jullie beseffen dat JULLIE de schepper zijn van jullie werkelijkheid. Spoedig en dit “spoedig” is afhankelijk van de keuze van ieder persoon om hun bewustzijn, jullie bewustzijn genoeg uit te breiden, om “jullie op waarneming gebaseerde, gerichte veld” uit te breiden.
Jullie “waarnemingsveld (richtveld)” wordt bepaald door jullie keuze van het grote aantal verschillende personen, plaatsen, situaties en dingen waarvoor jullie kiezen om waar te nemen of niet waar te nemen. Jullie fysieke gevoelens hebben een direct effect op jullie waarnemingen en jullie waarnemingen hebben een direct effect op jullie gevoelens.
Vandaar dat jullie een “terugkoppellus” kunnen creëren waar jullie ervoor kunnen kiezen om angst uit te zenden en angst keert constant terug naar jullie. Aan de andere kant, zouden jullie een terugkoppelingslus kunnen aanwenden waarin jullie je richten op “het sturen van liefde” en dan keert liefde naar jullie terug.
Dus, angst beperkt jullie waarnemingsveld (richtveld) tot de derde en lagere vierde dimensionale werkelijkheden. Aan de andere kant, liefde, vooral Onvoorwaardelijke Liefde, breidt jullie waarnemingsveld (richtveld) uit. Wij spreken nu, niet over jullie fysieke waarnemingsveld, welke ook sterk beïnvloed is door jullie bewustzijnsstaat.
In plaats daarvan is het onze wens om te spreken over jullie innerlijke en hogere waarnemingsveld. Met jullie “innerlijke waarnemingsveld” bedoelen wij jullie innerlijke werkelijkheid die aanhoudend wordt gecreëerd en opnieuw gecreëerd door jullie gedachten en emoties.
Wanneer jullie innerlijke waarnemingsveld wordt begeleid door vrede en kalmte, blijft jullie emotionele lichaam een helder venster waardoor jullie jullie uiterlijke werkelijkheid kunnen waarnemen. Aan de andere kant, wanneer jullie innerlijke waarnemingsveld wordt geleid door verwarring en bezorgdheid, creëert jullie emotionele lichaam een onduidelijk en vaak op zichzelf gericht, waarnemingsveld dat vaak creëert een sensatie van “het zijn van een slachtoffer.”
Jullie krijgen dit gevoel van ‘slachtoffer’ te zijn, omdat jullie niet het gevoel hebben dat jullie degenen zijn die jullie realiteit creëert. In dit geval, zijn er vele beangstigende mogelijkheden waarop jullie je bewustzijn kunnen richten om meer en meer bezorgdheid en angst te kunnen creëren in jullie wereld.
Wij zijn hier binnenin jullie NU om jullie eraan te herinneren dat de snelheid van de frequentie van de planeet Aarde geleidelijk versneld. Dit proces moet behoorlijk langzaam omdat Gaia vele levensvormen heeft gevuld met angst en/of bezorgdheid.
Deze collectieve angst en bezorgdheid lijkt veel op, is veel als dat van, het anker is neergelaten wanneer jullie de boot proberen te laten varen. De boot kan misschien in staat zijn om langzaam te bewegen, maar uiteindelijk zal het “anker” zoveel  “afval en puin” verzamelen uit het water dat de boot niet langer in staat zal zijn om vooruit te gaan.
Welke vorm van een “anker” staan jullie toe om jullie voorwaartse proces te vertragen? Alstublieft herinner dat jullie leven JULLIE boot is en dit anker is naar beneden omdat jullie je niet “herinnerd” hebben om het anker op te halen.
Vanzelfsprekend is het best makkelijk om jullie eigen  “innerlijke anker” te vergeten omdat het onzichtbaar is voor jullie driedimensionale waarnemingen. Echter, jullie driedimensionale lichaam zal zich waarschijnlijk erg moe voelen omdat het leven aanvoelt alsof jullie “twee stappen voorwaarts aan het nemen zijn en één stap terug.”
Om jullie anker op te hijsen, moeten jullie beseffen dat dit JULLIE anker is en NIEMAND ANDERS heeft dit anker gecreëerd of laten zakken in de diepe wateren om “jullie terug- of te weerhouden.”
Niettemin zij hebben allen hun eigen boot en hun eigen anker waar ze mee te maken hebben. Als ze succesvol met hun eigen anker omgaan – wat inhoudt dat zij hun NIET laten tegenhouden van hun eigen innerlijke leiding – dan zij zijn in staat om anderen te assisteren.
Daarentegen, wanneer men niet gehandeld heeft met zijn eigen “vieze ankers” worden zij zo geabsorbeerd door hun eigen problemen dat ze anderen niet kunnen helpen met hun problemen. Alstublieft herinner dat de kern van de ascentie is om “anderen te dienen!!”
Vandaar, wanneer iemand zijn anker het nodig heeft om te worden gezuiverd en om terug getrokken te worden in het schip, zodat het geen belemmering creëert op de voorwaartse beweging, zijn zij vaak geheel in beslag genomen door hun eigen problemen om hun ware multidimensionale aard te herinneren.
Vandaar, liever dan een snel beroep te doen op het Hogere Zelf zoals, “alstublieft help mij om meer gezwind over mijn pad te gaan,”  “spenderen” zij tijd aan hun 3D probleem, liever dan dat zij hun Hogere ZELF aanspreken voor de oplossing.
Wanneer iemand zijn tijd spendeert om zich op het “probleem” te richten, zullen zij zich meer en meer slachtoffer voelen door het leven. Dus, ze vergeten dat dit is HUN boot en HUN anker.
Ze vergeten ook dat al wat ze te doen hebben, is “het anker te lichten” in hun gedachten zo dat ze het kunnen laten gloeien met het Violette Vuur om het te transmuteren in “een anker van Licht.”
Het bewuste bezit hebben van dit anker als een component van “het dragen van een fysiek lichaam” net zo goed als het nemen van de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van het anker en volledig functioneel, geeft iemand de verzekerdheid dat zij kunnen “stoppen” wanneer het nodig is te rusten, zonder de gehele reis niet te voltooien.
Wij, jullie Galactische Familie, realiseren ons dat onze geaarden ongeduldig worden voor onze komst. Maar, kijk om jullie heen in jullie wereld. Wat denken jullie dat de meeste mensen zouden doen als wij plotseling een van onze kleine verkenningsschepen zouden laten landen of de lucht zouden vullen met één van onze enorme Sterrenschepen?
Maar wij zijn blij om te zien dat meer en meer mensen minder vasthouden aan angst over “waar dan ook weg van de Aarde/Galactische realiteiten.” In de jaren vijftig van de vorige eeuw, wat één van de perioden was waarin wij gereed waren om te landen, begonnen de Illuminatie een grote angst campagne van “griezelfilms” van schrikaanjagende ET’s om zogezegd “de Aarde over te nemen” of “om mensen weg te voeren.”
Het is waar dat de Zeta’s mensen hebben weggevoerd, zoals vermeld in de X files,  maar deze activiteit is al lang geleden gestopt. Dus, zij hadden geen wens om de mensheid te schaden, feitelijk hebben ze degenen die werden weggevoerd naar hun Schip om “hun DNA te delen” met de Zeta’s die dringende behoefte hadden aan onbestorven DNA, heel goed onderricht.
De Zeta’s waren niet langer in staat om henzelf te repliceren door voortplanting en hadden het nodig “om nieuwe vormen” te creëren van het DNA dat zij verzamelden van de mensen. Dit verzamelen van het DNA is gedaan met volledige toestemming van de regeringen die in ruil hogere technologie hebben ontvangen.
Hebben deze regeringen deze technologie gedeeld met hun mensen?  NEE, zij behielden de technologie voor zichzelf zodat ze er “geld van konden maken”. Wat degenen gevangen in het derde en lagere vierdimensionale bewustzijn niet beseffen, is dat er geen enkele vorm van geld of ruilhandel in de vierde en vijfde dimensies van werkelijkheid nodig is.
In de hogere vierde dimensie en nog meer in de vijfde dimensie, zijn mensen in staat alles te creëren wat zij nodig hebben met hun eigen gedachten en emoties. Nemen jullie er notie van dat de bovenstaande informatie niet zichtbaar is in jullie kranten of makkelijk te vinden is op het internet.
De reden hiervoor is dat de groepen van “macht over anderen” erg bang zijn dat hun heerschappij van “macht over” tot een conclusie komt. Zij zien dat meer en meer van de mensheid hun bewustzijn aan het verhogen is naar de hogere vierde en vijfde dimensionale frequenties van de werkelijkheid.
Dan, hoewel mensen nog steeds een “aarde voertuig kunnen dragen” laten zij het feit niet toe hen nog langer te beperken dan als het “dragen van een trui” hen zou beperken. Natuurlijk, kunnen jullie gemakkelijk een trui uittrekken, terwijl jullie nog niet gemakkelijk jullie aarde voertuig kunnen uitdoen of afnemen – NOG NIET.
Natuurlijk kunnen jullie jullie aarde voertuig veilig opgeslagen achterlaten op de Aarde wanneer jullie de vierde dimensie bezoeken tijdens de slaap, dromen, diepe meditatie, wanneer jullie onder narcose zijn of in beslag genomen door onbevattelijke creativiteit. In feite, hebben velen van jullie zich herinnerd om genoeg/voldoende van jullie essentie binnen jullie fysieke voertuig te houden, net zoals jullie iemand op jullie boot mogen houden terwijl jullie aan wal gaan.
In feite, hebben meer en meer van jullie zich herinnerd om hoe jullie “communicatiemedium van schip naar land” te gebruiken zo dat jullie kunnen communiceren met jullie Hogere ZELF net zo gemakkelijk als dat je “een vriend zou bellen met een mobiele telefoon.” Het is om bovenstaande reden wij onze “inter-dimensionale berichten” doorsturen aan vele van onze geaarden, maar volledig ontwaakte, expressies van het ZELF.
In werkelijkheid, hebben meer en meer leden van onze Galactische Familie een vertegenwoordiger van ons vijfdimensionale en verdere ZELF naar beneden gestuurd naar Gaia om een driedimensionaal voertuig te dragen, om een telecommunicatiesysteem te creëren zodat de vijfdimensionale en van verder familie van de mensheid met JULLIE konden spreken, ons dappere “weg naar de Aarde team.”
Wij zijn hier vandaag om jullie allemaal te bedanken die zich hebben herinnerd om jullie Inter-Dimensionale Communicatie Systemen te verbinden met jullie derde/vierde dimensionale Brein, Hogere Hart en Derde Oog. Wij stellen voor dat jullie je eerst met het Hogere Hart verbinden want binnenin jullie Hogere Hart is jullie Drievoudige Vlam van Goddelijke Wijsheid, Multidimensionale Kracht en Onvoorwaardelijke Liefde.
Tevens, zijn binnenin de Atma van jullie Hogere Hart jullie multidimensionale circuits, welke oneindig werken via de kracht van jullie Galactische Wijsheid, Multidimensionale Kracht en Onvoorwaardelijke Liefde.
Ook, zijn binnen de Atma van jullie Hogere Hart de eerste 8 cellen van jullie fysieke vorm. Deze eerste 8 cellen gaan van incarnatie naar incarnatie om jullie te verbinden met jullie ware, Multidimensionale ZELF die gelukkig leeft op onze Sterrenschepen.
Wij, jullie Galactische Familie, willen jullie er aan herinneren dat jullie nooit alleenzijn en dat jullie altijd door ons worden ondersteund. Wij wensen jullie er ook aan te herinneren dat jullie “Galactische Familie” jullie eigen hogere dimensionale expressie van het ZELF omvat.
Zegeningen voor jullie allemaal! Wij genieten enorm van het aanraken van onze dappere vrijwilligers die een aarde voertuig hebben aangenomen om Gaia te assisteren met Haar planetaire ascentie.
                                  
                        De Arcturianen en jullie Galactische Familie
Vertaald door Anja voor Wakkeremensenthumbnail Montague Keen, / 18 juni 2017
Jun 23rd 2017, 10:03, by wakkeremensen
Montague Keen,
18 juni 2017

Wat jij en je team in de laatste 10 dagen hebben ontrafeld, zal helpen de mensheid te ontlasten. Wanneer jullie open staan voor samenwerking met de geestenwereld, is niets onmogelijk. Het helpt jullie los te breken uit de onderdrukking. Allereerst dienen jullie te begrijpen wie en wat jullie onderdrukt. Jullie zijn van verre gekomen om de antwoorden te vinden. Om dit te helpen begrijpen, vraag ik jullie naar Ierland te kijken. DUISTERE SLUIERS werden over Ierland geplaatst, die het Ierse volk beletten te ontwaken m.b.t. wie ze zijn. Deze werden door het Vaticaan over Ierland geplaatst; ze worden hierdoor onder toezicht gehouden, waarbij de sluiers strak dicht werden gehouden. 16 SLUIERS werden gebruikt, die de mensen in een staat van ongemak en spanning houden, altijd in angst en zorgen, nooit op hun gemak. Ze gebruikten tevens drie andere sluiers om ervoor te zorgen dat de Ieren nooit hun derde oog zouden gebruiken. De Ierse regering steunt deze onderdrukkers door een hoog percentage van het gif FLUORIDE in de drinkwatervoorziening te gebruiken. Dit beïnvloedt niet alleen het derde oog, maar het vernietigt eveneens de gezondheid en de levens van het Ierse volk.

Het Vaticaan neemt ook de controle over de arme onschuldige kinderen die vrijelijk via doop en belijdenis aan het Vaticaan worden GEGEVEN. Het zijn jullie ouders en opvoeders die beschuldigd worden van het offeren van jullie zielen. Deze beslissing werd jullie uit handen genomen. Het Vaticaan plande dat dit zo moest, en jullie dragen de consequenties van deze barbaarse beslissingen. Zeer weinigen overleven zonder beschadigd te raken. Het Vaticaan bedacht zelfs andere “religies” om conflicten te veroorzaken en geschillen te creëren die in oorlog resulteren.


De informatie die nodig is om jullie te bevrijden uit deze gevangenis van controle is beschikbaar voor iedereen die ernaar zoekt. Dit is het moment om jezelf te bevrijden. Alles ligt open en bloot voor jullie. Nooit in de geschiedenis van de mensheid werd de waarheid meer blootgelegd dan in deze tijd. Hebben jullie de moed om je zielen te bevrijden uit de slavernij van doctrine? Wanneer goede mensen bijeenkomen om met de Bron te werken om de mensheid te bevrijden, wordt hen alle hulp geboden. Wanneer de ketenen van religie en financiën die gebruikt worden om jullie te binden, verwijderd zijn, dan zullen jullie je als een nieuw mens voelen, eindelijk vrij om voor jezelf te denken, alle mogelijkheden te onderzoeken en de wereld in al haar pracht en wonderen te zien. Dan zullen jullie je medemens in een nieuw licht zien, niet als vijand. Anders, ja, maar elk een deel van dit geweldige tapijt van het leven op Aarde.

Als je enig idee had van wat er wordt gebruikt om het menselijk ras te manipuleren, tot slaaf te maken en te vernietigen door degenen waarvan jullie werd geleerd ze te vereren en te vertrouwen, dan zouden jullie geschokt zijn. Maar hun macht over jullie is snel aan het tanen, aangezien ieder van jullie die ontwaakt hun machtsstructuur vermindert. Jullie zien elke dag het bewijs hiervan. Verheug je in de ontwaking die elke dag meer momentum krijgt. Het is boeiend om naar te kijken. We verstrekken hulp, die altijd beschikbaar is, je hoeft ons alleen maar te vragen.

Vertrouw erop dat jullie vooruitgaan richting je doel. Jullie kunnen niet worden gestopt. Dit is voorgeschreven. Op alle niveaus is hulp beschikbaar gemaakt, dus aanvaard die met open armen en hart. Het is tijd te stoppen met handelen als domme schapen, altijd gehoorzamend aan jullie kwaadaardige meesters. Kijk in de spiegel en vind de essentie van je ware zelf. Voel je eigen aangeboren macht. Je bent een menselijk wezen, vol Licht, met de kracht van gedachten en geheugen. Stop met het zijn van de schapen die jullie onderdrukkers willen dat jullie zijn. Kijk met open ogen en verstand naar de zogenoemde leiders die jullie tot slaven hebben gekneed om hen te dienen. Waar kwamen ze vandaan? Het zijn niet allemaal menselijke wezens. Niet iedereen die op Aarde loopt is menselijk, maar ze nemen de gedaante van mensen aan. Ze laten het wel uit hun hoofd zich in hun ware vorm aan jullie te laten zien. Ze hebben technologie waarvan jullie je geen voorstelling kunnen maken. Ze gebruiken kunstmatige intelligentie om jullie te controleren. Jullie kunnen hen niet zien, maar wees ervan overtuigd dat ze jullie kunnen zien. Ze kunnen je gedachten lezen. Dat is waarom ze altijd een stap voor zijn, elke keer. Ze gebruiken hologrammen die mensen overschaduwen en problemen veroorzaken. Ze gebruiken vloeken en vervloekingen wanneer ze elkaar ontmoeten. Ze gebruiken hun collectieve macht om jullie te ontwapenen en jullie op alle mogelijke manieren te kwetsen. Mijn vrouw heeft dit zelf meegemaakt.

