Your 2 hourly digest for Climategate.nl

Oude Media Nieuwe Media

Climategate.nl
Onthullend over natuur, milieu, wetenschap, energie & economie
BBC geeft klimaatscepticus Lord Lawson podium climategate.nl/2017/08/12/bbc-geeft-klimaatscepticus-lord-lawson-podium/ Aug 12th 2017, 06:00
Nigel Lawson. Trouwe lezers zullen zich herinneren dat de Groene Rekenkamer en Climategate.nl onlangs een klacht hebben ingediend bij de NOS-Ombudsman (Margo Smit) over de onophoudelijke en kritiekloze aanwakkering van de klimaathysterie in het NOS-journaal. Marcel Gelauff, directeur van het NOS-journaal, reageerde daar snel op. Zie hier. Maar zijn reactie stelde ons teleur. Leo Meyer Ook andere omroepen maken zich overigens daaraan schuldig, zoals onlangs de AVRO-TROS door uitzending van een uiterst alarmerende interview met Leo Meyer, over mogelijk catastrofale opwarming in Azië, onder de titel: ‘Extreme hitte maakt Azië onleefbaar’. Beluister hier. Leo Meyer speelde een vooraanstaande rol bij de totstandkoming van het laatste rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC). Het ging in het radio-interview over een modelstudie die op basis van extreme veronderstellingen tot deze uitkomst was gekomen. Computers en klimaatmodellen hebben inmiddels de plaats ingenomen van de oude, vertrouwde kristallen bol om de toekomst te verkennen. Helaas heeft dat tot dusver niet tot een verbetering van de betrouwbaarheid van de voorspellingen mogen leiden. Ook de BBC weigert al jaren stelselmatig podium te geven aan klimaatsceptische opvattingen. Onlangs kwam daarin verandering door een interview met Lord Lawson, mede-oprichter van de ‘Global Warming Policy Foundation’ (GWPF). Dit interview leidde tot boze reacties van klimaatalarmistische zijde. Volgens hen had de BBC dit nooit mogen doen. Klimaatalarmisten hebben nu eenmaal een wat restrictievere opvatting over de vrijheid van meningsuiting dan de meesten van ons. Maar de omroep verdedigde haar beslissing. Zou dit gevolgen kunnen hebben voor de berichtgeving in Nederland? We wachten het oordeel van de NOS-ombudsman (Margo Smit), dat zij voor volgende week heeft toegezegd, met spanning af. In Engeland heerst dus een soortgelijke situatie als bij ons. Ook daar wenst de staatsomroep geen aandacht te schenken aan alternatieve opvattingen over het klimaat. Onlangs maakte de BBC daarop echter een uitzondering door een  interview met Lord Lawson. Daar kwam kritiek op. Maar onder de titel, ‘BBC defends Lord Lawson climate change interview’ schreef de BBC: BBC Radio 4’s Today programme has defended its decision to interview Lord Lawson in a segment on climate change. The former Conservative chancellor said average global temperatures had declined over the past decade. The Green Party said Lord Lawson had made “false claims” and prominent scientists including Professor Brian Cox criticised the interview. But the BBC insisted it had a duty to inform listeners about all sides of a debate. Lord Lawson, who was energy secretary in Margaret Thatcher’s government before becoming chancellor, is a critic of government policies on renewable energy. He now chairs the Global Warming Policy Foundation, a think tank which describes itself as “open-minded on the contested science of global warming”. He told Today that energy costs in the UK were high “because of our absurd, climate-driven energy policy”. “We tax fossil fuel energy, we subsidise renewable energy,” he said, adding: “Conventional energy is more reliable and cheaper.” Lord Lawson also said that “official figures” showed that “during this past 10 years, if anything… average world temperature has slightly declined”. However, this is contradicted by all the major global temperature datasets. The leading agencies, such as the UK Met Office and Nasa, all recognise a clear warming trend over this period, with 2016, 2015 and 2014 being the hottest years ever measured. Lord Lawson’s comments followed an interview with former US Vice-President Al Gore, who was promoting the sequel to his hit documentary An Inconvenient Truth, which made the case for climate change caused by the burning of fossil fuels such as coal and oil. On the programme, Mr Gore made the economic case for renewable energy and said that “climate-related extreme weather events have grown far more numerous and far more destructive” in the 10 years since the first film. It was suggested to the former Democratic presidential contender that he was going further than the scientific consensus but he said scientists around the world were “virtually unanimous on this and have been for decades”, adding that “record downpours” in the UK were a result of climate change. Lord Lawson was asked why he thought Mr Gore was, in his words, “talking complete nonsense”. The former cabinet minister said that “all the experts say there hasn’t been” an increase in extreme weather events, citing the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). ….
