Auteursarchief: Blogtrottr

Your 2 hourly digest for WHAT REALLY HAPPENED

Oude Media Nieuwe Media
WHAT REALLY HAPPENED
Now in our 24th year, this website exposes lies and deceptions by government, media, and corporations to trick you out of your money and your freedom. 

Israel says it is the first country to use U.S.-made F-35 in combat

May 22nd 2018, 16:51, by Mike Rivero

Israel is the first country to have used the U.S.-made F-35 stealth fighter in combat, the Israeli air force chief said on Tuesday in remarks carried by the military’s official Twitter account.

Local media further quoted Major-General Amikam Norkin as saying in a speech to the chiefs of 20 foreign air forces convening in Israel: “We are flying the F-35 all over the Middle East and have already attacked twice on two different fronts”.

Norkin also displayed a photograph of an Israeli F-35 overflying Beirut, local media said.

Manufactured by Lockheed Martin Corp, the F-35 is also known as the Joint Strike Fighter and, in Israel, by its Hebrew name “Adir” (Mighty).

DUMA PASSES BILL ON COUNTER-SANCTIONS, GIVES RUSSIAN GOVT POWER TO IMPOSE RESTRICTIONS

May 22nd 2018, 16:47, by ladylove

The Russian State Duma has passed a bill aimed at defending “economic interests and security” in response to the latest sanctions introduced by the United States and its allies.
The motion was drafted by State Duma speaker Vyacheslav Volodin and the heads of all four parliamentary caucuses in mid-April, days after the US Treasury Department released a list of 24 Russian citizens and 14 Russian corporations that fall under new sanctions imposed over Russia’s foreign policy.

“The main objective of this federal law is to defend the economic interests and security of the Russian Federation, its territorial integrity and the rights and freedoms of its citizens, from unfriendly actions of the USA and other foreign states that impose political or economic sanctions against the Russian Federation, its citizens and companies or any other activities aimed at destabilizing Russia’s politics or economy,” reads the freshly approved bill.

The initial document contained a long list of proposed restrictions, such as full suspension of cooperation with US companies in the nuclear, missile and aircraft-building spheres, a ban on purchasing US securities, a trade embargo on US goods (in particular tobacco and alcohol), and the proposal to allow Russian companies to produce various goods, copyrighted in the US or in countries allied with it, without getting licenses from the rights holders.

However, the initial draft caused a lot of criticism from legal experts, mass media and general public who said that blanket bans could do more damage to Russian consumers and business partners of foreign companies. This prompted lawmakers to amend the draft with the provision that “the restrictive measures should not apply to vitally important goods that have no analogues produced inside Russia.

Caputo Throws A Haymaker | ‘This Is Just The Beginning’

May 22nd 2018, 16:46, by Pitchforks

Here’s the clip from last night that blew everything up. Michael Caputo says there was at least one more FBI spy trying to infiltrate the Trump campaign, and that Clapper and Brennan will soon be wearing orange jumpsuits.


Your 2 hourly digest for Visionair

Oude Media Nieuwe Media
Visionair
De blik op oneindig 

Cambrische Explosie: werd de aarde ingezaaid met complex leven?

May 20th 2018, 00:39, by Germen

Wickramasinghe did it again. Een gedurfde hypothese van de usual suspect veronderstelt dat de Cambrische explosie, waarbij een zeer grote variëteit aan diersoorten ontstond, is veroorzaakt door het inzaaien van de aardse biosfeer door buitenaards leven. Kan deze theorie kloppen? Wat zijn de implicaties?

De raadselachtig snelle opkomst van het leven

Alle bekende op cellen gebaseerde levensvormen op aarde, van de mens tot bacteriën, stammen af van één enkele voorouder: de Last  Universal Common Ancestor of LUCA die 3,8 miljard jaar geleden leefde. LUCA was verrassend compleet. Genetici hebben tweeduizend micro-organismen (zowel bacteriën als archaeae) uitgeplozen en vastgesteld dat LUCA naar alle waarschijnlijkheid een organisme was dat in staat was de gassen koolstofdioxide, waterstof en stikstof te binden en in complexe biochemische verbindingen om te zetten[1] ex. [2]. Geen geringe prestatie voor zelfs een hedendaagse bacterie. Al denken sommige collega’s van het team dat LUCA maar half-levend was en voor een deel gebruik maakte van een natuurlijke gradiënt in een onderzeese heetwaterbron om zo op chemische wijze de energiedrager ATP te produceren [1]. Wel wordt door wetenschappers vermoed dat de hoogstwaarschijnlijk drijvende kracht achter het metabolisme van LUCA, de Wood-Ljungdahl stofwisselingsroute, een abiotische oorsprong heeft. Maar waar kwam LUCA vandaan?

Panspermie

Panspermie veronderstelt dat het leven van de ene planeet naar de andere kan reizen. Weliswaar is het heelal (en zeker het heelal van vier tot vijf miljard jaar geleden) een uitermate ongastvrije plek voor onbeschut leven – denk aan kosmische straling, supernova-uitbarstingen en dergelijke), maar de enorme grootte maakt dit meer dan goed. Alleen al ons eigen sterrenstelsel biedt onderdak aan naar schatting tientallen miljarden aardachtige planeten en een factor miljard maal zoveel kometen. Dat maakt het biljoenen malen waarschijnlijker dat er ergens leven ontstaat.

Octopussen vormen een van de raadselachtigste diergroepen. Zijn ze buitenaards?

Octopussen vormen een van de raadselachtigste diergroepen. Zijn ze buitenaards? Bron: Wikimedia Commons

Dat is ook nodig. Uit fylogenetisch onderzoek ([3] e.a.) blijkt, dat LUCA in feite te complex is om in het korte tijdsvenster (200 miljoen jaar) tussen de vorming van een vaste aardkorst  (minder dan 4,0 miljard jaar geleden) en de oudste vondst van sporen van leven (3,8 miljard jaar geleden) te kunnen zijn ontstaan uit eenvoudige moleculen.

Panspermie maakt zowel het tijdsvenster (tien miljard jaar, honderd maal zo groot) als het aantal mogelijke plekken (vele biljarden in plaats van  één) voor de ontwikkeling van leven veel groter. Vooral grotere waterrijke objecten bieden een goede bescherming tegen kosmische straling – waterijs is voorgesteld als effectief schild voor ruimtevaartuigen.

Cambrische Explosie vanwege aliens?

De geschiedenis van het leven op aarde was het grootste deel van de tijd vrij saai. Meer dan twee miljard jaar waren er alleen eencelligen zonder celkern. Pas anderhalf miljard jaar geleden ontstonden organismen met een celkern en zeshonderd miljoen jaar geleden brak de Cambrische Explosie uit. Hierbij ontstonden er in vrij korte tijd zeer veel verschillende diergroepen uit wat daarvoor eenvoudige wormen en holtedieren waren. Te toevallig om een natuurlijke oorzaak te hebben, stellen de nogal omstreden Wickramasinghe en enkele collega’s in een nieuw artikel [4]. Vooral de absurde complexiteit van octopussen – de slimste ongewervelde dieren, slimmer zelfs dan veel zoogdieren – zien ze als bewijs dat uit een verre buitenaardse oceaan eieren van deze dieren richting aarde zijn gelanceerd in een ijzige interstellaire komeet á la Oumuamua.

Kunnen ze gelijk hebben?

Hoe complexer een organisme, hoe meer energie het verbruikt. Buiten de Goldilocks-zone van een ster is er maar weinig energie beschikbaar. Levende organismen moeten de enorme interstellaire afstanden – denk aan honderdduizenden malen de afstand tussen de zon en de aarde voor de dichtstbijzijnde exoplaneten – dus in slaaptoestand doorbrengen. Bij de enorme tijdschaal waar we nu over spreken – tienduizenden jaren of meer – neemt de kans op beschadigingen drastisch toe. Organismen moeten deze beschadigingen kunnen repareren. Dat vereist een vorm van rustmetabolisme, dus energieverbruik. Bacteriën of andere micro-organismen kunnen dit in principe. Er zijn aardse bacteriën tot leven gewekt die 250 miljoen jaar lang in slaaptoestand verkeerden. Mogelijk zouden ook tardigraden, beerdiertjes, het zo lang volhouden in een energiearme omgeving. Complexe organismen zoals octopussen zouden over onvoldoende energie beschikken in de vloeibare kern van een komeet. Hun cellen zijn veel complexer dan die van bacteriën. Een andere variant genoemd in het artikel, exo-retrovirussen die de Cambrische Explosie zouden hebben veroorzaakt, is dan waarschijnlijker. Zij het dat die retrovirussen dan wel aardse organismen zouden moeten kunnen aantasten. Dit is alleen waarschijnlijk als panspermie zeer regelmatig voorkomt. De standaardverklaring voor de Cambrische Explosie, een hoger zuurstofgehalte waardoor er meer energie beschikbaar kwam voor complexe dieren, is een logischer verklaring.

Octopussen wijken genetisch gesproken inderdaad sterk af van de rest van de ongewervelden, maar toch is er een duidelijke verwantschap met de rest van het aardse leven.[5] Het is niet nodig om een buitenaardse herkomst te veronderstellen voor deze dieren om hun bestaan te verklaren. [5] gaat uit van een splitsing van de rest van de inktvissen ongeveer 270 miljoen jaar geleden. Mogelijk is het in octopussen aangetroffen unieke, haast Lamarckiaanse gedrag van messenger RNA’s verantwoordelijk voor deze unieke evolutie.

Bronnen
1. Universal ancestor of all life on Earth was only half alive, New Scientist, 2012
2. Madeline C. Weiss et al., The physiology and habitat of the last universal common ancestor, Nature Microbiology volume 1, Article number: 16116 (2016) doi:10.1038/nmicrobiol.2016.116
3. M.A. Line, Panspermia in the context of the timing of the origin of life and microbial phylogeny, International Journal of Astrobiology, 2007
4. Steele et al., Cause of Cambrian Explosion – Terrestrial or Cosmic? Progress in Biophysics and Molecular Biology, 2018, DOI:10.1016/j.pbiomolbio.2018.03.004
5. C. Albertin et al., The octopus genome and the evolution of cephalopod neural and morphological novelties, Nature, 2015, DOI:10.1038/nature14668

 

Het bericht Cambrische Explosie: werd de aarde ingezaaid met complex leven? verscheen eerst op Visionair.

Hoe lossen we het Gaza-probleem op?

May 17th 2018, 19:33, by Germen

Geregelde gewelddadige demonstraties, waarbij veel doden vallen en ernstige mensenrechtenschendingen zijn schering en inslag in de Gazastrook. In feite vormen dit symptomen van de volkomen disfunctionele samenleving in Gaza. Hoe kan de Gazastrook worden gerepareerd?

Openluchtgevangenis en terreurnest
De Gazastrook wordt vaak gekarakteriseerd als een openluchtgevangenis. Dit is het in feite ook. De kleine enclave met twee miljoen inwoners is ongeveer driehonderd vierkante kilometer groot (dit is twee keer zo groot als Texel) en wordt begrensd door Israël (59 km grens), Egypte (12 km)  en de zee (40 km). Zowel Israël als Egypte grendelen de grens hermetisch af – alleen hulpgoederen en ernstig zieke patiënten worden door Israël doorgelaten, door Egypte niets. Egypte heeft de grens nu versterkt met een ondergrondse en bovengrondse muur. Ook is het voor Gazaanse vissers verboden om verder dan drie nautische zeemijl,  ongeveer 5,5 km, van de kust verwijderd te zijn, waardoor visserij vrijwel onmogelijk is geworden. Het luchtruim staat eveneens onder controle van Israël.

Zelfs in het midden van de vele ellende in de Gazastrook zijn er mensen die niet opgeven. Hoe geven we ze de ruimte?

Zelfs in het midden van de vele ellende in de Gazastrook zijn er mensen die niet opgeven. Hoe geven we ze de ruimte?