Jullie moeten hen welbewust alles terugzenden wat ze op jullie af sturen. Ze willen de Aarde voor zichzelf, ze willen jullie niet. Er dient een collectieve intentie te zijn om ervoor te zorgen dat iedereen die niet het beste met de mensheid voor heeft en die niet op Aarde thuishoort, terug moet gaan naar waar ze vandaan kwamen. We kunnen hen niet toestaan door te gaan met het vernietigen van de Aarde en allen die daar rechtmatig verblijven. Kom alsjeblieft tezamen, verenig je als één om de Aarde te herstellen. Verbind je met je hart en ziel om te worden wie je werkelijk bent, en je zult een vrede vinden die je nooit voor mogelijk hield. Terwijl jullie Licht zich uitbreidt, verlicht het de waarheid, en het zorgt ervoor dat het duister zich nergens kan verstoppen.

Dit is een strijd, en het Licht is aan het winnen. Jullie zijn er bijna. De overwinning staat vast. De mensheid heeft lang gewacht en heeft veel geleden door hun oorlogen, hongersnoden en dakloosheid, alles ontworpen om jullie klein te krijgen en te vernietigen. Jullie hebben alles wat jullie werd aangedaan, overleefd, of het nu in de naam van religie was of politiek, omdat jullie het recht aan jullie kant hebben. De Aarde is van jullie; bescherm haar en zorg ervoor. Laat de liefde in je hart door je heen naar buiten schijnen, om iedereen wakker te maken die mogelijk met je in contact komt.

Mijn lief, je zit op het juiste spoor. Tezamen bereiken onze teams geweldige dingen. Wij, aan deze zijde van het leven, kunnen onze opwinding niet bedwingen bij wat we (op 15 juni) hebben bereikt. Het was monumentaal. Dank jullie, vrienden, door dit mogelijk te maken. Jullie werk met D E deze week zal succesvol zijn. Het was uitputtend voor je, dus ik bid je te rusten, of je zult jezelf opbranden. We moeten dit werk voortzetten. Toen ik op Arde was, zei ik altijd dat we een geweldig team waren. Nu zie je hoezeer ik gelijk had. Zelfs de dood kon dat niet veranderen.

Bedank alsjeblieft je vrienden namens mij.

Zo blij om je aanbiddende Monty te zijn.

Website: The Montague Keen Foundation

Vertaling: Rob/Marja

http://galacticchannelings.com/nederlands/


thumbnail De Vier Soorten / Door Anna Von Reitz / 20 juni 2017
Jun 23rd 2017, 09:36, by wakkeremensen
De Vier Soorten
Door Anna Von Reitz / 20 juni 2017

Daar zijn degenen die door Satan en zijn volgelingen zijn misleid en die in hulpeloze begoocheling nalaten om de Waarheid te omarmen; en zodoende zijn ze verloren.
Daar zijn degenen die door verschrikkelijke tegenspoed zijn omvergeworpen en niet in staat om de Waarheid te zoeken en te vinden en zo ten ondergaan — als de zaden die ontspruiten op steen. (Lucas 8)
Daar zijn degenen die, ofschoon ze de Waarheid horen, te betoverd zijn door de geneugten van de wereld en zodoende worden ze verstrikt en bedwongen door de woekering van de ijdelheid om hen heen. En ook zij zijn verloren.
Tussen heel de rest bevinden zich degenen die, zoals Jezus zei, een ‘goed en edel hart” bezitten en deze zullen alle misleidingen, de omstandigheden en de verleidingen overwinnen, niet vanwege hun eigen kracht, maar omdat ze van de Waarheid getuigen. Zij worden heldere lichten en bronnen van hoop en troost voor de hele Aarde.
Welke zijn jullie vandaag?

Heeft Satan jullie bedrog verkocht? Een regelrechte leugen? Jullie verteld dat je hulpeloos bent, dom, waardeloos, slecht en niet in staat om jezelf te redden? Dat jullie zonden te groot zijn om te kunnen worden vergeven? Dat jullie geen nieuwe start kunnen maken? Dat jullie “nooit” zullen hebben of zijn of leven om iets op een andere manier te zien?
Indien dat zo is, word dan wakker en zie de dageraad tegemoet. Weet dat jullie waardevol zijn en bemind en krachtig en een onderdeel van de hele Schepping. Weet dat, wanneer jullie de Waarheid omarmen, geen enkele zonde jullie kan bevlekken en dat geen enkele verwonding over jullie kan zegevieren.
Hebben jullie geleden onder de verschrikkingen van extreme armoede, verlies en ontbering van zelfs de meest elementaire zaken?
Vat moed, dit onheil eindigt. Degenen die jullie uitgehongerd hebben en de toegang ontzegd hebben tot een fatsoenlijk leven worden op dit moment ten val gebracht en ze zullen niet meer opstaan. Zijn jullie afgeleid door de verlokkingen van het vlees — de glittering van geld, de verleidingen van seks, de stormloop om spullen te bemachtigen, de aandrang voor macht over anderen — totdat jullie de Waarheid vergeten zijn en je als een hamster in een tredmolen voelt, je volledige leven, je tijd en energie wegstromend en nooit ergens werkelijk aankomend? Nooit een echte tevredenheid of vrede vindend?
Ben blij dat dit wiel gestopt wordt. De uitzinnige en eindeloze drukte om afbetalingen te doen en te presteren, presteren, presteren! — de druk om altijd, kost wat kost, te winnen, de meedogenloze competitie en het constant oordelen van alles en iedereen, de angst om alles wat je hebt te verliezen en het onvermogen om de tijd te nemen en de middelen te hebben om er van te genieten — dat is allemaal aan het verdwijnen. Opgeruimd staat netjes.
De Grote Correctie is bij jullie thuisbezorgd door degenen die door de Levende Heer van de Hemel gezegend zijn, diegenen die de Waarheid bezaten en vastgehouden en geëerd hebben. Zij vragen er niets voor terug, behalve jullie hulp om af te maken wat zij zijn begonnen — wanneer jullie bereid zijn of in staat zijn om je kans te grijpen.
Er is nog een hoop werk te doen. Miljoenen huis- zakenhypotheken moeten nog worden herschreven. Mensen over de hele wereld moeten onderwezen en geïnformeerd worden. Rechtbanken moeten absoluut hervormd worden. Onderwijsinstituten evenzo. De vervuilde wateren en bodem en lucht moeten gezuiverd en hersteld worden, onze gemeenschappen opnieuw opgebouwd. We hebben de vernieuwing van onze eigen zielen nodig.
Overal waar jullie kijken, wacht de wereld op wedergeboorte en vernieuwing.
Laat het vandaag beginnen. Laat het beginnen met u, met één klein stapje.

—————————-
Bekijk dit artikel en meer dan 600 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com
Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.
Vertaald: Sjrathumbnail Hieronder de belangrijkste onderwerpen in de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van Thomas Williams van 15 juni 2017.
Jun 23rd 2017, 09:30, by wakkeremensen
Hieronder de belangrijkste onderwerpen in de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van Thomas Williams van 15 juni 2017.
23 juni 2017 / Ella Ster

Tweede uur:
Hillary’s sluipschutters
1:21:00   Hillary Clinton stuurt huurmoordenaars het land in om op iedereen te schieten die het niet met hen en hun beleid eens is. Inclusief de leden van de TH&I-stichting. De entiteit die Hillary Clinton vertegenwoordigt vertelt alles en iedereen dat ze eind van de maand president is. Dit doet ze al sinds februari.
De Chinese Elders, ofwel de Aziatische factie, ofwel de Rothschilds hebben aan de militaire top met al hun onderscheidingen verteld dat alleen als Hillary president wordt, zij de beschikking krijgen over de fondsen. Maar die fondsen krijgen ze sowieso niet, ongeacht wie de president is.
De laatste stuiptrekkingen
1:25:00   Het is momenteel in New York, Washington DC en Virginia een totale heksenketel. Thomas ziet de schietpartij in Virginia (waarbij Scalice zwaargewond raakte) als een voorbeeld van de innerlijke strijd die binnen de machthebbers plaatsvindt. Dit zal een tijd zo doorgaan, waarbij ze elkaar uitschakelen. Totdat er maar een paar overblijven die er dan niet meer toe doen. Het verandert niets aan de wijze waarop de vrijheidsbeweging achter de schermen opereert. Men heeft al veel voor mekaar gekregen. Dat is waarom men in een desintegratiemodus is.


thumbnail Op deze dag van je leven / 23 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Jun 23rd 2017, 09:26, by wakkeremensen
23 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat geluk nooit voort komt uit macht over anderen.
Thomas Jefferson maakte die waarneming en hij had gelijk.
Zoek daarom macht met, niet macht over.
Dit omvat mensen in de wereld, mensen in jouw huis,
En wie er ook  in je bed mag zijn …
De beste manier om macht te ervaren (of wat dan ook) is door het weg te geven.
Maak iemand anders machtig en je wordt tweemaal zo machtig als jij vroeger was.
Maak iemand anders geliefd en je wordt twee keer zo geliefd.
Laat iemand anders zich goed voelen en je voelt jezelf tweemaal zo goed.
Het wordt niet beter dan dit. En het is allemaal zo … eenvoudig.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


thumbnail Een Schrijven van de Schepper / 22 Juni 2017 / door Jennifer Farley, ” Alleen Liefde ”
Jun 23rd 2017, 09:22, by wakkeremensen
Een Schrijven van de Schepper
22 Juni 2017 / door Jennifer Farley,
Alleen Liefde

Onthoud dierbaren; Waar liefde bestaat,
is er geen angst ……… daar is alleen Liefde.
~ De Schepper ~
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


thumbnail Dagtekst van Vrijdag 23 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov
Jun 23rd 2017, 09:17, by wakkeremensen
Dagtekst van Vrijdag 23 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov
Ons bewustzijnsveld breidt zich uit als we naar de onmetelijkheid kijken –

“Het dagelijks leven van de meeste mensen bestaat uit klagen, afzien, strijd en wrok. Waarom? Omdat hun bewustzijn zo bekrompen en beperkt is dat niets voor hen belangrijker lijkt dan hun zorgen, hun ambities, hun begeerten en hun ruzies. Ze zien de onmetelijkheid van de hemel boven hen niet, heel die oneindige ruimte… Als ze maar naar boven wilden kijken, dan zouden ze zich van die beperkingen kunnen losrukken en eindelijk vrijer ademen. Ja, het gaat alleen over de richting van hun blik: deze niet zozeer naar beneden richten, maar wel omhoog.

Wie aan het oneindige denkt, aan de eeuwigheid, begint te voelen dat iets in hem boven alles verheven is, dat niets hem nog kan raken, geen enkele krenking, geen enkele belediging en geen enkel verlies, omdat een ander bewustzijn bezig is in hem te ontwaken.”


thumbnail Heavenletter 1818: Jouw Fysieke Lichaam / Geplaatst 23 juni 2017
Jun 23rd 2017, 07:30, by wakkeremensen
Heavenletter 1818:
Jouw Fysieke Lichaam
Brief uit de Hemel
Geplaatst 23 juni 2017

God zei:
Soms erken je niet hoe moe jouw lichaam is. In plaats van het te stimuleren, neem wat rust. Je kunt vermoeidheid als rusteloosheid ervaren. Zie dit als een teken, niet voor activiteit maar om rust te nemen. Als het lichaam rust wil, neem het. Ga mét het lichaam in plaats van er tegenin. Luister naar zijn signalen. Jouw lichaam verstrengeld zich in de wereld. Het hangt van jouw af. Geef het de tijd die het nodig heeft. Luister er naar.
Het fysieke lichaam dient jou goed. Het is niet de bedoeling om er een afgod van te maken maar het is er om te herkennen. Het verdient een zekere ereplaats. Vaak heb je het tot een slachtoffer gemaakt. Je hebt er de zondebok van gemaakt. Je geeft het de schuld voor veel dingen. Tóch werkt het lichaam hard voor jou.

Het lichaam is niets zonder jou. Het kan niet doorgaan zonder jou. Het zou een goed geoliede strijdwagen willen zijn. Het zou jouw Lamborghini willen zijn. Het is als een voertuig bedoelt. Het is niet bedoelt om je tegen te houden.
Jij bent véél meer dan je fysieke lichaam. Je hebt het een tijdje te leen gekregen. Beschouw het als heilig, dat wat je leent. Je onderhoud een huis dat je huurt of zelfs een huis aan het strand voor een week goed. Hoe lang je ook je lichaam bewoond, wees er aardig voor.
Jouw lichaam doet zoveel voor jouw, gedurende je opdracht op Aarde. Het is, geliefden, een van de geschenken welke Ik aan jou gegeven heb. Jouw lichaam hoeft niet het belangrijkste te zijn in je leven maar je hoeft het zich ook niet onaangenaam te laten voelen. Het heeft een plaats in je leven. Het is geen indringer. Het is de bedoeling met jou te zijn en het is de bedoeling dat jij met het lichaam bent. Je houdt toezicht over elkaar.
Hoewel het lijkt alsof de wereld het fysieke lichaam adoreert, kijkt de wereld er ook op neer. Ja, de ziel is machtig, toch is het lichaam ook niet zonder verdienste. Het neemt je overal mee naar toe. Het lacht voor jou. Het heeft de bedoeling om je een goede tijd te laten beleven. In elk geval moeten jullie samen door het leven. Het lichaam kan nergens heen en heeft niets te doen zonder jou.
Beschouw je lichaam als een gast. Geef het elke beloning. Behandel het goed. Het is niet koninklijk maar het is een gast. Doe een stapje opzij voor je gasten, zelfs als ze van plan zijn lang te blijven. Wees gastvrij. Laat je gast genieten. Geef het onderdak. Gasten blijven niet voor eeuwig. Jong of oud, een gast is een gast. In het geval van je lichaam heb je er maar een.
Lichamen dragen ogen En zijn ogen niet prachtig om in en mee te kijken? Zijn ogen niet fantastisch om te aanschouwen? Ogen zien ogen. Voor een ogenblik is daar een vluchtige blik in de ziel. Zelfs fysieke lichamen herinneren jouw eraan wat er voorbij het lichamelijke is.
Ook al vergezelt jouw lichaam jou, het heeft je niet te belemmeren. Het kan alleen maar zo en zo ver reizen en toch, ook al ben je in je lichaam, jij kunt voorbij het lichamelijke reizen. Het lichaam kan nergens gaan zonder jou. Op een dag verlaat je het. Je loopt er van weg om nooit meer terug te keren. Dit is niet iets om over te rouwen, toch moet je je vriend goed behandelen terwijl het jou dient.
Je wilt niet niet teveel van je lichaam eisen maar ook niet te weinig. Je lichaam doet alles wat jij het opdraagt. Ook al is het koppig, het probeert jou met alle vermogen te gehoorzamen. Schat zijn trouwe diensten naar waarde, dit fysieke lichaam dat zich vermoeid achter jou voortsleept.
vertaald door:


thumbnail Ode aan Aartsengel Michaël / 21 juni 2017 / Anja Tjelpa
Jun 22nd 2017, 10:36, by wakkeremensen
Ode aan Aartsengel Michaël
21 juni 2017 / Anja Tjelpa 

In de Hogere of Spirituele Rijken, Werelden, Bestaansvormen daar leven en wonen en doen alle, vele lieve Engelen, onder anderen. 
Om in deze bijzondere tijd voor de Aarde aandacht te geven aan, door er naar en mee te leven en ook te denken, erover te schrijven, dus doen en ook plaatsen op een website is een ODE aan deze Aartsengel M ic h a e l.
Ik wist niet hoe met deze poging te beginnen voor de ode…..?
En dan begint het luisteren naar de spirituele familie als begeleiders en het opvolgen van de aanwijzingen.
Deze prachtige, liefdevolle, behulpzame Aartsengel is een creatie van Onze Schepper. De Aartsengel van de ‘Zon’. ◉

De hele wereld van de Aarde omvattend vanuit het kosmopolitische.
En wat is hij allemaal en wat heeft hij al gedaan……
En hoe is de verbinding op het NU moment met hier op de Aarde en de mensen o.a. die daar momenteel leven en er was ook nog veel vóór de periode waarin wij nu op de Aarde leven.
Ik begrijp en ondervind en herinner mij ook, AE Michael is een grote coördinator voor deze periode van de evolutie van de Aarde.
En ik ervaar ook hij is ZO daar, laten we het in de ontmoetingsplaats noemen, voor ons hier, de familie op Aarde en hij is open voor elke vorm van communicatie en contact. Je hoeft niet altijd aan communicatie met woorden te denken, er zijn andere niveaus.