Of Mr Gore, he said: “He’s like the man who goes around saying ‘the end of the world is nigh’ on a big placard. “To begin with you might be a little bit scared but after 10 years of him doing that and the end of the world isn’t nigh then you think, well, maybe we should forget that and concentrate on real problems.” … In a statement, the BBC said: “The BBC’s role is to hear different views so listeners are informed about all sides of debate and we are required to ensure controversial subjects are treated with due impartiality. Lees verder hier. Dat laatste was de afgelopen jaren beslist niet het geval … net zoals bij de NOS. Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hier, hier, hier, hier en hier.
Politiek en wetenschap: parallelle universums climategate.nl/2017/08/11/politiek-versus-wetenschap-2-universums/ Aug 11th 2017, 06:00
Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler. Het is inmiddels wel duidelijk dat zich twee parallelle universums hebben ontwikkeld waar het wetenschap (klimatologie) en politiek betreft. Dit is een blamage voor deze jonge tak van de wetenschap. Immers, de beoefenaren ervan komen niet in opstand tegen de politieke kaping van deze tak van wetenschap. In plaats hiervan laten zij zich moreel corrumperen door onderzoeksgelden, die als zwijggelden dienen in het beproefde perverse systeem dat in dit geval energietransitie heet. We kunnen vaststellen dat het niets met een gebruikelijke economische transitie te maken heeft langs de weg van innovatie. In plaats hiervan heeft de huidige zogenaamde energietransitie alle trekken van zelfdestructie en een ongekende kapitaaloverdracht conform socialistische ideologie. Dit is niet verwonderlijk door de inzet van inferieure en tot mislukken gedoemde technieken, die als hernieuwbare energiebronnen worden bejubeld. Dit alleen al getuigt van de afwezigheid van enige natuurkundige kennis bij bijvoorbeeld politici. Via familiaire routes kan ik bevestigen dat wetenschappelijk gefundeerde argumenten geen rol spelen in de politiek. Laat ik dit bestempelen als het Eco Industrieel Complex, waarin de milieubeweging als useful idiot een belangrijke rol speelt. De recente fibronil-hoax laat zien in wat voor een waanzinnige maatschappij wij inmiddels terecht zijn gekomen, mede met dank aan de milieubeweging vanwege haar maatschappelijk onverantwoorde optreden, lees: angst zaaien gekoppeld aan de waan van het voorzorgprincipe. Nu dan, in dit licht bezien lezen wij de reacties van Kees le Pair op de politisering van de Nederlandse Natuurkundigen Vereniging. Ik denk dat hier geen woord Chinees bij is. Zie hier. We lezen ook zijn aanvullend commentaar:

ENERGIE EN KLIMAAT
&
De Nederlandse natuurkundigen.
III cynisch Samenvatting Het hoofdartikel in Het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde bepleitte zonder fysische argumenten opnieuw een klimaatuitspraak. In mijn reactie was ik te cynisch. Die werd niet geplaatst. Mijn reputatie daar is alleen in het Engels te beschrijven. Beide stukken staan hieronder met een woordje na. (zie hier) C. (Kees) le Pair EEN WOORDJE NA
(met de e-appreciatie van de hoofdredacteur van het NTvN) Op mijn vraag de bovenstaande reactie in het tijdschrift te plaatsen kwam onderstaand antwoord: From: Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
Sent: Tuesday, July 25, 2017 2:12 PM
To: clepair@casema.nl
Subject: Re: Editorial Geachte heer Le Pair, Ik heb recentelijk met de eindredacteuren van NTvN overleg gehad over uw reactie op de editorial van dhr. Verkley. Uit dit gesprek begrijp ik dat er al eerder ‘issues’ zijn geweest rondom reacties van uw zijde.
Daarnaast heb ik als voormalig lid van het NNV-bestuur zijdelings meegekregen dat uw communicatie met betrekking tot de klimaatdiscussies regelmatig als onaangenaam ervaren werd.
Ook in de reactie op de editorial van Verkley ervaar ik een onprettige, sterk cynisme ondertoon, die ik niet geschikt vind voor het NTvN.