Deze blokkade is er niet voor niets. De Gazastrook staat namelijk onder controle van de door de VS en EU als terroristische organisatie bestempelde Hamas (“ijver, enthousiasme” in het Arabisch). Hamas is de Palestijnse tak van de Moslimbroederschap, een radicaal islamistisch soennitische beweging. In het handvest van Hamas staat dat het doel van de organisatie is om elk stukje land van het voormalig Britse mandaatgebied onder islamistisch beheer te brengen (onder meer artikel 6), de joden af te slachten (paragraaf 7) en een radicaal islamistische staat te vestigen (artikel 6, 7 en 9). Alle segmenten van de Palestijnse samenleving staan in dienst van één doel: de jihad (artikel 17 t/m 21). In artikel 22 verwijst het handvest naar het antisemitische werk De Protocollen van de Wijzen van Zion. Na de eenzijdige terugtrekking van Israël uit de Gazastrook, won Hamas de verkiezingen in de Palestijnse gebieden.

Hamas houdt zich stipt aan het handvest. Werkelijk elke activiteit in de Gazastrook staat in dienst van het kweken van jihadstrijders en de gewapende strijd tegen de “zionistische entiteit”. Hamas in zeer actief met het bouwen van ondergrondse smokkel- en terreurtunnels, constructie van en beschieten met raketten en het ondersteunen van terroristische groepen in de Sinaï.

Uitzichtloze status quo
Kortom, samengevat: Israël en Egypte zijn domweg gedwongen om de Gazastrook totaal af te grendelen om hun bevolking te beschermen tegen radicale islamisten. De bron van alle problemen in de Gazastrook is Hamas en de radicaal islamistische ideologie waarvan Hamas de vertegenwoordiger is. De manier waarop Hamas de Gazastrook heeft getransformeerd, kan daarmee vergeleken worden met de manier waarop de NSDAP Duitsland heeft getransformeerd in een nazistaat vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Dit maakt de situatie zoals hij nu is, uitzichtloos. Gaza is gevangen in een vicieuze cirkel. Zolang Hamas doorgaat met het faciliteren van terreuraanvallen, houden Israël en Egypte het gebied hermetisch afgegrendeld. Hamas kan niet op democratische wijze afgezet worden, omdat concurrerende politieke partijen in de Gazastrook door middel van straatgeweld worden uitgeschakeld. De tegenwoordige situatie is ook niet vol te houden. De infrastructuur in de Gazastrook is uit elkaar aan het vallen en is niet berekend op de snel groeiende bevolking – het gemiddelde kindertal in Gaza ligt boven de vier kinderen per vrouw.

Denazificeren van de Gazastrook
Hamas zal niet veranderen, omdat Hamas daar geen belang bij heeft. Het leiderschap van Hamas verrijkt zich immens door de smokkeltunnels en door het afromen van de donaties van rijke donoren als Turkije, Qatar en de betalingen van de Palestijnse Autoriteit. Hamas zal dus met geweld verwijderd moeten worden en vervangen door een seculier bestuur. Hierbij zou bijvoorbeeld een VN-vredesmacht voor kunnen dienen, analoog aan de VN-mandaatgebieden in het verleden. Op die manier krijgen de vele Gazanen weer de ruimte, die moe zijn van de eindeloze oorlog en terreur en een vreedzaam leven willen leiden zoals de rest van de wereld. Wellicht kan voor fanatieke Hamas-aanhangers en andere islamisten een gesloten psychiatrische inrichting worden gebouwd, waar ze behandeld worden voor hun kwaadaardige waanideeën.

Er moet dan, net als in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog, afgerekend worden met de jihadistische ideologie en de haat in het algemeen. Dat betekent: sluiting van elke moskee die salafistische of radicaal-islamistische ideeën verkondigt. Dan kan voorkomen worden dat er nieuwe raketaanvallen en terroristische aanslagen plaatsvinden en hoeven de grenzen niet meer hermetisch afgesloten te worden. Ook kunnen Gazanen dan de enclave verlaten en kunnen er dingen als bijvoorbeeld casino’s of goedkope benzinestations gevestigd worden om veel geld te verdienen aan de rijke buurstaat Israël. Gezien het hoge opleidingsniveau van de Gazanen zijn er ook veel mogelijkheden voor het uitbesteden van IT-werkzaamheden of productiewerk. Gaza zou op deze manier een nieuw Singapore kunnen worden. Wat denken jullie?

Het bericht Hoe lossen we het Gaza-probleem op? verscheen eerst op Visionair.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Your 2 hourly digest for Tages-Anzeiger Front

Oude Media Nieuwe Media
Tages-Anzeiger Front
RSS von Tages-Anzeiger 

Die Scheinmedizin

May 22nd 2018, 04:52

Viele Menschen benutzen Alkohol, um psychische oder körperliche Leiden zu lindern. Betroffene erzählen.

«Trump ist bereit, Gipfel mit Kim platzen zu lassen»

May 22nd 2018, 04:48

«Es wäre ein grosser Fehler, wenn Kim Jong-un denkt, er könne Donald Trump ausspielen», sagte US-Vizepräsident Mike Pence am TV.

Schwerverletzte stirbt nach Flugzeugabsturz in Kuba

May 22nd 2018, 04:46

Einzig drei Frauen überlebten den Flugzeugabsturz in Kuba, 110 Menschen kamen ums Leben. Eine 23-Jährige ist nun ihren schweren Schädelverletzungen erlegen.

Die Belle muss in der NHL entscheiden

May 22nd 2018, 04:43

Im Playoff-Halbfinal zwischen Washington und Tampa Bay kommt es zu einem siebten Duell. T. J. Oshie schiesst die Capitals ins Glück.

Endlich bessere ADHS-Diagnosen?

May 22nd 2018, 04:38

So soll die Abklärung objektiver werden: Schweizer Forscher entwickeln neue Testmethoden für ADHS.

Die grosse Kälte

May 22nd 2018, 04:00

Wenn Weggefährten entscheiden, nicht mehr weiter zu gehen.

Chillen beim Stillen

May 22nd 2018, 03:45

Wenn es mit dem Trinken an der Mutterbrust nicht klappen will, hilft nur eines: Ruhe bewahren. Gar nicht so einfach!

«Die USA wollen einen Konflikt provozieren»

May 22nd 2018, 03:01

Der Iran reagiert gelassen auf die Drohungen von US-Aussenminister Mike Pompeo. Die EU-Aussenbeauftragte kritisiert ihn hingegen scharf.

«Trump ist bereit, Gipfel mit Kim platzen zu lassen»

May 22nd 2018, 00:39

«Es wäre ein grosser Fehler, wenn Kim Jong-un denkt, er könne Donald Trump ausspielen», sagte US-Vizepräsident Mike Pence am TV.

Letzte Hoffnung verzweifelter Lehrer: Glock, 9 Millimeter

May 22nd 2018, 00:37

Amokläufe an Schulen wie in Santa Fe bestimmen den Alltag in den USA. Was Donald Trump für alle fordert, macht eine Stadt in Ohio bereits jetzt: Sie bewaffnet ihre Lehrer.

Der Buchhalter Gottes

May 21st 2018, 23:02

Ernst Sieber hat nichts von Zahlen verstanden, aber alles von Menschlichkeit. Ein Nachruf.

Medtech-Firmen profitieren von Uhrenbranche

May 21st 2018, 22:55

Ohne Uhrenindustrie gäbe es weder Herzschrittmacher noch chirurgische Instrumente. Für die Zulieferer von Medizinaltechnik und der Uhrenbranche läuft es wieder besser.

Wie China den Weltmarkt für Batterien erobert

May 21st 2018, 22:30

Peking tut alles, um sich die Vorherrschaft zu sichern. Fabriken wie in China gibt es in Europa keine.

So schnell kann das Leben kippen

May 21st 2018, 21:24

Ferdinand von Schirach schreibt über Menschen, die ihren Halt verloren haben. Seine Bücher verkaufen sich millionenfach. Was steckt hinter diesem Phänomen?

«Umziehen ist immer anstrengend»

May 21st 2018, 21:23

SRF-Direktor Ruedi Matter sagt, bei der möglichen Schliessung des Berner Radiostudios gehe es um mehr als eine Sparübung.

Das sind die Profiteure des Öl-Bonus

May 21st 2018, 21:19

Airlines, Skigebiete oder Diplomaten beziehen verbilligte Treibstoffe. Jetzt wollen auch Landwirte profitieren. Dem Staat entgehen fast zwei Milliarden.

«Es geht ums Prinzip»

May 21st 2018, 21:19

Stan Wawrinka erklärt, warum er das Geneva Open ohne Startgeld spielt, obwohl er sich nicht willkommen fühlt.

Das Silber-Team im Einzellob

May 21st 2018, 21:16

Sechsmal die 6 – kein Spieler schlechter als Note 5.

Kosaken, Türken, Eidgenossen

May 21st 2018, 21:00

Nachgestellte Kriege sind nie frei von der Politik der Gegenwart.

Damit Essen satt macht statt krank

May 21st 2018, 21:00

Es reicht nicht, einzelne Stoffe in Lebensmitteln, etwa Transfette, zu verteufeln.

Grandiose Schnapsidee

May 21st 2018, 21:00

Eine Sanierung der AHV durch die Allgemeinheit ist keine Kompensation für Steuererleichterungen bei den Unternehmen.

Irgendwo zwischen Horror und Tragikomödie

May 21st 2018, 19:47

Für Italien beginnt ein riskantes Experiment. Experten sagen der neuen Regierung nur eine kurze Lebensdauer voraus.

Alleinsein ist tödlich

May 21st 2018, 19:38

Der neue Dresden-«Tatort» führt aus der Cyber-Welt ins echte Leben – und in einen starken Thriller.

Genuss für Gaumen und Gemüt

May 21st 2018, 18:49

Die Region um das charmante Cascais an Portugals Atlantikküste zieht Gourmets wie Liebhaber des Mondänen an. Selbst James-Bond-Fans kommen auf ihre Kosten.

Fehlgeburt während der Nachtschicht

May 21st 2018, 17:40

Eine Anästhesistin verlor bei der Arbeit im Inselspital ihr Kind. Wie Diskriminierung und Überarbeitung Ärztinnen an ihre Grenzen bringt.

Washington fordert die totale Kapitulation Teherans

May 21st 2018, 16:54

US-Aussenminister Mike Pompeo stellte die neue Iran-Strategie mit markigen Worten vor. Israel dürfte erfreut sein.

Die Angst, alles zu verlieren

May 21st 2018, 15:39

In «Stillleben» beschreibt Antonia Baum, wie es ist, ein Kind zu erwarten – als junge, urbane Feministin.

Das sind Harrys und Meghans offizielle Hochzeitsfotos

May 21st 2018, 15:28

Ein strahlendes Brautpaar und Gruppenfotos mit der Queen – das sind die Aufnahmen der königlichen Fotografen.

Fit in 3 Minuten – das Wundertraining

May 21st 2018, 11:59

Wer bisher zweieinhalb Stunden pro Woche an seiner Ausdauer arbeitete, kann das Gleiche schon innert dreier Minuten erreichen.

«Kämpft weiter, ich habs heiter»

May 21st 2018, 11:44

Pfarrer Ernst Sieber nahm die Schwierigkeiten des Lebens mit Humor. So wusste er auch schon, was dereinst auf seinem Grabstein stehen soll.

«Er hat vielen das Leben gerettet»

May 21st 2018, 07:33

Am Samstag verstarb der 91-jährige Pfarrer Ernst Sieber. Kirchenvertreter und Politiker sprechen ihm ihren Dank aus.

Ein Leben lang bezahlen für das Kind eines anderen

May 21st 2018, 06:33

Vaterschaftsklagen sind enge Grenzen gesetzt. Beispiel eines Mannes, der nicht der leibliche Vater seines Sohnes ist.

Das ist Zürichs neuer Superchinese

May 21st 2018, 05:51

Zartes Fleisch, hauchdünne Dim Sum, Köche mit Sterneniveau: Das Hongxi ist das Lokal der Stunde.

Tinderwagen statt Kinderwagen?

May 21st 2018, 05:50

Der «Züritipp» entdeckt für Sie die Stadt und versorgt Sie wöchentlich mit Nützlichem und Kuriosem.