En dan lees ik in een verwoording, dat Michaël een zwijgzame en gesloten geest is en dat hij meer verbonden is met de blik, het richten op en naar en met de enorme kracht daarvan, richt hij zich meer op de gevolgen van de oorzaak, in dit huidige Aardse geval en gebeuren, kan er wel worden genoteerd, oorzaken.
Ik kreeg sterk de inbreng en mede de ervaring dat deze aartsengel een grote Luisteraar is, daar kan ik beter nog andere woorden bij voegen als, een kosmopolitische waarnemer, een stimulans en een overbrenger naar wat er nog meer is in de Hogere Bestaansrijken. En dat betekent hulp, helpen, bijstaan met wat wij hier op de Aarde zelf (nog) niet kunnen en uitwerken en/of zijn vergeten hoe het te doen.
Hij brengt het over naar het universum en verder in de kosmos en met respect voor onze vrije wil.
Tezamen met het geven aan ons van ‘Hemelse’ impulsen.
En wat ik zelf zo mooi vind, ik ervaar het zelf, mede door al de channelingsberichten die doorkomen via de mensen op de Aarde van Aartsengel Michael en worden gepubliceerd (op internet) en ook niet of mondeling doorgegeven of hoe dan ook, aartsengel Michael heeft het zwijgzame veranderd en communiceert in de talen en met woorden zoals wij doen en met velen. Het is wel spiritueel contact. Ik ben daar heel blij mee voor ons allemaal. Het is mede een bijdrage, gift aan ons om de toevloed van het spirituele weer te ontvangen en weer leren te begrijpen en mee om te gaan in onze wereld zoals wij hier leven op de Aarde.
Er zijn veel dingen die kunnen worden genoemd, maar het is wel de bedoeling dat het begrijpbaar blijft voor velen.
Dat de mens een Bewustzijn heeft, ik veronderstel dat dat wordt begrepen, het bewustzijn van Engelen en allerlei soorten Engelen en hogere wezens is heel heel anders.
Wat ik ook wil overbrengen met de Ode is, dat het allemaal geregeld is, zo ook de invloed van Aartsengelen op periodes van het Leven op de Aarde.
Wanneer je naar het ‘schema’ van de Hiërarchieën kijkt, zijn de Aartsengelen zeer betrokken, staan dicht bij de mensen, bij het leven op Aarde.
En er zijn een soort van Aartsengel regeringsperiodes (er zijn 7 aartsengelen die dit doen waar wij mee te maken hebben), met andere woorden misschien beter, Monarchieperiodes, voor deze keer was het begin voor hem, AE Michael vanaf circa 1879 n.Chr.
Zo’n Monarchieperiode heeft ongeveer de omvang in het aantal jaren als het aantal dagen van een jaar zoals volgens aarde jaartelling, volgens de mensen.
Deze prachtige Aartsengel heeft een ‘karakter’, een ‘sfeerinvloed’, het ‘vermogen’, ‘een geschenk’ vanuit de oneindige en onmetelijke Liefde om dit te doen voor Al wat er is gaande ook hier NU, wij hebben het over het NU hier op de Aarde in combinatie met wat daar is, in het Hogere. Een superassistent om velen te begeleiden in het doen, helpen, herinneren, aansturen en ervaren en bovenal verbeteren van het leven op de Aarde. Grote namen, zoals wij dat noemen komen voor in zijn vorige ‘Monarchieperiodes’. En natuurlijk hebben we te maken met incarnaties, maar dit onderwerp is niet voor dit epistel.
En wat gebeurt er en is er al gebeurd, voor mijn waarneming en belevingen doet hij het heel erg ontzettend goed. Er is progressie.

Wat prachtig is om te noemen is, hij was de leidende Aartsengel in era’s vlak voordat Christus naar de Aarde kwam en heeft veel licht(werk) daarvoor gedaan. Voorbereidend en begeleidend.
En het licht ging schijnen in de duisternis. En Nu in de herhaling of op een manier reflectie.
Aartsengel Michael is er weer in deze onthullende, opzienbarende, verlossende en sterk veranderende wereld Aarde periode. Je zou het kunnen omschrijven als, we hebben de inleiding gehad, we zijn begonnen aan de Goede Hoofdstukken en daar hoort bij dat Jezus Christus terug gaat komen naar de Aarde.
Maar anders zoals wij nu zijn in ons Aardse fysieke lichaam, verdere daarover geen uitleg in Ode aan Aartsengel Michael.
Hij, AE Michael is verbonden met wat wordt genoemd de ‘draak’ en de draak is op de Aarde terechtgekomen, daar is veel historie mee verbonden, geen uitwijding hierover, wat voor mij belangrijk leek om te noemen in deze “ode aan”, deze draak kan men zien als het beperkende van de illusie en ook de connectie met ons materialistische bestaan op de Aarde en lineaire leven en al waaruit dat is ontstaan.
Aartsengel Michael is er om ons bij te staan om deze ‘draak’ te verslaan en is daar heel druk mee bezig en velen horen, voelen en verstaan hem en doen, dragen bij aan, strijd kan het wel genoemd worden. Het vormen van weer een eenheid te zijn.
En voor de datum hier op de Aarde, de ‘feestdag’ van Aartsengel Michael is op de 29e september.
Vele hier geboren op de Aarde zijn naar hem vernoemd.
Deze naamsvernoeming heeft zeker een betekenis, gezien al wat met deze prachtige en liefdevolle Aartsengel te maken heeft.
Aartsengel Michael heeft gezagvoerder Ashtar ingewerkt voor bepaalde punten van zijn benodigde taken en het benodigde weten en steunt Ashtar zijnde zijn taken en autoriteit.
Een wonderbaarlijke machtige spirituele combinatie om ‘ons’ hier degenen op de Aarde bij te staan, onder het allerhoogste regie van gezagvoerder Lord Sananda ofwel de Here Jezus.
Aartsengel Michael heeft ook een “Hemelse” missie, hij leeft en werkt daar in wat wij noemen de Hogere Rijken, met de connectie met wat hier op de Aarde is en de daarmee verbonden kosmische missie en het gehele universum, de hele grote schepping.
Met andere woorden, er is kosmische evolutie mee gemoeid, er is daar een stijgen, een opwaarts gaan, wij zouden zeggen hogerop komen.
Aartsengel Michael heeft met twee kleuren een intense verbinding, de ene kleur is GEEL en de andere kleur is INDIGO.
GEEL
Geel is overal, in alle rijken.
Stralend gelijk het Licht.
Gelijk zonlicht, vanuit de goede Duisternis.
Gevuld met de glans van de Geest,
verbonden met het Zonnewezen.
Dragende krachten vanuit het verleden.
Strekkende krachten in de tijd.
Uit wijsheid komt zij voort en NU zo verbonden
met onze aartsengel Michaël.
Intens als kleur geeft het warmte, vreugde, wil en toekomst,
wat de mens kan brengen tot het oplaaiende enthousiasme,
wat zo nodig is voor onze ontwikkeling.
INDIGO
Indigo een kleur die opent om hoger te stijgen, maar ook het
tegenovergestelde, in de dualiteit, naar beneden.
Deze kleur kan een donker (bege)leidend pad genoemd worden, maar hoe de mens hier mee omgaat met wat men tegenkomt, heeft te maken met de moraliteit van de mens in al zijn vormen of dit de mens kan keren naar het Licht.
Indigo kan heel omsluitend, omringend zijn door de schaduwkant.
Denk als hulp aan het prachtige kobaltblauwe van de lucht, van de atmosfeer op de Aarde, dit kobaltblauw is het helpende voor de minder goede invloeden van het indigo, gebruik hiervoor jullie hogere hart.
Dan gebeuren er dingen, dan kunnen jullie het Licht vinden, ontdekken in dit donkere van het Indigo en neemt het jullie mee op reis naar het Licht zelf. De wereld van de kleuren is constant bewegend en in deze intens bewegende kleurenwereld is Indigo de kleur om Aartsengel Michael te ontmoeten en daardoor de zo nodige verbinding innerlijk hiermee te maken. Aartsengel Michael zal dan het nodige geven om verder te gaan en te helpen.
Licht en Duisternis
Vanuit de Licht-Duisternis visie, levend hier op de Aarde met tamelijke donkere wolken en krachten van het Duistere, maar zijnde vanuit het Licht en de Liefde, is er hier en nu voor ons deze aanvoeder AE Michael om de Lichtkrachten te helpen op de Aarde.
Lichtkrachten zijn verbonden met het denken, onze gedachtenwereld en ons gedachteleven is ervan afhankelijk om ons als mensen hier op planeet Gaia onze harten, ‘hogere’ harten te openen voor de impulsen en contacten vanuit de Spirituele wereld, de prachtige Kosmos.
De hogere liefdevolle begeleiding van Aartsengel Michael is er mede om ons wakker en bewust te maken en voor de verantwoording en de betekenis van de gedachtenwereld en hoe dit meest positief te gebruiken, leren, ontwikkelen, herinneren hoe het te hanteren voor het bestaan, om door te kunnen gaan om te leven en met en in Lichtsferen met de prachtige kleuren zoals bedoeld is om te leven AL het leven en ook hier op de planeet Gaia, onze Aarde.
 

Bronvermelding:
Liane Collot d’Herbois : Light, Darkness and Colour in Painting Therapy ISBN 0-86315-327-5
GA 26 Rudolf Steiner Leitsätze
GA 194 Rudolf Steiner Die Sendung Michaels
Het Bijbelboek Daniël
Het Evangelie van Barthlomeus.
H.C. Moolenburgh – Engelen ISBN 90-202-5445-6
Onze familie in de Hogere Rijken.
Anja met zegeningen en liefde.


thumbnail Op deze dag van je leven / 22 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Jun 22nd 2017, 09:21, by wakkeremensen
22 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat het beter voor jezelf zorgen,
 niet alleen een kwestie is van een goede gezondheid,
 het is een handeling voor spirituele evolutie.
Sommige mensen zorgen beter voor hun auto dan zij doen voor hun lichaam.
De meeste mensen hebben in feite weinig aandacht voor hun lichaam totdat er iets misgaat.
Maar waarom creëert men dat soort situaties?
Kijk wat je eet.
 Hoeveel en hoe vaak doe je oefeningen / sport?
Wanneer was je laatste check-up (controle)?
Behandel jij jouw fysieke voertuig alsof het Goddelijk is?
Goed voor jou als je dat doet. Als je dat niet doet … waarom niet?
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlthumbnail Dagtekst van Donderdag 22 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov
Jun 22nd 2017, 09:04, by wakkeremensen
Dagtekst van Donderdag 22 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov
Onze lichaamscellen: een volk dat ons observeert en imiteert 


“Gepaste kleren, gebaren, woorden, mimiek… wie uitgaat om anderen te ontmoeten, spant zich in om goed voor de dag te komen. Maar wanneer hij alleen thuis is en door niemand gezien wordt, laat hij zich gaan. Maar is hij werkelijk alleen? Nee, hij wordt bewoond door een heel volk, zijn cellen, die levende en verstandige entiteiten zijn. Dit volk observeert hem en hun blik is veel strenger dan die van de maatschappij, want ze zijn niet onder de indruk van kleren of goed bestudeerde gebaren, maar van wie hij is, diep vanbinnen.

Denk er dus vaker aan om rekening te houden met dit volkje in jou. Want wanneer het voelt dat je je innerlijk laat gaan in luiheid, sensualiteit, wanorde of geweld, zegt het: ‘Aangezien onze meester ons dit voorbeeld geeft, gaan wij hem nadoen en dan zal hij eens wat zien!’ En dan krijg je revolutie, niet alleen in je psychisch organisme, maar ook in je fysiek organisme. Slaag je er evenwel in om het goede voorbeeld te geven, dan is dit volk in staat om wonderen te verrichten.”thumbnail Een Schrijven van de Schepper / 21 Juni 2017 / door Jennifer Farley,
Jun 22nd 2017, 07:40, by wakkeremensen
Een Schrijven van de Schepper
 21 Juni 2017 / door Jennifer Farley,
Sierlijk

 Maak elk moment sierlijk;
 de sierlijkheid van beweging, actie en gedachte.
Word deel van de Universele Dans die is.
~ De Schepper ~
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


thumbnail Heavenletter 1817: Jouw Verzonken zijn in het Absolute / Geplaatst 22 juni 2017
Jun 22nd 2017, 07:30, by wakkeremensen
Heavenletter 1817:
Jouw Verzonken zijn in het Absolute
Brief uit de Hemel
Geplaatst 22 juni 2017


God zei:
Het is net zo onmogelijk voor jou om het spoor van de zegeningen te volgen als het onmogelijk is om het spoor te volgen van wat jij interpreteert als geen zegen. Het is simpeler en juister om alles als een zegen te accepteren. Simpeler en beter om jouw begrip van een zegen te veranderen. Verander jouw definitie. Beschouw alles wat er gebeurt als een zegen.
Maak geen onderscheid. Als je valt, laat het een even grote zegen zijn dan als je weer opstaat.
Er is veel wat voor jou niet op een zegen lijkt maar dat is omdat je meer bij jezelf betrokken bent als persoon dan als een Wezen. Als jij geen lichaam had en allen die je lief hebt geen lichaam hadden en allen die je niet lief hebt geen lichaam hadden, zou je iedereen met andere ogen bekijken. Alle problemen die je nu ziet zouden er niet zijn. Alle opeenstapelingen van gedachten zouden er niet zijn. Alle indrukken, gewenst én ongewenst, zouden er niet zijn. Welk verschil zou het uitmaken als je bewust bent van jouw verzonken zijn in het Absolute? Welk verschil zou iets maken als je het Grote Geheel ziet? En wat ís het Grote Geheel wat je zou zien?

Je zou zien hoe alles in elkaar past, niet later maar NU. Je zou kortstondigheid zien zoals het is. Je zou niet langer verwachten dat een tel een eeuwigheid duurt. Je zou de eeuwigheid beter kennen dan de palm van je hand. Je zou verzonken zijn in Eenheid waar geen afstand, geen verdeling en géén niet bestaand gedachtegoed bestaat. Er zou geen ingebeelde afstand tot de Eenheid bestaan. Er zou geen verschil in wat dan ook zijn. Niets zou er toe zoen. Je zou een kwestie als niet bestaand zien. Je zou zien dat het lichaam een of andere fantastische opmaat was, waardoor je het Absolute kunt zien. Het was een niet bestaande meetlat die je hoog hield.
In dit lichaam, kun je tegenstellingen en vergelijkingen zien. Je ziet een streep tussen de aarde en de Hemel terwijl er geen is, maar jij ziet het. Je ziet Veelheid terwijl er alleen maar Eenheid is. En zie het onder ogen, je geniet van de veelheid. Schaam je er níet voor. Je geniet van de soap-series en de geheimen, de komedies en alle korte verhalen. Je geniet van de verzonnen verhalen en waarom ook niet? Waar dient het anders voor dan om je te vermaken?
Je gaat door het leven als een passagier in een trein die de scènes van het leven bekijkt en de passagier projecteert zich in de scène waar hij langskomt. Zijn vingers kunnen niet de palen van de hekken aanraken die hij ziet maar hij ziet zichzelf daar niettemin. Hij ziet andere verzinsels over zichzelf en hij vergeet dat hij zich in een trein bevindt die door het terrein gaat maar er geen deel van uitmaakt.
Hij vindt het fijn om in het midden van het leven te staan. Hij vindt de actie van geloven fijn dat hij maar een Menselijk Wezen is. Ik schrijf Menselijk Wezen met hoofdletters maar hij schrijft het met kleine letters omdat hij niet helemaal accepteert dat hij een Goddelijk Wezen is. Hij heeft zo vaak uit het raam van de trein gekeken, dat hij niet zichzelf lijkt. Hij ziet enkel maar zijn reflectie door en voorbij het raam en hij ziet zichzelf niet. Hij heeft niet door dat hij slechts naar iets opkijkt. Hij denkt dat hij daar echt een acteur is en hij speelt zijn rol volkomen.
En hij is zó betrokken bij het drama dat hij de Ontwerper van dat alles vergeet, hij vergeet dat hij toeschouwer is, hij denkt dat hij de doener is, hij denkt dat hij alleen datgene beleeft wat hij met zijn ogen ziet, hij vergeet dat hij achter zijn ogen is, hij vergeet dat hij meer is dan wat hij ziet, hij vergeet de bedoeling om te herinneren.
vertaald door:


thumbnail De Raad van Stralend Licht Wees Jou! / 20 juni 2017 / door Ailia Mira
Jun 21st 2017, 19:12, by wakkeremensen
De Raad van Stralend Licht
Wees Jou!
20 juni 2017 / door Ailia Mira

De Energie van de Zonnewende brengt je altijd verder om jou te zijn.


Je kunt denken aan Zonne energie in het algemeen die altijd ongeveer gaat over je identiteit in het aparte bewustzijn. De Zonnewende dan, vergroot die energie en daarmee kun je je aanpassen aan een duidelijker en meer hele zin van ’t zelf. De echte jou. De kern-energie handtekening van alles dat je bent.

Het doet er niet toe of het de winter of zomer zonnewende is, als de zonnewende verbinding gebeurt, heb je een duidelijke, gemakkelijke, directe toegang om jezelf meer volledig te kennen.

We stellen voor om de volgende paar dagen en als viering van je goddelijke licht en soevereiniteit, dat jij je intens focust op het waarderen van jou! Je kunt misschien jou opmerken en meer aandacht leggen op de zin van jezelf. Geef speciaal aandacht op wat je het gevoel je van jou geeft, “dat je in je element bent”. 


Het in je element zijn is dat je in verbinding bent, en in situaties en omstandigheden die je kunt hebben geschapen en/of die je toegestaan hebt zich te ontvouwen, die je verbrede, vreugdige, vrije gelegenheden geeft om je volledig uit te drukken. Dit soort van zelf-uitdrukking is diep bevredigend en voelt natuurlijk, elegant en op die momenten zweeft je spirit. Alles is goed en je weet het!

Dit zijn de momenten om voor te leven en vaardig leven is ze vaker naar buiten te brengen.

Leer wat je vreugde naar buiten brengt! Ontdek wat je het meest gelukkige, verbrede gevoelens van blijdschap brengt! Merk welke relatie met jezelf je bevrijdt – ontdek hoe je jezelf bevrijdt om gelukzaligheid te kennen. Kies dan de dingen die je oplichten met liefde en verbrede helderheid.

Kies om een authentiek leven te leven en druk jezelf vrijelijk uit. Dit is leven in het hogere bewustzijn.