Op grond van bovenstaande hebben we besloten de reactie niet te plaatsen. Met vriendelijke groet,
Henk Swagten,
Hoofdredacteur NTvN Tja, het klimaat maakt me cynisch. Hij heeft gelijk. Maar wat moet ik met een natuurkundige vereniging die op grond van niet-fysische argumenten het land, dus mij, een kant op wil sturen die ons tot 2023 meer dan 100 miljard euro kost? Voor de geïnteresseerden plaats ik hieronder twee plaatjes met gemeten parameters van de Aardse temperatuur (gemeten en de door het IPCC voorspelde) en van de wereldwijde zeespiegelstijging.
Het plaatje van Roy Spencer is al weer een paar jaar oud. Intussen is in 2016 de temperatuur een korte tijd hoger geweest dan de trendlijn van 1998 -2015. Dat wordt allerwegen toegeschreven aan het El Niño-effect. Het laatste halfjaar is de temperatuur terug naar het niveau van de genoemde trendlijn.
Is het een wonder dat een fysicus de stijging van het zeeniveau met 18 cm/eeuw, die al eeuwenlang hetzelfde is, niet toeschrijft aan het menselijk wangedrag? Maar wat ik wel zie, is een overeenkomst tussen het bestuur van de Natuurkundige Vereniging en zijn redactie met Rijkswaterstaat. Die berichtte een tijdje geleden op zijn webstek dat ze helaas geen snellere zeespiegelstijging kon melden dan de al eeuwenlang gemeten stijging van 18 cm! Nu ja, Rijkswaterstaat doet het wel iets beter. Daar meldden ze tenminste wat ze hadden gemeten. Bij de natuurkundige vereniging nemen meningen de plaats van metingen in. Trendy is dat wel natuurlijk. Ik kon het niet laten de redactie van het natuurkunde tijdschrift op 5 augustus ontvangst van hun afwijzing te melden en nog wat te vragen: Redactie NTvN,
Ik begrijp van u dat achterklap tegenwoordig mede het beleid bepaalt van de redactie van het blad van de natuurkundige vereniging, ‘Sterk cynische ondertoon’ kan ik niet goed plaatsen. Is dat nu een oxymoron, of een contradictio in terminis? De uitbreiding van het argumenten arsenaal had al tot gevolg dat de heer Verkley stelling mocht nemen zonder één enkel natuurkundig argument. En in het jongste nummer neemt de verenigingsvoorzitter dat stokje twee bladzijden lang over. Misschien zit er natuurkunde in zijn ondertoon, maar die is mij dan ontgaan. Wellicht heb ik daar een blinde vlek. U plaatste er wel een mooie foto bij van al die Parijse conferentiegangers [zie afbeelding boven]. In het onderschrift missen de namen. Dat is begrijpelijk met zoveel. Enkele kwamen mij bekend voor, maar niet als fysici. Ik zou u willen vragen bijvoorbeeld tien mensen in het gezelschap te noemen die een belangrijke bijdrage aan de klimaatwetenschap hebben gegeven? Om misverstand te voorkomen, ik bedoel niet een bijdrage in de vorm van andermans geld, maar in de vorm van kennis. Ik kijk met belangstelling uit naar uw antwoord. PS. Ik had zelf ook nog een fotootje van die conferentie. Misschien hebt u er iets aan voor een volgend artikel. Ik waarschuw maar even, het zijn geen klimaatonderzoekers.