Hallo, schöne Frau …

May 21st 2018, 04:00

Kubaner pflegen die hohe Kunst des Schmeichelns. Nur geraten ihre Komplimente ohne Absichten, die «piropos», in Verruf.

«In dieser Garage hat er damals die Drogensüchtigen untergebracht»

May 20th 2018, 19:00

Für sie war er da: Vor einem Jahr gratulierten Bewohner des «Sune-Egge» Ernst Sieber zum 90. Geburtstag.

«Ich habe Ingeborg geliebt, so wie ich lieben kann»

May 20th 2018, 17:11

Mit den unveröffentlichten Notizheften von Max Frisch sind wir live mit dabei, wie er liebt und lebt.

Einmal Raser, immer Raser

May 20th 2018, 15:53

Heisse Boliden und flapsige Sprüche: «Fast&Furious» inszenierte die erfolgreiche Filmreihe live im Hallenstadion. Nichts für Zartbesaitete.

Vorwurf an Kesb – nun liegen Zahlen vor

May 20th 2018, 09:32

Werden die Angehörigen bei Kesb-Entscheiden wirklich übergangen? Eine Umfrage mit Beispielen spricht Klartext.

«Vor allem beim billigen Flugverkehr ist der Hebel anzusetzen»

May 20th 2018, 06:50

Die Reaktionen der Leser.

Ohne Zeitgefühl

May 20th 2018, 04:00

Das Urnerland verspricht unvergessliche Erlebnisse im und auf dem Berg – und die längsten Orgelpfeifen der Welt.

Wer wird Weltmeister? Und wie weit kommt die Schweiz?

May 17th 2018, 10:45

Am Donnerstagabend treffen die Schweizer auf die favorisierten Finnen. Ist dann schon Endstation und es gibt freie Pfingsten? Ihre Meinung ist gefragt.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Your 2 hourly digest for Top Documentary Films

Oude Media Nieuwe Media
Top Documentary Films
The world’s greatest free documentary library – a place where documentaries are regarded as the supreme form of expression. 

American Sheriff

May 19th 2018, 14:00, by TDF
American Sheriff  
Bristol County Jail in North Dartmouth, Massachusetts is undergoing an unprecedented crisis. Inmates in the institution are committing suicide in record numbers. Lawsuits are piling up as grieving families seek answers and accountability. For many, the buck stops with…
Watch now →

Who was Karl Marx?

May 17th 2018, 14:00, by TDF
Who was Karl Marx?  
His teachings continue to inspire, challenge and scandalize people throughout the world. Two hundred years after his birth, the documentary "Who Was Karl Marx?" examines the life of this infamous German philosopher, and explores why his controversial theories continue…
Watch now →

H.O.P.E. What You Eat Matters

May 15th 2018, 14:00, by TDF
H.O.P.E. What You Eat Matters  
If you want to change the world, look no further than your dinner plate. According to the stirring feature-length documentary "H.O.P.E. What You Eat Matters", that's where the potential for meaningful transformation lies within reach for all of us. The film tackles…
Watch now →

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Your 2 hourly digest for Ellaster

Oude Media Nieuwe Media
Ellaster
De blog over de val van de Cabal en de transitie naar de Gouden Eeuw 

5 opmerkelijke nieuwsberichten, mei 2018

May 20th 2018, 08:07, by Ella Ster

Er gebeuren op dit moment grootse dingen achter de schermen. Ella Ster selecteert vijf nieuwsberichten, die op zich al opmerkelijk zijn, maar waar nog een diepere laag onder ligt verborgen. x Paus zegt af te treden Wie is Q of Q-anon? Een anonieme bron met Q-clearance die ‘broodkruimels’ lekt van over geheime operaties die de internationale alliantie heeft uitgevoerd […]

The post 5 opmerkelijke nieuwsberichten, mei 2018 appeared first on Ellaster.

Privacyverklaring: de wereld op zijn kop

May 18th 2018, 15:39, by Ella Ster edit

Je kent het wel; je mailbox vol spam-mail, nieuwsbrieven waarvoor je jezelf nooit hebt aangemeld, tientallen notificaties van social media en 100+ mails als je terugkomt van vakantie. Het is natuurlijk een goede zaak als dit aan banden wordt gelegd. Zeker omdat emailadressen soms worden doorgesluisd naar andere partijen. Hoe gaat ellaster punt nl eigenlijk […]

The post Privacyverklaring: de wereld op zijn kop appeared first on Ellaster.

Thomas Williams: Steeds meer (buiten)aardsen keren zich tegen het SSp

May 15th 2018, 07:34, by Ella Ster

Het Secret Space program (SSp) komt voort uit de Nazi-groep. Deze militante groep was betrokken bij buitenaardse handel, maar ze hebben inmiddels geen toegang meer tot de portalen. Steeds meer groeperingen, op, in en buiten de aarde blokkeren hun plannen. Hieronder een samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 10 mei 2018 door Thomas […]

The post Thomas Williams: Steeds meer (buiten)aardsen keren zich tegen het SSp appeared first on Ellaster.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.


Your 2 hourly digest for

Oude Media Nieuwe Media
 

They Were Tricked, Played Their Hand, Watch The Pen, Pain, Next Event – Episode 1572

May 20th 2018, 19:56, by X22 Reporter

They Were Tricked, Played Their Hand, Watch The Pen, Pain, Next Event
Click On Picture To See Larger Picture

Countries are now preparing themselves, they have recalled their gold in preparation of dumping the dollar. The petro-yuan is now gaining ground, within a short few weeks it has 12% of the market, the people drive what comes next, when countries add the petro-yuan and dump the dollar this will change everything and it will happen very quickly. Trump pushes the DOJ to get the docs on the FBI informant. Iran says the EU political support is not enough for the deal, it needs to be economic, money. UN decides to investigate what is happening in Gaza. US pulls more funding from Syria, the support of the deep state paid mercenary armies is coming to and end. Russia repeats their message, all foreign troops must get out of Syria. Q drops more intel, the deep state is backed into a corner, they have been tricked they had disinformation delivered to them, more events on the way, big news happening -23, UK, US targets, messages sent.

Check Out The X22 Report Spotlight YouTube Channel –  X22Report Spotlight

Please check Newzsentinel.com for the latest news on the economic collapse. The Sentinel Alerts are updated throughout the day. If you haven’t already, go to “The People” and join the community of people who are helping each through the economic collapse.


Current News – 05.20.2018


Economy

 • After Venezuela, Germany, Austria and the Netherlands prudently repatriated a substantial portion (if not all) of their physical gold held at the NY Fed or other western central banks in recent years, one month ago Turkey announced that it too has decided to repatriate its gold stored in the US Federal Reserve and deliver it to the Istanbul Stock Exchange, 

 •  , according to a report by the Swiss the repatriation is complete with the Turkish central bank withdrawing all of its gold reserves from the U.S. due to the “tense political situation.” However, in a strange twist, instead of moving the physical gold to Istanbul as the Turkish press reported in April, the Swiss newspaper notes that around 19 tons of Turkish gold is now stored at the Basel-based Bank for International Settlements.
 • It was not immediately clear why Turkey would shift its gold from the NY Fed to the BIS,
 • Erdogan, Why do we make all loans in dollars? Let’s use another currency. I suggest that the loans should be made based on gold,”

I

As a result, according to the latest Fed data, the amount of physical gold stored at the NY Fed has dropped to the lowest on record, or 5,750 tonnes, following a withdrawal scramble that started in 2014 and continued until the end of 2016. After a 15 month hiatus, withdrawals resumed in 2018, with 28 tons of gold repatriated between January and March,

Source: zerohedge.com

 

Yuan oil contracts to strengthen China’s currency status

Media files:
episode_1572.mp3 (audio/mpeg, 36.7 MB)

Next Report On Monday

May 20th 2018, 19:55, by X22 Reporter

economic collapse,gold,silver,prepping,survival,stock market,bonds,war

 

 

05.19.2018 – Credit Card Delinquencies Spike Past Financial-Crisis Peak at the 4,788 Smaller US Banks

Subprime is calling.
In the first quarter, the delinquency rate on credit-card loan balances at commercial banks other than the largest 100 – so at the 4,788 smaller banks in the US – spiked in to 5.9%. This exceeds the peak during the Financial Crisis. The credit-card charge-off rate at these banks spiked to 8%. This is approaching the peak during the Financial Crisis.
A sobering set of numbers the Federal Reserve Board of Governors released this afternoon.
But overall, across all commercial banks, including the largest banks with the largest credit-card loan balances outstanding, the delinquency rate was 2.54% (not seasonally adjusted). This overall rate was pushed down by the largest 100 banks, whose combined delinquency rate in Q1 was 2.48%.

more_sa


Credit Card Delinquencies Spike Past Financial-Crisis Peak at the 4,788 Smaller US Banks

May 19th 2018, 12:23, by X22 Reporter

05.19.2018 – Credit Card Delinquencies Spike Past Financial-Crisis Peak at the 4,788 Smaller US Banks

Subprime is calling.
In the first quarter, the delinquency rate on credit-card loan balances at commercial banks other than the largest 100 – so at the 4,788 smaller banks in the US – spiked in to 5.9%. This exceeds the peak during the Financial Crisis. The credit-card charge-off rate at these banks spiked to 8%. This is approaching the peak during the Financial Crisis.
A sobering set of numbers the Federal Reserve Board of Governors released this afternoon.
But overall, across all commercial banks, including the largest banks with the largest credit-card loan balances outstanding, the delinquency rate was 2.54% (not seasonally adjusted). This overall rate was pushed down by the largest 100 banks, whose combined delinquency rate in Q1 was 2.48%.

more_sa

Q Warned Us, Bad News About To Break, Wag The Dog – Episode 1571

May 18th 2018, 21:35, by X22 Reporter

Q Warned Us, Bad News About To Break, Wag The Dog
Click On Picture To See Larger Picture

The Government, Fed and the corporate media will not let us know on the real status of the economy, but one thing is for sure, the people feel it, the people felt it in 2007 leading up to the 2008 great recession and they feel it now, there is not hiding it.Big news is coming out the report from the IG is going to hit the airwaves and it doesn’t look good for the deep state. Mueller release a memo which is un-redacted but nobody can read it. The Skripals have been released from the hospital the only problem is that nobody knows where they are. South Korea wants to mediate the peace talks. Russia release a video of their bomber flying in international airspace. Syria ready for political process, Germany agrees. There was another event and Q posted about it on May 17, we know bad news will be hitting very soon and it looks like there is an attempt to clog the news cycle with other topics.

Check Out The X22 Report Spotlight YouTube Channel –  X22Report Spotlight

Please check Newzsentinel.com for the latest news on the economic collapse. The Sentinel Alerts are updated throughout the day. If you haven’t already, go to “The People” and join the community of people who are helping each through the economic collapse.


Current News – 05.18.2018


Economy

Nearly 51 Million Households In The United States ‘Can’t Afford Basics Like Rent And Food’

 • If the U.S. economy is performing well, then why can’t 51 million households in the United States “afford basics like rent and food”.  A stunning new report that was just put out by the United Way ALICE Project shows that the gap between the wealthy and the poor in this country is perhaps the biggest that it has been in any of our lifetimes.  In some of the wealthiest areas of the nation, homes are now selling for up to 100 million dollars, but meanwhile tens of millions of families are barely scraping by from month to month.

 • In general, the U.S. economy seems to be performing better than expected so far in 2018, but the ranks of the poor and the working poor just continue to grow. 
 • If 43 percent of all Americans cannot even afford “the basics”, what does that say about the true state of the U.S. economy?
 • Of course the biggest reason why so many American families are struggling is the lack of good jobs.
 • In America today, 66 percent of all jobs pay less than 20 dollars an hour.
 • 66 percent.
 • You cannot support a middle class family on 20 dollars an hour.  As a result, many Americans are working more than one job, and in many households both the mother and the father are working more than one job.