In hoger bewustzijn leiden alle paden naar goddelijke uitdrukking, wat gewoon een poëtisch, spirituele manier van zeggen is – jij die jij bent! Echt, zuiver, volledig – zonder aarzeling, filterend, verminderend. Jouw moment op moment die je spirit volgt en de schoonheid en uniciteit uitdrukt dat jij bent, zoals hier geïnspireerd en stromend.

De verschuiving in bewustzijn gebeurt nu in de wereld en opent inzicht en weten dat je een eeuwig bewustzijn bent in een belichaamde vorm, in staat om te scheppen via bewustzijn. Een herinnering van je vermogens – jij bent machtig, eeuwig, oneindig en vrij.

Dit wetend, dit voelend en lerend om te leven georiënteerd op deze identiteit is de eerste stap om te leven in hoger bewustzijn. Begin hier en nu. Gebruik deze week, vandaag, dit moment, om meer te voelen van wie je echt bent en laat jezelf met liefde en genereusheid zich daaraan aanpassen, daarnaar toe stromen, om dat te zijn. Wees jou!

Gelukkige Zonnewende!

We zijn compleet.
We zijn de Raad van Stralend Licht.

http://spiritlibrary.com


thumbnail Speciale uitgave van het Familiebulletin Ontdek Heilig India-Tibet met Lee & Kryon! / 21 juni 2017 / Lee Carroll
Jun 21st 2017, 18:59, by wakkeremensen

Speciale uitgave van het Familiebulletin
Ontdek Heilig India-Tibet met Lee & Kryon!
21 juni 2017 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groetjes, Henk!

Dit bulletin gaat over een extreme speciale reis die in September en Oktober gaat plaatsvinden – een reis met KRYON naar India, Nepal en Tibet.


Velen van jullie hebben misschien al naar deze reis gekeken maar realiseren zich niet dat dit DRIE reizen in een zijn! Wij zijn 23 opwindende dagen in deze landen en hebben dit in drie reizen verdeeld en gaan naar de meest diepgaand voorstelbare plaatsen en ervaringen. Als jij er ooit aan hebt gedacht om naar deze opmerkelijke historische en spirituele plaatsen te gaan is dit daar misschien de juiste tijd voor.

Dit is geen reis met honderden mensen, maar eerder een persoonlijke reis met Lee, Kryon en minder dan 50 gelijkgezinden. Er zijn teveel plaatsen om jullie te vertellen in dit korte stukje. Kijk dus maar eens naar deze goed gedocumenteerde pagina well documented page die jullie vertelt over de details van de reisroute en hoogtepunten van elke plaats, een lijst van wat er elke dag gebeurt en een map die de rest vertelt. CLICK HERE voor deze verbazingwekkende agenda.


thumbnail Benjamin Fulford: Petrodollar gedoemd als Katar de gelederen doorbreekt en zijn olie in Yuan verkoopt /19 juni 2017
Jun 21st 2017, 09:14, by wakkeremensen
Petrodollar gedoemd als Katar de gelederen doorbreekt en zijn olie in Yuan verkoopt
19 juni 2017 / Auteur: Benjamin Fulford
De crisis in Katar markeert een belangrijk keerpunt in de strijd tegen de Khazariaanse maffia. Ogenschijnlijk hebben Saudi Arabië en andere olie exporterende staten besloten om Katar te proberen te blokkeren “omdat het terrorisme ondersteunde.” In reactie op deze actie, liet VS president Donald Trump de wereld zien dat hij niet de leiding had in de VS door eerst de blokkade te steunen en dan weer gedwongen te worden door het Pentagon om de volgende dag zijn standpunt 180 graden te veranderen. Wat er daar werkelijk aan de gang is, is dat Katar een overeenkomst bereikt heeft met Iran om gas te exporteren vanuit zijn enorme gas velden, niet aan het Westen, in ruil voor waardeloze Euro’s of VS dollars maar eerder aan het Oosten aan plaatsen als India en China in ruil voor hun valuta.
Het Hoerenhuis van de VS, oeps! Ik bedoel Huis van Afgevaardigden, reageerde op deze ontwikkeling door nieuwe sancties uit te vaardigen tegen Rusland wat er in de grond op neer kwam Europa te vertellen duur Amerikaans gas te kopen in plaats van goedkoop Russisch gas. De Duitsers en Oostenrijker reageerden door de Amerikanen te vertellen dat ze op konden hoepelen.
Deze ontwikkelingen laten duidelijk zien dat het oude regiem uit elkaar valt met splitsingen tussen Washington en de EU die elke dag steeds duidelijker worden.
De door de Khazariaanse maffia gecontroleerde Saudis en hun Israëlische partners in crime hebben hun totale plan voor een “Arabische NATO,” in hun gezichten zien uiteenspatten. Ware Moslimlanden als Turkije, Irak, Iran, Pakistan en anderen, samen met supermachten als Rusland en China staan in de rij om Katar te steunen, de Saudi Israëlische alliantie geïsoleerd achterlatend. India en Pakistan hebben laten zien dat ze aan de kant staan van Rusland en China door zich aan te sluiten bij de Sjanghai Cooperation Organization, iets waarvan wordt verwacht dat Iran dit volgend jaar zal doen.
Het leger van de VS, laat op zijn beurt zien dat het tegen de Khazariaanse maffia was door vorige week gezamenlijke militaire oefeningen te laten zien met Katar zelfs terwijl China oefeningen opvoerde met Iran. Pentagon bronnen leggen uit dat “Het leger van de VS Katar nodig heeft vanwege de Al Udeid luchtmachtbasis.” De Pentagon bronnen vermeldden niet het feit dat Katar ook aan heeft geboden om militaire jets te kopen met een waarde van $12 biljoen om de financiering van het Pentagon zo te helpen. In ieder geval, functioneert de luchtmachtbasis ook om er zeker van te zijn dat de idioot, Satanisch, Israëlische, Eerste Minister Benyamin Netanyahu en zijn Khazaraanse bendemaatjes geen enkele kans krijgen om de Derde Wereldoorlog te beginnen, zeggen de bronnen. Een wat meer directe boodschap zou zijn “GEEF JE OVER OF STERF.”
De strijd om de Khazarianen te verwijderen uit alle controle pressiemiddelen van de macht in Washington DC is zich ook aan het intensiveren. Het valse ‘Rusland overal de schuld van geven’ door de Khazarianen valt uit elkaar met zelfs Khazariaanse propaganda media maatjes die beginnen het te ontmaskeren als volledige onzin.
De volgende twitterstorm uitgegeven door Donald Trump vat vrij goed samen hoe het gaat met de machtstrijd in DC:
“Jullie zijn getuige van de enige grootste HEKSENJACHT in de Amerikaanse politieke geschiedenis geleid door enkele erg slechte mensen die het totaal niet met elkaar eens zijn.
Ze zetten een valse collusie in scene met het Russische verhaal, vonden geen enkel bewijs, dus nu gaan ze voor obstructie van het gerecht wegens het valse verhaal. Aardig.
Ik ben onderzocht voor het ontslaan van de FBI directeur door de man die me opdroeg om de FBI directeur te ontslaan! Heksenjacht.
Waarom is het zo dat Hillary Clintons familie en Dems die zaken doen met Rusland niet worden bekeken, maar mijn niet zakendoen wel?
Afkeurenswaardige H vernietigde telefoons w/hammer, ‘gebleekte’ e-mails, & haar echtgenoot had een ontmoeting met w/AG dagen voordat ze werd gevrijwaard & zij praten over obstructie?
A.G. Lynch deed besluiten op het gebied van wetshandhaving om politieke redenen…gaf Hillary Clinton een gratis vrijgeleide brief en bescherming. Totaal illegaal!”
Pentagon bronnen zeggen dat de volgende fase in de strijd tegen de Khazariaanse maffia schuilplaatsen in DC zullen beginnen met de arrestatie van Vice Procureur Generaal, Rod Rosenstein, en ook speciaal raadsman Robert Mueller.
Hillary Clinton (hoewel CIA bronnen zeggen dat ze vorig jaar stierf), Barack Obama, voormalig procureur generaal, Loretta Lynch, voormalig Nationale Veiligheid Adviseur Condoleeza Rice, voormalig hoofd van de CIA John Brennan, voormalig NSA directeur Michael Hayden en anderen “in de tweede fase om de Deep State te ontmantelen.”
Ontslagen FBI directeur James Comey heeft “gezongen als een kanarie,” over de Khazariaanse bende net als over de P2 Vrijmetselaar lodge, bevestigen CIA bronnen.

“Comey werd gedwongen om in 2 fasen  seppuku te plegen tegenover het congres,” zeggen de bronnen. Hij begon zijn collega’s te verraden om te vermijden dat hij werd aangeklaagd wegens “meerdere overtredingen voor lekken, minachting (opzettelijk kennis verbergen) van ernstige misdrijven, helpen bij obstructie van het gerecht enz.” vervolgen de Pentagon bronnen.
De aanval tegen Trump zijn schoonzoon Jared Kushner is ook intenser geworden terwijl Trump de Gouverneur van New Jersey Chris Christie’s advocaat en vriend Chris Wray uitkoos om de FBI te leiden. “Kushner haat Christie omdat hij zijn criminele mosado vader Charles in de gevangenis heeft gezet toen hij openbaar aanklager was in New Jersey enz.” merken de bronnen op.
De Khazarianen vechten natuurlijk letterlijk voor hun leven terwijl hun controle netwerk verder instort. “Huis Republikein meerderheid fractielid (#3)Steve Scalise is misschien neergeschoten vanwege zijn steun voor de anti kinderhandel wet terwijl de strijd tegen pedofilie in een stroomversnelling komt,” merken de Pentagon bronnen op.
De George Bush Sr. factie van de Khazariaanse bende werkt ook nog ijverig om het bewijsspoor te elimineren door voormalige senior medewerkers weg te werken. Dat is waarom voormalig Panamees Dictator Manuel Noriega en wapenhandelaar en CIA bezit Adnan Khashoggi recentelijk werd weggewerkt, beweren Pentagon bronnen.
De macht elite in Washington DC zit ook in een impasse vanwege MAB of wederzijds verzekerde chantage om hierdoor de lang verwachte massa arrestaties van bekende criminelen als Senator John McCain te voorkomen. Het antwoord zal waarschijnlijk moeten zijn 70% of zo van de politici in Washington DC te verwijderen, zowel Republikein als Democraat, die gecorrumpeerd waren door drugs, pedofilie, omkopingen enz.
In Europa wordt ondertussen het door Duitsland gecontroleerde Vichy regiem in Frankrijk geleid door Rotschild marionet Emmanuel Macron die de Parlementaire verkiezingen van zondag heeft gestolen door net te doen alsof zijn slavenregiem populaire steun heeft.
Het Franse Rothschild regiem zet de wagens in een cirkel terwijl Wikileaks e-mails van Hillary Clinton onthult aan de hele wereld, waarover deze nieuwsbrief jaren geleden verslag deed en dat is het feit de Fransen  het Libische regiem omver wierpen van Muammar Gadaffi omdat hij hun controle over Frans Afrika bedreigde met zijn plan om een door goud ondersteunde Dinar uit te geven.
In een teken is de strijd voor Afrika verre van voorbij, de Franse in scene gezette beroving van goudmijnen in Mali kwamen onder nieuwe aanval vorige week terwijl een opvang voor ex huisdieren daar werd aangevallen
Khazariaanse pogingen om hun financiële systeem te verlengen door het inpikken van goud gaat ook in vele delen van de wereld door.
In de Filippijnen, hielp het leger van de VS President Rodrigo Duterte te vechten tegen de gehuurde Daesh huurmoordenaars die probeerden goud in Marawai te pakken te krijgen.
Ook werden vorige week op het eiland van Bougainville tien trucks gevuld met huurmoordenaars weggewerkt doordat ze probeerden White Dragon Society vertegenwoordigers te ontvoeren, inclusief deze schrijver, die een bezoek brachten aan Koning David Peii II. Het rebellenleger van Bougainville stopte hen door bomen om te hakken en een hoofdweg te sluiten nadat de WDS vertegenwoordigers werden geëvacueerd. De Franse tak van de Rothschild familie probeert via hun Rio Tinto Zinc maatschappij, om opnieuw landeigenaren in Bougainville te dwingen om de goudmijn van het eiland aan hen over te dragen. Ook willen de Rothschilds niet dat de hele wereld weet dat ze schuldig zijn aan het afslachten van minstens 10% van de bevolking van het eiland.
Het is vanwege deze geschiedenis van afslachten en vernietiging van het milieu dat de plaatselijke bewoners liever nog een andere oorlog uitvechten dan dat ze deze massa moordende criminelen weer binnen laten.
We zullen meer schrijven hierover en over ander verwant nieuws in een speciaal verslag dat wordt uitgegeven later deze week. Het is nu voldoende te zeggen dat de Rothschild, vooral de Franse tak aangevoerd door de gezochte crimineel David de Rotschild, hun handen niet zullen kunnen leggen op iets van de enorme goud voorraden op dat eiland.
In Japan laat het Khazariaanse marionetten regiem van Shinzo Abe zien hoe onzeker het was door het passeren van een “anti samenzwering” wet welke de regering de macht geeft om mensen te arresteren voor misdaden die ze nog niet hebben begaan. Dit soort van versnelling van maatregelen voor onderdrukking werd ook gezien in Oost Europa op plaatsen als Roemenië net voordat de regimes daar instortten.
Bronnen in het Japanse leger en wethandhaving kringen zeggen dat ze niet zullen gehoorzamen aan orders van politici om de bevolking te onderdrukken ondanks het passeren van deze wet.
In ieder geval, zeggen rechter vleugel bronnen dicht bij de Keizer dat Abe erg ziek is en dat hem geadviseerd werd door zijn dokter om af te treden omdat hij anders binnen zes maanden zou sterven. Echter, Abe is van plan te sterven in het harnas, zeggen de bronnen.
Japanse machtshandelaren wachten op het einde van de burgeroorlog binnen de VS regering voordat ze enige grote veranderingen doorvoeren hier, zijn meerdere bronnen het over eens. Tot dusverre blijft het oude door Rockefeller/Rothschild gecontroleerde regiem op zijn plaats hoewel het hier geen steun heeft van het leger of ander gewapende groepen in het land. Echter, achter de schermen hebben de Khazarianen Japan al verloren net als Zuid Korea.
Vertaler: Liathumbnail Portal 2012 Overwinning van het Licht (Vanavond in Babylon) Gepubliceerd op 20 juni 2017
Jun 21st 2017, 08:41, by wakkeremensen

Portal 2012
Overwinning van het Licht (Vanavond in Babylon)
Gepubliceerd op 20 juni 2017

Aangezien de overwinning van het licht dichterbij komt, vind ik het belangrijker om de spirits hoog te houden, dus creëerde ik deze video  in de hoop dat de gedragingen van anderen zich zullen verhogen en beter worden. Gelukkige gedachten manifesteren gelukkige uitkomsten. Deze video is geïnspireerd door Cobra’s recentste intel-rapport dat u hieronder kunt lezen en ook een lied keuze die ik hem in een eerdere interview hoorde noemen:


vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


thumbnail “Een Nieuw Begin; Het Vervolg” zaterdag 8 juli Groningen van 16.00 – 22.30 uur / Door Anton Teuben – Jun 8, 2017
Jun 21st 2017, 08:28, by wakkeremensen
“Een Nieuw Begin; Het Vervolg”
zaterdag 8 juli Groningen van 16.00 – 22.30 uur
Door Anton Teuben – Jun 8, 2017 / herplaatst 21 juni 2017 
Na de presentatie “Het Wonder van Groningen” op 25 maart j.l. over de golf van onbekende objecten tussen 2002 en 2009 en het daaruit voortvloeiende  contact met andere dimensies, met vele getuigen, zijn nieuwe herziene samenwerkingsverbanden ontstaan. Voor deze presentatie hebben wij vrijwel alle sites in Nederland benaderd die melding maken van buitenaards contact.
Wij hebben hen erop geattendeerd wat zich bij velen in Noord Nederland en de rest van de wereld heeft voltrokken wat is gebleken uit de wereldwijde golf van meldingen. Vervolgens is hier, met medewerking van vele getuigen, collega’s, wetenschappers en media jarenlang uitgebreid onderzoek naar gedaan. Met vele collega’s/redacties werden er verhelderende gesprekken gevoerd. Een deel hiervan was 25 maart j.l. in Groningen aanwezig, en heeft op hun site melding gemaakt van de ervaringen van vele mensen omtrent deze nieuwe realiteit en “Het Wonder van Groningen’. Er zijn vele nieuwe contacten ontstaan en oude vriendschappen weer geactiveerd waardoor er spontaan een verdubbeling is ontstaan van het aantal mensen waarmee we als team de waarheid en feiten in Nederland aan een zo groot mogelijk aantal lezers kunnen aanbieden.

Wij hebben als meldpunt, met 32 jaar ervaring, een goed inzicht in wat er in ons luchtruim allemaal rondvliegt en bezitten een duidelijk overzicht van het buitenaardse contact, dat vanaf ongeveer 1940 met miljoenen wereldburgers en duizenden landgenoten is gelegd. Juist nu is het de taak van de onafhankelijke media in Nederland om zich, ondanks eventueel verschil van inzicht, te verbinden en te beseffen welke verantwoordelijkheid zij t.o.v. hun lezers hebben.