C. (Kees) le Pair

We kunnen vaststellen dat klimaatbeleid niet bepaald het adrenalinegehalte opjaagt bij wereldleiders behalve bij lieden die profijt hebben bij het Eco Industrieel Complex. We kunnen uit het bovenstaande vaststellen dat elke vorm van wetenschappelijke i.c. natuurkundige onderbouwing ontbreekt. Dat weten die wereldleiders ook en dit is voor hen ook niet van belang. Wel dat van het Eco Industrieel Complex en hun status binnen het groepsdenken dat met het Rapport aan de Club van Rome begon. Als ik de ontwikkelingen bij de NNV bekijk, dan valt het op dat er van wetenschap geen sprake is. De wetenschappelijke onderbouwing voor het standpunt ontbreekt immers in de reactie. Dus vraag ik mij af wat er in de gelederen van de NNV is gevaren. Hoe kan het dat een dergelijke groep wetenschappers met een schat aan kennis en vooral kritisch inzicht het zo massaal laat afweten? Ik vind een dergelijke radicalisering naar het groene geloof zorgwekkend. Juist van deze groep had ik een helder met redenen omkleed standpunt verwacht, opdat hun bevindingen toch zeker zouden moeten doorklinken in de politiek. Alleen, deze bevindingen ontbreken ten enenmale zodat bij de NNV sprake lijkt van zich kritiekloos schikken naar de heersende politiek, Lysenkoïsme dus ditmaal in het klimaatjasje gestoken, met alle funeste gevolgen van dien. En hiermee openbaren zich ook de 2 universums dat van de wetenschap en dat van de politiek (incl. het Eco Industrieel Complex). In deze postmoderne tijd is het wetenschappelijke universum terzijde geschoven. Dit is des te wranger, omdat de klimaatmodellen van het IPCC niet deugen, daar de wetenschap achter dit eindproduct nog te onvolledig is, erger geen, of onvoldoende, rekening houdt met de natuurlijke forceringen. Onze planeet is een waterplaneet en dus zou er veel meer aandacht moeten zijn voor de rol van waterdamp, bewolking, wolkenvorming, convectie, verdamping, terugkoppelingen, en ook de rol van de zon, vulkanisme en ga zo maar door. Maar die aandacht ontbreekt. De ons opgedrongen prominente rol van CO2 staat daarom nog maar zeer te bezien. De communicatie tussen de 2 universums van politiek en elementaire wetenschap bestaat eigenlijk niet, omdat de politiek kritische wetenschap negeert en slechts achter Al Gore c.s. aanloopt binnen de geborgenheid van het Eco Industrieel Complex. Mijn conclusie is dat de rol van de NNV mij zorgen baart, omdat de NNV aldus het gevoel geeft dat hetzelfde is als bij het zien van de film ‘The Body Snatchers’. Je kunt kortom niemand meer vertrouwen, de wetenschap noch de politiek, laat staan de media. De enige hoop die wij als sceptici hebben, is dat die transitie vanzelf te pletter slaat op de rots van haar eigen inferioriteit en/of dat er een afkoeling plaatsvindt die niet meer met datamanipulatie is weg te moffelen …. of dat het inzicht doorbreekt, zoals bij de heksenvervolging. We leven in een ontspoorde maatschappij die drijft op postmoderne rimram, met dank aan de milieubeweging en het Eco Industrieel Complex. Verder kunnen we constateren dat alarmisten geen middel schuwen om hun ongelijk te camoufleren. Zie hier. Aldus Jeroen Hetzler. Bron hier. Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hier, hier, hier, hier en hier.
Greenpeace hult Lely in zwemvest climategate.nl/2017/08/10/greenpeace-hult-lely-zwemvest/ Aug 10th 2017, 06:00
Foto: Marten van Dijl / Greenpeace. Een gastbijdrage van Hugo Matthijssen. Onlangs heeft Greenpeace het iconische standbeeld van Ingenieur Cornelis Lely op de Afsluitdijk in een oranje zwemvest gehuld. Nu de formatieonderhandelingen weer beginnen, benadrukt Greenpeace met deze symbolische actie dat alleen een stevig klimaatbeleid het “tij nog kan keren.” Wordt het niet eens tijd om naar feiten te kijken? Tot voor kort was er geen enkele aanleiding om je zorgen te maken over de zeespiegelstijging. De afgelopen 125 jaar was die niet versneld en kwam op 23 cm, gemeten met peilschalen aan de kust. De stijging was dan ook lineair te noemen. Satellietmetingen geven een andere waarde, maar die meten ook midden op de oceanen en daar heb je met golven en stuwing door wind en stromingen te maken. Ook is interpretatie van dit soort satellietdata sterk afhankelijk van het daarvoor gebruikte model. Met de satellietmetingen kwamen ze vanaf 1993 ook lineair uit op 2,6 mm per jaar of te wel 26 cm per eeuw. De verschillen in meetmethode zouden dit verschil in uitkomsten kunnen verklaren. De