Source: theeconomiccollapseblog.com


Political/Rights

 • Special Counsel Robert Mueller has handed over an unredacted

Media files:
episode_1571.mp3 (audio/mpeg, 32.5 MB)

Rigged? Circuit Judge Says Ballots Were Illegally Destroyed In Wasserman Schultz’ – 05.17.2018

May 17th 2018, 23:42, by X22 Reporter

Florida circuit court Judge Raag Singhal ruled the Broward County Supervisor of Elections Office violated state and federal law Friday, after the office destroyed ballots from a 2016 House race for Democratic Rep. Debbie Wasserman Schultz’s seat.
The elections office may also be on the hook for $200,000 in attorneys fees for Tim Canova, who brought a lawsuit against them after he lost to Wasserman Schultz in 2016, the Sun Sentinel reported. Canova lost by a final tally of 28,809 to 21,907 in a Democratic primary.
Canova requested a closer look at the paper ballots from the race to check for anomalies in March 2017, but Elections Supervisor Brenda Snipes did not respond to his requests so he took her to court, according to the Sun Sentinel. Snipes had signed off on the destruction of the ballots in September 2017.

Read more at:Rigged? Circuit Judge Says Ballots Were Illegally Destroyed In Wasserman Schultz’ House Race

Source: dailycaller.com…

April Showers Bring May Flowers, Is It Happening? – Episode 1570

May 17th 2018, 21:52, by X22 Reporter

April Showers Bring May Flowers, Is It Happening?
Click On Picture To See Larger Picture

People of other countries are using cryptocurrency to get their funds out of the country. Iranian people are doing this right now, people of Argentina and Venezuela have done this. Steve Wozniak says that cryptocurrency (blockchain) will achieve its full potential in 10 years. The dollar is dying and a new currency is being ushered in. Jobless claims hit an all time low, last time we saw this happen we entered a recession. The Philly Fed just surged, the last time this happened we entered a recession in 8 months. The IG report is going to be released in May and it looks like it is going to bring May flowers. The Korea story that the corporate media is pushing out is fake and false. The statement made by NK was edited a certain way to make it look like the NK wanted to cancel .EU will no longer use the dollar for oil trade with Iran. Propaganda video debunked, the video was from 2014. Syrians find a huge number of weapons in a cave. OPCW has released its findings from the Feb gas attack, no conclusion because they never visited the site they used social media and reports from other to come to their conclusion.

Check Out The X22 Report Spotlight YouTube Channel –  X22Report Spotlight

Please check Newzsentinel.com for the latest news on the economic collapse. The Sentinel Alerts are updated throughout the day. If you haven’t already, go to “The People” and join the community of people who are helping each through the economic collapse.


Current News – 05.17.2018


Economy

 • Bitcoin proved its usage as a store of value, as panicked Iranians rushed into the leading cryptocurrency, as a shield against hyperinflation. The Iranian rial crashed to a head-spinning exchange rate of 50,000 to one US dollar after the expected plans to discontinue the nuclear deal with the USA. The regional crisis had immediate economic repercussions.

 • Any crisis of similar proportions, including bank runs and economic crashes, can now push new panic buyers into Bitcoin,

“You can expect the same to happen – in much bigger amounts – in the wake of any banking or monetary crisis in the future,” Villaverde predicted. “In the past, when corrupt governments devalued their local currency or seized assets from citizens, investors ran to the U.S. dollar or gold. Today, many are moving into cryptocurrencies, where their money sits on a global distributed ledger that no central bank or government can touch.”

 • Because Bitcoin, and other crypto coins, are borderless, they are much easier to acquire as a hedge against risk, compared to other assets seen as a safe haven in a crisis.

Source: cryptovest.com

 • Apple’s co-founder Steve “Woz” Wozniak has commented positively about cryptocurrencies and blockchain technology in his opening speech at the WeAreDevelopers World Congress 2018 in

Media files:
episode_1570.mp3 (audio/mpeg, 47.6 MB)

Trust The Plan, The Plan Is Not Going To Be Straightforward – Episode 1569

May 16th 2018, 22:34, by X22 Reporter

Trust The Plan, The Plan Is Not Going To Be Straightforward
Click On Picture To See Larger Picture

More and more indicators are popping up and showing us that the economy has not improved at all but declined since 2008. Nothing has been fixed and the illusion is starting to disappear, it is getting harder to hide what is really going on. The subprime chaos is continuing and the damage is going to spread. Housing starts and permits decline in the time period they should be skyrocketing, this is the hot time for real estate, and we are seeing a huge reversal in real estate. Rates are increasing which means more buyers will be pushed out of the market. A relative of the Skripals has been denied a visa by the UK, nobody knows where the Skripals are. Satellite images show NK is dismantling their nuke program, the White House says the talks are still on between NK and the US. Europe tries to keep the Iranian deal together, they are just not sure if they are going to pay Iran. Israel and Palestine make a deal, Palestine will take control of their electrical needs. Syrian army has full control over Homs, Russia says the US is hiding and  protecting terrorists. The plan is not always straightforward, the plan is complex and many pieces need to be moved into place to make sure everything goes as planned.

Check Out The X22 Report Spotlight YouTube Channel –  X22Report Spotlight

Please check Newzsentinel.com for the latest news on the economic collapse. The Sentinel Alerts are updated throughout the day. If you haven’t already, go to “The People” and join the community of people who are helping each through the economic collapse.


Current News – 05.16.2018


Economy

 • Last week, used car prices had their biggest drop since 2009 directly after the financial market meltdown of 2008.
 • Right now, the auto market is showing signs of incredible worry.
 • Delinquent subprime auto-loans are higher than they were in the last recession.
 • Look for yourself…

 • What’s interesting – and worrisome – is that consumers are defaulting on subprime auto loans when the economy is reportedly doing ‘very well’.

 • Their policies made the entire system fragile by getting consumers addicted to cheap debt through their easy money.
 • They then began tightening credit – crippling the borrowers.
 • Think of it this way – imagine you’re addicted to alcohol. And your bartender keeps giving you cheap drinks each night for months. Eventually, from drinking way more than you should’ve been able to afford, you now have a very high tolerance.
 • But suddenly – the bartender becomes strict and starts giving you less booze. He tells you, “sorry but no more free alcohol for you.” Problem is, you wouldn’t have drank so much if you had to pay full price for it.
 • Now you’re left with awful withdrawals – scrounging together all the extra money you can just to pay for a drink. But

Media files:
episode_1569.mp3 (audio/mpeg, 44 MB)

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Your 2 hourly digest for Burgercomité-EU

Oude Media Nieuwe Media
Burgercomité-EU
Vóór Europa, tegen de Europese Unie. 

Raad van State is verdeeld en naar binnen gekeerd

May 14th 2018, 09:19, by Burgercomité-EU

De strijd is ontbrand om de opvolging van Piet Hein Donner, vice­voorzitter van de Raad van State. Maar het instituut staat, ook intern, bloot aan kritiek. Wat is er aan de hand in dit Hoog College van Staat? In een intern onderzoeksrapport van 75 pagina’s, opgesteld door een commissie van drie eigen leden van de Raad van State, worden snoeiharde oordelen geveld.

LEES VERDER

Link naar dit bericht Raad van State is verdeeld en naar binnen gekeerd

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Your 2 hourly digest for The Daily Caller

Oude Media Nieuwe Media
The Daily Caller
The Daily Caller features breaking news, opinion, research, and entertainment 24 hours a day. 

Draining The Swamp Does Not Include Energy Subsidies

May 20th 2018, 20:43, by Stacy Washington

Over 80 percent of Americans’ electrical needs are filled by coal production

John Kerry Spits In Trump’s Face — We Will Not Go ‘America First’

May 20th 2018, 20:31, by Robert Donachie

‘We won’t win, any of us, ultimately, by retreating within our borders’

Supreme Silence In Longrunning Immigrant Abortion Controversy

May 20th 2018, 19:34, by Kevin Daley

But a decision is probably close

ISIS Militants Leave Damascus Under Evacuation Deal As Assad Takes Full Control Of Capital

May 20th 2018, 19:05, by Will Racke

‘Buses entered after midnight’

Emerson Combatives: 10 Must Know Attributes To Win A Fight

May 20th 2018, 19:02, by Ernest Emerson

“First place is life. Second place is the morgue.”

The Battle Over Illegal Immigration Will Be Won Or Lost With Employers

May 20th 2018, 18:58, by Nicholas Waddy

The federal government must fine and jail employers

Trump To Order Investigation Into FBI/DOJ Surveillance Of His Campaign

May 20th 2018, 17:55, by Justin Caruso

Here we go.

I Found My Backpack But TOTALLY Lost My Faith In Humanity. Let Me Explain

May 20th 2018, 17:36, by Jacob Miller

Is there any sense of community left in America?

Tom Steyer Spends $2 Million To Force Renewables On Michigan Customers

May 20th 2018, 17:31, by Jason Hopkins

Electricity costs will rise

Alan Dershowitz: Mueller Probe, FBI Full Of ‘Republicans Who Hated Trump’

May 20th 2018, 17:16, by Justin Caruso

‘You know that Mueller hated Trump?’

Heroin-Fueled Father Drives Kids, Rampages Through Neighborhood Before Passing Out And Crashing

May 20th 2018, 17:09, by Steve Birr

‘Bad choices are being made’

Did Jim Jordan Just Preview His Bid For Speaker? [VIDEO]

May 20th 2018, 16:34, by Robert Donachie

‘What did you tell the American people you were going to do?’

Beat The Smoke & Heat With This Smart Indoor Grill That’s Over 50% Off

May 20th 2018, 15:57, by The Daily Caller Shop

Summer is for grilling food, but not all of us are keen on roasting in 90-degree weather

Brian Stelter Says He Didn’t Vote For Hillary Clinton — Kellyanne Conway Has The Perfect Response

May 20th 2018, 15:56, by Justin Caruso

‘You probably didn’t think…’

Devin Nunes Draws A ‘Red Line’ On Spies Targeting Trump Campaign

May 20th 2018, 15:19, by Justin Caruso

‘We should never allow this in this country’

Treasury’s Mnuchin Says US Putting Trade War With China ‘On Hold’

May 20th 2018, 15:17, by Will Racke

‘We have agreed to put the tariffs on hold’

Devin Nunes: If DOJ Has Nothing To Hide, ‘Show Us The Documents’

May 20th 2018, 15:07, by Amber Athey

‘We have a right to get the information’

Islamic Extremists Attack Russian Orthodox Church In Chechneya And Pay With Their Lives

May 20th 2018, 15:01, by Joshua Gill

‘Will be immediately destroyed’

Donald Trump Jr. Slams Adam Schiff — ‘He’s Got Some Soul Searching To Do’

May 20th 2018, 14:57, by Justin Caruso

‘The irony is ridiculous’

Bernie Sanders Gets Angry About The NRA, Shouts At Chuck Todd

May 20th 2018, 14:37, by Justin Caruso

Bernie is not happy.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Your 2 hourly digest for Center for Security Policy

Oude Media Nieuwe Media
Center for Security Policy
 

China’s Military Power Play

May 18th 2018, 17:15, by Secure Freedom Radio

With Adm. James ‘Ace’ Lyons, Bill Gertz and Nik Kowsar

ADM. JAMES ‘ACE’ LYONS, Former Commander in chief of the U.S. Pacific Fleet, Served as Senior U.S. Military Representative to the United Nationas, Deputy Chief of Naval Operations from 1983-1985:

 • China’s emerging military power
 • How to counter Beijing’s objective to dominate sea
 • Geo-strategic implications of South China Sea

(PART TWO):

 • Importance of improving Taiwan’s military capabilities
 • The militarization of space
 • Prospects for US-NK upcoming talks

BILL GERTZ, Senior editor at the Washington Free Beacon, Inside the Ring columnist at the Washington Times, Author of iWar: War and Peace in the Information Age (2016):

 • House Intelligence Committee’s hearing on threat from China
 • What are the top tier threats the US faces?
 • Captain Fannell’s critical warning for America

NIK KOWSAR, Iranian-Canadian cartoonist, blogger and journalist living in D.C., Arrested in 2000 for a cartoon and spent 6 days at the Evin Prison in Tehran, Editor of Khodnevis, a citizen journal platform:

 • Comparing Iranian regime to Star Wars saga
 • How wide spread is Iranian rebellion currently?
 • Why targeted sanctions work

RIP Richard Pipes, Hero of the Cold War

May 18th 2018, 11:30, by Frank Gaffney, Jr.