Gelukkig zijn velen tot de ontdekking gekomen dat de sites zoals ninefo…. en nib… op onrechtmatige wijze van ons zijn afgenomen en in handen van mensen terecht gekomen die erop uit zijn om angst en twijfel te zaaien. Door uiteenlopende omstandigheden hebben we als meldpunt en onafhankelijk mediakanaal een paar jaar niet optimaal kunnen opereren, maar nu hopen we dat we ons met (oud-)collega’s weer kunnen gaan verbinden om nieuwe feiten en fantastisch nieuws uit Nederland te brengen, wat veel mensen de rust en de bevestiging zou kunnen geven over iets wat ze innerlijk al weten.
De onafhankelijke media bestaan momenteel uit vrijwel allemaal afzonderlijke eilandjes waar enkelingen met veel moeite hun site in de lucht houden. Er wordt veel geschreven over liefde en verbinden en gelukkig is die intentie bij ons ruim aanwezig en kunnen wij onze activiteiten, ons nieuws en de cursussen Schumann resonantie weer met elkaar gaan opstarten, te beginnen op 2 en 3 september 2017. Verder gaan we door om de dialoog en de verbinding aan te gaan met sites die niet op de hoogte zijn van wat zich in Nederland heeft voltrokken.
Wat velen zich niet zullen realiseren en wat zij ook niet kunnen weten, is dat Nederland een zeer bijzonder land is waar vele bijzondere universele contacten zijn gelegd en waar zich, wat Nederland betreft, verhoudingsgewijs de meeste getuigen bevinden. Velen hebben door de (nieuws)berichten twijfels gekregen of zijn murw geslagen, omdat ze zijn gaan denken dat er alleen maar buitenaardse bezoekers zijn die het slecht met ons voor hebben. Echter het tegendeel is waar en dat is ook de reden waarom wij als meldpunt de universele bescherming en begeleiding krijgen om in Nederland, vanuit liefde en compassie, respect, verantwoordelijkheid en positiviteit, naar buiten te brengen wat zich heeft voltrokken. Vrijwel alle instituten en  “hoogopgeleiden” hebben verzuimd om “Het Wonder Van Groningen” verder te onderzoeken en krijgen nu de informatie van de mensen die hun gevoel hebben gevolgd en zelf op onderzoek zijn uitgegaan.
Op dit moment bereiden wij ons met een sterk uitgebreid team voor op het naar buiten brengen van de wereldwijde gebeurtenissen en we doen dat zonder enige angst of twijfel omdat we weten… dat disclosure er al lang is, omdat we verder kijken dan de mainstream-media en omdat we weten dat… the Universe is magic and love is the key.
Datum: zaterdag 8 juli 2017
Aanvang: 16.00 uur
Entree: vrije donatie
Locatie: Muziek Organisatie Noord,
                 Bieslookstraat 23, 9731 HH  Groningen
thumbnail Op deze dag van je leven / 21 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Jun 21st 2017, 08:28, by wakkeremensen
21 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat creativiteit nieuwe dingen bedenken is.
Innovatie is nieuwe dingen doen.
Theodore Levitt zei dat, en hij had gelijk.
Wees daarom niet alleen een schepper, maar een vernieuwer.
Zet je nieuwe ideeën in beweging.
Zet ze niet alleen op papier, maar op de grond.
Ah, ja, nu heb je iets gedaan.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


thumbnail Dagtekst van Woensdag 21 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov
Jun 21st 2017, 08:13, by wakkeremensen
Dagtekst van Woensdag 21 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov
De Zon – leren om zoals zij licht en liefde uit te stralen
“Waarom gaan we ‘s morgens naar de zonsopgang kijken? Waarom concentreren we ons op de zon? Om te leren al onze gedachten, al onze verlangens, al onze energie te mobiliseren, en hen te richten op de realisatie van het hoogste ideaal.

Diegene die eraan werkt om de veelheid aan chaotische krachten, die hem in alle richtingen sturen, te verenigen om ze in één enkele, lichtende, heilzame richting te leiden, wordt zo’n krachtige lichtbron, dat zijn aanwezigheid, net als de zon, in staat is om door de hele ruimte te stralen. Ja, de mens die erin geslaagd is om de neigingen van zijn lagere natuur te beheersen, deelt zijn weldaden uit aan de hele mensheid, en hij wordt zelf een zon. Hij leeft in een zodanige vrijheid dat hij zijn bewustzijnsveld uitbreidt tot in het oneindige en iedereen kan genieten van de overvloed aan licht en liefde, die van hem uitstroomt.”


thumbnail De legende van de duizend klokken / Geplaatst 21 juni 2017
Jun 21st 2017, 08:00, by wakkeremensen
De legende van de duizend klokken
Geplaatst 21 juni 2017
De tempel was gebouwd op een eiland en had wel duizend klokken.
Grote klokken, kleinere klokken, klokjes gevormd door de meest bekwame handwerkmensen in de wereld.
Wanneer een wind waaide of een storm woedde, zouden al deze klokken weerklinken in een harmonie, een symfonie, die het hart van de hoorder in extase zou brengen.
Maar door de eeuwen heen zonk het eiland in de zee en met het, de tempel met de tempelklokken.
Een oude legende vertelt dat de klokken doorgingen met weerklinken, onophoudelijk en zouden kunnen worden gehoord door iedereen die heel aandachtig luisterde.

Geïnspireerd door deze overlevering, reisde een jonge man, duizenden mijlen, vastbesloten om deze klokken te gaan horen.
Uiteindelijk vond hij het dorp en hij werd naar een oude wijze man gebracht (de sleutelbewaarder).
Deze oude man luisterde naar het enthousiasme en het verlangen van de jongeman en bracht hem naar de plek waar hij de klokken zou kunnen horen.
De jongeman zat dagenlang aan de kust tegenover de plek van het verdwenen eiland en luisterde met al zijn macht.
Maar al wat hij kon horen was het geluid van de golven, van de zee.
Hij stelde alles in het werk om het geluid van de golven, van de zee weg te duwen.
Maar zonder baat; het geluid van de zee, leek de wereld te overstromen.
Hij bleef voor weken bij zijn taak.  Wanneer hij ontmoedigd raakte, luisterde hij naar de woorden van de dorpsautoriteiten die met animo spraken over de legende van de tempelklokken en over degenen die hen hadden gehoord en bewezen dat de legende waar bleek te zijn.
En zijn hart was weer in vuur en vlam als hij hun woorden hoorde……
enkel om weer ontmoedigd te raken wanneer weken van verdere inspanning geen resultaten opleverde.
Tenslotte besloot hij de poging op te geven. Misschien was hij niet bestemd om de klokken te horen. Misschien was de legende niet waar.
Hij voelde dat hij alles had gegeven. Met een zwaar hart ging hij langzaam terug naar het dorp en met tranen in zijn ogen ging hij afscheid nemen
van de vriendelijke, oude, wijze man.
De oude man sprak “Ik kan begrijpen dat je het opgeeft. Het is geen eenvoudige taak en niet voor iedereen weggelegd. Maar ga alstublieft voor je weggaat nog één keer terug naar de kust, naar de plek waar je zoveel tijd hebt doorgebracht en bedankt de natuur dat ze voor je heeft gezorgd.”
En dus ging de jongeman terug naar die plek aan de kust om afscheid te nemen, het was zijn laatste dag.
Hij bedankte de frisse waterstroom en de struiken en de bomen voor hun bessen en vruchten. Hij bedankte de zee, de lucht, de wind.
En legde zich neer op het warme zand en voor het eerst luisterde hij naar
het lied van de zee. En hij bood geen weerstand aan dat geluid, die dag.
Binnen korte tijd ging hij helemaal op in het geluid en raakte er zo in verloren dat hij zich nauwelijks bewust was van zichzelf, zo diep was de stilte die het geluid produceerde.
In de diepte van die stilte, hoorde hij het!
Het getinkel van een klein klokje, gevolgd door een andere, en een andere, en een andere ….. en alras ieder van de duizend tempelklokken weerklonken in harmonie en zijn hart werd in vreugdevolle vervoering gebracht………..
In de diepte van de stilte van binnen kwam het tot stand…….
Doe het gewoon ……..
In de stilte is het …….
Oorspronkelijke bron: onbekend
Door Anja voor Wakkeremensenthumbnail Een Schrijven van de Schepper / 20 Juni 2017 / door Jennifer Farley,
Jun 21st 2017, 07:30, by wakkeremensen
Een Schrijven van de Schepper
20 Juni 2017 / door Jennifer Farley,
” Het Loslaten Tijdens het Sterven ”
Voor sommigen van jullie kan het voelen alsof een klein deel van je sterft.
 Die laatste zware zucht van wat losgelaten moet worden,
veroorzaakt rimpels doorheen je gehele lichaam.
Het is belangrijk om te onthouden dat dit niet permanent is …
maar een tijdelijke overgangstijd.
Let op, eer en stuur Liefde aan dat deel van jou dat binnenkort gaat verhuizen.
Het verdient niet minder dan de grootste eer voor het jou beschermen en veilig houden.
~ De Schepper ~
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlthumbnail Heavenletter 1816: Anderen Helpen / Geplaatst 21 juni 2017
Jun 21st 2017, 07:20, by wakkeremensen
Anderen Helpen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 21 juni 2017


God zei:
Jij vraagt je af, wanneer jij beloofd hebt om iets te doen voor iemand anders, of je hun eigen verantwoordelijkheid overgenomen hebt. Je hebt jezelf misschien afgevraagd, “Hoeveel verantwoordelijkheid is aan mij om te nemen? En als ik haar neem, en haar niet meer wil? Wat doe ik dan?”.
En je vraagt ook, “Maak ik iemand afhankelijk van mij? Ben ik afhankelijk van het hun dienen? Ik wil betrouwbaar zijn maar niet dat zij van mij afhankelijk zijn. Ik wil dat zij op mij kunnen rekenen maar ik wil niet dat er teveel op mij gerekend wordt voor mijn welzijn of dat van de ander”.
Dit is het relatieve leven, geliefden, en toch terwijl er veel afhankelijk is van een bepaalde situatie, is er een algemeen antwoord: Neem verantwoordelijkheid als meer dan het idee jouw hart blij maakt. In je hart wil je iemand zijn die prachtige dingen doet, en toch heb je soms niet de mogelijkheid om dat wat je huldigt te vervullen. Zegen alle Menselijke Wezens die in goed geloof anderen helpen hun last te dragen.

Dus misschien wens jij om milddadig te zijn, maar je bent het niet, of je bent het niet genoeg.
Zelfs als je soms iemand wilt helpen zijn groenten te dragen, en op een of andere manier aarzel je. Soms denk jij teveel.
De man die Christus zijn kruis hielp te dragen woog niet de voordelen en tegendelen af. Hij dacht niet aan alle indirecte gevolgen ervan. Hij zag een simpele nood, en hij vervulde hem gewoon. De enige reden waarom hij het deed was omdat hij daar was, en hij zag de nood. Het maakt niet uit of zijn naam herinnerd zal worden of niet. Zijn simpele daad wordt herinnerd en is gesynthetiseerd in ieders hart.
Soms zet jouw ego jou aan om goede daden te doen. Jouw motief mag misschien heimelijker zijn dan jij dacht. Wees eerlijk tegen jezelf. Soms, geliefden, heeft het verlangen de Hemel te betreden heeft zijn verborgen motief.
Wanneer er een brand is, ga je niet in discussie: “Ieder voor zich. Laat iedereen zijn eigen weg naar buiten vinden.” Verder zeg jij ook niet: “Degenen die hun weg naar buiten vinden zijn bedoeld om hun weg naar buiten te vinden. Het is niet aan mij om mij daarmee te bemoeien.” Jij bent misschien niet de grote held die iedereen naar buiten draagt, maar jij probeert om de brand te blussen.
Jij kunt alles wat je kiest rechtvaardigen of niet. Maak je keuzes en wees niet afhankelijk van redenen van buiten om ze te versterken, want dan heb je jezelf afhankelijk van de redenen gemaakt.
Er zullen altijd redenen zijn om het te doen en redenen om het niet te doen.
Afhankelijkheid werd niet altijd als een verkeerd iets beschouwd. Afhankelijkheid bestaat. Eens zal iemand op jou rekenen. Een andere dag reken jij op iemand anders. Van afhankelijkheid, naar of van, misschien ben jij weggesprongen zoals van een stier. Jij kunt alleen dienen door te dienen.
Om op een ander te kunnen rekenen is niet iets slecht. Afhankelijkheid heet ook wel vertrouwen. Volg je hart voor wat het waard is, niet voor wat opgelegd is. Stel jouw woorden met jouw hart op een lijn, en maak je woorden waar. Wees in staat om op je woorden te rekenen, geliefden.
Ik reken op jou. We kunnen zeggen dat Ik afhankelijk van jou ben. Ik reken op jou om Mij te dienen in de wereld. Wanneer jij Mij dient, is jouw aandacht op Mij dienen gericht. Niet zozeer op de een of ander individu die jij aan het dienen bent, en hoe veel jij bent, maar meer jouw aandacht om een grotere horizon te dienen.
Geliefden, als je Mij dient, dien je jezelf. Analyseren en afwegen hebben niets te maken met dienstbaarheid. Simpel dien gewoon.
vertaald door:


thumbnail Zomer Zonnewende Meditatie op woensdag 21 juni: Verschuiving naar een Hogere Tijdlijn Prepare for change / 17 juni 2017
Jun 20th 2017, 20:00, by wakkeremensen
Zomer Zonnewende Meditatie
op woensdag 21 juni 2017
Verschuiving naar een Hogere Tijdlijn

Prepare for change / 17 juni 2017 / herplaatst 20 juni 2017
Het is tijd is gekomen voor alle Lichtwerkers op onze planeet om een uniforme actie te ondernemen!
Doe mee met de zomerzonnewende meditatie


Lichtwerker Eenheid is het enige wat we allemaal kunnen doen – samen – wat de positieve veranderingen die we allemaal willen met de snelheid van het licht naar onze Aarde zal brengen.

Een van de beste manieren waarop we Lichtwerker Eenheid kunnen bereiken, is door samen te mediteren om onze intentie te versterken om onze planeet te genezen en vrede te brengen voor haar mensen.

NODIG ALSJEBLIEFT ZOVEEL MOGELIJK MENSEN UIT ALS MOGELIJK IS OM ZICH AAN TE SLUITEN BIJ DEZE BELANGRIJKE MEDITATIE MET ONS!

Laten we 144.000 mensen of meer proberen te bereiken door andere groepen uit te nodigen die voor de bevrijding van de planeet werken, om deel te nemen aan deze zomerzonnewende meditatie!

Wanneer we onze meditaties synchroniseren, is er een veel sterker effect, omdat onze verenigde intentie uitgestuurd wordt naar het veld waar we onze realiteit samen creëren.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our polices, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Your 2 hourly digest for Chemtrails: The Exotic Weapon

Oude Media Nieuwe Media
Chemtrails: The Exotic Weapon
Climate Change to Fear Most 

thumbnail “FRANKENSKIES” Full Length Social Change Documentary
Jun 22nd 2017, 11:56, by hsaive

“A shocking informative film on climate engineering, frequency control and CIA manipulation, the film’s narrative unfolds through a historical timeline of experimentation on humanity” More…


thumbnail Evidence Scalise Baseball Shooting a FAKE NEWS Event
Jun 21st 2017, 23:56, by hsaive

Proof of Fake News and Foreknowledge Could provide Proof of HOAX in Scalise Baseball Shooting More…


thumbnail FREE BOOK: “Nobody Died at Sandy Hook: It was a FEMA Drill”
Jun 16th 2017, 19:47, by hsaive

Jim Fetzer Reviews the Book in one hour vodeo More…


thumbnail Luciferian Banker Confesses: “All Misery On Earth is a Business Model”
Jun 15th 2017, 09:38, by hsaive

Dutch banking whistleblower Ronald Bernard is back and this time he’s exposing the entire international banking syndicate which controls not only the global monetary system, but the entire planet itself and all of its resources. The Bank For International Settlements sits atop the pyramid of power, followed by the IMF and World Bank. The power and directives flow downward through the big international banks, the multinational corporations, and finally to the governments. As Bernard explains, “All misery on earth is a business model.” Part 2: Dutch spoken, English subs. A DVM-TV production. In accordance with More…

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our polices, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Your 2 hourly digest for Gewoon-Nieuws.nl

Oude Media Nieuwe Media
Gewoon-Nieuws.nl
Het alternatief 

Gemeente Amsterdam fraudeert voor ruim 4 miljard euro
Jun 23rd 2017, 13:09, by een van onze correspondenten

Gemeente vindt onderzoek niet nodig In februari 2017 plaatste De Vrije Media een interview met Leo Verhoef onder de kop: De belastingbetaler wordt benadeeld door boekhoudfraude. Verhoef heeft op zijn website een omvangrijk dossier opgebouwd naar aanleiding van zijn voortgaande onderzoek naar de boekhouding van Nederlandse Gemeenten. Een van de meest opvallende boekhoudfraudes komt voor rekening van de Gemeente Amsterdam. Verhoef concludeert uit zijn onderzoek dat onroerendezaakbelasting in Amsterdam de afgelopen jaren geheel onnodig was; dat werd met boekhoudfraude gemaskeerd. Amsterdammers betaalden vanaf 1998 ten onrechte Onroerendezaakbelasting. Amsterdam hield de volledige opbrengst van de Onroerendezaakbelasting vanaf 1998 over. Ook Gewoon-Nieuws publiceerde een aantal artikelen over frauderende wethouders.  Onderzoek van de jaarrekeningen van gemeente Amsterdam over de periode 1998-2016 levert de conclusie op dat Amsterdam vanaf 1998 5.226 miljoen (ruim 5,2…Meer lezen »

Media files:
fraude-alert.jpg (image/jpeg)


Werkgevers en Rijk blijven stelen uit onze pensioenpotten
Jun 22nd 2017, 15:43, by Ad Broere

In 2011 schreef drs. Hennie Kemner op basis van een diepgaand dossieronderzoek een artikel over de greep van 30 miljard gulden, die de overheid heeft gedaan in ‘de kas’ van het ABP.  Dit artikel staat in zijn geheel hier.  Het artikel van Kemner ging om het volgende: In de gepensioneerdenwereld wordt al jaren schande gesproken over de greep die de overheid in de pensioenkas van de ambtenaren heeft gedaan. Ik wilde wel eens weten of het bedrag dat rondzingt (ruim 30 miljard gulden) klopt, en welke weg is bewandeld om dat geld aan het ABP te onttrekken. Een bijkomend oogmerk was de gedachte dat de door het kabinet aangekondigde ingrijpende bezuinigingen ook de pensioenen van ambtenaren kunnen treffen. In dat geval is het van belang te weten hoe er nog…Meer lezen »

Media files:
Pensioenpot2.jpg (image/jpeg)


BIS BANK: Geheime bank die de hele wereld runt
Jun 13th 2017, 13:18, by een van onze correspondenten

Rothschild’s natte droom In 1925, jaren voordat de oprichting van de Bank for International Settlements een feit was, verklaarde Montagu Norman, president van de Bank of England: ‘Ik hoop zeer dat wij de komende zomer een private en exclusieve ‘centrale bankiersclub’ mogen verwelkomen. Een ‘club’ die in de aanvang klein is en groot in de toekomst.’ Dit idee leefde niet alleen bij Montagu Norman. Hij deelde dit met zijn collega’s Benjamin Strong, directeur van de Federal Reserve en Hjalmar Schacht, directeur van de Reichsbank. Schacht werd Reichsbank directeur tijdens de Weimar republiek in Duitsland en bleef dit onder Hitler tot 1939. Hij wordt gezien als de man die Hitlers oorlogsmachine financierde. Montagu Norman was president van de Bank of England van 1920-1944. In zijn tijd werd hij beschouwd als een…Meer lezen »

Media files:
bis.jpg (image/jpeg)

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our polices, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Your 2 hourly digest for Kloptdatwel?