schatting van het IPCC is 3,6 mm per jaar wat neer komt op 36 cm per eeuw maar in hun tekst is wel een versnelling waar te nemen. Zij geven op basis van een “reconstructie” als de ondergrens van de stijging in 1901 1,2 mm aan en een bovengrens 3,2 mm in 2010. Daar is nog niet direct een zwemvest voor nodig, hooguit een realistisch adaptatiebeleid. Maar frappant is wel dat daar waar metingen aangeven dat er sprake is een lineaire stijging, die in de tekst van het IPCC helemaal niet lineair is. Laten we nu eerst de data eens op een rij zetten. Bron hier. Allereerst de metingen met peilschalen gedurende de afgelopen 125 jaar, waarin geen enkele versnelling is waar te nemen. Dat is 1,9 mm gemeten aan de kust. Hun tekst: “Zeespiegel langs de Nederlandse kust stijgt 125 jaar zeer gelijkmatig Over de hele periode 1890-2014 gezien is de zeespiegel langs de Nederlandse kust gestegen met bijna 23 cm. De trend in de data blijkt een gelijkmatig/lineair patroon te vertonen over de hele meetreeks. De jaarlijkse verandering bedraagt 1,9 mm per jaar (Zie figuur Nederland).” Ook geven ze aan dat de stijging van 23 cm vrijwel overeenkomt met de wereldwijde zeespiegelstijging van 22 cm in dezelfde periode. Vervolgens is men vanaf 1993 gaan meten met satellieten.Daarmee meet je de hoogte van de zeespiegel over een veel groter oppervlakte met golven die constant in beweging zijn. Hierdoor krijg je ook andere meetwaarden en nauwkeurigheidsmarges. Ook hier wordt geen versnelling gemeten vanaf 1993. De tekst: “Zij berekenen de mondiale zeespiegel uit satellietwaarnemingen vanaf 1993. Over deze periode is de stijging bij benadering lineair, en bedraagt 2,6 mm per jaar, met een ondergrens van 2,2 en een bovengrens van 3,0 mm per jaar” En dan het IPCC. Die gaan uit van bestaande informatie en schattingen om een voorspelling te maken voor de toekomst. Dit is hun tekst: “Over de periode 1901-1990 wordt in beide benaderingen een toename van 1,2 tot 1,5 mm per jaar “gereconstrueerd”. Over de periode 1993-2010 wordt een sterkere toename gevonden, namelijk van 2,8 tot 3,0 mm per jaar. Het IPCC (2013) komt tot een vergelijkbare conclusie: tussen 1993 en 2010 steeg de mondiale zeespiegel zeer waarschijnlijk met 3,2 mm per jaar. Het IPCC geeft voor deze schatting een ondergrens van 2,8 en een bovengrens van 3,6 mm per jaar.” Hier kun je een aantal conclusies uit trekken: Er is geen versnelling waar te nemen in de stijging gemeten met peilschalen. De jaarlijkse stijging bedraagt 1,9 mm per jaar. Ook geven ze aan dat deze stijging van 23 cm vrijwel overeenkomt met de wereldwijde zeespiegelstijging van 22 cm in dezelfde periode. Na de start van de satellietmetingen zijn de metingen met peilschalen gewoon doorgegaan en gezien de uitkomsten is er nog steeds geen versnelling waar te nemen. Je zou daaruit dan ook kunnen vaststellen dat ook nu nog steeds sprake is van een lineaire zeespiegelstijging van 1,9 mm per jaar. Ook de satellietmetingen over de periode vanaf 1993 geven geen versnelling van de stijging aan. Het IPCC geeft echter voor de zeespiegelstijging tussen 1901 en 1990 een waarde van 1,2 tot 1,5 mm dat is al een stuk lager dan de al 125 jaar waargenomen gemeten waarde van 1,9 mm. Vervolgens geeft het IPCC aan dat tussen 1993 en 2010 de mondiale zeespiegel zeer waarschijnlijk steeg met 3,2 mm per jaar. We hebben in de tekst al een (gecreëerde?) daling van de waarde tussen 1901 en 1990, terwijl de waarden vanaf 1993 enorm stijgen. Wat ze doen is als eerste de meetwaarde van 125 jaar meten met peilschalen (waarvan wordt aangegeven dat die ongeveer overeen komt met de zeespiegelstijging) omlaag zetten en daarachter vanaf 1993 de bovengrens van de satellietmetingen aan te koppelen. Nochtans is er evenmin een versnelling van de stijging met satellietmetingen waargenomen. Conclusie Er is geen versnelling waar te nemen in de stijging gemeten met peilschalen.De jaarlijkse verandering bedraagt 1,9 mm per jaar. Ook geven ze aan dat de stijging van 23 cm vrijwel overeenkomt met de wereldwijde zeespiegelstijging van 22 cm in dezelfde periode. (Het zal toeval zijn als je kijkt naar het gravitatie-effect maar voor deze casus is dat mooi meegenomen.) De meetwaarden met satellieten van de mondiale zeespiegel geeft ook geen versnelling aan van de stijging vanaf 1993. Over deze periode is die bij benadering lineair. Deze bedraagt 2,6 mm per jaar, met een ondergrens van 2,2 en een bovengrens van 3,0 mm per jaar


Geef een reactie