Ronald Reagan trenchantly warned that “every generation faces an existential threat to freedom.” Yesterday, America lost Richard Pipes, a man who played an outsized, yet largely unsung, role in helping President Reagan defeat that threat in his time: Soviet Communism.

Professor Pipes was the world’s foremost historian of Russia, before, during and after Vladimir Lenin and his Bolshevik revolutionaries conquered that country.  He was also a driving force behind the Committee on the Present Danger and “Team B,” two groups that helped Mr. Reagan conceive and then execute a strategy for liberating Russians and the world of the Soviet blight.

A hearing in the House Intelligence Committee yesterday underscored the need for a similar strategy and effort to counter our time’s Communist threat to freedom: China.  It will be inspired by the leadership and success of Dr. Richard Pipes.

Hamas Turmoil in Gaza is a Reflection of a Deeper Development…

May 17th 2018, 19:37, by Luis Fleischman

For the last six weeks, Hamas has been organizing protests under the slogan “the march of return.” The protests are presented to the world as peaceful demonstrations, but as the demonstrations unfold, Hamas operatives begin to activate their people urging them to breach the Gaza/Israel border fence. Then, they proceed to instruct their terrorists to use gun fire against Israeli soldiers, and fly inflammable kites aimed at burning fields. Participation in protests is encouraged either by offering payment to participants or by applying direct threats. Women are sent to the forefront of the marches to give Western TV crews the impression that the demonstrations are genuine, spontaneous and conducted by innocent and defenseless individuals.

The purpose, of course, is to trigger an Israeli reaction that would lead to the killing of Palestinians, as martyrdom has always been part of Hamas strategy and indoctrination. That killing would provoke a reaction of anger in the Palestinian and Arab streets. The world would react with outrage. The United Nations would follow with a condemnation while too many western analysts and media would repeat the unfounded notion that the absence of peace between Israel and the Palestinians causes violence and terror.

The last wave of violence was planned on the day the United States transferred its embassy from Tel Aviv to Jerusalem. That provided an additional reason to mislead the public and make it believe that Hamas has a reasonable motive to start terror activities, regardless of how many times the group has undermined and destroyed the peace process by weakening the Palestinian Authority, murdering its soldiers and carrying terrorist attacks against Israeli civilians. There is no need to remind our readers that Hamas has vowed to destroy the state of Israel.

However, this time there might be a deeper reason why Hamas started its provocation.

The Arab world finds itself in the midst of a very serious internal struggle for its soul. The Arab Spring has slowly begun to change the social contract between the Arab people and its rulers. Arab states are now forced to take into account the well-being and desires of their citizens, long scorned by Arab secular autocracies. Arab states try to avoid a mass rebellion and thus they are trying to respond to some pressing domestic issues.

For decades, Arab authoritarian regimes and religious fanatics used Israel as a scapegoat, as an external enemy and a big threat. This is not easily sold to the Arab public today. Arabs may not think highly of Israel but Israel is not their priority. As a young Arab intellectual told me: “We don’t care about the Palestinians. It is not our problem. We care about ourselves and our future prosperity.” In the Arab world, priority is given to economic improvement, restoration of security, reduction of high levels of illiteracy, and the future of their children

Thus, though Islamic radical extremists and violent groups have tried to capitalize on the chaos generated by the Arab spring in order to gain political power, they so far have failed to achieve what they wanted and expected.

In Egypt, the Muslim Brotherhood was deposed with the blessing of the majority of Egyptian parties and groups. The government of Abdel Fattah El Sisi that deposed the Brotherhood is indeed authoritarian. However, according to several Arab intellectuals with whom I recently spoke, it enjoys support from Egyptians by virtue of the fact that during the year that the Brotherhood ruled Egypt, the country fell into a state of chaos, insecurity and disarray. Furthermore, he added, Egyptians are watching what is happening in other countries of the region such as Syria, Libya and Yemen where civil wars are having devastating effects. Egyptians view El Sisi as the person who saved the unity of the country and restored order. My Arab interlocutors told me cut and clear: people are afraid of Islamists and religious fanatics.

Along these lines, in Tunisia, the Islamist party known as “Enhanda” understood that Tunisian citizens were not willing to live the kind of life that Islamists proposed. Thus, it evolved into a party that attempts to adapt to what Tunisian citizens really demand, which is freedom from tyrannical rule and better conditions. Enhanda also accepted defeat in the elections and transfer of power. Furthermore, the leader of the party, Rachid Ghanouchi openly and publicly rejected the Iran/Taliban type of religious coercive/totalitarian rule.

Likewise, the atrocities committed by ISIS in Syria and Iraq and the fact that ISIS ruled part of these territories, became living proof of what living under Islamic rule is like. This has contributed to discrediting Islamists as well. As I was told by one of the Arab intellectuals I spoke with, “How is it that these organizations that represent religious extremism carry signs that call for Death to America and Israel but we, Arabs, are the only ones dying”?

In fact, even regarding Israel, things have begun to change. El Sisi has introduced the peace agreement with Israel in the curriculum of Egyptian schools; Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman recognized Israel’s right to have a homeland (thus indirectly also recognized the right of the Jewish nation to have a homeland); and; Bahrain, in an unusual statement, recognized Israel’s right to defend itself. In addition, these countries and Israel have been working together for some time to counteract Iran’s regional expansion.

To be sure, radical Islam has not yet been defeated. There is still a long way to go to remove its toxic and malicious influence. However, they are in military and political retreat despite their continuous acts of terrorism. ISIS is being defeated in the Levant. Iran has been pushed to the corner and forced to beg to the Europeans to keep the deal so vital for their economic survival.  Furthermore, recent confrontations between Iran and Israel in Syria and the destruction of Iran’s infrastructure in Syria have exposed Iran as weak and vulnerable.

Most importantly,  as the Tunisian and Egyptian case show, the situation generated after the Arab Spring has shown that their ways are not accepted by a large segment of the Arab public. As it was previously mentioned, Islamist parties such as Enhanda  have turned pragmatic and focused on economic challenges , which is the priority of the Arab street.

Thus, Hamas’s bombastic acts such as the “March of Return“ were aimed to serve not only Palestinian Islamic radicalism. It is important to remember that Hamas is not just a Palestinian organization. It views itself as part of a larger Pan–Islamist movement. It is an offshoot of the Egyptian Muslim Brotherhood, and it is supported by Iran, ISIS, Qatar and last but not least Turkey. Turkey, that once was presented as a model of democratic Islam (even by our own former President Barack Obama), is clearly showing its radical Islamist face. As scholar Soner Captgay pointed out last February, Islamic law is gaining ground in large sectors of Turkish society. Turkey’s military actions in Syria have been described as “jihad”; Turkey’s 90,000 mosques were instructed to recite the Koran’s ‘Prayer of conquest”; and; national police are actively involved in intimidation and censorship of writings and comments considered to be offensive to Islam. Turkey’s Ministry of Education is using its power to impose Islamic practices in public schools and force teachers to bring students to pray in local Mosques.

Turkey’s foreign policy has been to make alliances with Iran and the Egyptian Muslim Brotherhood. It facilitated ISIS activities while launching a war against Kurdish groups that were fighting the Islamic State. In its rhetoric, Turkey is as hostile to Israel and to the Jewish people as any radical Islamist group and Iran and is currently a key supporter of Hamas.

The bloodshed and immolation of Palestinians organized by Hamas is not only an attempt to revive the Palestinian cause but also revitalize radical Islam in general.

Hamas actions are not about freedom for the Palestinians, the site of the American Embassy, or about the Israeli blockade. It is about the radical Islamic agenda, Palestinian and beyond, seeking a new impulse in the midst of defeat and isolation.

Asymmetric Threat Symposium X Report: What Does It Take to Protect…

May 17th 2018, 18:25, by Center for Security Policy
The full Asymmetric Threat Symposium X Report: What Does It Take to Protect America? Combatting Global Asymmetric Threats is now available online at asymmetricthreat.net.
We also invite you to “Save the Date” for the 2018 symposium, which will be held in the same venue, Valo Park, on October 17, 2018.

EU Refugee and Migrant Influx

May 17th 2018, 14:22, by Secure Freedom Radio

With Soeren Kern

SOEREN KERN, Distinguished Senior Fellow at the Gatestone Institute, Senior Analyst for Transatlantic Relations at the Madrid based Grupo de Estudios Estrategicos (Strategic Studies Group), Contributing Analyst for Jane’s Information Group on Basque and Islamic terrorism in Spain:

 • US- Europe division post WWII
 • Implications of the migration influx in Europe
 • Multi-culturalism vs. nationalism

(PART TWO):

 • Consequences of German policy makers appeasing new migrants
 • Sharia blasphemy restrictions in Europe

(PART THREE):

 • How widespread is the phenomenon of ‘no-go zones’ in Europe?
 • Dangers of Sharia law

(PART FOUR):

 • The Organization of Islamic Cooperation and free speech
 • Implications of UN Human rights Council Resolution 1618
 • Differentiating immigration vs. mass migration

Trade War? What About China’s ‘Unrestricted Warfare’ Against Us?

May 17th 2018, 11:55, by Frank Gaffney, Jr.

Amidst acrimonious U.S.-China trade talks in Washington today, the House Intelligence Committee will begin a series of hearings examining evidence of Communist China’s growing capacity to inflict mortal harm on this country and its interests – and Beijing’s intention to do so.

Testimony today will focus on the extraordinary military build-up that is inexorably transforming China into a superpower in every sense of the word, capable of projecting power worldwide.

Future hearings are expected to examine how, even before Beijing has achieved such might, it is using a variety of non-military techniques – including influence operations, espionage, economic warfare, cyber attacks, overseas base construction and space control – to wage unrestricted warfare against us.

Let’s hope the record House Intelligence Committee Chairman Devin Nunes develops will spur us to adopt appropriate policy and programmatic actions to counter this Chinese threat before it’s too late.

Europe’s No-Go Zones

May 16th 2018, 15:48, by Secure Freedom Radio

With Liz Yore, Raheem Kassam, Dr. Lawrence Sellin and Joe Connor

LIZ YORE, Attorney and International Child Rights Advocate, Head of End FGM Today:

 • Female genital mutilation in the US
 • How to best combat FGM
 • The End FMG Today campaign

RAHEEM KASSAM, Editor in Chief of Breitbart News London, Shillman-Ginsburg Writing Fellow at the Middle East Forum, Senior Distinguished Fellow at the Gatestone Institute, Former Chief Advisor to UK Independence Party Leader Nigel Farrage, Author of No Go Zones: How Shariah Law is Coming to a Neighborhood Near You:

 • The reality of ‘No Go Zones’ in Europe and the US
 • Consequences of migrant influx in UK

DR. LAWRENCE SELLIN, Author of Restoring the Republic: Arguments for a Second American Revolution, Retired Colonel with 29 years of service in the US Army Reserve, Veteran of Afghanistan and Iraq:

 • Noor Sharif on Mumbai attack
 • China’s plans for naval base in Pakistan
 • What is Beijing’s long game for Korea?

JOE CONNOR, Co-Author of “Shattered Lives: Overcoming the Fraunces Tavern Terror”:

 • How some politicians use terror to further agendas
 • The politicization of the FBI

Kim Jong-un’s Mask Slips, Exposing His Puppet-Master’s Hand

May 16th 2018, 11:32, by Frank Gaffney, Jr.

North Korean dictator Kim Jong-un has begun throwing tantrums about the terms of his planned summit with President Donald Trump and the complete denuclearization of the Korean peninsula it’s supposed to advance. Supposedly, he’s upset at joint U.S.-South Korea military exercises and National Security Advisor John Bolton.

The real reason the mask of Kim’s charm offensive is slipping surely has more to do with the orders this puppet has received from his master, Communist China’s dictator Xi Jinping. If not before, certainly from now on, Xi’s interest in perpetuating the threat posed to us by his client will determine what, if anything, comes of U.S.-North Korean negotiations.