Oude Media Nieuwe Media
Kloptdatwel?
 

De vaccin-uitspraak van het Hof van Justitie EU: vragen en antwoorden
Jun 23rd 2017, 17:30, by Laurens Dragstra

Er is de nodige commotie ontstaan over een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over een mogelijk verband tussen het vaccin tegen Hepatitis B van Sanofi Pasteur en het optreden van multiple sclerose (MS) bij gevaccineerden. Een kop als “EU court: Vaccines can be blamed for illnesses without proof” is echter nogal misleidend, want in die bewoordingen heeft het Hof in kwestie het niet gezegd. Laten we aan de hand van een Q&A proberen vast te stellen waar het in deze zaak om draait, wat het Hof dan wel heeft gezegd en wat de eventuele gevolgen van de uitspraak zijn.

Hof van Justitie van de Europese Unie (Luxemburg)

Wat is de casus?

Het gaat in deze zaak om een zekere J.W., een Fransman. Hij ontving in 1998 en 1999 drie vaccinaties tegen Hepatitis B met het vaccin van Sanofi Pasteur. De laatste inenting vond plaats op 8 juli 1999 en vanaf augustus van dat jaar ontwikkelde J.W. klachten. In november 2000 werd vervolgens de diagnose MS bij hem gesteld. J.W. overleed in 2011. Drie familieleden spanden een rechtszaak tegen de producent van het vaccin aan. Ze houden Sanofi Pasteur verantwoordelijk voor J.W.’s ziekte. Het vaccin zou de MS hebben veroorzaakt.

Een causaal verband tussen vaccinatie en MS, hoe zit dat?

De theorie dat er een verband zou zijn tussen het Hepatitis B-vaccin en MS komt uit Frankrijk. In een LCI-richtlijn van het RIVM uit 2013 wordt echter, onder verwijzing naar de relevante literatuur, opgemerkt dat “een causale associatie onwaarschijnlijk lijkt”. Het Lareb trekt eenzelfde conclusie. Toevallig verscheen ongeveer ten tijde van de uitspraak van het Hof een artikel in het Journal of Neurology waarin twee Deense onderzoekers zich over de kwestie bogen.[1] Hun conclusie was duidelijk: “The study found no change in risk of developing multiple sclerosis (MS) after vaccination against hepatitis B virus”. Ook bij een reeks andere vaccinaties vonden ze trouwens geen verband.

Voor hun systematische evaluatie vonden de onderzoekers uiteindelijk vijftien studies over een mogelijke link. Twaalf daarvan vonden überhaupt geen verband. Eén studie vond wel een verband, maar alleen in een subgroep en niet in het algemeen. De twee overige studies die kennelijk een verband vonden worden niet besproken, maar een ervan is uitgevoerd door vader en zoon Geier. Vader is een arts die niet meer mag praktiseren omdat zijn medische vergunning is ingetrokken. Zijn publicaties zijn als prutswerk aangemerkt en zijn expertise wordt sterk in twijfel getrokken. Zoon – een bachelor in de biologie – is al niet veel beter. Beiden zijn bijzonder bevooroordeeld en kunnen tot het antivaccinatiekamp gerekend worden. Kortom, gelet op de beschikbare onderzoeken is een causaal verband inderdaad heel onwaarschijnlijk. Men zie ook deze bijdrage van Orac, met o.a. een verwijzing naar standpunten van de WHO en de Amerikaanse CDC.

Hoe ging het met die rechtszaak tegen de producent?

De familieleden wonnen de zaak in eerste aanleg, maar het vonnis van de lagere rechter werd vervolgens vernietigd door een appelrechter. Daarop gingen de familieleden in cassatie bij het Cour de cassation (wat in Nederland de Hoge Raad zou zijn). Dat bepaalde dat de zaak over moest. Een andere appelrechter wees de vordering daarop af. Deze uitspraak is zeer relevant. De rechter voerde namelijk vier argumenten aan om aansprakelijkheid af te wijzen. Ik vat die als volgt samen:

  1. Er is geen wetenschappelijke consensus over het bestaan van een causaal verband en volgens alle nationale en internationale gezondheidsinstanties bestaat dit verband niet;
  2. Uit talrijke studies naar MS blijkt dat de oorzaken van deze ziekte onbekend zijn;
  3. Volgens een recente studie blijkt dat op het moment dat de eerste symptomen van MS zich voordoen “het fysiopathologische proces waarschijnlijk meerdere maanden of zelfs meerdere jaren voordien is begonnen”. Het feit dat symptomen optreden kort na vaccinatie, op zichzelf al een weinig indrukwekkend argument en zeer vatbaar voor selectieve herinneringen, wordt daarmee nog zwakker;
  4. Dat MS niet voorkomt in de familie van J.W. is ook niet doorslaggevend, want dat is in de families van 92-95% van de MS-patiënten ook niet het geval. Anders gezegd, bij MS speelt erfelijkheid maar een beperkte rol (aldus ook bijvoorbeeld het UMCG en het Nationaal MS Fonds in Nederland).

Maar hoe komt de zaak dan bij het Hof van Justitie van de EU? En wat is dat eigenlijk voor Hof?

De familieleden gingen opnieuw in cassatie bij het Cour de cassation. Dat besloot zogenaamde prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg. In de zaak gaat het namelijk om zowel Frans recht als EU-recht. Al in 1985 werd een Europese richtlijn over de aansprakelijkheid voor producten met gebreken vastgesteld. Zo’n richtlijn beoogt de juridische situatie in alle lidstaten met betrekking tot het onderwerp van de richtlijn min of meer gelijk te trekken.[2] Het is niet de bedoeling dat lidstaten nationale regels vaststellen die met de richtlijn in strijd zijn. Nationale rechters kunnen de vraag of dat laatste het geval is aan het Hof van Justitie voorleggen. Dat geeft dan antwoord op de vraag, maar geeft geen beslissing in de concrete zaak. Het geeft alleen uitleg, die de nationale rechter vervolgens zelf moet gaan toepassen.

Welke vraag had het Cour de cassation dan?

De vraag had betrekking op het bewijsrecht. De genoemde richtlijn zegt in artikel 4 dat degene die beweert schade te hebben geleden door een gebrekkig product de schade, het gebrek en het oorzakelijk verband moet bewijzen.[3] Oftewel, wie eist bewijst. Soms kunnen er echter redenen zijn om de bewijslast in een concrete zaak wat anders te verdelen. Het Cour de cassation hanteerde zelf al enige tijd de bewijsregel dat het bewijs dat een vaccin gebrekkig is en de oorzaak is van bepaalde schade “kan voortvloeien uit ernstige, precieze en met elkaar overeenstemmende vermoedens”. De Franse rechter wil nu van het Hof van Justitie weten of hij die bewijsregel over ernstige, precieze en met elkaar overeenstemmende vermoedens ook mag toepassen als medisch onderzoek geen verband tussen vaccinatie en het optreden van een bepaalde ziekte heeft vastgesteld. Of komt dat in strijd met artikel 4 van de genoemde richtlijn, dat immers zegt dat de eiser moet bewijzen?

Wat antwoordde het Hof van Justitie?

Dat vond het allereerst om onduidelijke redenen nodig om de vraag wat te herformuleren. Het maakte ervan of de bewijsregel ook mocht  “ook al wordt het bestaan van een verband tussen de toediening van het vaccin in kwestie en het optreden van die ziekte door medisch onderzoek bevestigd noch ontkend“. Die herformulering is raar, omdat de medische wereld nu juist stelt dat het verband tussen de Hepatitis B-vaccinatie en MS onwaarschijnlijk is. Het bestaan van een verband wordt dus wel degelijk ontkend, en sinds de hierboven genoemde Deense publicatie uit juni 2017 is dat al helemaal het geval. Het Hof doet net alsof het wetenschappelijk nog alle kanten op kan gaan.

Dan het antwoord op de vraag. Het Hof vindt het onredelijk als een bewijsregeling inhoudt dat het bewijs van een causaal verband alleen dan geleverd kan worden geacht als er onomstotelijk medisch bewijs voor dat verband op tafel ligt. Dat zou volgens het Hof niet in overeenstemming zijn met artikel 4 van de genoemde richtlijn, want een te zware bewijslast voor de eiser inhouden. De eiser moet ook op andere gronden aannemelijk kunnen maken dat er een causaal verband is. De gedachte zal zijn dat een juridische procedure nu eenmaal wat anders is dan een wetenschappelijke discussie. De Franse bewijsregeling dat het verband ook aannemelijk kan worden geacht als de gegevens waarop de eiser zich beroept ernstige, precieze en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen vormen voor causaliteit kan volgens het Hof wel door de beugel, ook al wordt het bestaan van een verband tussen de toediening van het vaccin in kwestie en het optreden van die ziekte door medisch onderzoek bevestigd noch ontkend (wederom de woorden van het Hof).

Is de ophef over de uitspraak terecht?

Allereerst is het van belang nogmaals te benadrukken dat het Hof geen beslissing in deze zaak heeft gegeven. Het heeft alleen het toepasselijke recht uitgelegd. Het Cour de cassation moet de zaak nu zelf verder beslissen aan de hand van deze uitleg. Hoewel het Hof dat enerzijds nog eens benadrukt, geeft het anderzijds nog wel een overweging mee die mijns inziens de plank volledig misslaat:

In casu lijken gegevens als die welke in het kader van het hoofdgeding zijn aangevoerd en die betrekking hebben op zowel het korte tijdsverloop tussen de toediening van een vaccin en het optreden van een ziekte als het ontbreken van persoonlijke en familiale medische antecedenten in verband met deze ziekte, alsmede het grote aantal geïnventariseerde gevallen waarin die ziekte na dergelijke vaccinaties optrad, a priori aanwijzingen te vormen die – in onderlinge samenhang bezien – een nationale rechter ertoe zouden kunnen brengen in voorkomend geval te oordelen dat een gelaedeerde aan de krachtens artikel 4 van richtlijn 85/374 op hem rustende bewijslast heeft voldaan. Dit zou met name het geval kunnen zijn indien de rechter op grond van die aanwijzingen oordeelt dat de toediening van het vaccin de meest aannemelijke verklaring is voor het optreden van de ziekte

Hoewel het allemaal heel voorzichtig klinkt – “lijken”, “aanwijzingen”, “ertoe zouden kunnen brengen”, “in voorkomend geval” – moeten de rechters deze zinnen met oogkleppen op opgeschreven hebben. De Franse appelrechter had immers juist geoordeeld dat het korte tijdsverloop weinig zei, aangezien het aannemelijk was dat het proces van MS al maanden of jaren voor het optreden van symptomen was begonnen. De “persoonlijke en familiale medische antecedenten” werden evenmin relevant geacht, gelet op de beperkte rol die erfelijkheid bij MS speelt. Dat de patiënt voor de vaccinatie heel gezond was, zegt net zo weinig als het argument dat een 14 maanden oud kind vóór de BMR-vaccinatie helemaal niet autistisch was. De appelrechter had dan ook – mijns inziens terecht – beslist dat de argumenten van de familieleden “samen noch afzonderlijk ernstige, precieze en met elkaar overeenstemmende vermoedens konden vormen waaruit kon worden besloten dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de vaccinatie en ziekte in kwestie”. Het Hof lijkt dat nu tegen te spreken, hoewel dat helemaal zijn taak niet is.

Het Hof spreekt ook nog van “het grote aantal geïnventariseerde gevallen waarin die ziekte na dergelijke vaccinaties optrad”. Dat is een raadselachtige opmerking en het is onduidelijk waar het Hof hier naar verwijst. Elders in de uitspraak is nergens sprake van een groot aantal geïnventariseerde gevallen, en voor zover het Hof doelt op andere rechtszaken die in Frankrijk kennelijk gevoerd worden of zijn, is het niet duidelijk hoeveel dat er dan precies zijn. Het Hof lijkt hier een soort gelegenheidkonijn uit de hoge hoed te toveren.

Gelet op de hierboven geciteerde overweging vind ik veel van de ophef over de uitspraak zeker terecht, ook al zijn sommige koppen van nieuwsberichten ongelukkig gekozen. Het is te hopen dat het Franse Cour de cassation oordeelt dat de appelrechter terecht heeft aangenomen dat er geen ernstige, precieze en met elkaar overeenstemmende vermoedens van een causaal verband zijn. Dat het Hof, hoewel het daar ook naar eigen zeggen formeel niet over gaat, suggereert dat het causaal verband in deze zaak wél aangetoond is, is mijns inziens de grootste blunder van de dames en heren in Luxemburg.


[1] Mailand MT, Frederiksen JL, Vaccines and multiple sclerosis: a systematic review, J Neurol. 2017 Jun;264(6):1035-1050.
[2] In Nederland is de richtlijn geïmplementeerd in het Burgerlijk Wetboek. Men zie de artikelen 6:185 e.v.
[3] Zie voor Nederland artikel 6:188 BW.

Media files:
Hof-Justitie-EU-192×108.jpg (image/jpeg)


What the Health: jammerlijk misleidende vegan propaganda
Jun 20th 2017, 04:00, by Leon Korteweg

Op 16 maart 2017 was de online première van What the Health van Kip Andersen, een Amerikaanse veganisme-activist die eerder met de documentaire Cowspiracy (2014) over de impact van vee-industrie op het milieu veel bekijks trok. Gezien het succes van de eerdere film, die ook onder de groeiende groep Nederlandse veganisten – in 2016 geschat op hooguit 70.000 mensen – erg populair was, werd reikhalzend uitgekeken naar het vervolg, dat gaat over de gezondheidsrisico’s van het consumeren van vlees en zuivel. Omdat hier op KloptDatWel nog niet veel geschreven is over veganisme zelf, zal ik eerst een inleiding geven met verwijzing naar verdere literatuur, alvorens What the Health onder de skeptische loep te nemen.

Veganisme: goede en slechte argumenten
Op zich is veganisme een heel goed idee. Er zijn drie belangrijke redenen (wat mij betreft in deze volgorde) om zo plantaardig mogelijk te eten en te leven:
1. Het is veel beter voor het welzijn van dieren, die niet uitgebuit en gedood hoeven te worden voor ons dagelijks voedsel en bijv. onze kleding. (Om deze dier-ethische reden is de veganismebeweging oorspronkelijk ontstaan);
2. Het reduceert behoorlijk de uitstoot van broeikasgassen en is daarmee onderdeel van een oplossing voor onze grote klimaatproblemen;
3. Mits correct toegepast, kan het enigszins voordelig voor je gezondheid zijn.

Voorbeschouwing: het belooft weinig goeds
Dat Kip Anderson veganisme wil promoten door documentaires te maken, vind ik op zich een goede zaak, zoals wel mag blijken uit mijn inleiding. Maar de wijze waarop is discutabel, zoals ook al bleek uit de recensies op Cowspiracy. Maar die kan doorgaan als een verder best informatieve film over een reëel probleem (klimaatverandering), met een plausibele deeloplossing (veganisme). Een veganistische vriendin vertelde me een paar dagen geleden dat ze het vervolg What the Health ook had gezien, maar ze vond hem erg dubieus, was benieuwd naar mijn mening en verzocht me daarom om hem ook te kijken. Eén punt dat ze alvast maakte is dat de docu over de Amerikaanse situatie gaat en niet goed toepasbaar is op Nederland, waar veel minder vlees wordt gegeten en de voedselsector veel beter gereguleerd. Toevallig gingen enkele vegans in mijn buurt hem samen kijken, dus deed ik daaraan mee.