If that’s the case, there is no point to our legitimating Kim Jong-un – let alone propping up his horrifically repressive regime. And we are far better off knowing that now than discovering it later.

Hamas-Led Protest in Gaza Continues

May 15th 2018, 18:21, by Secure Freedom Radio

With Ambassador Yoram Ettinger

AMB. YORAM ETTINGER, Former Minister for Congressional Affairs at Israel’s Embassy in D.C., Consultant to Israeli and U.S. Legislators:

 • The opening of US Embassy in Jerusalem
 • Current state of US-Israeli relations
 • What does the ‘Middle East peace process’ look like?

(PART TWO):

 • Significance of recent Saudi-Israeli cooperation
 • Implications of Hamas led protests in Gaza
 • Sharia supremacists and the call for the destruction of Israel

(PART THREE):

 • History of Middle east peace initiatives
 • What is Erdogan’s new ‘red line?’

(PART FOUR):

 • Netanyahu’s uncovering of Iranian nuclear archives
 • Importance of Trump withdrawing US from JCPOA

Center’s Fleitz says “Brennan’s claims are impossible to believe”

May 15th 2018, 16:12, by Paul Sperry

Originally posted on RealClear Investigations

Former CIA Director John Brennan’s insistence that the salacious and unverified Steele dossier was not part of the official Intelligence Community Assessment on Russian interference in the 2016 election is being contradicted by two top former officials.

Recently retired National Security Agency Director Michael Rogers stated in a classified letter to Congress that the Clinton campaign-funded memos did factor into the ICA. And James Clapper, Director of National Intelligence under President Obama, conceded in a recent CNN interview that the assessment was based on “some of the substantive content of the dossier.” Without elaborating, he maintained that “we were able to corroborate” certain allegations.

These accounts are at odds with Brennan’s May 2017 testimony before the House Intelligence Committee that the Steele dossier  was “not in any way used as the basis for the intelligence community’s assessment” that Russia interfered in the election to help elect Donald Trump. Brennan has repeated this claim numerous times, including in February on “Meet the Press.”

In a March 5, 2018, letter to House Intelligence Committee Chairman Devin Nunes, Adm. Rogers informed the committee that a two-page summary of the dossier — described as “the Christopher Steele information” — was “added” as an “appendix to the ICA draft,” and that consideration of that appendix was “part of the overall ICA review/approval process.”

His skepticism of the dossier may explain why the NSA parted company with other intelligence agencies and cast doubt on one of its crucial conclusions: that Vladimir Putin personally ordered a cyberattack on Hillary Clinton’s campaign to help Donald Trump win the White House.

Rogers has testified that while he was sure the Russians wanted to hurt Clinton, he wasn’t as confident as CIA and FBI officials that their actions were designed to help Trump, explaining that such as assessment “didn’t have the same level of sourcing and the same level of multiple sources.”

The dossier, which is made up of 16 opposition research-style memos on Trump underwritten by the Democratic National Committee and Clinton’s own campaign, is based mostly on uncorroborated third-hand sources. Still, the ICA has been viewed by much of the Washington establishment as the unimpeachable consensus of the U.S. intelligence community. Its conclusions that “Vladimir Putin ordered” the hacking and leaking of Clinton campaign emails “to help Trump’s chances of victory” have driven the “Russia collusion” narrative and subsequent investigations besieging the Trump presidency.

Except that the ICA did not reflect the consensus of the intelligence community. Clapper  broke with tradition and decided not to put the assessment out to all 17 U.S. intelligence agencies for review. Instead, he limited input to a couple dozen chosen analysts from just three agencies — the CIA, NSA and FBI. Agencies with relevant expertise on Russia, such as the Department of Homeland Security, Defense Intelligence Agency and the State Department’s intelligence bureau, were excluded from the process.

While faulting Clapper for not following intelligence community tradecraft standards that Clapper himself ordered in 2015, the House Intelligence Committee’s 250-page report  also found that the ICA did not properly describe the “quality and credibility of underlying sources” and was not “independent of political considerations.”

In another departure from custom, the report is missing any dissenting views or an annex with evaluations of the conclusions from outside reviewers. “Traditionally, controversial intelligence community assessments like this include dissenting views and the views of an outside review group,” said Fred Fleitz, who worked as a CIA analyst for 19 years and helped draft national intelligence estimates at Langley. “It also should have been thoroughly vetted with all relevant IC agencies,” he added. “Why were DHS and DIA excluded?”

Fleitz suggests that the Obama administration limited the number of players involved in the analysis to skew the results. He believes the process was “manipulated” to reach a “predetermined political conclusion” that the incoming Republican president was compromised by the Russians.

“I’ve never viewed the ICA as credible,” the CIA veteran added.

A source close to the House investigation said Brennan himself selected the CIA and FBI analysts who worked on the ICA, and that they included former FBI counterespionage chief Peter Strzok.

“Strzok was the intermediary between Brennan and [former FBI Director James] Comey, and he was one of the authors of the ICA,” according to the source.

Last year, Strzok was reassigned to another department and removed from Special Counsel Robert Mueller’s investigation after anti-Trump and pro-Clinton text messages he wrote to another investigator during the 2016 campaign were discovered by the Justice Department’s inspector general. Strzok remains under IG investigation, along with other senior FBI officials, for possible misconduct.

Strzok led the FBI’s investigation of Trump campaign ties to Russia during 2016, including obtaining electronic surveillance warrants on Carter Page and other campaign advisers. The Page warrant relied heavily on unverified allegations contained in the Democratic Party-funded dossier.

Brennan has sworn the dossier was not “in any way” used as a basis for the ICA. He explains he heard snippets of the dossier from the press in the summer of 2016, but insists he did not see it or read it for himself until late 2016. “Brennan’s claims are impossible to believe,” Fleitz asserted.

“Brennan was pushing the Trump collusion line in mid-2016 and claimed to start the FBI collusion investigation in August 2016,” he said. “It’s impossible to believe Brennan was pushing for this investigation without having read the dossier.”

He also pointed out that the key findings of the ICA match the central allegations in the dossier. The House Intelligence Committee concluded that  Brennan, who previously worked in the White House as Obama’s deputy national security adviser, created a “fusion cell” on Russian election interference made up of analysts from the CIA, FBI and NSA, who produced a series of related papers for the White House during the 2016 campaign.

Less than a month after Trump won the election, Obama directed Brennan to conduct a review of all intelligence relating to Russian involvement in the 2016 election and produce a single, comprehensive assessment. Obama was briefed on the findings, along with President-elect Trump, in early January.

“Brennan put some of the dossier material into the PDB [presidential daily briefing] for Obama and described it as coming from a ‘credible source,’ which is how they viewed Steele,” said the source familiar with the House investigation. “But they never corroborated his sources.”

Attempts to reach Brennan for comment were unsuccessful. Several prominent Washington news outlets had access to the dossier during the 2016 campaign – or at least portions of it — but also could not confirm Steele’s allegations. So they shied away from covering them. All that changed in early January 2017, after CNN and The Washington Post learned through Obama administration leaks that the CIA had briefed the president and president-elect about them. Then the allegations became a media feeding frenzy. On Jan. 11, 2017, within days of the dossier briefings and release of the declassified ICA report, BuzzFeed published virtually all of the dossier memos on its website.

The House committee found “significant leaks” of classified information around the time of the ICA — and “many of these leaks were likely from senior officials within the IC.” Its recently released report points to Clapper as the main source of leaks about the presidential briefings involving the dossier. It also suggests that during his July 17, 2017, testimony behind closed doors in executive session, he misled House investigators.

When first asked about leaks related to the ICA in July 2017, Clapper flatly denied “discuss[ing] the dossier or any other intelligence related to Russia hacking of the 2016 election with journalists.” But he subsequently acknowledged discussing the “dossier with CNN journalist Jake Tapper,” and admitted he might have spoken with other journalists about the same issue.

On Jan. 10, 2017, CNN published an article by Tapper and others about the dossier briefings sourced to “multiple U.S. officials with direct knowledge of the briefings.” Tapper shared a byline with lead writer Evan Perez, a close friend of the founders of Fusion GPS, which hired Steele as a subcontractor on the dossier project.

The next day, Clapper expressed his “profound dismay at the leaks that have been appearing in the press,” while stressing that “I do not believe the leaks came from within the IC.” A month after his misleading testimony to House investigators, Clapper joined CNN as a “national security analyst.”

Attempts to reach Clapper for comment were unsuccessful.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Your 2 hourly digest for Chemtrails: The Exotic Weapon

Oude Media Nieuwe Media
Chemtrails: The Exotic Weapon
Climate Change to Fear Most 

Gainesville’s “Climate Mayor” Violates Oath of Office

May 19th 2018, 20:58, by hsaive

Constitutional law experts around the country have stated that such declarations are in direct violation of Article 1, Section 10 of the Constitution of the United States. More…

thumbnailISRAEL’S SECRET WEAPON – THE TALPIOT PROGRAM

May 18th 2018, 09:52, by hsaive

Netanyahu can get away with murder because Israel controls the worlds high technology sector – over and above even the US. More…

thumbnailIsraeli 9/11 Attack on America Demonstrates Need For Robust Second Amendment

May 17th 2018, 19:19, by hsaive

Bill Whittle expertly demonstrates how gun violence decreases as gun ownership increases More…

Media files:
bill-whittle-number-one-with-a-bullet_hd.mp4 (video/mp4, 148.5 MB)
Bill Whittle NUMBER ONE WITH A BULLET (video/mp4, 71.8 MB)
Bill Whittle NUMBER ONE WITH A BULLET (video/mp4, 37.4 MB)
Bill Whittle NUMBER ONE WITH A BULLET (video/ogg, 37.4 MB)
Bill Whittle GUNS (Virtual State of the Union 2013) (video/mp4, 171.7 MB)
Bill Whittle GUNS (Virtual State of the Union 2013) (video/mp4, 83 MB)
Bill Whittle GUNS (Virtual State of the Union 2013) (video/mp4, 43.2 MB)
Bill Whittle GUNS (Virtual State of the Union 2013) (video/ogg, 43.2 MB)
Bystander Uses Gun to Stop Armed Child Abduction (video/mp4, 25.8 MB)
Bystander Uses Gun to Stop Armed Child Abduction (video/mp4, 12.5 MB)
Bystander Uses Gun to Stop Armed Child Abduction (video/mp4, 6.5 MB)
Bystander Uses Gun to Stop Armed Child Abduction (video/ogg, 6.5 MB)
Rep Tom Suozzi 2nd Amendment-Trump (video/mp4, 27.4 MB)
Rep Tom Suozzi 2nd Amendment-Trump (video/mp4, 13.2 MB)
Rep Tom Suozzi 2nd Amendment-Trump (video/mp4, 6.9 MB)
Rep Tom Suozzi 2nd Amendment-Trump (video/ogg, 6.9 MB)
Second Amendment Notice
hsaive
talmud-doctrine.jpg?w=150
christopher-bollyn-israel-did-911.png?w=640
thomas-suozzi-d-ny-mug.jpg?w=150
car-crash.png?w=150
deaths-involving-firearms-in-us.jpg

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Your 2 hourly digest for International Solidarity Movement

Oude Media Nieuwe Media
International Solidarity Movement
Nonviolence. Justice. Freedom. 

Settler tourists given weekly armed escort through the streets of Al Khalil

May 19th 2018, 17:01, by ISM Media

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/setter-tour-6-1-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/setter-tour-6-1-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/setter-tour-6-1-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

On Saturday May 19th, over twenty soldiers escorted armed settlers through the souq

Every Saturday, Zionist settler tours take place in the narrow alleys of the souq in Al Khalil’s (Hebron). These guided tours usually last for about an hour, and settlers are always accompanied by armed Israeli forces, intimidating local Palestinians who are trying to make a living by selling their goods in the market.

The tours began in 2008. At the moment they are usually made up of 50 or more settlers, accompanied by around 30 armed soldiers and border police.

Palestinians often have to stop and wait as the tour makes its way down the narrow streets of the souq. If they are allowed to pass at all, pedestrians are forced to walk through a crowd of settlers, soldiers and border police. Businesses in the souq are affected, as shopping streets are brought to a standstill.

On recent Saturdays, ISM volunteers have seen small children attempting to get past the tour, but repeatedly being told to wait by the army escort.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/settler-tour-19th-1-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/settler-tour-19th-1-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/settler-tour-19th-1-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/settler-tour-19-1-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/settler-tour-19-1-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/settler-tour-19-1-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Each week international volunteers from ISM, the Ecumenical Accompaniment Programme for Palestine and Israel (EAPPI) and Christian Peacemaker Teams (CPT) walk ahead of and behind the tour, in an attempt to monitor and observe the situation. These observers often face harassment from Israeli forces. For example, on Saturday 5th May, after the tour had finished, six international volunteers were surrounded and detained by 13 paratroopers. The commander of the group demanded IDs from the internationals, and threatened that if they ‘made problems’, they would be imprisoned for one month, barred from Al-Khalil, or from entering Israel in the future. This is one small example of how the Israeli military works to prevent any scrutiny of its illegal occupation.

One shopkeeper in the souq told ISM, “We don’t know the settlers’ intentions in coming into our streets, why do they have to come here? Perhaps they are wanting to take over this area.”

Another shopkeeper told us, “I really feel distressed and unsafe during the tours. Even though they have army units with them, some of the settlers carry shotguns. I think they come here [on the tours] because they think think this is their city. It puts a lot of pressure on us Palestinians. I have even seen the people on the tours spitting at international volunteers.

We never know when they are going to come, sometimes they come late afternoon. Sometimes, when there are hard times here, they even come at night.”

Read more about the settler tours here  and here.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/settler-tour-19-2-1-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/settler-tour-19-2-1-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/settler-tour-19-2-1-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Settlers often carry weapons

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/settler-tour-0-1-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/settler-tour-0-1-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/settler-tour-0-1-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

 

 

Israeli soldiers fire tear gas and stun grenades into two schools in AlKhalil/Hebron on first day of Ramadan

May 17th 2018, 15:03, by ISM Media

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/backup-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/backup-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/backup-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Israeli paratrooper backup arrives to deal with small boys throwing stones at heavily armed checkpoint in Al Khalil

On the morning of Thursday 17th May, the first morning of Ramadan, at around 7.30, several small boys were seen throwing stones at the Salaymeh checkpoint in the occupied H2 area of Al Khalil/Hebron. One soldier above the checkpoint responded by pointing a live ammunition rifle at a small boy. The soldiers on the checkpoint called for backup to deal with the small boys, and a truck full of paratroopers arrived. At around 8am the soldiers went out through the checkpoint, split into two teams and occupied two rooftops above schools in the Palestinian neighbourhood, then fired tear gas into 2 school playgrounds as children were gathering for the start of the day. Children and teachers were affected by tear gas inhalation.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/thursday-ism-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/thursday-ism-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/thursday-ism-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Tear gas fired by Israeli soldiers on rooftop landing in Al Khalil boy’s basic school

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/ism-4-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/ism-4-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/ism-4-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Israeli soldiers on rooftop firing tear gas at two school playgrounds

In total in the next hour, around 15 Israeli soldiers came into the Palestinian neighbourhood outside of Salaymeh checkpoint and continued to fire more tear gas bombs and stun grenades from rooftops into the two school playgrounds. One school was Al Khalil Basic School (UN) for 8th and 9th grades, and the other was a boy’s school next door for grades 1-4. In total around 10 tear gas bombs and around 7-10 stun grenades were fired into the school playgrounds and street outside in the course of an hour, as children continued to walk to other schools in the neighbourhood.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/ism-3-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/ism-3-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/ism-3-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Soldiers in street facing school, after tear gas fired by another team of soldiers on roof

After the soldiers finished firing tear gas and stun grenades at the children, they returned through Salaymeh checkpoint. ISM activists were detained for a short time at a checkpoint because they had been filming the soldiers’ violence. While being detained, they witnessed border police making a Palestinian family wait outside the checkpoint while the border police ate sandwiches in front of them and said “everybody loves Israel… That’s why they moved the embassy,” in an apparent reference to the recent relocation of the US embassy to Jerusalem.

 

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/ism-2-1-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/ism-2-1-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/ism-2-1-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Man comes out of building where soldiers have been occupying rooftop

 

Israeli soldiers shoot 3 unarmed Palestinians in Al-Khalil/Hebron protest on Nakba day

May 17th 2018, 11:45, by ISM Media

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/tues-1-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/tues-1-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/tues-1-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Israeli soldiers fire tear gas at protesters, press and medics

On the morning of Tuesday 15th May, protesters in Al-Khalil/Hebron proceeded on two streets in the Bab-Azawiya area towards Checkpoint 56, where Israeli soldiers were occupying a rooftop inside the H1 (Palestinian controlled) area of the city. The protesters were driving cars with Palestinian flags, waving ‘Great Return March’ flags and some were throwing stones towards the soldiers on the rooftop in solidarity with those killed by Israeli soldiers in Gaza the previous day. Protests were also in support of the right of return, and for the 70th year commemoration of the nakba, or catastrophe, when 700,000 Palestinians were made refugees by Zionist militias in 1948.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/tuesday-2-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/tuesday-2-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/tuesday-2-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

From their position high on the rooftop in Bab Azawiya, Israeli soldiers fire live ammunition and rubber-coated steel bullets towards protesters below.

From their position on the rooftop, Israeli soldiers fired live ammunition towards protesters, shooting and injuring two boys who were taken to hospital. As protesters retreated and ambulance crews were attending to the injuries, soldiers threw tear gas and stun grenades towards the crowd of protesters, medics and journalists. At this point ISM activists heard that a Palestinian journalist had been arrested by Israeli forces for covering the protest but this remains unconfirmed. Protesters burned tires and rubbish bins to provide cover, making it more difficult for the soldiers to shoot them. Throughout the afternoon, Israeli soldiers remained on the rooftop, firing copious amounts of tear gas and stun grenades towards the protesters, most of whom were under 18. One of the stun grenades thrown hit a passing car which was not involved in the protest. As a man who lives locally was filming the protest, soldiers threw a stun grenade directly at him and it exploded at his feet. He was unhurt and laughed it off. Many were badly affected by tear gas inhalation.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/tues-3-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/tues-3-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/tues-3-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Israeli soldier laughs at protesters after 3 unarmed Palestinians have been shot with live ammunition and rubber-coated steel bullets.

ISM activists observed soldiers on the rooftop clapping, singing, and taunting the protesters with hand gestures and insults throughout the afternoon, between firing rubber-coated steel bullets, stun grenades and tear gas into Bab-Azawiya. One more protester was hit with a rubber-coated steel bullet and taken to hospital, bringing the total injured to three. Later in the afternoon, six heavily armed soldiers left Checkpoint 56, entering into Bab-Azawiya on foot, and then returned inside. After this, soldiers on the rooftop continued to fire many tear gas bombs and stun grenades into the street. A mother with three very scared small girls walked directly underneath the soldiers to pass through Checkpoint 56 as they were firing tear gas into the street below.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/tuesday-4-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/tuesday-4-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/tuesday-4-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Israeli soldiers fire tear gas and stun grenades towards protesters (in street to left of picture) in Bab Azawiya

At around 1800, Israeli soldiers occupied a rooftop in Tel Rumeida, and fired live ammunition into the city as it was getting dark. At least eleven live bullets were shot into the densely populated Bab-Azawiya area from high up on the hill in Tel Rumeida, along with between 5-10 stun grenades at around 1930. At no point during the day did protesters use any weapons against the Israeli soldiers, or threaten their safety in any way, except throwing stones.

The soldiers were taking pictures of protesters and international observers with a long-lens camera throughout the afternoon.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/tues-6-e1526557158608-225×400.jpg 225w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/tues-6-e1526557158608-768×1365.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/tues-6-e1526557158608-1320×2347.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 338px) 100vw, 338px” />

Israeli soldier takes pictures of protesters throughout the afternoon from rooftop in Bab Azawiya as other soldiers shoot live ammunition, rubber coated steel bullets and tear gas at protesters . Graffiti on wall below reads: Boycott Israel.

Bethlehem protests the US embassy relocation

May 16th 2018, 18:13, by ISM Media

On the 14th May 2017, the day the new US embassy to Israel was due to open in Jerusalem, protests were held across Palestine.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-1-400×300.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-1-768×576.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-1.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Protesters set up a barricade to protect themselves from the violence of the border police

In Bethlehem, hundreds of children, women and men marched from Nisan Square to the gate in the apartheid wall separating them from Jerusalem. This unarmed protest was immediately met by brutal force. Border police fired at protesters with a vehicle mounted tear-gas cannon. People ran into alleyways suffering from the effects of the gas.

Protesters soon regrouped, setting up a burning barricade to protect themselves from Israeli forces. Border police shot into the crowd with tear gas and foam baton ammunition. Both these types of ammunition are potentially lethal.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-2-400×300.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-2-768×576.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-2.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Vehicle mounted tear gas launcher used to fire at crowd

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-4–400×300.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-4–768×576.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-4-.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

The launcher is of the type manufactured by US company Combined Systems

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-5-400×300.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-5-768×576.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-5.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

All of this deadly crowd control equipment is of the type supplied to Israeli forces by US company Combined Systems. The company have been the target of solidarity protests in the US.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-6-400×300.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-6-768×576.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-6.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Israeli forces occupy a balcony to shoot at protesters.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-8-400×178.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-8-768×341.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-8.jpg 1079w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

International Solidarity Movement volunteers were present, and saw several people being treated for the effects of tear gas inhalation.

Women were at the forefront of the demonstration, with affinity groups of women strengthening the barricade and protesting in the street. Some activists brought a large wooden door to protect themselves from tear gas and baton rounds.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-7-400×300.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-7-768×576.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/bethlehem-7.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Demonstrators use a wooden barricade to shelter from the baton rounds

East Jerusalem was illegally occupied by Israeli forces in 1967. Since then, the Israeli state and Zionist settler movements have claimed all of Jerusalem as the capital of Israel, and have embarked on campaigns and policies to marginalize and uproot Palestinian communities. Palestinian neighbourhoods in East Jerusalem, such as Silwan and Sheikh Jarrah, are currently resisting evictions, settler harassment and racism. Donald Trump’s relocation of the US embassy to Jerusalem supports these apartheid policies. The protest in Bethlehem was just one of many protests by Palestinian communites across the West Bank, Gaza, and the territories occupied by Israel in 1948, intended to show Palestinian opposition to the embassy relocation.   

Many injured in Beit El protest on 15th May in commemoration of the Nakba

May 16th 2018, 11:36, by ISM Media

Palestinians marched from Arafat square in Ramallah at 11am this morning 15th May to the DCO checkpoint near the illegal settlement of Beit El to confront Israeli forces. At around 12PM there were over 1000 protestors. Israeli forces fired excessive amounts of rubber coated steel bullets, tear gas, sponge tipped batons and reportedly also used live ammunition. Palestinian medics rushed with stretchers to the injured as so many were injured. At one point a Palestinian was shot with a rubber coated steel bullet in the leg, a medic ran to treat him but was also targeted by Israeli forces with a rubber coated steel bullet. Israeli forces deployed a drone several times to drop tear gas on the demonstrators. The sounds of ambulances and scenes of them rushing up and down the road never stopped throughout today’s demonstration in solidarity with Gaza and in remembrance of Al Nakba.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/beit-el-3-1-1-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/beit-el-3-1-1-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/beit-el-3-1-1.jpg 960w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Medics gather at Beit El protest to treat the wounded. Medics were also wounded by Israeli weapons.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/beit-el-1-1-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/beit-el-1-1-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/beit-el-1-1.jpg 960w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Protesters march towards Beit El.