De aankondiging op de beruchte complotdenkerssite newsmonkey.be en de trailer beloofden weinig goeds. De stelling van What the Health is drieledig; simpel gezegd (A) dat vlees en andere dierlijke producten heel schadelijk zijn voor je gezondheid, maar de vee-industrie heeft commerciële belangen en verdoezelt die feiten. Hier zit wat in, maar de schade valt te overzien; hoge consumptie van rood en bewerkt vlees verhogen bijv. kans op sommige kankers met 15%, bleek onlangs uit onderzoek van de Gezondheidsraad. Maar met wit vlees is niet zo veel aan de hand en als je matig eet, dan loop je weinig risico. Veganisme gaat toch hoofdzakelijk over dierenwelzijn en het klimaat, gezondheid is (althans wat mij betreft) niet zo’n groot argument. En natuurlijk willen de vlees- en zuivelindustrie graag hun klanten behouden en hebben daarom geen belang bij wijzen op gezondheidsrisico’s. Da’s logisch. Doet de olie-industrie ook. Elke industrie eigenlijk wel.
Maar na dat punt gaat het betoog verder (B) dat artsen en wetenschappers ook wel weten dat dierlijke producten ongezond zijn, maar – verrassing –  Zij Willen Niet Dat Jij Dat Weet. Want dan kunnen ze je medicijnen blijven verkopen (die je als veganist niet nodig zou hebben) en geld aan je verdienen. Good old Big Pharma.
En dan zou (C) de overheid ook nog onder één hoedje spelen met de vee-industrie en de zorg. Welk belang de overheid daarbij zou hebben, is me nog niet meteen duidelijk. Ik kan het in ieder geval voor Nederland weerleggen omdat het Voedingscentrum en de Gezondheidheidsraad (die voor de overheid werken) regelmatig rapporten en items publiceren waarin staat dat we o.a. minder vlees zouden moeten gaan eten dan we nu gemiddeld doen. Complot C omvat alvast niet de gehele overheid.

Inhoud: leugens om bestwil, of gewoon belabberd onderzoek?
What the Health was zo mogelijk nog erger dan ik me had voorgesteld. Het is vegan propaganda, en niet op een positieve, science-based manier, maar met super veel bangmakerij, complottheorieën en pseudowetenschap. Bijna iedere kwaal komt doordat je vlees of andere dierlijke producten eet. En de gehele vee-industrie, de gezondheidszorg en farmaceutische industrie, en de overheid die reclames goedkeurt, vormen één groot complot om geld te verdienen aan onwetende burgers, ten koste van de volksgezondheid. De enige manier om je te onttrekken aan de macht van de bio-industrie, de farmaceutische industrie en de overheid en je gezondheid in eigen hand te nemen, is om nu meteen veganist te worden. Tenminste, als we Andersen moeten geloven.

Andersen presenteert zich graag als onderzoeksjournalist, iemand die geheimen en doofpotten onthult en machthebbers ontmaskert. Het verhaal begint met alarmerende nieuwsberichten dat vlees eten heel slecht is voor je gezondheid omdat het onder andere zou leiden tot obesitas, diabetes en kanker (zie het Skepter-artikel over rood vlees en darmkanker voor nuance van deze sensationele berichtgeving). Hij begint zijn speurwerk met enkele onbevredigende telefoongesprekken en interviews met enerzijds veeteeltbedrijven en verkopers van dierlijke producten zoals Tyson Foods Inc. (die beweren dat hun vlees geen gezondheidsrisico’s heeft) en anderzijds medische onderzoeksorganisaties zoals de American Cancer Society (die op hun websites vlees aanbevelen als onderdeel van een gezond dieet), waarin hij nogal leidende vragen stelt en waarin duidelijk ook ingrijpend geknipt is op een manier die zijn wantrouwen steeds bevestigt. Het grote complot dat Andersen vervolgens meent te ontwaren, is uiteindelijk het product van wat googelen (waarbij hij verder geen betrouwbare informatie levert, alleen een zelfgemaakt visueel overzicht van zijn bevindingen): al die medische onderzoeksorganisaties worden gesponsord door die bedrijven!
Op het eerste gezicht lijkt dat ook te kloppen; Tyson en Pfizer (een farmaceutische fabrikant) sponsoren de ACS. Maar hoe groot is hun aandeel nou werkelijk? Nemen we het Nederlandse KWF Kankerbestrijding ter vergelijking, dan zien we dat zij ook geld aannemen van bedrijven, bijna 3,5 miljoen euro, maar dat is slechts 2,5 procent van de totale inkomsten van 140 miljoen euro, die voor 63 procent bestaan uit donaties, giften en nalatenschappen. Hoe dat bij de ACS zit, heb ik helaas niet kunnen vinden. Hoe dan ook, dit hoeft nog niet te verklaren waarom vlees en andere dierlijke producten op hun website vermeld staan als ‘gezond’, zeker zo lang er geen duidelijk wetenschappelijk bewijs is dat vlees eten ontzettend slecht is voor je gezondheid, zelfs als het met mate worden gedaan. Er staat ook geen verwijzing naar specifieke producten van hun eigen sponsors, dus dat bijvoorbeeld Tyson reclame zou maken voor haar producten op de ACS-website is nogal vergezocht (maar als ik hierover naïef ben, word ik graag gecorrigeerd).

Al is het niet mijn vakgebied en kon ik mede door de hoge informatiedichtheid niet zomaar alles factchecken (als ik het thuis alleen zou kijken, zou ik regelmatig pauzeren om dingen op te zoeken, maar dat doe je niet in gezelschap), werd duidelijk dat een groot deel van de informatie vals of op z’n minst misleidend is. Je kunt niet zonder enige bronvermelding of onderbouwing zeggen: ‘Ik heb ergens gelezen dat één omelet even schadelijk is als 5 sigaretten’, dat visueel laten zien en dan weer door naar de volgende dubieuze claim. Nuance komt niet voor in het vocabulaire van de makers, van het scheermes van Hanlon hebben ze nog nooit gehoord en aannemen dat de grote boze wereld het slecht met je voorheeft is schering en inslag. Veel stukken hebben losse eindjes, waarvan ik verwachtte dat er meer context of onderbouwing kwam, maar die bleef tot mijn grote frustratie regelmatig uit. En passant werd angst voor GMO’s nog aangewakkerd door deze te verwarren met glyfosaat (Monsanto werd nog net niet genoemd als de grote boeman achter dit alles).

Vanaf halverwege de film en vooral aan het einde wordt veganisme neergezet als panacee tegen zowat iedere kwaal. Herhaaldelijk wordt er aan het einde ingestampt dat je, zodra je twee weken veganist bent, zo gezond bent dat je bijna al je medicijnen niet meer nodig zult hebben. Andersen hanteert hiervoor graag anekdotische verhalen van individuen die heel erg ziek zouden zijn vanwege de consumptie van te veel dierlijke producten. Deze worden eerst op suggestieve wijze gepresenteerd in de eerste helft van de film, om helemaal aan het eind terug te keren en de lof over veganisme te trompetteren. Deze anekdotes lijken ernstig te zijn gemanipuleerd, vooral visueel, als ze überhaupt al echt zijn.

  • Zo heeft één vrouw astma, een complexe ziekte waarvan de precieze oorzaken nog niet bekend zijn, maar voedsel speelt volgens onderzoek geen prominente rol, al wil Andersen ons dat met alle geweld doen geloven. Ze wordt eerst zonder make-up met saaie kleren en een zware ademhaling gepresenteerd, en moet bovendien heel veel verschillende en bovendien dure medicijnen slikken om met haar aandoening te dealen. Na slechts twee weken plantaardig te eten zou ze helemaal nergens meer last van hebben en van al haar medicatie af zijn. Wat een medetoeschouwer opviel was dat ze deze keer geëmotioneerd, met make-up en fleurige kleding werd gepresenteerd;
  • Een andere vrouw, 61 jaar, die werd gepresenteerd als bewijs dat melk niet goed is voor je botten, kroop eerst in haar grijze jas door haar grauwe huis met een rollator, maar opmerkelijk genoeg noemde ze tijdens het interview geen enkele keer het woord ‘melk’ of iets anders, ze somde slechts een rijtje klachten op waar ze mee kampte. Ook zij wordt na twee weken vegan diëten geïnterviewd, deze keer ook met kleurrijke kleding, buiten in het zomerse zonnetje lopend zonder rollator op een met groene bomen geflankeerde stoep;
  • Een oude man met zwaar Amerikaans accent werd ook geïntroduceerd als een erg ziek iemand (volgens mij met diabetes) die, tot zijn grote verzuchting, een heleboel verschillende medicijnen moest innemen. De setting, een grauw, bruin-grijs interieur, stond wederom in schril contrast met de scène vóór zijn zonovergoten huis met groene bomen, waarin hij trots verkondigde dat hij al na twee weken zijn medicatie had kunnen halveren en binnenkort misschien wel helemaal kon stoppen. Voorts meldde hij nog extra verbeteringen in zijn gezondheid, inclusief het feit dat hij… opa was geworden. Ja ja, wat je al niet bereikt in twee weken plantaardig eten! Thuis moesten we hardop lachen toen dit als een serieus bewijs werd aangedragen waarom je veganist zou moeten worden.

3 positieve punten aan de film die ik niet onvermeld wil laten:
– Terechte kritiek op biologische landbouw (slechter voor milieu, even slecht voor je gezondheid en niet veel beter voor dierenwelzijn);
– Terechte kritiek op het paleo-dieet;
– Er wordt (kort) benadrukt dat je als veganist echt vitamine B12-supplementen nodig hebt.

Conclusie
Ik vermoed dat de maker ‘veganist voor de dieren is, maar het geoorloofd vindt om alle middelen in het werk te stellen, inclusief misleiding en leugens om bestwil, om maar zo veel mogelijk mensen te overtuigen van veganisme. Ik vind dat immoreel, vooral omdat er zeer slechte medische en voedingsinformatie wordt verspreid en nodeloos wantrouwen/complotdenken aanmoedigt tegen tal van instanties.
Ook hierbij geldt: geloof niet alles wat in je straatje past. Je doel kan goed zijn, maar je methode verkeerd. Wellicht hebben de dieren en het milieu er baat bij dat mensen, die emotioneel met beloning en straf zijn beïnvloed, na het kijken ervan veganist willen worden. Maar de opzet was om mensen gezonder te maken en dat zal slecht gaan met dergelijke pseudowetenschappelijke informatie. Als dierenwelzijn (en milieu) Andersens eigenlijke doel is, dan bedriegt hij bovendien zijn kijkers met ‘leugens om bestwil’; de eerlijkheid zou hem gebieden open kaart te spelen over zijn ware intenties. What the Health is een docu die, naar ik vermoed, uiteindelijk de menselijke gezondheid meer schaadt dan baat.

Misleidende memes
Op de website bij de film staan een flink aantal ‘memes’ waarin wetenschappelijke resultaten van studies (met bronvermelding) worden gepresenteerd met gezondheidsclaims die – niet toevallig natuurlijk –  gunstig uit vallen voor een veganistisch dieet. Maar wie de studies er bij pakt, zal opvallen dat zelfs de resultaten van die studies nogal gekleurd worden weergegeven. Een voorbeeldje:Wie de moeite neemt deze studie er op na te slaan, leest echter de volgende conclusie:

Overall, we conclude that a greater intake of total protein intake is associated with a higher type 2 diabetes incidence in European populations, but the effect of protein intake is small and known type 2 diabetes risk factors are also important. Our results show that protein of animal origin is largely responsible for the association—not plant protein. The association is confirmed in women, not in men, and is strongest in obese women. The association cannot be explained by a single food source. In view of the rapidly increasing prevalence of type 2 diabetes, limiting iso-energetic diets high in dietary proteins, particularly from animal sources, should be considered.

Die 22 procent uit de afbeelding komt uit dit stukje, eerder in het artikel:

The HRs with increasing intake of protein over the quintiles show a linear dose-response relation. The association between total protein intake and type 2 diabetes appears to be largely explained by animal protein, with a 22% higher type 2 diabetes incidence when comparing highest versus lowest quintile and 5% higher incidence per 10-g increment of animal protein intake.

Het gaat telkens om relatieve risico’s en de belangrijkste aanwijzing is dat de totale proteïne-inname een rol speelt, waar die vandaan komt, lijkt toch minder van belang. De stijging van het risico lijkt vooral te op te treden vanaf een toch al erg hoge proteïne-inname. Deze studie laat ook grote verschillen per land, sekse en ‘BMI-klasse’ zien. De onzekerheden zijn groot en wie die negeert, zou op basis van ditzelfde onderzoek ook een meme kunnen maken waarin de Nederlandse man aangeraden wordt meer dierlijke proteïnen te nemen en minder plantaardige (HR’s respectievelijk 0,88 en 1,36 per 10 gram).

Gezond eten komt toch altijd weer neer op wat Luc Bonneux in vijf woorden samenvatte: “eet gevarieerd, word geen vetzak. De rest is kabaal voor de boekjes.”
[Pepijn van Erp]

 

Media files:
what-the-health-192×108.jpg (image/jpeg)


Hersenonderzoek bij Robbert van den Broeke?
Jun 16th 2017, 04:00, by Pepijn van Erp

Met het verstrijken van de tijd worden de strapatsen van zelfverklaard medium Robbert van den Broeke steeds bizarder. Zo zat hij begin 2016 zes dagen vast op verdenking van bedreiging via internet, liggen er naar verluidt nog alien tentakels in zijn vriezer te wachten op DNA-onderzoek en beweert hij recentelijk de vrouw van Joran van der Sloot bezwangerd te hebben. Er was echter ook een periode waarin sommigen zijn claims nog serieus wilden onderzoeken. Nederlandse wetenschappers zouden zelfs hersenonderzoek hebben gedaan bij Van den Broeke waaruit zou blijken dat hij nagenoeg hersendood is tijdens zijn paranormale sessies.

Dit is onder andere opgetekend door parapsycholoog Richard Krebber in een stuk in ParaAstro (2014, pdf). Het zou gaan om EEG-metingen:

Als eerste willen we met E.E.G.-apparatuur (Elektro Encefalo Gram; meet de activiteit van de hersenen aan de oppervlakte van de schedel) uitgebreid onderzoek doen naar de bewustzijnstoestand van Robbert, terwijl hij mentale foto’s maakt op digitale camera’s. Robbert is eerder al op die manier onderzocht en uit de twee onderzoeken bleek, dat Robbert inderdaad in staat was om mentale foto’s te maken terwijl zijn E.E.G. op die momenten aangaf dat hij nagenoeg hersendood was.

Van den Broeke in een Engelstalige YouTube-video waarin hij ook spreekt over het wetenschappelijk onderzoek dat naar hem gedaan zou zijn.

Nu kun je met EEG-metingen alleen helemaal geen hersendood vaststellen, maar erg veel details staan er sowieso niet in het stuk over dat onderzoek. En die zijn ook nauwelijks elders te vinden. Wel wordt door het kamp Van den Broeke de suggestie gewekt dat de betrokken wetenschappers met de resultaten verlegen zijn en onder de pet willen houden. Zie bijvoorbeeld deze video uit 2013 (vanaf 5:15).

Dit blijkt niet helemaal het zoveelste onzinverhaal rond Van den Broeke. In een recent audioberichtje (vanaf 3:15) onthult Stan Pluijmen (partner in crime van Van den Broeke) aan Constantia Oomen dat er in ieder geval onderzoek zou zijn gedaan door Hans Gerding en Klaas van Egmond.  Geen onbekende wetenschappers, beiden waren hoogleraar. Gerding was bijzonder hoogleraar metafysica in de geest van de theosofie aan de universiteit van Leiden en directeur van het Parapsychologisch Instituut. Van Egmond is een prominente persoon in duurzaamheidskringen en tot voor kort hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Van Egmond staat ook bekend om zijn interesse in het graancirkelfenomeen en zal via die hoek vermoedelijk in contact gekomen zijn met Van den Broeke.

Een onderzoek aan het Parapsychologisch Instituut was indertijd misschien nog niet zo’n gek idee. Wijlen Rob Nanninga opperde in 2006 (dus nog na het genverbrander-incident) op het Fok!-forum dat dat misschien wel een geschikte partij zou zijn om een eerste onderzoek uit te voeren als redelijk neutrale partij die niet verdacht kan worden van een vooringenomen (skeptische) houding tegenover het paranormale. Op een eerdere uitnodiging (in 2005) vanuit Skepsis was Van den Broeke niet ingegaan, hoewel die altijd riep – en nog steeds roept – dat hij graag onderzocht wil worden.

Uit onafhankelijke bron kreeg ik bevestiging dat deze hooggeleerde heren inderdaad iets van een onderzoek gedaan hadden met Van den Broeke. Maar toen ik ze zelf per e-mail vroeg om een toelichting over wanneer het plaatsgevonden zou hebben en waar (aan het Parapsychologisch Instituut?), wie er nog meer bij betrokken waren, wat de onderzoeksvragen en onderzoeksopzet waren geweest, en natuurlijk wat de resultaten waren, kreeg ik helaas nul op het rekest. Na een keer aandringen schreef Van Egmond namens beiden: “eerdere ervaringen en mailwisselingen hebben duidelijk gemaakt dat onze wederzijdse mens- en wereldbeelden dermate ver uit elkaar liggen, dat verdere uitwisseling van informatie over dit onderwerp zinloos is.” en dat ze dus niet bereid waren mij meer informatie te verschaffen.