 

#Nakba70 #FreePalestine #GreatReturnMarch

Israeli soldiers injure 4 unarmed Palestinians in Al-Khalil protest Monday 14th May

May 16th 2018, 07:02, by ISM Media

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/monday-0-225×400.jpg 225w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/monday-0-768×1365.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/monday-0-1320×2347.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 338px) 100vw, 338px” />

Protesters gather in Al-Khalil/Hebron city centre on Monday morning

On Monday 14th May at 11am, protesters in occupied Al-Khalil gathered at the Hussein Mosque stadium with placards, and marched down to the city centre, gathering there and taking pictures at around 11.30. Around 80 protesters were present, including children and observers. Some protesters continued on towards Checkpoint 56, which prevents Palestinians from entering Shuhada Street. Israeli soldiers threw stun grenades and tear gas at protesters from a rooftop above the checkpoint. The protesters were mostly under 18, and not armed or posing any threat to the soldiers. At this point, 5 heavily armed soldiers came out of the checkpoint into Bab-Azawieh, in H1, began pointing out protesters, and firing rubber-coated steel bullets towards them as well as tear gas and stun grenades. Other soldiers remained on the rooftop, using live ammunition on protesters.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/monday-2-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/monday-2-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/monday-2-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Soldiers invade Bab-Azawieh in H1, AlKhalil/Hebron. Boy pictured left of soldier was injured by tear gas inhalation later on.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/monday-3-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/monday-3-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/monday-3-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Boy pictured above being carried off suffering with tear gas inhalation.

International Solidarity Movement activists went to investigate if there had been any injuries amongst the protesters, and witnessed an elderly man being carried down the street away from the checkpoint and rushed into an ambulance, suffering with tear gas inhalation. In the next few hours, International Solidarity Movement activists confirmed with witnesses that three boys were shot and injured– one from live fire, and two from rubber-coated steel bullets. The victims were taken to hospital. Copious amounts of tear gas continued to be used throughout the day from soldiers occupying a rooftop above Checkpoint 56, injuring a 14 year old boy, from inhalation, who was filming for a human rights organisation and wearing a vest marked ‘Press’.  Activists also witnessed the soldiers on the rooftop dancing, singing, and jeering at protesters after throwing tear gas and stun grenades, and after hospitalising 4 Palestinians. One protester, aged around 12 or 13, waved a ‘Great Return March’ flag in view of soldiers, who responded by throwing tear gas and stun grenades.

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/monday-4-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/monday-4-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/monday-4-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Israeli settlers have a party in Shuhada street in the afternoon as soldiers remain on rooftop throwing stun grenades and sound bombs at Palestinian protesters in Bab Azawieh, H1.

As soldiers remained on the rooftop, International Solidarity Movement activists passed through Checkpoint 56 after receiving reports of settlers having a party. Settlers, including many children, escorted by heavily armed soldiers, police and border police, were having a party with music and balloons. The party stopped near the Beit Hadassah settlement on Shuhada street. ISM activists witnessed a settler with a rifle slung over his shoulder handing out balloons to children. Israeli police checked the activists’ passports, and they were asked to leave.

Palestinians were protesting for many reasons on this day: including the commemoration of the nakba, or catastrophe, in which much of 1948 Palestine was ethnically cleansed, and the opening of the US embassy in the occupied and contested city of Jerusalem. In protests in Gaza on the same day Israeli forces shot dead 55 unarmed Palestinian protesters.

“We witnessed at least 40 Palestinians dropping to the ground from tear gas inhalation”

May 15th 2018, 09:20, by ISM Media

On Monday the 14th of May at 11am, thousands of Palestinians gathered in Arafat Square in Ramallah and proceeded to march to Qalandiya checkpoint to confront Israeli forces. The US embassy was officially moved to Jerusalem on this same day. Palestinians held signs and placards to assert their right of return and in remembrance of Al Nakba. Palestinian children released black balloons with Palestinian flags attached into the skies when they reached to Qalandiya.

Hundreds of Palestinians then proceeded to protest against the Israeli occupation. Palestinian press and medics were assaulted by Israeli forces before the march even made its way to Qalandiya. Israeli forces used weapons of violence to suppress a peaceful march, attended by men, women and children. Many were injured by rubber coated steel bullets and foam batons fired by Israeli forces. The amount of tear gas used was shocking.

One International Solidarity Movement activist stated: “We witnessed at least 40 Palestinians dropping to the ground from tear gas inhalation today at Qalandiya checkpoint.”

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/32750558_1226636367471081_6485409417347989504_n1-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/32750558_1226636367471081_6485409417347989504_n1-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/32750558_1226636367471081_6485409417347989504_n1-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/32659839_1226636167471101_8512768301867204608_n1-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/32659839_1226636167471101_8512768301867204608_n1-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/32659839_1226636167471101_8512768301867204608_n1-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Live ammunition and stun grenades were also used against the demonstrators as Palestinian medics kept rushing with stretchers and returning to ambulances with those who were injured.

Over 531 Palestinian villages were ethnically cleansed during the Nakba as massacres took place. 800,000 Palestinians were forced out either internally displaced or forced out of their homeland. Palestinians will never forget and will not give up on the right of return.

#OccupiedPalestine #Nakba70 #RightOfReturn #GreatReturnMarch #FreePalestine

palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/32545777_1226635984137786_7756891256482955264_n1-400×225.jpg 400w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/32545777_1226635984137786_7756891256482955264_n1-768×432.jpg 768w, palsolidarity.org/wp-content/uploads/2018/05/32545777_1226635984137786_7756891256482955264_n1-1320×743.jpg 1320w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Your 2 hourly digest for Blik Op NOSjournaal

Oude Media Nieuwe Media
Blik Op NOSjournaal
 

thumbnailPutin opent grandioze Krim-Brug

May 15th 2018, 21:41, by noreply@blogger.com (Blikop NOSjournaal)

Talent, de nieuwste technieken, duizenden man en de politieke wil. Dankzij dit alles kon de brug in dit recordtempo gebouwd worden. Met iets meer dan twee jaar stond dit bouwwerk er. Een half jaar voor op schema. (Kom daar maar eens om in Amsterdam of de Betuwe!) Van het ene stukje vaste land tot het andere is 12 kilometer. Met voorstukken erbij wordt gesproken over een brug van 19 kilometer. En Putin opende hem vandaag (dinsdag 15 mei) zelf met het rijden erover in een Kamaz.

Arbeiders vanuit het hele land hebben meegewerkt, vanuit Siberië, Oeral, etcetera. De controlekamer houdt alles in de gaten en die doet denken aan de begeleidingsruimte van een ruimtevaartoperatie. De snelheid was belangrijk maar de betrouwbaarheid van de brug was en is eerste prioriteit. Vandaag was de opening voor het personenverkeer. In oktober volgt het vrachtverkeer en volgend jaar de treinverbinding.

Putin bedankt alle medewerkers voor hun werk aan dit belangrijke project: Mineurs, ecologen, archeologen, geleerden, bouwvakkers, ingenieurs, werkers, meer dan 15 duizend man. In feite heeft het hele land aan dit project meegewerkt. Het resultaat is fantastisch en maakt Krim en Sebastopol nog sterker. En wij allen nog nauwer verbonden met elkaar. Het gaat de economie helpen, de welvaart verhogen. En we gaan verder werken aan projecten van dit type in andere delen van het land: Nieuwe wegen, nieuwe bruggen, nieuwe luchthavens. Dit gaat allemaal lukken omdat we geweldige mensen hebben zoals jullie. Aldus Vladimir Putin. Ondertussen heeft Oekraïne als echte vazal van de VS vandaag weer wangedrag vertoond door diverse Russische journalisten op te pakken. De Russen, waaronder ook Lavrov, hebben protest aangetekend. Over de “whereabouts” van de opgepakte journalisten is nog niks bekend. Wordt vervolgd.

Ondertussen de zure, naargeestige reactie van de Brigade van Trump… Veroordeling van brug, maar Palestijnen afschieten, helemaal toppie…

The United States condemns #Russia’s construction and partial opening of the Kerch Strait Bridge between Russia and occupied #Crimea, which was done without the permission of the government of #Ukraine. Crimea is Ukraine. https://t.co/YjR4nserzN

— Heather Nauert (@statedeptspox) 15 mei 2018

thumbnailNOS negeert 10.000.000 Russen op straat

May 14th 2018, 09:42, by noreply@blogger.com (Blikop NOSjournaal)

Als Navalny met een illegale actie een handvol betogers op de been krijgt rukken de Westerse mediabedrijven in vol ornaat uit. Kosten noch moeite worden dan gespaard en de nieuwsbulletins op prime-time openen ermee. Zo zijn onze media begaan met de Russen.

Overwinningsdag

Des te opvallender is het dat wanneer op 9 mei de Russen met alleen al in Moskou en St.Petersburg bij elkaar met 2 miljoen mensen de straat op gaan, NOS er niet enkel niet mee opent, maar de hele Overwinningsdag negeert. Niets, nakkes, nada. Tien miljoen Russen door het hele land herdenken hun opa’s en overgrootvaders die hun leven gegeven hebben, voor het verslaan van de Nazi’s. Offers waar wij in Nederland ook goed van meegeprofiteerd hebben. De Russen hadden nadat ze de Nazi’s uit eigen land verdreven hadden, ook het daarbij kunnen laten. En steun toen ze het het moeilijktst hadden, kregen ze van niemand. Stalingrad is het keerpunt van de oorlog geweest.

Wit Rusland

In Frankrijk is 1 dorp geheel door de Nazi’s uitgeroeid. In Wit-Rusland zijn dat er, volgens de Russische ambassadeur in Nederland, 800. Dat komt natuurlijk door de wreedheid en onmenselijkheid van de Nazi’s maar ook mede omdat de Wit Russen en hun partizanen, in tegenstelling tot andere bezette landen, het de Duitsers lastig maakten ten tijden van de bezetting van Wit Rusland. De Wit-Russen hebben de hoogste prijs betaals. Elke derde of vierde Wit Rus is omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. De hypocrisie zit hem erin dat wij als Nederlanders en west Europeanen eigenlijk elke dag de Wit Russen op onze blote knieën zouden moeten danken, maar in plaats daarvan het land als paria van Europa behandelen. Hetzelfde kan gezegd worden over Rusland.

NOS voor dagelijkse portie desinformatie

De NOS staat niet alleen in haar negeren van de Overwinningsdag in Rusland. Gelijkgeschakeld als ze zijn, doen ze mee met stations als CNN die de overwinningsdag mede negeerde. Want ook in de VS werden in een tiental steden optochten georganiseerd en werden de slachtoffers en helden herdacht. Dit wordt steeds groter en CNN negeerde dit. Het zijn waarschijnlijk deze “Marsen van de Onsterfelijken” die de Westerse media, waaronder dus ook de gelijkgeschakelde NOS, in vertwijfeling brengt. Konden ze vroeger de 9 mei viering nog afdoen als een militaire parade, en het framen als een soort teken van agressie. Daar komen ze nu niet meer mee weg en dan kiest zo’n onderworpen NOS ervoor om het maar helemaal te negeren. De paradox is dus hoe groter iets wordt (de mars der onsterfelijken) hoe meer de NOS het negeert. Wederom een bewijs dat je bij de NOS enkel terecht kunt voor desinformatie; niet voor informatie.

Kijk naar de beelden en ga een cursus Russisch volgen. Russisch staat inmiddels op de vijfde plek bij NTI en je kunt nu met 50% korting aan de slag en kunt al voor zo’n 250 Euro je die taal machtig maken. En zo’n 6 uurtjes per week. Een geweldige investering.

Russisch Ereveld Leusden, 9 mei 2018. Er worden bloemen gelgd door ambassadeurs of vertegenwoordigers van onder andere Rusland, Armenië, Wit Rusland, Azerbeidjan, Duitsland, Israel (Sharon), Amersfoort

De Russische ambassadeur in Nederland in het midden vlak voor de gang naar de plek waar de bloemen gelegd en de kransen opgehangen worden. Hij zou in zijn toespraak met name ook aandacht vestigen op het offer van de Wit Russen. Hij memoreerde een dorp in Frankrijk (iemand?) dat door de Nazi’s geheel uitgeroeid werd en dat er in Wit Rusland 800 van die plaatsen zijn.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.