Beetje jammer en wat flauw, vond ik. Met Van Egmond heb ik in het verleden inderdaad wel eens een akkefietje gehad, maar met Gerding had ik nog nooit eerder contact gezocht en ook nog nooit over zijn activiteiten geschreven.
Gelukkig lieten de heren via een tussenpersoon toch wat meer los. Ja, Gerding en Van Egmond hebben een verkennend onderzoekje met Van den Broeke gedaan. En ja, daar was ook sprake van een soort EEG-meting. Die was echter wat provisorisch, met slechts twee elektroden (normaal gebruik je er iets van 20). Het is dus niet echt verrassend dat er niets bijzonders uit kwam. De elektrische signalen van het hart zouden al voor te veel storing hebben gezorgd om iets over hersenactiviteit te kunnen zeggen, laat staan dat ze iets als ‘hersendood’ of een gebrek aan hersenactiviteit hebben waargenomen.
Wat ze nog meer gedaan hebben aan tests met Van den Broeke is me niet bekend. Volgens Pluijmen beschouwden ze de paranormale foto’s van Robbert als bedrog en waarom zouden we daaraan twijfelen als het vanuit die hoek gemeld wordt?

Of het onderzoek van Van Egmond en Gerding hetzelfde onderzoek betreft als waarover Krebber het heeft, is overigens niet helemaal zeker, maar het lijkt voor de hand te liggen. Of we de overige details van het verhaal van Pluijmen kunnen vertrouwen, is ook maar de vraag, bijvoorbeeld over dat onderzoek bij spiritueel therapeut Rens Hendriks (‘het extreme geval’), die er mede verantwoordelijk voor is dat Van den Broeke het spirituele pad op ging.

Veel blijft nog onduidelijk, maar in ieder geval is nu weer een detail uit de ‘Van den Broeke-saga’ enigszins opgehelderd en wie weet volgt de rest ook nog wel een keer.

Media files:
robbertvdbroeke-192×108.jpg (image/jpeg)

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our polices, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Your 2 hourly digest for Unzensuriert.at

Oude Media Nieuwe Media
Unzensuriert.at
Unzensuriert.at berichtet täglich über ausgewählte Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die von den großen Mainstream-Medien gar nicht oder nur ungenügend behandelt werden. 

Nicht mehr gebrauchte Asylunterkünfte: Grüne Landesrätin verschenkt sündteure Traglufthallen
Jun 23rd 2017, 14:30

Die Tiroler Flüchtlingspolitik wird für den Steuerzahler zum Millionengrab.

Sündteure Traglufthallen werden verschenkt


Schweiz: Subsidiär Schutzberechtigte müssen Sondersteuer zahlen
Jun 23rd 2017, 12:21
AMS Broschüre für Flüchtlinge Foto: Arbeitsmarktservice Österreich
AMS Broschüre für Flüchtlinge
Foto: Arbeitsmarktservice Österreich

Die FPÖ forderte bereits im April in einem Antrag im Parlament eine zusätzliche Steuer für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte.

Schweizer Sondersteuer für geduldete Ausländer


Uber-Chef Travis Kalanick ist Geschichte
Jun 23rd 2017, 09:44

Ein persönlich überbrachter Entlassungsbrief beendete die Karriere von Travis Kalanick beim US-Fahrdienst Uber. Zwei Partner der Investmentfirma Benchmark, einem Miteigentümer von Uber, hatten das Schriftstück persönlich an Kalanick zugestellt. Im Hintergrund soll Bill Gurley, Uber-Aufsichtsrat und ebenfalls Partner bei Benchmark, die Fäden für den Sturz des Spitzenmanagers gezogen haben.

Uber-Chef Kalanick wurde abberufen


Extreme Nervosität vor Donauinsel-Fest: Fehlalarm um Maschinenpistolen-Fund
Jun 23rd 2017, 07:00

Nach einem Bericht auf krone.at wurden wenige Stunden vor Eröffnung des 34. Donauinselfestes im Umfeld des Festgeländes zwei Maschinenpistolen und eine Faustfeuerwaffe in einem Versteck durch die Polizei entdeckt. Kurz darauf korrigierte die Krone die Meldung wieder.

Terror-Fehlalarm vor Donauinselfest


Kärnten: Afghanische Drogenhändler verkauften Kokain und Cannabis an 300 Abnehmer
Jun 22nd 2017, 19:55
Und täglich grüßt der Einzelfall Foto: Montage unzensuriert.at
Und täglich grüßt der Einzelfall
Foto: Montage unzensuriert.at

Mittlerweile ist es soweit, dass die Forderung, Ausländer mögen sich an die Gesetze halten, vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen als „Hassrede“ dargestellt wird.

Afghanische Dealer hatten 300 AbnehmerWebseite offenbart die Mittelmeer-Routen der Schlepper-NGOs
Jun 22nd 2017, 15:28
NGO-Schiffe vor Libyen Foto: Screenshot MarineTraffic.com
NGO-Schiffe vor Libyen
Foto: Screenshot MarineTraffic.com

Unzensuriert berichtete bereits über die Aufdecker-Geschichte der New York Times betreffend der Aufnahmepunkte von “Flüchtlingen” durch NGO-Schiffe im Mittelmeer.

Die Routen der Schlepper-NGOs


Reform ohne Daten? Bildungsministerin ist ahnungslos, welche Schulen gewählt werden
Jun 22nd 2017, 11:18
Sonja Hammerschmid weiss nicht einmal, wie viele Schüler welchen Schultyp besuchen wollen. Foto: Franz Johann Morgenbesser / flickr (CC BY-SA 2.0)
Sonja Hammerschmid weiss nicht einmal, wie viele Schüler welchen Schultyp besuchen wollen.
Foto: Franz Johann Morgenbesser / flickr (CC BY-SA 2.0)

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) liegen (angeblich) keine Daten zu Anmeldungen an Bundesschulen unterschiedlicher Schultypen vor. Dies geht aus der Antwort der Ministerin auf eine parlamentarische Anfrage des freiheitlichen Bildungssprechers Wendelin Mölzer hervor.

Mein Name ist Hammerschmid und ich weiß von nichts

Hammerschmid: Keine Ahnung über Schulwahl


Falter versucht mit unseriöser Zitierweise erneut gegen unzensuriert Stimmung zu machen
Jun 22nd 2017, 07:44
Falter Foto: Falter Ausgabe 25/17

Kurz vor Beginn des Wahlkampfes kommt der Falter mit einer zweiseitigen Recherche über die “Renaissance der Parteipresse”. Was wir dazu zu sagen hatten, interessierte den Redakteur kaum.

Falter jammert erneut über unzensuriert & Co.


Kriminalpsychologin rät Opfern im Falle einer Vergewaltigung zum Stillhalten
Jun 21st 2017, 14:10

Nicht lange ist es her, dass ein Afrikaner mit einem negativen Asylbescheid ein junges Paar beim Campen in der Bonner Siegaue überfiel und die Frau vor den Augen des Mannes vergewaltige. Er “flüchtete” ursprünglich vor seinem Todesurteil im Heimatland, dort hatte er seinen Schwager ermordet.

Gewöhnungsbedürftige Ratschläge einer “Expertin”

Psychologin: Sex-Opfer sollen bitte stillhalten


Nach “Nein” von Kurz in der ZIB 2 sagte ÖVP “Ja” zur Bildungsreform mit den Grünen
Jun 21st 2017, 09:00
Harald Mahrer, Sonja Hammerschmid, Harald Walser Foto: Unzensuriert.at
Harald Mahrer, Sonja Hammerschmid, Harald Walser
Foto: Unzensuriert.at

Unverständnis bei Eltern, Streikdrohung der Lehrer und der peinliche Umfaller von ÖVP-Chef Sebastian Kurz – das ist also die große Schulreform, an der die Regierung angeblich zehn Jahre gebastelt hat?

Schulreform: Nach "Nein" nun doch "Ja"

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our polices, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Your 2 hourly digest for Sync.nl

Oude Media Nieuwe Media
Sync.nl
Innovatie in ondernemen 

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland lanceert TolkentelefoonApp voor gemeenten
Jun 17th 2017, 19:55, by admin

Deze week lanceert Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) de TolkentelefoonApp, speciaal voor alle gemeenten in Nederland. Hiermee kan voor anderstaligen snel en eenvoudig een tolk worden ingeschakeld waardoor de communicatie tussen ambtenaren en anderstalige burgers gemakkelijk en foutloos verloopt. “Gemeenten zijn zich er steeds meer bewust van dat de inzet van een professionele tolk cruciaal is […]

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our polices, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Your 2 hourly digest for All News @ UCSB

Oude Media Nieuwe Media
All News @ UCSB
All News from The Current 

The Soft Touch
Jun 23rd 2017, 08:16, by By Sonia Fernandez

What do ketchup, silly putty, leaves, glue, cloth and our bodies have in common? They all fall under the category of soft matter, a class of materials that squish, flow and otherwise deform in response to mechanical stress or condition changes, much of it occurring around room temperature and…

Media files:
Saleh Omar copy.jpg?itok=jcQNjDF8 (image/jpeg, 0 MB)


Challenge Met
Jun 23rd 2017, 08:16, by By Jim Logan

Nicknames in the military are as common as complaints about the food. Ask Robert Vargas. “They call me ‘grandpa’ and ‘dad,’ ” he said. “I love it, though. It’s pretty awesome.” At the ancient age of 30, Vargas is about to graduate from UC Santa Barbara with a bachelor’s degree in biological…

Media files:
Roberto Vargas ROTC-current.jpg?itok=pQiXyTab (image/jpeg, 0 MB)


A Clinician’s Toolkit
Jun 23rd 2017, 08:16, by By Jim Logan

Psychotherapists will tell you that one of the most challenging aspects of treating people is the gap between sessions. “A lot of people think, ‘I’m going to change because I go to a 50-minute session once a week, and magic is going to happen.’ Nonsense,” said Andrés Consoli, an associate professor…

Media files:
dog fear-current.jpg?itok=57DnDsv0 (image/jpeg, 0 MB)


Beginner’s Mind, All the Time
Jun 23rd 2017, 08:16, by By Sonia Fernandez

You’re late and there’s traffic. Your email inbox is flooded with urgent messages. You’re caught in the middle of a tiff between good friends. You have only a couple of weeks to move out of your place and find another. Your doctor says you need to “come in for some more tests.” Stress and upheaval…


Keeping Wonder Alive
Jun 23rd 2017, 08:16, by By Sonia Fernandez

The College of Creative Studies (CCS) kicked off Commencement season Sunday, June 11, as students of the “graduate school for undergraduates” took the stage at Campbell Hall to receive their degrees.         “As you remarkable young people commence to the next chapter in your individual stories, it…

Media files:
Mortarboard.jpg?itok=Pc5x9AD4 (image/jpeg, 0 MB)


Tuning In to the Channel
Jun 23rd 2017, 08:16, by By Julie Cohen

The Santa Barbara Channel is one of the most productive ecosystems in the world, supporting a diverse assemblage of life from giant kelp to phytoplankton. In December, a group of UC Santa Barbara graduate students will have an opportunity to explore that planktonic life and how it varies on a daily…

Media files:
R:V Sally Ride.jpg?itok=9cAiHcA4 (image/jpeg, 0 MB)


‘A Glorious Day for a Celebration’
Jun 23rd 2017, 08:16, by By Julie Cohen

The atmosphere at Bren School of Environmental Science & Management was casual and convivial. Professor emertitus Marc McGinnes wore stilts with his robes. Alexandra Uribe’s yellow lab was on hand to watch her mistress deliver the student address. And big plans for the future were everywhere….

Media files:
Bren grad 2017 panorama.jpg?itok=JGOr-BUj (image/jpeg, 0 MB)‘A Magnificent Accomplishment’
Jun 23rd 2017, 08:16, by By Andrea Estrada

The Phi Beta Kappa chapter UCSB has selected 123 new members from among the College of Letters and Science 2017 graduating class.  At UCSB, as at other major colleges and universities, students don’t apply for Phi Beta Kappa — they’re identified by members of the chapter, who themselves were…

Media files:
Commencement_1562.jpg?itok=AJAJ2cTq (image/jpeg, 0 MB)


A Warmer Shade of Blue
Jun 23rd 2017, 08:16, by By Jim Medina

In 2016, Philando Castile was fatally shot by a Minnesota police officer while reaching for his identification during a traffic stop — the officer feared the black man was going for a gun, according to court records. Castile’s girlfriend captured the aftermath on video, which she streamed live to…

Media files:
Police Car.jpg?itok=job4h7CA (image/jpeg, 0 MB)


A Rising Star
Jun 23rd 2017, 08:16, by By Julie Cohen

It’s a tiny marine invertebrate, no more than 3 millimeters in size. But closely related to humans, Botryllus schlosseri might hold the key to new treatments for cancer and a host of vascular diseases. Using Botryllus — more commonly known as star ascidian — researchers at UC Santa Barbara have…

Media files:
Botryllus schlosseri.jpg?itok=_aDGlGIa (image/jpeg, 0 MB)


Historian Terence Keel Receives Plous Award
Jun 23rd 2017, 08:16, by By Andrea Estrada

Terence Keel, an assistant professor of history and of Black studies at UC Santa Barbara has received this year’s Harold J. Plous Award. One of the university’s most prestigious faculty honors, the award is given annually to an assistant professor from the humanities, social sciences or natural…


“Hail, Hail, Hail”
Jun 23rd 2017, 08:16, by By Shelly Leachman

Closing the book on another academic year, UCSB commencement exercises celebrate achievement and look ahead.


X-Ray Eyes in the Sky
Jun 23rd 2017, 08:16, by By Sonia Fernandez

Researchers at UC Santa Barbara professor Yasamin Mostofi’s lab have given the first demonstration of three-dimensional imaging of objects through walls using ordinary wireless signal. The technique, which involves two drones working in tandem, could have a variety of applications, such as…


The (Extra) Eyes Have It
Jun 23rd 2017, 08:16, by By Sonia Fernandez

Your doctor is an expert with many years of experience. So when she tells you, upon reviewing all the fancy tomographic imaging you had done, that the tenderness in your breast is just some minor irritation, you want to believe her and leave it at that. But is she right? According to researchers at…

Media files:
Wisdom of crowds figure.jpg?itok=EY825L6v (image/jpeg, 0 MB)


A Climate of Cooperation
Jun 23rd 2017, 08:16, by By Jim Logan

*/ These are difficult times for environmental advocates. Temperatures continue to rise worldwide, climate change skeptics run the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and President Trump announced the United States will pull out of the Paris climate accord. Those developments have helped…

Media files:
earth in hand.jpg?itok=scY067kv (image/jpeg, 0 MB)

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our polices, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Your 2 hourly digest for Voeding en gezondheid – aHealthylife.nl

Oude Media Nieuwe Media
Voeding en gezondheid – aHealthylife.nl
 

Hoe begin je met bewegen: Een beginnershandleiding om te gaan trainen
Jun 17th 2017, 12:59, by Juglen Zwaan

Regelmatig bewegen is een van de beste dingen die je kunt doen voor je gezondheid. Kort nadat je ermee begint zul je de voordelen van ervan in je lichaam en welzijn zien en voelen. Beweging in je routine krijgen vergt echter veel toewijding, en om het op de lange termijn vol te houden vraagt veel van […]

Het bericht Hoe begin je met bewegen: Een beginnershandleiding om te gaan trainen verscheen eerst op Voeding en gezondheid – aHealthylife.nl.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our polices, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Your 2 hourly digest for dutchsinse

Oude Media Nieuwe Media
dutchsinse
 

thumbnail 6/22/2017 — Large M7.0 (m6.8) earthquake hits Central America — Pacific EQ Warnings in effect
Jun 22nd 2017, 22:24, by dutchsinse


thumbnail 6/21/2017 — West Pacific Large Earthquake threat this week — Deep earthquake event carries on
Jun 21st 2017, 22:25, by dutchsinse

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our polices, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

The Real Purpose Behind The Russian/Trump Conspiracy Propaganda

Oude Media Nieuwe Media

The Real Purpose Behind The Russian/Trump Conspiracy Propaganda

Just after the US presidential election in 2016 I published an article titled ‘Order Out Of Chaos: Defeat Of The Left Comes With A Cost’, covering a rather difficult subject matter, namely the concept of “4th Generation Warfare” and how it is used by establishment elitists to defeat popular resistance to their agenda of centralization and globalization. 4th Gen tactics are confusing to many because most people think in terms of single movements and direct correlations; they think that a punch thrown is a punch intended to strike, rather than intended as a feint or misdirection.

The Real Purpose Behind The Russian/Trump Conspiracy Propaganda

{$excerpt:n}

Cops Trying to Kill a Dog, Kill Innocent Boy Who Tried to Save It Instead

Oude Media Nieuwe Media

Cops Trying to Kill a Dog, Kill Innocent Boy Who Tried to Save It Instead

Cops Trying to Kill a Dog, Kill Innocent Boy Who Tried to Save It Instead

{$excerpt:n}

Ron Paul On "Enemies, Foreign And Domestic" And Liberty

Oude Media Nieuwe Media

Ron Paul On "Enemies, Foreign And Domestic" And Liberty

Former Texas Congressman Ron Paul likes to joke that when he gets invited to speaking engagements in Washington, DC, audiences typically don’t applaud. But at the Future of Freedom Foundation, Paul was right at home, delivering a speech entitled “Enemies: Foreign And Domestic” about how to apply the principles of non-interventionism in domestic and foreign policy.

Ron Paul On "Enemies, Foreign And Domestic" And Liberty

{$excerpt:n}